Post entry

Kortsiktigt köp: Eurocine

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vaccinbolaget Eurocine väntas inom kort presentera ett nytt avtal, vilket lär leda till kursuppgång i aktien.

Eurocine är egentligen inget vaccinbolag utan ett bolag som utvecklar en teknologi (metod) för att inta vaccin via näsan istället för via tex sprutor.

Marknadspotentialen är givetvis stor om Eurocines teknologi fungerar. Då slipper man nackdelarna med sprutor (smärta och kanske framför allt den mentala rädslan för sprutor).

Det har även varit tal om att Eurocines teknologi av olika skäl faktiskt kan göra att vacciner ger bättre skydd än via sprutor etc. Så här skriver Eurocine i sitt nyemissionsprospekt (daterat 29 maj 2012):

"Nasal vaccinering har flera fördelar. Det minskar risken för skador, både på patienter och sjukvårds-personal, men kan också göra att fler personer vill vaccinera sig då de slipper ta en spruta.

Bolagets teknologi för nasal vaccinering har en särskild fördel vid vaccinering mot influensa och andra sjukdomar som smittar genom slemhinnorna då den kan ge ett bättre och bredare skydd än injicerade vacciner."

"Omkring 80 procent av alla infektionssjukdomar smittar via slemhinnorna där också en stor del av kroppens immunförsvar finns koncentrerat. Genom att vaccinera i näsan är det möjligt att aktivera en större del av immunförsvaret och därmed få ett bättre skydd mot sjukdomar."

http://www.eurocine-vaccines.com/wp-content/uploads/2012/05/Eurocine-Vaccines-Prospekt-29-maj-2012.pdf

-

Frågetecken finns för hur pass unik Eurocines teknologi är. Finns det flera andra bolag med liknande teknologier så minskar ju intjäningsmöjligheterna för Eurocine och därmed värdet på Eurocine som börsbolag.

Och den historiska utvecklingen för Eurocine och dess börskurs kan avskräcka. Bolagets aktieägare har kastats mellan hopp och förtvivlan, från att börskursen varit uppspekulerad till att den fallit kraftigt då förväntningar inte infriats.

Nu på sistone har dock vd Hans Arwidsson varit ute och gett tydliga indikationer om att Eurocine är på väg att inom kort presentera avtal med något stort bolag om sin teknologi, vilket i så fall säkert lär ge ett lyft för börskursen - åtminstone på kort sikt.

Här blir utgångspunkten att det gör Eurocine-aktien åtminstone kortsiktigt köpvärd i dagsläget vid nuvarande börskurs 17,20 kr (slutkurs tors 14 juni 2012).

Säg att ett bra avtal kan få börskursen att stiga till 20-25 kr?

Även om ett avtal med ett stort bolag förstås kan bli början på något stort för Eurocine, blir rekommendationen här; "buy on the rumour, sell on the news" (dvs köp aktien idag och sälj den när avtalet presenteras) pga Eurocines skakiga historik och tex risken för konkurrerande teknologier.

-

Vad gäller liknande (men konkurrerande) teknologier som Eurocines har tex stora läkemedelsbolaget Astrazeneca sin produkt Flumist som är lanserad sedan länge (medan Eurocines produkt alltså ännu inte är lanserad ännu).

Där har dock nämnts att Flumist har nackdelar som att den (förenklat uttryckt) bara kan användas med "färskt" vaccin som förvaras i kylskåp etc, medan det inte är ett krav för Eurocines teknologi.

Så här skriver Eurocine i prospektet om konkurrensen:

"Det enda nasala vaccin som finns på den internationella marknaden idag är det levande, attenuerade influensavaccinet FluMist från AstraZeneca.

Bolag som utvecklar nasala vacciner med inaktiverade influensaantigen kombinerat med ett adjuvans är t.ex. NanoBio, Vaxin och NasVax.

Sammanfattningsvis bedömer Eurocine Vaccines att det finns ett flertal aktörer som konkurrerar inom området nasala vacciner men att det inte finns enskilda konkurrenter som kan anses ha en överlägsen teknologi."

