Post entry

Nasala influensavaccinet Immunose FLU bättre än Flumist!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Goda möjligheter för Eurocines nasala influensavaccin i de åldrar som nässprayen Flumist ej har godkänt för!


Avdödat helvirus (influensa) är viruset i dess fulla form fast i död/inaktiverad form. Det vill säga ytstrukturer och kärna orörda i samma konstruktion som i ett levande virus. Ett sådant avdödat helvirus besitter mycket starkare immunologiska egenskaper än avdödade splitvirus och subunit-virus. De båda sistnämnda saknar strukturen som ett helvirus har samt kärnan, därför ger dessa typer klenare immunsvar.

Gensegment 8 kodar de två nonstructural (NS) proteinerna, NS1 och NS2. NS1 proteinet är en nyckel till influensavirusets giftighet som produceras av viruset i infekterade celler för att undgå värdens immunssvar. Ett avdödat virus (hel, split eller subunit) ej kan producera NS1 protein i värden.

Eurocines nasala influensavaccin Immunose FLU, innehåller virus i avdödad form, vilket alltså ej kan producera NS1 proteinet.

Nässprayen Flumist är ett LAIV-vaccin beståendes av levande försvagat influensavirus. Gensegmenten PB1, PB2, NP, M, PA och NS är i FLumist modifierade, cold adapted (ca), temperature-sensitive (ts) och attenuated (att). Alltså, kylanpassade, temperaturkänsliga och försvagade. Märk att gensegmentet NS berörs! HA och NA tas från den årliga virusstam som rekommenderas av WHO.

Slutsatsen av ovanstående är att segmentet NS i Flumist skapar NS1 proteinet i värden (fast inte i samma utsträckning som i ett riktigt virus). Forskningsbolagen Avir Green Hills Biotech och Vivaldi Bioscience utvecklar Flumist-liknande LAIV-vacciner fast med ett modifierat gensegment NS som kodar NS1 proteinet. Enligt dem och deras djurtester så erhålles starkare immunsvar än Flumist. Styrks som sagt av dessa två bolag!

Mest troligtvis så är det gensegmentet NS i Flumist som orsakar den begränsing som Flumist har. Flumist har ju som bekant godkänt i åldrarna 2-49 år.

I ett avdödat helvirus (som ingår i Eurocines Immunose FLU) finns hela viruset intakt, bland annat alla gensegment inklusive NS. Eftersom viruset är avdödat kan det ej skapa NS1 proteinet i värden för att kringgå immunsvar. Detta känns onekligen bra!

Immunose FLU har därmed stor sannolikhet att nå de åldersgrupper som Flumist ej fått godkänt för!

Källor:
http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1000138
http://vivaldibiosciences.com/pdfs/Profile_Vivaldi_110919.pdf
http://www.greenhillsbiotech.com/
http://www.fmshk.org/database/articles/03eb7.pdf
http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/25495/1/IND44167789.pdf
http://www.flumist.com/
http://www.eurocine-vaccines.com/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?