Post entry

Eurocine - värdering av nasala influensavaccinet Immunose FLU

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aviron är bolaget som utvecklade det nasala influensavaccinet FluMist (tas via spray) och genomförde fas I, fas II och fas III, blev uppköpta 2001 för $1,5 billion av Medimmune:
http://www.nytimes.com/2001/12/04/business/technology-agreements-on-2-mergers-in-biotechnology-industry.html

Aviron hade 6 produkter, info från 2001: http://www.biospace.com/company_profile.aspx?CompanyId=1786

År 2001 var en dollar ca 10 sek. $1,5 billion motsvarar då 15 miljarder sek, delat på 6 produkter blir det 2,5 miljarder sek per produkt. Flumist var ett syfte med Medimmune’s köp av Aviron.

Vi fortsätter vidare på Flumist-resan, vad hände sedan?

Astra Zeneca köpte Medimmune år 2007 för ca 100 miljarder kr (15,6 miljarder dollar). Medimmune hade 45 produkter i sin portfölj, FluMist var en utav dem.
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article276484.ece
http://pressroom.medimmune.com/press-releases/2007/04/23/astrazeneca-to-acquire-medimmune-for-58-per-share-in-a-fully-recommended-all-cash-transaction-with-a-total-enterprise-value-of-15-2-billion/

Om vi grovt delar 100 miljarder med 45 så får vi 2,222 miljarder/produkt.

Vi har nu funnit att en ungefärlig värdering på Eurocines Immunose FLU bör ligga på strax över 2 miljarder kr, efter avklarad fas III samt färdig för kommersialisering. Immunose FLU spås bli snäppet värre än Flumist eftersom den består av avdödade influensavirus, vilket inte Flumist gör (levande försvagade). Flumist är godkänt för åldersgrupperna 2-49 år. Tanken är att Immunose FLU skall konkurrera på dessa åldersgrupper men också ta de åldersgrupper som ej Flumist är godkänt för. Mycket goda förutsättningar för detta eftersom antigenet (aktiva beståndsdelen i vaccinet är avdödade influensavirus) redan är beprövad/godkänt och ges årligen via säsongssprutan mot influensa för större åldersgrupper än Flumist, speciellt personer över 50 år. En annan fördel som Immunose FLU har är att en plastpipett med näsdroppar (likt Nezeril) är betydligt billigare att tillverka än en nässpray-mackapär likt Flumist.

En värdering på strax över 2 miljarder kr för Immunose FLU motsvarar runt 200 kr/aktie (ca 10,6 miljoner Eurocine-aktier). Immunose FLU bör nå marknad någon gång 2014-2015. Först måste avtal signeras och därefter fas III genomföras.

Jag är övertygad om att det internationella japanska vaccinbolaget (huvudintressent till avtal för Immunose FLU) går igenom hela Eurocine från topp till tå.

-Säkerhet (kroppsegna substanser i adjuvanset Endocine).
-Möjliga applicerbara vacciner (avdödade virus + bakterier).
-Patent. Formuleringspatent som ger 20 år från dagen de blir godkända.
-Möjliga intäkter (globalt och i Japan) för nasala influensavaccinet Immunose FLU räknat på patenttiden.
-Upfront, milestones och royalty vid ett avtal.

De tittar säkert på om ett bud kan vara mer attraktivt än att teckna ett avtal med Eurocine.
Avtal eller bud?

Vid ett bud blockerar man alla andra från att använda teknologin och man får mest troligtvis betydligt högre intäkter än att ingå avtal.

Om det blir avtal och inte bud så tippar jag på slutet februari i år.

PS.
Antigen kan köpas från tredje part. Detta skulle Eurocine kunna göra själv eller sätta upp en antigenproduktionsanläggning enligt konstens alla regler.
Det finns patenterade metoder på hur godkända antigen framställs.
Det blir kostsamt för Eurocine att sätta upp egen antigenproduktion samt utföra den kostsamma fas III studien själva, därför ämnar man att licensiera ut denna del. Där är vi nu. Förhandlingar pågår med ett internationellt japanskt vaccinbolag, samt vaccinbolag i USA och i EU.
DS.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?