Dvs ingen konkurrent med nasalt vaccin verkar vara överlägset bättre än Eurocine, men ev finns flera som är åtminstone likvärdiga?

-

Eftersom Eurocine är ett litet bolag och handeln i bolagets aktie är liten, kanske det blir svårt att göra något större "klipp" genom att köpa Eurocine-aktier nu och sälja dem i samband med en kursuppgång då avtalet presenteras.

Tex idag (tors 14 juni 2012) handlades det drygt 8 000 st Eurocine-aktier för 140 000-150 000 kr på börsen, dvs det verkar vara vad man kan köpa in på en dag utan att börskursen ska börja röra sig för mycket.

Sedan när avtalet kommer lär dock handeln i aktien tillfälligt bli stor vilket ger möjligheter att sälja större mängder aktier på en gång.

Det borde kunna gå att tex köpa in Eurocine-aktier för ca 100 000 kr på 2-3 dagar (totalt ca 6 000 st aktier) för nuvarande börskurs 17-18 kr, och sälja dem för 20-25 kr när avtalet väntas presenteras inom max några veckor.

Har man då köpt 6 000 aktier för ca 100 000 kr blir det alltså en snabb vinst på i alla fall någonstans kring 10 000-50 000 kr.

-

Bland riskerna med ovannämnda ex på kortsiktig affär i Eurocine-aktier finns tex att avtalet inte blir så bra som väntat så att börskursen inte stiger när avtalet presenteras.

Eller så kan det bli ett bra avtal fast börskursen ändå inte stiger. Tex har börskursen inte verkar röra sig ännu trots Arwidssons tydliga indikationer om att ett avtal är på gång.

Och en allmän börsnedgång kan förstås göra att kursuppgången blir mindre eller uteblir när avtalet presenteras.

-

På vilket sätt har vd Hans Arwidsson indikerat att ett avtal är på gång?

Bla tydligt i detta videoklipp (från 4 juni 2012) där analysföretaget Redeye intervjuar honom: http://redeye.screen9.tv/#R3aehDC2G1ykx1bQ-jHXLA

Där framgår bla följande:

• Eurocine utvecklar "nasala vacciner", dvs vacciner i form av näsdroppar.

• Bolagets främsta projekt heter "Immunose Flu" som avser influensavaccin.

• Eurocines affärsidé är:

1) Att utveckla vacciner tills dess att det har visats att dessa vacciner fungerar på människa med Eurocines teknologi.

2) Sedan licensieras projekten ut till stora bolag som sköter försäljningen.

• Eurocine håller nu på att be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 30 miljoner kr genom utgivning av nya aktier via nyemission.

• Om Eurocine får in hela det kapitalet kommer det att räcka för att hålla bolagets befintliga verksamhet igång förbi halvårsskiftet år 2014.

• Till det tillägger Arwidsson: "Och jag har aldrig varit så säker på att vi skriver ett licensavtal som jag är nu, så att jag känner full tillförsikt att vi klarar det."

• Eurocine ber aktieägarna om kapitaltillskottet för att bolaget ska ha en stark ekonomisk ställning när djupare förhandlingar inleds med de olika partners som Eurocine har diskussioner med (om licensavtal). Kapitaltillskottet i ryggen gör att Eurocine "känner full tillförsikt att gå in i den förhandlingen" och "slutföra ett sådant avtal", säger Arwidsson i intervjun.

• Utöver influensavaccin arbetar Eurocine med pneumokockvaccin, dvs Eurocines vaccin i form av näsdroppar mot lunginflammation. Där har lovande tidiga forskningsresultat presenteras från en studie på möss. Studien visade att vaccinet skyddade mot smitta lika bra som det marknadsledande vaccinet Prevnar. Ytterligare studier ska genomföras där inför studier på människa.

