Post entry

Eurocine Vaccines - Uppföljning & Köprek!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den 6/1-2011 rekommenderade jag köp av Eurocine Vaccines och med detta inlägg vill jag följa upp mitt eget skrivande och ge en uppdatering av läget.

Ni hittar inlägget här: www.redeye.se/aktiebloggen/eurocine-vaccines/eurocine-vaccines-ljuset-i-tunneln-ar-nara

Kursen då var ca 26kr och det fanns flera indikationer på att aktien skulle kliva in i en stigande trend tack vare ett extremt starkt fundamentalt läge.

Vad som hänt sedan dess är följande:

  • Den nyligen avslutade företrädesemissionen tecknades till 252% och bolaget drygar ut sin kassa med ca 21MSEK.
  • Aktien har stigit och toppade här om dagen på 49,80kr.
  • En kompletterande effektstudie i iller startades runt nyår, möjligtvis i December och har nu pågått ca 2-3mån. Denna studie genomförs tillsammans med en potentiellt framtida partner som också levererat den antigen som används i studien. Mycket pekar på att ett positivt resultat kommer leda till ett snabbt licensavtal.
  • BTA har under veckan omvandlas till aktier och detta har enligt beräkning bidragit till viss rekyl eftersom vissa helt enkelt är nöjda med en nästan 100%:ig uppgång. Det som jag ser som positivt är att nedåtrekylen har skett under mycket låg omsättning i förhållande till den långvariga uppgången.

Aktien stängde idag på 43,90kr och jag är övertygad om att vi nu har ett fint köpläge i aktien. Ett mycket starkt nyhetsflöde är att vänta från bolaget och det fundamentala läget motiverar köp så det skriker om det:

  • Eurocine har kommunicerat att licensavtal för Immunose FLU bör finnas på plats H1 2011. Detta avtal skulle vara bolagets överlägset största trofé och värdet uppskattas till många hundra MSEK. (Börsvärdet är endast ca 400MSEK!)
  • Resultat från pågående illerstudie kan komma vilken dag som helst.
  • En del av de 21MSEK som togs in via företrädesemissionen ska användas till det lunginflammationsprojekt som bolaget avser att starta. Ett projekt där man använder sig av marknadsledande Prevnar vars fader Alf Lindberg sitter i Eurocines styrelse. Prevnar har idag en marknadsandel om ca 90-95%! Förstå vad applicering av E's teknologi innebär och vilka framgångar som kan skördas på denna jättemarknad.
  • Vi väntar information om bolagets tredje projekt som nämndes i emissionsprospektet. Ännu en gigantisk marknad?

Aktien befinner sig i ett extremt starkt fundamentalt läge då jag bedömer att samtliga punkter i ovanstående nyhetsflöde kan komma vilken dag som helst från imorgon och 3mån framöver.

Efter att aktien nu trillat ned från ca 49kr till ca 43kr (mycket på grund av kortsiktig vinsthemtagning och omvandling av BTA) bedömer jag att ett mycket starkt köpläge infunnit sig!

Jag rekommenderar köp av Eurocine Vaccines. Precis på samma sätt som vid 26kr i Januari i år och vid 33kr förra året där aktien sedan toppade på 57kr.

Mvh
Sunseeker

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?