Post entry

ExpreS2ion Biotech Holding - Uppvärdering inför kommande triggers?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

ExpreS2ion är ett biotech-bolag som går in i en intressant period. Många kursdrivande triggers kan komma att presenteras under närmaste halvåret. Det finns mycket värde i bolagets teknologi samt i halvägda joint venture-bolaget AdaptVac Aps som inte känns inkluderat i dagens värdering. Biotech-sektorn är dessutom mycket het och det flödas kapital in i många bolag. ExpreS2ion kan mycket väl bli nästa biotech-bolag att uppvärderas. Dagens börsvärde till kursen 12.35 SEK uppgår till 148 MSEK.

ExpreS2ion Biotech Holding är ett danskt bolag noterat på svenska börsen. Bolaget har skapat en unik plattformsteknologi för att möjliggöra en kostnadseffektiv och säker tillverkning av komplexa proteiner, som utgör den aktiva substansen i framtagning av nya vacciner och som därmed också är en viktig grund inom diagnostik, forskning och utveckling av dessa nya vacciner. Bolaget hade sista juni en kassa på drygt 12 MSEK. Enligt bolagets burn rate baserat på tidigare delårsrapporter räcker kassan fram till mars 2019 någon gång, såvida inte större avtal, royalties eller milstolpbetalningar erhålls.

Plattformen som kallas ExpreS2 är baserat på insektsceller, så kallade Drosophila S2-celler från fruktflugor. Bolaget bedömer att deras plattform är överlägsen konkurrenterna när det gäller sannolikhet för framgång i varje nytt projekt, kvalitet i de proteiner som skapas, tidsåtgång och kostnad. Idag har bolaget många projekt igång. Flera av projekten kan generera royalties och milstolpbetalningar vid lyckade resultat, utöver direkt försäljning och licens- & serviceavgifter.

Om man ser till hur intäkterna i bolaget i dagsläget är fördelade, strömmar de huvudsakligen från 10st olika kunder, bland dessa återfinns Roche, Hoffman och Imperial College of London. Bolaget äger patentfamiljen ”Improved protein expression system” som innefattar ExpreS2-plattformen i sin helhet.

Joint venture-bolaget AdaptVac Aps

ExpreS2ion har även i egen regi startat joint venture-bolaget AdaptVac Aps (50 % ägarandel) tillsammans med NextGen Vaccines som i sin tur ägs av Köpenhamns Universitet. AdaptVac-plattformen har en världsomspännande exklusiv licens till en ny ”Plug- and-Play Virus Like Particle” (VLP)-teknik, vilken möjliggör accelererad utveckling av effektiva terapeutiska (tillräcklig effekt utan biverkningar) och profylaktiska (förebyggande åtgärder) vacciner inom högt värderade marknadssegment som cancer, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar.

AdaptVac har uppnått proof-of-concept med sin bröstcancervaccinkandidat (AV001) där transgena möss med spontant utvecklad cancer har resulterat i mycket fin data (stark terapeutisk effekt). I studien har även Attanas teknik använts för att analysera serum från möss för att verifiera att den önskade stimuleringen uppnåddes.

VLP-vaccinet fick mössens immunsystem att producera antikroppar mot mänskligt HER2 (ett protein som främjar tillväxten av cancerceller). Därför bör kliniska studier i människa som är nästa steg ha goda möjlighet att också resultera i positiva resultat eftersom effekten i musstudien var i paritet med kända men dyra cancerläkemedel i HER2-positiv cancer. Roches blockbuster Herceptin (trastuzumab) som är en monoklonal antikropp säljer för omkring 7 miljarder USD årligen (ca 63 miljarder SEK). AdaptVacs terapeutiska vaccinkandidat som genererar naturliga antikroppar mot HER2-positiv bröstcancer kan framställas till en avsevärt lägre kostnad per behandling, vilket bör attrahera Big Pharma. Dominansen av Herceptin som har varat i över ett årtionde är på väg att ta slut på grund av patent som löper ut i juni 2019 och introduktion av så kallade biosimilars. Produktprofilen hos AdaptVacs ledande kandidat i pipelinen bedöms av styrelsen ha potential att ta marknadsandelar vilket kan leda till omfattande försäljningsnivåer.