• Försök har gjorts sedan 60-talet med att utveckla vaccin som inte behöver intas via spruta. Hittills har endast ett vaccin lanserats som ej intas via spruta (Astrazenecas Flumist?) Det finns en skepsis mot näsvaccin, vilket bla beror på biverkningar som framkom under 00-talet för ett annat näsvaccin (som intogs via nässpray). Biverkningarna befanns beror på ett bakterietoxin som det bolaget använde i sin teknologi som "adjuvans" för att vaccinet skulle kunna intas via näsan. Här pekar Arwidsson på att Eurocine har en stor fördel med sin produkt Endocine eftersom den bygger helt på kroppsegna fettsubstanser (lipider), vilket gör att produkten har en god säkerhetsprofil. Det gör att Eurocines partnerföretag har ett stort intresse för Eurocine.

• Därutöver har Eurocines teknologi visat god säkerhet vid studie på människa och god förmåga att skydda mot influensasmitta i studie på iller.

-

Förutom influensavaccin och pneumokockvaccin nämner vd Hans Arwidsson i prospektets vd-ord att tester har gjorts av Eurocines teknologi för HIV-vaccin:

"Vidare har vi nyligen fått resultat från en klinisk studie i Norge, där Endocine™ testades med ett experimentellt HIV-vaccin. God säkerhet kunde återigen visas, samtidigt som vaccinet genererade ett HIV-specifikt immunsvar."

Dvs förutom lansering av influensavaccin och pneumokockvaccin med Eurocines teknologi, kan det bli tal om HIV-vaccin.

-

Dessutom presentation som Eurocines vd Hans Arwidsson gjorde på "Småbolagsdagen" 4 juni 2012 i Redeyes arrangemang: http://www.redeye.se/webcast/smabolagsdagen-eurocine-vaccines

-

Så här beskrivs Eurocine på sin hemsida:

"Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov.

Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering."

http://www.eurocine-vaccines.com/

-

Prospektet (daterat 29 maj 2012) om Eurocines pågående nyemission: http://www.eurocine-vaccines.com/wp-content/uploads/2012/05/Eurocine-Vaccines-Prospekt-29-maj-2012.pdf

Anmälningsperioden för att delta i nyemissionen pågår tom fre 15 juni 2012.

Teckningskursen vid nyemissionen ligger på 17 kr/aktie.

Dvs det lär innebära ett bra köptillfälle av Eurocine-aktier fre 15 juni 2012, eftersom börskurser i bolag som gör nyemission ofta kan vara nedpressade under emissionens anmälningsperiod.

När anmälningsperioden är slut och Eurocine presenterar ev avtal kan det alltså ge en dubbel uppgångseffekt.

-

Eurocines ekonomiska utveckling

Eurocines bokföringsår varar från juli ena året tom juni året därpå.

Innevarande bokföringsår är alltså juli 2011-juni 2012.

Så här har Eurocines nettoresultat sett ut de senaste kvartalen:

Bokföringsåret 2010/2011:

juli 2010-sept 2010: -2,2 miljoner kr

okt 2010-dec 2010: -3,5 miljoner kr

jan 2011-mars 2011: -2,9 miljoner kr

apr 2011-juni 2011: -3,7 miljoner kr

Bokföringsåret 2011/2012:

juli 2011-sept 2011: -2,9 miljoner kr

okt 2011-dec 2011: -2,7 miljoner kr

jan 2012-mars 2012: -4,3 miljoner kr

Eftersom bolaget ännu inte lanserat någon produkt är intäkterna nästan obefintliga ännu så länge:

0,7 miljoner kr under bokföringsåret 2010/2011

0,5 miljoner kr under de första nio månaderna under innevarande bokföringsåret 2011/2012

Per bokföringsår har Eurocine haft följande nettoresultat:

-12 miljoner kr under bokföringsåret 2010/2011

-10 miljoner kr under de första nio månaderna av det innevarande bokföringsåret 2011/2012

Bolagets "burn rate" verkar alltså ligga på 12-13 miljoner kr/år.

Och enl senaste resultatrapporten hade Eurocine 10-11 miljoner kr i kassan och inga räntebärande skulder per sista mars 2012.

Man kan alltså förstå att bolaget nu ber aktieägarna om kapitaltillskott.

