Post entry

Japaner och noggrannhet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.22273/abstract
Ovan, ”Japanstudie” i människa. Artikeln blev publik 14:e december förra året 2011.
Man kan ju fråga sig vad syftet var med denna lilla test i människa var?
Ett nasalt influensavaccin UTAN adjuvans med 45 ug splitvirus i 5 försökspersoner med totalt 5 doser (med 45 ug i varje dos).

Resultatet var bra immunsvar i mucosa (dock efter väldigt höga doser), men mycket klent immunsvar i blodet. Myndigheterna ställer vissa krav på HAI-nivåer i blodet för ett godkännande. Det krävs alltså ett effektivt och säkert nasalt adjuvans för att lyckas kommersiellt.

Avsaknaden av ett adjuvans för nasal administration är uppenbar i ”Japanstudien” ovan (dosstyrkan måste ned + avsevärt bättre immunsvar i blodet).

Hideki Hasegawa är namnet på en japan som är mycket involverad inom nasal vaccination (influensa) i Japan.

Japanska Biken har varit inne i nasala djurstudier med samarbete med amerikanska Hemispherx. Adjuvanset Ampligen visade dock sig ej klara av Bikens krav på bieffekter i Japan, detta efter injektionstester i råttor. Biken drog sig ur nasala samarbetet.

Hideki Hasegawa är och har varit involverad i dessa nasala djurförsök.

Eurocine meddelande genom pressmeddelande 2012-05-16, att den japanska samarbetspartnern utfört djurtester med Immunose FLU/Endocine. De gör som sagt en gedigen utvärdering.De ville själva prova på att blanda sitt antigen + adjuvanset Endocine på plats i Japan, under sitt eget tak, samt utföra djurtester. (I Eurocine’s regi, utfördes illerstudien i Holland och fas I/II i Sverige).

För mig förefaller det högst sannolikt att den japanska samarbetspartnern även utfört injektionstester i råttor/möss med Eurocine’s adjuvans Endocine, på samma sätt som med Ampligen (Hemispherx). Något annat som också kan vara möjligt är att japanerna även utfört mindre studier i människa, likt den ”Japanstudie” jag refererar till först i detta dokument. T.ex. mindre grupp människor med följande grupperingar:
grupp 1, näsdroppar (placebo)
grupp 2, näsdroppar (bara Endocine)
grupp 3, näsdroppar (Endocine + antigen)
grupp 4, näsdroppar (bara antigen)
grupp 5, injektion (med antigen)

Jag vet att japanerna är ytterst noggranna inom olika branscher. Jobbar själv inom en bransch där japanerna utfört tester ”50-11” gånger på samma sak. Man vill upprepa och upprepa för att verkligen säkerställa kvaliteten! De sover över på jobbet, drar fram madrass och sover på golvet! :)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?