Post entry

Immunose FLU vs FluInsure

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

GlaxoSmithKline (GSK) köpte ID Biomedicals slutet av 2005 för $1,4 billion. Räknat med en snittdollarkurs (år 2005) på 7 kr blir detta ca 9,8 miljarder kr.

ID Biomedicals portfölj vid tidpunkten för uppköpet:

o Fluviral (influensavaccin på marknad, produktionsanläggning för detta)

o FluInsure (fas III, nasalt influensa vaccin)

o StreptAvax (fas II, streptococcus vaccin)

o PGCvax (fas I, streptococcus pneumonia vaccin)

o Några pre-kliniska projekt

Största värdet låg nog hos Fluviral och produktionsanläggningen. Inga raka svar från GSK, dock via branschkollegor pratas det om att GSK ville åt Fluviral och produktionsanläggningen i första hand med uppköpet av ID Biomedicals. FluInsure lades på hyllan. Varför då? Ville man undanröja hot mot sprutorna? Även StreptAvax lades på hyllan. ID Biomedicals planerade ursprungligen en lansering av FluInsure år 2007. Intressant analys i vilken man pekade på att ett uppköp av ID Biomedicals kunde komma med avseende på FluInsure, se sidan 11: http://supremacycapitalgroup.com/s&a/Reports/2004/200409PSIA_Report.pdf

FluInsure, avdödat nasalt subunit influensavaccin med Proteosome som adjuvans, nanopartiklar beståendes renade proteiner från membranhöljet av Neisseria Meningitidis bakterien. Denna bakterie orsakar i sin levande form b.la. hjärnhinneinflammation (Meningitis).

FluInsure var och är fortfarande bättre än FluMist (nässpray mot influensa med levande försvagat virus). FluMist har sina begränsningar p.g.a. detta och är därför bara godkänt för åldrarna 2-49 år (USA). ID Biomedicals uppvisade jämförande data mellan FluInsure och FluMist, FluInsure är/var betydligt bättre än Flumist, speciellt när det gäller immunsvaret i blodet. HAI nivåer.

Skillnader mellan de två nasala influensavaccinerna FluInsure och Immunose FLU:

FluInsure, antigenet är avdödat subunit influensavirus. Adjuvanset, Proteosome, renade proteiner från membranhöljet av Neisseria Meningitidis bakterien. FluInsure klarade av myndighetskrav efter 2 doser med 15ug antigen, HAI nivåer.

Immunose FLU, antigenet är avdödat helvirus (influensa). Ett helvirus antigen har bredare immunlogiska egenskaper är t.ex. antigen av typen subunit eller split. Adjuvanset, Endocine, består av lipider (fetter) av en typ som finns i varje cell i vår kropp och genomgår därigenom samma nedbrytning som de naturligt förekommande lipiderna. Sådana substanser är endogena, kroppsegna. Dessa lipider bildas efter nedbrytning i kroppen när du t.ex. tar en slurk olivolja. Immunose FLU, efter 2 doser med 5ug antigen, godkända HAI krav enligt myndigheter.

Källor:
http://www.gsk.ca/french/html/salle-de-presse/news-releases-20050907.html http://www.evaluatepharma.com/Universal/View.aspx?type=Story&id=54154# http://www.who.int/vaccine_research/diseases/influenza/Langley_16_Nov_2011.pdf http://www.who.int/vaccine_research/diseases/influenza/Hinkula_16_Nov_2011.pdf http://www.sumobrain.com/patents/wipo/Improved-vaccine-compositions/WO2012042003A1.pdf http://events.onlinebroadcasting.com/cibcworldmarkets/021904/ppts/biomedical.pdf http://supremacycapitalgroup.com/s&a/Reports/2004/200409PSIA_Report.pdf http://www.stockhouse.com/bullboards/MessageDetailThread.aspx?sv=2&p=0&m=9543442&r=0&s=*iac&t=list http://nfid.bnt.com/professional-education/archives/acvr/acvr02.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Neisseria_meningitidis

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?