Post entry

Eurocine avtalsspekulationer

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Inför det avtal som Eurocine skall ingå med en partner så finns det ett en del intressanta avtal att titta på. Det lägsta är värt rätt så mycket och det högsta väldigt mycket. Hur värderar man ett nasalt vaccin mot influensa? Vi pratar om ett säkert sätt att vaccinera oss på med ett beprövat antigen (splitvirus, helvirus eller subunitvirus). Sättet att producera antigenet är patenterat.

Se på avtalen:

(1) IC31 är Intercells adjuvans för injicering (spruta). I slutet av 2006 signerade man ett avtal med Wyeth (uppköpta av Pfizer 2009) på ca $77 million. Med en ungefärlig dollarkurs på 7kr så blir det omräknat till kr: 539 miljoner:
http://mobile.in-pharmatechnologist.com/Materials-Formulation/Intercell-s-adjuvant-stimulates-Wyeth

(2) Immune Designs avtal med Medimmune, $212 million: http://www.xconomy.com/seattle/2010/10/26/immune-design-snags-212m-deal-with-medimmune-to-provide-vaccine-booster/

(3) Coley Pharmas avtal med Merck, $37 million:
http://m.allbusiness.com/medicine-health/diseases-disorders-infectious/13399121-1.html

(4) Wyeth och Aviron, avtal för ett nasalt influensavaccinprojekt, FluMist, över $170 million:
http://www.recap.com/consulting.nsf/ContentWebPublish/A5F656ED78230AAC88256EA90003E7A7?OpenDocument

Tippar på att Eurocines avtal för influensavaccinet hamnar inom intervallet $37 million - $212 million, troligtvis (försiktigt antaget) i den lägre delen av intervallet. Royalty mellan 14-18% är vanligt i typen av avtal som bolaget eftersträvar.

Vi avslutar med ännu ett exempelavtal, då för ett influensaprojekt i pre-klinisk fas!!!

http://www.eurocine-vaccines.com/wp-content/uploads/2011/08/Nyemissions-och-Noteringsprospekt-okt-2006.pdf

"Som ett exempel på ett licensavtal inom vaccinindustrin signerade Merck & Co. Inc. (USA) och BioDiem Ltd. (Australien) ett licensavtal 2001 om de globala rättigheterna till ett nasalt influensavaccin, baserat på levande attenuerade (försvagade) virus. Trots att projektet vid tidpunkten för avtalet var i preklinisk fas, var värdet för licensavtalet motsvarande 330 miljoner kronor, exklusive royalty."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?