Roche borde rimligtvis vara intresserade av AdaptVacs terapeutiska vaccinkandidat inom bröstcancer då patentet på deras egna blockbuster Herceptin löper ut 2019. Roche är dessutom redan kund till ExpreS2ion och bör därmed redan ha god kännedom om projektet.

På Köpenhamns Universitets hemsida kan man läsa att tester på människor redan har genomförts på något sätt vilket är intressant. Informationen finns inte tillgänglig via tidigare PM från ExpreS2ion eller via bolagets hemsida.

The company already has a prototype ready for a vaccine against breast cancer which has proven safe and effective in highly advanced breast cancer animal models. The next step is the clinical tests, but because the vaccine has been tested on humans - although in a slightly different form - the company is confident it will do well.

https://healthsciences.ku.dk/news/2017/06/new-company-at-the-university-of-copenhagen-banks-on-development-of-extremely-effective-vaccines/

Tidigare har bolaget gått ut med att diskussioner kommer initieras med Big Pharma gällande en licens eller ett samarbetsavtal för den kliniska utvecklingen av projektet. Målsättningen är att ett avtal skall presenteras innan februari 2019. Kombinationen av AdaptVacs VLP-teknologi och ExpreS2ion-plattformen har redan attraherat intresse från nya kunder och potentiella affärsprojekt för ExpreS2ion enligt VD Steen Klysner.

I en videopresentation från maj månad säger Steen Klysner att de nu diskuterar med stora aktörer angående att licensiera ut projektet.

AdaptVac har också ett ytterligare vaccinprojekt i liknande värdeklass på gång som bröstcancervaccinet men på grund av patentskäl kan bolaget ännu inte avslöja vilken indikation det gäller, annat än att det är inom infektionssjukdomar. Utöver bröstcancervaccinet och det ännu inte publicerade projektet förväntar sig bolaget att presentera ytterligare minst ett projekt i AdaptVacs plattform. Alltså två intressanta triggers utöver utlicensieringen av bröstcancer projektet är att vänta genom bolaget AdaptVac. Det finns alltså ett stort värde i joint venture-bolaget AdaptVac Aps!

Malaria-vaccin för gravida kvinnor

Placental (moderkaka) malaria är en speciell form av malaria som drabbar gravida kvinnor och orsakar 200 000 dödsfall på barn och 10 000 gravida kvinnor varje år. Varje år hotar malaria 25 miljoner gravida kvinnor i Afrika söder om Sahara. Gravida kvinnor är en stor riskgrupp för malaria och unga kvinnor i de fattigaste regionerna är som mest utsatta. För placental malaria finns det förnärvarande inget botemedel på marknaden. Med hjälp av plattformen ExpreS2 och samarbetspartners har nu bolaget som mål att ta fram ett vaccin (PAMVAC), vilket skyddar foster och moder mot skadliga effekter av malaria under graviditeten. Genom att inducera speciella antikroppar hos kvinnan, kan dessa antikroppar förhindra bindningen av receptorer från malariaparasiter i placentan.

Bolaget inväntar resultat från PAMVAC konsortiets fas Ia/Ib studie inom placental malaria, där den kliniska delen är genomförd. Analys och rapportering pågår förtillfället. Bolaget ser fram emot de slutgiltiga resultaten när de blir offentliga.

En intressant parallell som många inte känner till är att under arbetets gång att ta fram malariavaccinet för gravida kvinnor upptäckte forskarna med Dr Ali Salanti i spetsen något annat mycket intressant. När en speciell malariaparasit infekterar gravida hakar den sig fast i moderkakan med en proteinkrok som kallas VAR2. VAR2 binder sig till så kallade CSA-molekyler på moderkakan. Forskarna upptäckte då att CSA-molekylen också finns i ett flertal cancertyper. Utifrån upptäckten startade Dr Ali Salanti bolaget VAR2 Pharmaceuticals. I en studie som är framtagen ihop med Attanas teknik har nu VAR2 Pharmaceuticals producerat proteinkrokar av typen VAR2, som de har utrustat med cellgifter för att se om proteinkrokarna på så sätt kan hitta och döda cancerceller i möss. Funktionen har fungerat på nästan alla typer av cancerceller i mus-försök.