Vad gäller det kapitaltillskott på 30 miljoner kr som Eurocine vill ha in, så verkar det inte vara någon engångsföreteelse. Så sent som under 2011 fick bolaget in knappt 20 miljoner kr i en annan nyemission som genomfördes då.

-

Siffrorna ovan är hämtade från Eurocines resultatrapporter. Enl bolagets nyemissionsprospekt är siffrorna följande:

Intäkter:

Bokföringsåret 2010/2011: 1,1 miljoner kr

Bokföringsåret 2011/2012 (9 mån): 1,5 miljoner kr

Nettoresultat:

Bokföringsåret 2010/2011: -12,2 miljoner kr

Bokföringsåret 2011/2012 (9 mån): -9,8 miljoner kr

Dvs slutsatsen är densamma; att bolagets burn rate legat på 12-13 miljoner kr i årstakt.

-

Avtalet

Frågan är hur pass bra avtal Eurocine kommer att kunna ingå, och med vilket bolag.

Generellt brukar medicinska forskningsbolag som utvecklat något läkemedel ingå avtal med stora läkemedelsbolag som får rätt att sälja produkten i ett visst geografiskt område. Som ersättning brukar forskningsbolaget få:

1) ett ev engångsbelopp när avtalet ingås

2) ev "milstolpsbetalningar" när vissa hållpunkter uppnås för produktens fortsatta utveckling etc

3) ev ersättning för att täcka fortsatta forskningskostnader för produkten

4) procentandel på produktens försäljning inom det geografiska område som avtalet avser

Givetvis blir ersättningarna störst för nya läkemedel som visat riktigt lovande tidiga forskningsresultat.

Ev bör man ej ha alltför höga förväntningar på de ev belopp och procenttal som Eurocine kan förhandla sig till i ett avtal, eftersom avtalet avser Eurocines teknologi och inte något specifikt läkemedel med jättepotential.

Men visst kan det bli bra avtalsvillkor ändå om det finns stora läkemedelsbolag som ser potential med Eurocine-teknologin.

Som jämförelse kan nämnas att Eurocine kommer att ha drygt 12 miljoner utestående aktier efter pågående nyemission, vilket gör att bolaget är värt 213 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 17,20 kr.

Säg att ett avtal (mellan tummen och pekfingret) kan innebära följande villkor (med utgångspunkt att avtalet omfattar en stor region, tex hela världen, Europa, Asien eller Nordamerika):

• ett engångsbelopp på 30-50 miljoner kr när avtalet ingås

• kostnadstäckning för fortsatt forskning fram till produktlansering

• att Eurocine får 10-15% av försäljningen när produkten lanseras

Ett sådant avtal skulle i så fall säkert tolkas positivt av aktieinvesterare och leda till en uppgång för Eurocine-aktien.

Om avtalet ingås med något av de stora läkemedelsbolagen (inriktade på vaccin) såsom Glaxo Smithkline, Sanofi Pasteur, Pfizer eller Astrazeneca är det desto mer positivt, eftersom de då sätter sin kvalitetsstämpel på Eurocines teknologi och kan genom sina stora organisationer och sina resurser se till att det blir bra fart på försäljningen.

Det har även tex varit tal om att det ev är med något mindre japanskt läkemedelsbolag som Eurocine kan komma att ingå avtal, och det behöver ju inte heller vara fel. Men kursuppgången i Eurocine-aktien lär väl inte bli riktigt lika stor då, särskilt inte om avtalet då kanske bara omfattar tex Japan.

Så här skriver Eurocine i nyemissionsprospektet (daterat 29 maj 2012):

"I syfte att finna en partner till Immunose™ FLU bedriver Eurocine Vaccines sedan en tid tillbaka diskussioner med flera bolag.

Diskussion kring ett licensavtal för den japanska marknaden pågår med det japanska bolag som tillhandahållit antigenet som användes i den senaste illerstudien för Immunose™ FLU.

De goda resultaten från illerstudien i kombination med den tidigare kliniska studien för Immunose™ FLU har stärkt Bolagets möjligheter att ingå mer omfattande partnerskap och diskussioner pågår med större internationella läkemedelsbolag kring ett potentiellt globalt licensavtal."

