Post entry

Expres2ion snart redo för en mångmiljardmarknad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Liten blir stor när Expres2ions next generation covid-19 vaccin nu kliver in i Fas 3 studier och bröstar upp sig mot ingen mindre än det du själv fått i armen nämligen mRNA...

Nu i Augusti startar Expres2ions utlicensierade covid-kandidat sin Fas 3 studie. Kandidaten går under namnet ABNCoV2 och är en så kallad next-generation covid-19 vaccine med VLP-teknologi. Behovet är stort för ett bredare vaccin, som täcker fler Variants Of Concern. Detta för att slippa ställa om vaccinen och istället ta ett universiellt vaccin mot alla varianter. Även vaccinens varaktighet och effekt är något som behöver bli bättre. Durabiliteten hos befintliga vaccin har visat sig svagt med dalande effekt efter enbart några veckor.

Just detta riktar ABNCoV2 in sig på och data hittills ifrån Fas 2 studien visar inducerat ett mycket starkt och brett skydd av neutraliserande antikroppar, t.o.m. bättre än för det vi har sett hos befintliga godkända vaccin idag d.v.s. >90% mot alla olika varianter. Detta till en stabil säkerhetsprofil med inga allvarliga biverkningar.

I Fas 3 studien ingår 4 000 tidigare vaccinerade försökspersoner som får en booster vaccination med 100 µg ABNCoV2 eller ett mNRA-baserat vaccin med mål att demonstrera non-inferiority mot mRNA vaccinet. Interims-data väntas sedan i andra halvan av detta år med mål att lämna in en regulatorisk ansökan innan årsskiftet, där myndigheterna kommer göra en rolling-review för att påskynda processen med ett accelererat förfarande. Därmed är kandidaten redo för launch tidigt 2023.

Marknaden för covid-vaccin ser ut att utvecklas åt att vi kommer behöva ta booster-vaccin årligen för att kontrollera pandemin, då immunitet avtar och covid fortfarande sätter press på sjukvårdsektorn och samhället i övrigt. Marknaden förväntas att ändras från pandemisk till endemisk. Det finns många olika scenarion för hur marknaden kommer utvecklas men från att ha kommit ifrån ett rekordår 2021 där covid-vaccin estimerats sålt för cirka 60 miljarder dollar – största marknaden någonsin för ett läkemedel, så är det rimligt att anta att marknaden kommer fortsätta dominera för ett tag framöver.

De mer konservativa estimaten ser en marknad som minskar ifrån 2021 års nivåer men förutspås fortfarande vara en ”multi-billion-dollar market” med plats för flera olika differentierade typer av vaccin flera år framöver. Dessa estimat reflekterar ett skifte ifrån masspopulations-vaccineringar till vaccinering av riskgrupper likt influensamarknaden där årliga boosters ges.

De globala kommersialiseringsrättigheterna har tagits över av Bavarian Nordic via en licensiering och de ansvarar nu för färdigställande av FAS3 studien, som är fullt finansierad av danska staten (DKK 800 miljoner). Expres2ion erhåller milestones för kliniska framsteg och marknadsgodkännande samt royalties på försäljning.

Lyckas Expres2ion/Bavarian Nordic med utvecklingen av ABNCoV2 som en universiell booster med en bättre Value Proposition jämfört med befintliga vaccin, kan bolaget ta en stor del av framtida COVID-19 vaccin-marknaden.

Bolag: Expres2ion biotech

Börsvärde: 640 miljoner

Kassa: 200 miljoner (nyligen påfylld)

Pipeline: COVID-19 [Fas 3], Breast cancer HER2+ [Preclinical with strong data], Influenza [Preclinical], Malaria [Fas 1]

Marknad: First North Stockholm

Antal ägare på Avanza: 5000

Källor:

https://www.bavarian-nordic.com/what-we-do/pipeline/covid-19.aspx

https://www.bavarian-nordic.com/media/318144/220509-q1-results-en.pdf

https://www.bavarian-nordic.com/media/314126/bn_annual_report_2021.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?