Universellt malaria-vaccin

ExpreS2ion är delaktiga i ett ytterligare malaria-projekt. The Jenner Institute vid Universitetet i Oxford utvecklar ett nytt malaria-vaccin som ska skydda mot den farligaste typen av malaria. Antigenen är baserad på rekombinant RH5.1-protein som produceras i ExpreS2-plattformen. Vaccinet är ämnat att vara universellt och fungerar genom att blockera invasionen av de röda blodcellerna och därigenom hindra sjukdomsförloppet. I en studie som utvärderade malariamarknaden, utförd av The Boston Consulting Group och sponsrad av The Malaria Vaccine Initiative, bedömdes behovet av malariavaccin motsvara ett årligt globalt marknadsvärde om upp till 400 MUSD. För närvarande finns det inget generellt godkänt vaccin tillgängligt mot malaria vilket innebär att det finns ett stort behov för ett säkert och effektivt malariavaccin.

Den framgångsrikt färdigställda fas I-studien utvärderade tidigare vaccinets säkerhet och immunrespons, såväl som den optimala doseringen av vaccinet. Förnärvarande pågår en fas IIa-studie som beräknas vara klar under 2018. Fas IIa-studien kommer att adressera hur effektivt vaccinet är för att förhindra malaria.

Kommande 5 kursdrivande triggers bör resultera i en uppvärdering av Expres2ion

  • Utlicensering av AdaptVacs bröstcancervaccinkandidat.
  • Tillkännagivande av ett vaccinprojekt genom AdaptVac i liknande värdeklass som bröstcancervaccinet.
  • Presentation och uppstart av ytterligare ett projekt i AdpatVacs plattform. 
  • Slutrapportering från den avslutande Fas 1-studie gällande malaria-vaccinet PAMVAC.
  • Slutförande av fas IIa-studie om universellt malaria-vaccin från The Jenner Institute.

Följ The Emperor på facebook och twitter för att få uppdateringar om aktuella bolag.

https://www.facebook.com/TheEmperorBlogg/?ref=br_rs

https://twitter.com/TheEmperorBlogg

Disclaimer:

Äger själv aktier i bolaget. All handel med aktier medför en risk och beslut sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

http://www.expres2ionbio.com/

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/07/05/expres2ion-biotechnologies-framgangsrikt-fardigstallande-av-klinisk-fas-i-studie-och-inledande-av-fas-iia-studie-av-universellt-malariavaccin-producerat-i-expres2.html

http://www.homelandsecuritynewswire.com/promise-vaccine-against-deadly-malaria-parasite

http://mb.cision.com/Main/14402/2599115/896165.pdf

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/08/17/expres2ion-biotechnologies-expres2ions-plattform-expres2-ingar-i-npj-vaccines-artikel-om-produktion-av-vaccinkandidat-mot-malaria.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/11/16/expres2ion-biotech-expres2ion-biotech-forvantar-sig-resultat-fran-kliniska-forsok-med-malariavaccin-nasta-ar-vd.html

https://www.eurostars-eureka.eu/content/european-partners-combine-create-vaccine-against-placental-malaria 

https://www.redeye.se/arena/posts/attana-tekniken-kan-leda-till-vaerldens-foersta-generiska-botemedel-mot-cancer

http://mb.cision.com/Main/14402/2447413/788671.pdf

https://www.aktieexperterna.se/node/2502

http://www.smallcap.se/blog/

https://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9687521.ece 

https://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80826&user=9801

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2162402X.2017.1408749

https://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=FA55EA394809776A 

https://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=41C9BA2456DE80C9

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1408749

https://www.eurostars-eureka.eu/content/european-partners-combine-create-vaccine-against-placental-malaria

https://www.youtube.com/watch?v=hKZmOJeYTnM 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/106907_en.html

https://globenewswire.com/news-release/2016/07/28/859613/0/en/ExpreS2ion-Biotech-announces-clinical-trial-update-for-the-PamVac-Placental-Malaria-Vaccine-phase-I-study.html

http://gabionline.net/Biosimilars/General/Roche-sues-Pfizer-over-Herceptin-biosimilar

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/EXPRES2ION-BIOTECH-OMPOSITIONERAR-SIG-MOT-CANCER-INFEKTIONER-1002129634

https://www.gminsights.com/industry-analysis/breast-cancer-therapeutics-market

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?