Post entry

Nasal vaccination mot influensa nya spår

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Från det att man började läsa om Eurocine Vaccines år 2007 fram till nu har det fullkomligen exploderat inom forskning rörandes nasal vaccination mot influensa. Då för ca 5 år sedan kunde man knappt hitta något på internet förutom Flumist. Nu 5 år senare har det verkligen hänt något. Överallt i världen utför forskare studier i djur (även människor). Hur ser en vanlig influensavaccination ut om 5 eller 10 år? Jag är säker på att en stor andel sker genom näsdroppar/nässpray!

Ett axplock med blandad läsning:

Österrike, Avir Green Hills Biotech
http://www.greenhillsbiotech.com/press/PA_Jahrestreffen_Nov11_E_final.pdf
Pressmeddelande från 7:e november 2011. Avir Green Hills klarade av en fas I/II med sitt förbättrade LAIV vaccin (deltaFLU) och är nu i avancerade licensförhandlingar med bolag i Kina och Indien.

Vad som karaktäriserar deltaFLU (LAIV vaccin) gentemot FluMist (LAIV vaccin) är modifierat gensegment NS (i princip deaktiverat) som bl.a. kodar NS1 proteinet, så att detta ej kan produceras i värden. Enligt dem och deras djurtester så erhålles starkare immunsvar än Flumist.

Nederländerna, Mycosis
http://www.mucosis.com/press_releases_10-05-12.php
Pressmeddelande från 10:e maj 2012. Holländska Mucosis utförde en fas I studie i människa. Det nasala influensavaccinet FluGEM klarade av myndigeternas krav på HAI-nivåer. Adjuvanset består av bakterieliknade partiklar, framställda från avdödade Lactococcus lactis bakterier.

http://www.mucosis.com/press_releases_03-05-12.php
Tidigare i maj 2012 släppte Mucosis ett pressmeddelande om pre-kliniska data i möss. FluGEM uppvisade skydd i möss för närbesläktade virusstammar samt ej närbesläktade virusstammar, när mössen utsattes för levande influensavirus.

Mera om deras musförsök:
http://www.pharmagateway.net/ArticlePage.aspx?doi=10.1208/s12248-009-9168-2
Bl.a skriver de att ofta är starka adjuvans för nasalt bruk förknippade med säkerhetsproblem.
Försöken i möss påvisade större nivåer av antikroppar i blodet hos mössen som fick nasalt vaccin än hos de möss som fick injicerbart vaccin.

USA, NanoBio
http://nanobio.com/NanoBio_Flu_P1b.html
Just nu utför NanoBio en fas Ib studie i vilken man bl.a. skall jämföra näsdroppar mot nässpray med sitt adjuvans + influensaantigen. En fas Ia utfördes år 2009. NanoBio’s adjuvans består utav tween 80, etanol, sojabönsolja, cetylpyridinium chloride och vatten.
http://www.landesbioscience.com/journals/cc/PetrovskyHV5-10.pdf
NanoBio var tvungen att utföra avancerade tester i kaniner (krav från FDA i USA) för att uppvisa att deras nasala vaccin inte leder till hjärnskador innan de fick godkänt för att utföra en fas I i människa.

Kina
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552485
Artikel från 4:e maj 2012. Kina. Möss vaccinerades med ett LAIV vaccin tillsammans med adjuvans Chitosan. Sedan utsattes mössen för levande influensavirus i närbesläktad stam och även i ej närbesläktad stam. Mössen skyddades helt för de närbesläktade influensavirus, även gott skydd uppvisades för de ej närsbesläktad stam. Resultaten pekar på att adjuvans Chitosan kan vara en kandidat för att använda tillsammans med ett LAIV vaccin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chitosan

Korea
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22051136
Artikel från 5:e janurari 2012. Korea. Möss vaccinerades med avdödat influensaantigen tillsammans med adjuvans Flagellin (Vibrio vulnificus FlaB). Resultatet visade att FlaB proteinet fungerade som nasalt adjuvans, mössen var skyddade när de utsattes för levande influensavirus. Vidare, FlaB proteinet ackumulerades ej i nerver som står i anslutning till centrala nervsystemet.

Kina
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0030252
Artikel från 18:e januari 2012. Kina. Möss vaccinerades med avdödat trivalent influensaantigen tillsammans med adjuvans SP01 (olja i vatten emulsion). Resultatet visade på gott korsskydd (mot närbesläktad stam och ej närbesläktad stam) när mössen utsattes för levande virus av stammar som ej fanns med i vaccinet.

Japan
http://www.mycopro.com.tr/download/8_6_2011_inlu-5.pdf
Artikel från 2010. Japan. Möss vaccinerades med avdödat influensaantigen tillsammans med ett svamp adjuvans (myceliaextrakt från svampen Phellinus linteus) . Resultatet visade att mössen var skyddade när de utsattes för levande influensavirus (av ej närbesläktad stam). Man anser att extrakt från svampen är säkert och effektivt för nasal vaccination.

Kina
http://www.bfbm.cn/uploadfiles/paper/2012/5.pdf
Artikel från december 2011. Kina. Möss vaccinerades med avdödat influensaantigen tillsammans med Chitosan klorid + glycerofosfat (HTCC/GP). Resultatet visade att mössen hade höga nivåer av antikroppar i mucosa samt i blodet, mycket bättre än de möss som hade fått injektion. Mycket intressant beskrivning finns i artikeln om nässlemhinnan under "1. Introduction", högra spalten.

USA, Hemispherx
http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=326
Hemispherx inledde samarbete med japanska Biken år 2007. Hemispherx's adjuvans Ampligen skulle användas till ett nasalt influensavaccin.

http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697507/
Samarbete med japanska Biken och nasalt influensavaccin testades med framgång i råttor/möss. Adjuvanset Ampligen sägs vara det mest lovande nasala adjuvanset.

Ampligen var mer "toxic" i början då man upptäckte den:
http://aboutmecfs.org.violet.arvixe.com/Trt/TrtAmp.aspx
En Dr Carter reducerade dess giftighet, se ovan.

http://www.asensio.com/Data/Pdfs/246.pdf
http://www.secinfo.com/dSSer.52.htm
1992 upptäcktes allvarlig lever förgiftning, svällande armar/ben, bröstsmärta, muskelkramper och influensaliknande symtom.

http://msnmoney.brand.edgar-online.com/DisplayFilingInfo.aspx?TabIndex=2&FilingID=8081326&type=html&companyid=9245&ppu=%2fDefault.aspx%3fticker%3dHEB
Efter omfattande framgångsrika tester, så utförde slutligen Biken injektionstester med Ampligen på råttor varpå de fann bieffekter. Biken drog sig ur. Säkerheten är mycket viktig!

http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=732
Kan vara så att Hemispherx gör ett sista ryck med att försöka boosta Flumist med Ampligen.

En sak som är väldigt viktig, det är säkerheten när det gäller nasal vaccination, att det inte leder till några önskvärda bieffekter!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?