Post entry

Eurocine - Illerstudie. Licensavtal. Revolutionerar vaccinindustrin!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Pågående illerstudie

Angående den illerstudie som nu genomförs så kan man konstatera ett par intressanta saker som pekar på åt vilket håll vi är på väg mot:

* Ett Big Pharma har blivit så pass intresserade av FAS I/II-resultaten från 100630 att man vill vara med och satsa kapital i denna illerstudie.

Bolaget har levererat sitt egna antigen, som skall ge samma positiva effekter som i Eurocines FAS I/II-studie gjorde. Mycket fördelaktigt för detta bolag att kunna använda sig av sitt egna antigen med en redan uppbyggd produktionskapacitet.

* Tidigare har Eurocine gett indikationer på att man ämnar testa korskydd i kompletterande illerstudie - nu är den offentliga versionen att bara testa om illrarna får skydd mot influensa.

Med detta är min åsikt att det stora bolag som nu deltar i illerstudien tillsammans med Eurocine är så pass nöjda med FAS I/II-resultaten att korsskydd inte anses behövas för att ingå ett avtal, det nasala vaccinet anses alltså ha så pass bra möjligheter att bli en storsäljare även utan korsskydd. De positiva indikationer på att korsskydd föreligger ger en god möjlighet att visa detta i FAS III.

* Detta Big Pharma är helt klart nu huvudalternativet till att skriva ett licensavtal, det är också vad jag förstått - ett önskescenario för Eurocine. Ett flertal övriga bolag förhandlar redan med Eurocine, så detta verkar vara en angenäm sits för Eurocine.

* Jag har också ställt frågan om de resultat som uppnåddes i FAS I/II-studien också väntas ge skydd mot influensa.
Chanserna menar jag måste vara mycket stora, och riskerna mycket små, då man genomfört FAS I/II med:

- Antigen för influensa.

- Resultat visade stort skydd i slemhinnan.

- Även stort skydd i blodet visades. HAI-nivån uppnåddes enligt läkemedelsmyndigheternas krav för ett godkännande. Noterbart är att detta värde har Flumist haft stora problem att uppnå och EMEA har inte godkänt Flumist pga detta men är nu på gång med ett godkännande ändå som även Flumist fått i USA. Flumist säljs i USA för nästan 1,5 miljard SEK under 2010 i ett åldersbegränsat användningsområde på 2-49 år.

- Mätningar på T-cellssvar i Eurocine´s FAS I/II-studie visade också på bra värde.

Svaret jag fick på min fråga var:

"Om en läkemedelsmyndighet tittade på resultaten från FAS I/II-studien så skulle denna anse att detta förväntas ge ett skydd mot influensa"

Detta är även min övertygelse, jag tror att illerstudien är en formalitet, men att en av anledningarna till att Eurocine genomför denna är att höja värdet än mer på det licensavtal som jag är övertygad om kommer.

Offensiv tack vare Proof-Of-Concept

Inom läkemedelsbranschen talas det ofta om hur enormt viktigt det är att uppnå Proof-Of-Concept, dvs bevis för att läkemedel eller att en teknologi fungerar. Ibland kan man påvisa Proof-Of-Concept i djurförsök, men det är av yppersta vikt att kunna visa detta i människa.

Eurocine har nu iom lyckad FAS I/II-studie visat detta i människa, inte bara inom influensa med Immunose FLU utan också att bolagets nasala teknologi som kan appliceras på andra indikationer fungerar och ger detta bevis. Närmast väntar en acceleration på indikationen lunginflammation, där man redan har ett projekt igång.

Offensiv med NE-kapital, triggers ger förväntad kursökning

Att Eurocine nu med NE-kapital ämnar påskynda utvecklingen av lunginflammationsvaccinet ser jag som ett styrkebesked och att man nu med det Proof-Of-Concept man nu uppnått både inom influensa och också med sin nasala teknologi gör att Eurocine nu ser en enorm potential i detta och nu vill påskynda utvecklingen och göra denna offensiv!

Kursen som direkt efter presentation av FAS I/II-studien låg på 57 SEK kommer vi förmodligen att passera innan avtalet är påskrivet. Efter ett avtal så räknar jag med kurser över 100 SEK och att vi i framtiden kommer att få se betydligt högre kurser än så.

Efter avtal så kan vi räkna med en FAS III-studie med mycket goda förutsättningar och att ett godkännande sedan kommer i både USA och Europa och även andra delar i världen.

Redan i FAS I/II har Eurocine med sitt Immunose FLU visat bättre resultat än Flumist som alltså under begränsade former nu säljs i USA endast i åldrarna 2-49 år för nästan 1,5 miljard SEK år 2010!

Med redan bättre resultat i FAS I/II och att Immunose FLU uppnått myndigheternas krav för HAI-nivån för att få ett godkännande så räknar jag med att FAS III också kommer att gå smärtfritt. Sedan kommer en lång tid av royalties att göra Eurocine till ett enormt vinstinbringande företag och då gäller detta endast influensa! Fler indikationer kommer att bli aktuella för denna nasala teknologi.

När marknaden förstår vad det kommande avtalet kommer innebära för Eurocine´s framtid så är jag övertygad om att uppvärderingen blir allt kraftigare och att det kan gå mycket snabbt upp till högre höjder.

Tror också att det kan bli rekord för Eurocine i teckningsgrad i den nu pågående NE och att detta kommer att leda till att många får köpa in sig efter denna!

Mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?