Post entry

Sälj Fabege, Seamless

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktierna köpvärda i fastighetsbolaget Fabege respektive betalsystembolaget Seamless?

Fabege

Signaturen "StorVd" i ett inlägg på tidningen Dagens Industris aktieforum Börssnack idag tis 11 feb 2014, kl 18.23:

_Fabege stänger på dagshögsta

Och högsta på flera år för den delen.

Ett av de bolag som kommer tälja guld av den bostadssituation som finns i landet._

Själv sitter jag väl förspänd och väntar på en smarrig utdelning.

En resa till USA står på programmet för dem som undrar hur pengarna ska förvaltas.

Någon annan här som tror på bolaget och dess möjlighet att skapa värde för aktiägarna?

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2192631#msg14854305

Min kommentar:

Tror att Fabege främst är inriktat på företagsfastigheter.

Tex ur bolagets q4/2013-resultatrapport:

_"Detta är Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning av kontorslokaler och fastighetsutveckling.

Bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till tre delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet;

...Stockholms innerstad

...Solna

...Hammarby Sjöstad

Fabege erbjuder attraktiva och effektiva lokaler, främst för kontor, men även för butiker och andra verksamheter."_

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2013/Q4/FAB_Q4-2013_SVE_FINAL_INDEX2.PDF

Anser själv att Fabege-aktien är riskabel pga hög skuldsättning och att fastighetsmarknaden stigit under lång tid varför det ev snart är dags för en rekyl nedåt.

Per slutet av 2013 hade Fabege:

...fastigheter värderade till 33 miljarder kr

...räntebärande lån på 19 miljarder kr

Justerat för övriga tillgångar och skulder blir det ett eget kapital på 12-13 miljarder kr motsvarande 76 kr per aktie.

Och börskursen ligger i 85 kr.

Den höga skuldsättningen innebär förenklat följande:

...om fastigheternas värdeförändring blir -10% förändras eget kapital med -27% till 56 kr per aktie.

...om fastigheternas värdeförändring blir -20% förändras eget kapital med -53% till 36 kr per aktie.

Dvs hög risknivå i Fabege-aktien pga den höga skuldsättningen.

Och företagsfastigheter är dessutom de mest konjunkturkänsliga, medan bostadsfastigheter (vilket F ej är inriktat på) är mer stabila.

Dvs min rekommendation: Sälj Fabege-aktien vid nuvarande börskurs 85 kr.

//Edit:

Fabege-aktien har haft en ganska stabilt uppåtgående trende de senaste fem åren.

...I mars 2009 kunde aktien köpas för ca 25 kr.

...Och idag ligger aktien i 85 kr.

Det är en genomsnittlig kursförändring på +28% per år under de knappt fem åren.

Dvs hur länge kan trenden fortsätta innan det blir en större nedåtrekyl?

Utöver kursuppgången enl ovan har Fabege under perioden betalat ut 13 kr i aktieutdelningar:

2008 (utbetald våren 2009): 2 kr
2009 (utbetald våren 2010): 2 kr
2010 (utbetald våren 2011): 3 kr
2011 (utbetald våren 2012): 3 kr
2012 (utbetald våren 2013): 3 kr

Dvs en Fabege-aktie inköpt för 25,10 kr i början av mars 2009 har sedan dess gett totalt 85 kr + 13 kr = 98 kr.

Det blir en totalavkastning (kursförändring + aktieutdelningar) på i snitt +31% per år vilket är väldigt bra.

Börsen som helhet (mätt som SIXRX-index) är under samma period i snitt +22% per år inkl aktieutdelningar.

Men det är lätt att begå misstaget att tro att det kommer att bli lika bra framöver bara för att det har gått så bra historiskt.

Snarare är den goda historiska utvecklingen ett ev varningstecken för att det har gått lite för bra.

För 2013 har bolaget föreslagit en aktieutdelning på 3 kr att utbetalas nu under våren 2014.

En aktieutdelning på 3 kr motsvarar 3,5% av Fabege-aktiens börskurs 85 kr.

//

Seamless

Bolaget värt 1 647 miljoner kr på börsen (dvs 1,6-1,7 miljarder kr) vid börskurs 39 kr.

Seamless ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 8 miljoner kr
q2/2011: 14 miljoner kr
q3/2011: 9 miljoner kr
q4/2011: 29 miljoner kr

q1/2012: 30 miljoner kr (+266%)
q2/2012: 36 miljoner kr (+150%)
q3/2012: 34 miljoner kr (+280%)
q4/2012: 35 miljoner kr (+21%)

q1/2013: 26 miljoner kr (-11%)
q2/2013: 26 miljoner kr (-26%)
q3/2013: 56 miljoner kr (+64%)

Nettoresultat:
q1/2011: -2 miljoner kr
q2/2011: 0 kr
q3/2011: -1 miljon kr
q4/2011: -1 miljon kr

q1/2012: -5 miljoner kr
q2/2012: -2 miljoner kr
q3/2012: -8 miljoner kr
q4/2012: -10 miljoner kr

q1/2013: -19 miljoner kr
q2/2013: -17 miljoner kr
q3/2013: -20 miljoner kr

Seamless resultatrapport för q4/2013 ska komma 20 feb 2014 (dvs på tors i nästa vecka räknat från idag; tis 11 feb 2014).

