Post entry

Eurocine och Takeda?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag har i en tidigare blog skrivit lite om att jag tror på Takeda som partner till Eurocine och Immunose FLU:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/eurocine-vaccines/avyttring-hansa-inskaffning-eurocine

Liten repris:

Eurocine meddelade genom pressmeddelande hösten 2010 att ett internationellt vaccinbolag skulle leverera antigenet till illerstudien.

Eurocine meddelande en försening av illerstudien i mars 2011 då man också avslöjade intresse från ett japanskt vaccinbolag.

Alltså, ett internationellt japanskt vaccinbolag.

Det finns 5 vaccinbolag i Japan, bara 4 av dem producerar eget vaccin (influensaantigen). Takeda gör inte det men säljer Denka Seikens vaccin:
http://www.japancorp.net/press-release/9891/denka-seiken-to-market-influenza-vaccine-through-takeda-pharmaceutical

De 4 som producerar influensavaccin: Kaketsuken, Kitasato, Biken och Denka Seiken är akademiska institut, därmed anser jag att det förefaller osannolikt att de skulle kunna vara tilltänkta partners till Eurocine.

Takeda planerar som sagt att återuppta sin influensavaccinproduktion snart (de upphörde med den 1994).

Det är bara Takeda som utan tvekan är ett internationellt vaccinbolag:
http://www.takeda.com/worldwide/

Takedas produkter, bl.a. vacciner:
http://www.takeda.com/products/ethical-drugs/article_896.html#vaccine

Något som jag nyligen fann som också stärker misstanken att det kan vara Takeda som är huvudintressent till att skriva avtal med Eurocine:

Från senaste Eurocines delårsrapport 2011-10-31:
http://www.aktietorget.se/pressdocs/EurocineVaccines/60148/Eurocine_Vaccines_EUCI_20111031_5.pdf

"Nu använder Bolaget de goda resultaten från den kliniska studien och från illerstudien i fortsatta diskussioner med potentiella licenstagare med målet att licensiera ut rättigheterna för influensa och därmed generera de första mer betydande intäkterna för Bolaget. En sådan licenstagare, partner, kommer att använda ett eget influensaantigen eller ett antigen levererat från tredje part."

Den fetmarkerade meningen ovan är intressant. (Takeda säljer Denka Seikens influensavaccin).För övrigt kan man läsa i samma delårsrapport att kassan räcker till och med kvartal 3 2012, utan hänsyn till att avtal signerats!

Jag har också skrivit i en blog lite spekulationer rörande avtalets storlek:
http://www.redeye.se/aktiebloggen/eurocine-vaccines/eurocine-avtalsspekulationer

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?