Post entry

Pneumokockprojektet!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Trevligt pressmeddelande som Eurocine släppte idag:http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=62192

Ett experimentellt glykokonjugatvaccin (konjugatvaccin) beståendes av en bakteriestam (pneumokocker) tillsammans med nasala adjuvanset Endocine, uppvisade positiva egenskaper i möss. Eurocines adjuvans Endocine visade ännu en gång sin effektivitet!

Möss vaccinerades med en bakteriestam av pneumokocker. Sedan utsattes de för levande bakterie av samma stam (som i vaccinet) och var skyddade, dessutom vid lägre doser. Nu går Eurocine vidare med kompletterande dokumentation inför en klinisk studie i människa!

Beträffande konjugatvaccin mot pneumokocker (bakterie som orsakar hjärnhinne- och lung-inflammation), så finns det bara två bolag som har lanserade vaccin/produkter, nämligen Pfizer och GlaxoSmithKline. Inte vilka bolag som helst, det är två jättar, eller Big Pharma!

GlaxoSmithKline har Synflorix (med 10 bakteriestammar/serotyper) på marknad:
http://www.gsk.com/investors/reports/q42011/q42011.pdf
Försäljning, Synflorix (10 stammar) 2011: £350 million

Pfizer har Prevnar (med 7&13 bakteriestammar/serotyper) på marknad:
http://www.pfizer.com/files/investors/presentations/q4performance_013112.pdf
Försäljning, Prevnar (7&13 stammar) 2011: $3,657 billion
Prevnar(13) skall ersätta Prevnar(7). Övergången går snabbt.

Räkna på summorna ovan! Ungefär som marknaden för vacciner mot säsongsinfluensa! I runda slängar runt 30 miljarder kr. Skall Pfizer låta GlaxoSmithKline komma före med avtal eller bud på Eurocine? Näsdroppar med Endocine & Prevnar eller Endocine & Synflorix? Vi vet alla fördelarna med nasal vaccination, detta vet också dessa två bolag. Det blir mycket spännande att få se hur Pfizer och GlaxoSmithKline agerar efter en fas I/II med Eurocines nasala pneumokockvaccin.

För övrigt, det finns 2 olika sorter av vaccin mot pneumokocker:

Polysackaridvaccin - polysackarider (sockerarter) från bakteriekapseln. Rena kolhydrater. Det första pneumokockvaccinet lanserades 1983. Pneumovax (Merck's vaccin), polysackaridvaccin, med 23 stammar. Denna typ av vaccin är underlägsen ett konjugatvaccin.

Konjugatvaccin (glykokonjugatvaccin) – polysackariderna kopplade till protein. Med detta menas att kolhydraten kopplas fast kemiskt (konjugeras) på ytan av ett bärarprotein. Ett konjugatvaccin anses överlägset som vaccin jämfört med ett vaccin bestående av endast de rena kolhydraterna. Alltså betydligt effektivare än polysackaridvaccin (t.ex. Pneumovax). Prevnar(7) lanserades år 2000. Synflorix kom år 2009 och Prevnar(13) år 2010.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?