De stora Intäktsökningarna under kvartalen 2012 lär mest bero på Seamless företagsköp av lettiska bolaget Lettel som vid förvärvstillfället i okt 2011 hade intäkter på 90 miljoner kr per år och ej har något med SEQR att göra.

Pressmeddelandet från aug 2011 om det företagsköpet: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2953619495x0x642707/d2c7ce43-8248-491b-9428-9c5f7ac92137/Pressmeddelande%20Seamless%20Lettel%2020110801.pdf

Där beskrivs Lettel enl följande:

Lettiska Lettel som till privatkonsumenter, via detaljister, säljer påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoni

Utifrån kvartalssiffrorna ovan får Seamless följande siffror för senast rapporterade fyra kvartal (okt 2012-sep 2013):

...intäkter 144 miljoner kr (+12% från föregående 12 mån)

...nettoresultat -66 miljoner kr (jämfört med -16 miljoner kr under föregående 12 mån)

Och Seamless med denna ekonomiska utveckling värderas alltså till 1,6-1,7 miljarder kr på börsen vid börskurs 39 kr?

Aktieinvesterare hoppas väl framför allt på kommande global succé för Seamless nya betalsystem SEQR varigenom man kan betala i butiker etc med mobiltelefonen.

SEQR lanserades på allvar i nov 2012 och under de senaste kvartalen uppgår Seamless intäkter från SEQR till följande nivåer:

q1/2013: 1,3 miljoner kr
q2/2013: 2,1 miljoner kr
q3/2013: 2,5 miljoner kr

//Edit: Enl Seamless q4/2011-resultatrapport lanserades SEQR från början under q4/2011: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2953472620x0x633962/F04B7F47-91BE-4FF1-8307-EDF83E809671/Interim_Report_Oct_-_Dec_2011_swe_-_Q4_2011.pdf

Det understryker ännu mer att det är "lång startsträcka" för att få SEQR-konceptet att generera intäkter etc i tillräcklig takt för att motivera Seamless höga börsvärde.

Enl Seamless q3/2013-resultatrapport (från 12 nov 2013) hade Seamless då fått över 3 500 butiker i Sverige att möjliggöra för kunderna att betala via SEQR.

//

Det återstår att se hur det kommer att gå med SEQR framöver, men eftersom utvecklingen med SEQR ännu är i sin linda är det väldigt hög risk att köpa Seamless-aktien vid nuvarande höga värderingsnivå innan man vet om SEQR kommer att lyckas eller bli en flopp.

Tyvärr är väl sannolikheten högst för att det inte kommer att bli särskilt stort.

Inte nödvändigtvis för att SEQR är ett dåligt koncept, utan mest för att det alltid är svårt att få globalt genombrott för nya affärsidéer.

Redan har i alla fall Seamless börjat satsa stora pengar för att lansera SEQR internationellt, vilket syns i form av allt högre förlustnivåer för Seamless de senaste kvartalen.

För att finansiera projektet bad Seamless aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på 320 miljoner kr vilket erhölls under q4/2013.

Kapitaltillskottet erhölls genom att 8 miljoner nya Seamless-aktier såldes ut för 40 kr per st via nyemission.

Därmed ökade det totala antalet utestående S-aktier från 33 miljoner st till 41 miljoner st, dvs en ganska stor utspädning.

Skumt kring nyemissionen att tyska aktiemäklarfirman Berenberg strax innan offentliggjorde en jätteoptimistisk analys av Seamless-aktien (där Berenberg uppgav Seamless-aktiens motiverade värde ligga på 112 kr).

Berenbergs analys kom i okt 2013.

Innan dess låg Seamless-aktien i 26-27 kr, men när analysen kommit sköt aktien snabbt i höjden till en topp på nästan 60 kr i slutet av okt 2013.

Berenberg-analysen ligger fortfarande ute på internet och är daterad 14 okt 2013: https://www.berenberg.de/cgi-bin/crm/crm.cgi?session_id=efe5a58eca0a20701a7713b96acf50df&lang=deutsch&rm=show_doc&doc_id=46242

Därefter nådde Seamless-aktien toppnivån 58,75 kr 29 okt 2013.

5 nov 2013 kom sedan besked om att Seamless fått in 320 friska miljoner kr genom att sälja ut 8 miljoner nya Seamless-aktier för 40 kr per st: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2953685159x0x703188/2a5e38e0-6ed8-4c60-b375-057e72196c06/Pressmeddelande%20utfall%20sv%2020131105.pdf

Bla räknar Berenberg i sin analys med att Seamless år 2015 kommer att nå intäkter på 1,2 miljarder kr och ett nettoresultat kring 500 miljoner kr.

Jämför med aktiemäklarfirman Remiums analytiker Nils Sjögren som 14 nov 2013 räknade med att Seamless år 2015 kommer att nå intäkter på 350-400 miljoner kr och ett nettoresultat kring -60 miljoner kr: http://www.introduce.se/media/5039876/seam_3.013.pdf

(I och för sig även risk för att Remium är positivt biased eftersom Seamless betalar Remiums för att göra de prognoserna om Seamless.)