På det låter det som att det både kan bli ett avtal för Japan med det japanska bolaget, och ett avtal för övriga världen med något stort läkemedelsbolaget.

Ur Hans Arwidssons vd-ord i prospektet:

"Vi har långt gångna diskussioner med ett japanskt bolag som också var det bolag som tillhandahöll antigenet i vår senaste studie på iller. När vi slutförde vår illerstudie hösten 2011 var ambitionen att inom kort ingå ett licensavtal med det japanska bolaget avseende den japanska marknaden. Vår ambition kvarstår och det faktum att avtalsprocessen har dragit ut på tiden innebär inte på något sätt att intresset hos vår samarbetspartner har minskat utan snarare det omvända."

"Våra marknadsföringsinsatser har lett till att vi nu också för diskussioner kring Immunose™ FLU med internationella läkemedelsföretag. Dessa diskussioner är inte lika långt gångna som den med det japanska bolaget men syftar till en global licens."

Ett japanskt avtal med ett japanskt bolag lär alltså komma först, följt senare av ett avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag för övriga världen.

Dessa avtalsdiskussioner uppges avse Eurocines influensavaccin Immunose Flu för intag via näsdroppar med Eurocines teknologi.

Andra framtida vaccin (tex pneumokockvaccin och HIV-vaccin) lär alltså få separata avtal.

-

En fråga är när besked om avtal kan komma. På vd Hans Arwidsson låter det inte som att det handlar om bara några få dagar, eftersom kapitaltillskottet från nyemissionen ska stärka Eurocine inför att avtalsförhandlingarna går in i slutfasen. Men säg att besked om avtal kan komma inom veckor eller senast om någon månad eller två?

Det skulle alltså innebära att avtalsbesked kan komma före mitten av aug 2012. Har inget hänt då kan det vara skäl att fråga Arwidsson om det har blivit förseningar.

Eurocines resultatrapport för bolagets q4 (apr-jun 2012) ska presenteras 29 aug 2012, men förhoppningsvis har alltså avtalsbesked kommit innan dess.

En variant är att Japan-avtal kommer under sommaren 2012 och avtal för övriga världen före utgången av 2012.

I så fall är frågan om det är värt att vänta till det stora internationella avtalet då kursuppgången lär bli desto större.

-

Sedan är frågan hur stor produktförsäljningen kan tänkas bli (vilket påverkar de intäkter som Eurocine får genom sin procentandel av försäljningen).

Potentialen för Eurocine är givetvis stor om man antar att bolagets teknologi är unik och kommer att vara den bästa för att inta vaccin via näsan. Det kan vara lite överoptimistiskt att tro det, men eftersom den globala vaccinmarknaden är så stor så räcker det att Eurocines produkter tar en liten del av världsmarknaden för att det ska bli stora belopp.

Enl nyemissionsprospektet uppger Eurocine att det såldes vaccin totalt för 29 miljarder dollar år 2010, och att den marknaden väntas öka till 56 miljarder dollar år 2017. Det innebär en tillväxttakt på i snitt 10%/år.

Det bolag som är störst på vaccinmarknaden globalt är brittiska läkemedelsbolaget Glaxo Smithkline med en marknadsandel på 24%.

Världstvåa är franska läkemedelsbolaget Sanofi Aventis vaccin-division Sanofi Pasteur med en marknadsandel på 18%.

Som delmarknad finns marknaden för influensavaccin som uppgick till 3,4 miljarder dollar 2010 och väntas växa till 7 miljarder dollar 2017 (dvs i snitt 11%/år).

Delmarknaden för pneumokockvacciner uppgick till 4,1 miljarder dollar år 2011, varav amerikanska läkemedelsbolaget Pfizers produkt Prevnar 13 har en marknadsandel på 90%.

-

Eurocine är baserat i Solna (precis norr om Stockholm) bredvid det stora Karolinska sjukhuset och dess universitet Karolinska institutet i området "Karolinska institutet science park".

Eurocine hade bara fyra pers anställda enl senaste resultatrapporten per sista mars 2012.