Sjögrens ovannämnda prognoser för Seamless 2015 låg oförändrade i en uppdatering 18 dec 2013: http://www.introduce.se/media/5039936/seam_3.013.pdf

Därefter fick Berenberg uppdrag från Seamless att sköta nyemissionen mot en viss ersättning till Berenberg.

Dvs intressekonflikt hos Berenberg?

Seamless-aktien sköt nämligen kraftigt i höjden när Berenberg publicerade sin analys, men alltså risk för att Berenberg ej var objektivt när de skrev analysen eftersom de ev skrev analysen så optimistiskt för att få uppdraget att sköta Seamless-emissionen varvid Berenberg skulle få en ersättning för det uppdraget.

Hela den skandalen har beskrivits i tidigare blogginlägget "Skandaler, del 2" från 15 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

//Edit:

För övrigt är Fabege omnämnt i blogginlägget "Skandaler, del 5" angående misstänkt skattebrott: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-5

Fabege nämns även i samma sammanhang i blogginlägget "Rättsprocesser mot börsbolag" från 17 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/rattsprocesser-mot-borsbolag

//

Dvs att både Seamless och Fabege figurerar i sådana skandal-sammanhang gör ju inte dessa aktier mera köpvärda.

Enl Fabeges q3/2013-resultatrapport krävs Fabege på 2,4 miljarder kr i restskatt varav bolaget dittills hade gjort kostnadsreserveringar på 1,9 miljarder kr.

Dvs risk för ytterligare reserveringar på 500 miljoner kr om Fabege skulle förlora mot Skatteverket även vad gäller de pengarna.

Och i q4/2013-resultatrapporten framkom att Fabege delvis krupit till korset och gjort ytterligare kostnadsreserveringar på 120 miljoner kr för restskatt i de aktuella skatteärendena.

Huvudägare i Fabege är för övrigt bolaget Brinova bakom vilket stor Erik Paulsson (den ena av de skånska "Peab-bröderna" Mats och Erik Paulsson som startat stora byggbolaget Peab).

Och Erik Paulsson har för sin del varit misstänkt för mutrelaterat brott i samband med byggnationen av jättearenan Friends Arena, även om han friats.

Mer även om den skandalen i ovannämnda tidigare blogginlägg "Skandaler, del 2": http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

Seamless har även en annan skandal, nämligen att konkurrerande bolaget Accumulate anser att SEQR är ett koncept som Accumulate hittat på men Seamless stulit.

Seamless avfärdar Accumulates anklagelser.

Mer om den rättstvisten i blogginlägget "Rättsprocesser mot börsbolag" (från 17 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/rattsprocesser-mot-borsbolag

Så här beskrevs Seamless i bolagets q3/2013-resultatrapport:

Om Seamless

Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning.

Seamless transaktionsplattform ERS 360 hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner världen över hos över 525 000 försäljningsställen.

Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och mobilhandel hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter.

Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är
patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier.

Seamless grundades 2001 och aktien handlas sedan den 13 juni 2012 på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

Seamless har kontor i:

Accra (Ghana)
Bukarest (Rumänien)
Calcutta (Indien)
Lahore (Pakistan)
Mumbai (Indien)
Riga (Lettland)
Lodz (Polen)
London
Stockholm

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4VREJY/2953472620x0x706314/110C275C-C1DE-4490-9DE7-96329F5473FF/Seamless_Q3_2013_swe_final.pdf

//Edit: Berenberg har ej svarat på mejl med frågor om risk för att Berenberg agerat jävigt i samband med sin optimistiska analys av Seamless-aktien etc.

Seamless vd Peter Fredell har dock sagt till nyhetsbyrån Direkt att Berenberg fick uppdraget att sköta nyemissionen bara för att Berenberg var "bäst påläst" om Seamless (dvs ej pga den optimistiska analysen av Seamless-aktien).

//

//Edit: Förutom skattehärvan och den kontroversielle Erik Paulssons inblandning i Fabege, finns ytterligare en kontrovers kring bolaget.

Det är finansmannen Mats Qviberg som också är storägare och styrelseledamot i Fabege: http://www.fabege.se/Om-Fabege/Bolagsstyrning/Styrelse/Styrelse/

Han är ju misstänkt huvudman i den tidigare skandalen kring aktiemäklarfirman HQ (även om han väl själv anser sig vara helt oskyldig).

Mer om HQ-skandalen i bla tidigare blogginlägget "Skandaler" från 12 dec 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Även bla tidigare blogginlägg om HQ-härvan:

"HQ-brottsutredning försenad - igen" (från 15 jan 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-brottsutredning-forsenad-igen

"HQ-update: Seger i sidoprocess" (från 16 jan 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update-seger-i-sidoprocess

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså aktierekommendationerna följande:

• Fabege-aktien: "Sälj" vid börskurs 85 kr.

• Seamless-aktien: "Sälj" vid börskurs 39 kr.

(Börskurserna var slutkurser på börsen tis 11 feb 2014.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?