-

Analysföretaget Redeyes aktieanalytiker Peter Östling och Klas Palin har gjort en analys (daterad 5 juni 2012) av Eurocine och dess aktie: http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2012/06/report_20120605_14636.pdf

Enl analysen kan Eurocine-aktien värderas till 31,10 kr. Det innebär en uppgångspotential med 81% från nuvarande börskurs 17,20 kr.

Östling/Palin räknar med följande ekonomiska utveckling för Eurocine de kommande bokföringsåren:

Intäkter:

juli 2012-juni 2013: 90 miljoner kr

juli 2013-juni 2014: 159 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 51 miljoner kr

Nettoresultat:

juli 2012-juni 2013: 73 miljoner kr

juli 2013-juni 2014: 141 miljoner kr

juli 2014-juni 2015: 32 miljoner kr

Om prognoserna infrias blir ju det en väldigt positiv utveckling för Eurocine som alltså hittills har haft obefintliga intäkter och nettoförluster på 12-13 miljoner/år på sistone.

Jämfört med börsvärdet på drygt 210 miljoner kr (vid nuvarande börskurs 17,20 kr) är det ju klart positivt att Eurocines nettoresultat väntas uppgå till nästan 250 miljoner kr bara för de tre kommande bokföringsåren.

De stora beloppen (i intäkter och resultat) de närmaste två åren lär väl bla inkludera inledande engångsbelopp i samband med att partneravtal ingås (plus ev milstolpsbetalningar), medan intäkterna på ca 50 miljoner kr och ett nettoresultat på ca 30 miljoner kr för bokföringsåret 2014/2015 lär avse Eurocines procentandel på produktförsäljning.

I och för sig får väl Redeye betalt för att göra sådana här aktieanalyser på uppdrag av det bolag som analysen avser (i det här fallet Eurocine), men Redeye skulle väl inte sätta sitt renommé på spel genom att publicera en överoptimistisk analys bara för att göra uppdragsgivaren Eurocine glad?

Dock är risken hög i den här typen av bolag som Eurocine. I ett tidigare blogginlägg (från nov 2011) om medicinska forskningsbolaget Karo Bio, nämndes hur Klas Palin tidigare var väldigt optimistisk om Karo Bio-aktien fast den sedan dess har fallit kraftigt: http://www.redeye.se/aktiebloggen/karo-bio/l%C3%A4ge-f%C3%B6r-snabbt-klipp-i-karo-bio

Här kvarstår slutsatsen att Eurocine-aktien kan rekommenderas som "kortsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 17,20 kr med utgångspunkt att aktien säljs om börskursen når 20-25 kr i samband med besked om avtal.

Ev kan en omprövning göras vid senare tillfälle, men det verkar i alla fall med nuvarande förutsättningar vara en ganska säker affär.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Eurocine-aktien rekommendationen "kortsiktigt köp" vid nuvarande börskurs 17,20 kr (slutkurs tors 14 juni 2012).


Tillägg 21 jun 2012

Besked idag om att Eurocine fick in ett kapitaltillskott på 22 miljoner kr från aktieägarna via nyemissionen. Det motsvarar 73% av det belopp som bolaget begärde: http://www.aktietorget.se/pressdocs/EurocineVaccines/62555/Eurocine_Vaccines_EUCI_20120621_2.pdf

Det kan å ena sidan tolkas negativt att aktieägarna inte ville ställa upp med hela det begärda beloppet.

Men Eurocines vd Hans Arwidsson är ändå positiv enl pressmeddelandet (i länken ovan):

”Det är glädjande att en stor del av våra aktieägare har valt att delta i emissionen. Kapitaltillskottet från emissionen ger oss en stark finansiell ställning under de fortsatta kommersiella kontakterna där målet är ett licensavtal för Immunose™ FLU”, säger han där i en kommentar.

Eurocine-aktiens börskurs reagerade inte direkt på dagens besked, utan låg vid 9.50-tiden idag (tors 21 jun 2012) i 17,30 kr senast betalt vilket är oförändrat från gårdagens slutkurs.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?