Post entry

Avyttring Hansa, inskaffning Eurocine

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag är mycket besviken på att Hansa Medicals anti-alpha-11 projekt blev nedlagt. En marknad på över 120 miljarder kr försvann. Som sagt, mycket besviken. Jag hade stora förhoppningar på detta projekt mot ledgångsreumatism. Även det faktum att en NE på totalt 46msek kommunicerades blev jag besviken på. Det var sagt från början att NE’n som gjordes i maj 2011 skulle pengar som skulle räcka 12 månader samt att HMD-301 skulle via lansering ge royalties. Denna nya NE på 46 msek bekräftar att så inte är fallet.

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01392508?term=axis-shield&rank=1

Det borde blivit uppdateringar på sidan ovan, men inget har hänt. Dock inte säkert att det syns på sidan ovan. Hela 1000 personer skall rekryteras. Jag tror att det är som bilden som Bosse visade på presentationen i november 2011 (via aktiespararna om jag minns rätt), man är grovt halvvägs med HMD-301. Om man jämför tidsåtgången med föregående HMD-301 studien som gjordes för ett par år sedan, så bör nuvarande studie bli klar någon gång strax innan/runt juni 2012.

En avyttring av Hansa Medical blev ett faktum och ett köp av Eurocine Vaccines!

Eurocine släppte under september och december två fina PM om illerstudien, som borgar gott inför avtal.

Eurocine meddelade genom PM förra året att ett internationellt vaccinbolag skulle leverera antigenet till illerstudien:
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=56458

Eurocine meddelande en försening av illerstudien i mars då man också avslöjade intresse från ett japanskt vaccinbolag:
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=57945http://www.intercell.com/uploads/media/2009-09-22_Exane_BNP_Paribas.pdf
Bilden på sidan 7 visar aktörer inom influensavacciner i Japan, som är följande:

-Kaketsuken

-Kitasato

-Biken

-Takeda

-Denka Seiken

Läs vidare på sidan ovan, på sidan 17. Kaketsuken, Kitasato, Biken och Denka Seiken är akademiska institut, därmed osannolikt att de skulle kunna vara tilltänkta partners till Eurocine. Takeda omnämns inte.

Titta på Takedas hemsida: http://www.takeda.com/worldwide/
De ser ut att vara ett internationellt vaccinbolag.

Högst sannolikt är Eurocine på väg att ingå partneravtal med internationella vaccinbolaget Takeda.

http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-236236504/takeda-reenter-flu-vaccine.html
Japanska bolaget Takeda upphörde med influensavaccinproduktion 1994, men beslutade förra året att återuppta denna. En produktionsanläggning räknas vara klar i september 2012.

Angående Eurocine's patent som det skrivits mycket om. Läs sida 29 om patent:
http://www.aktietorget.se/pressdocs/eurocinevaccines/documents/eurocine%20prospekt.pdf

Sida 17:
http://www.aktietorget.se/pressdocs/eurocinevaccines/documents/eurocine%20vaccines%20prospekt%202007-10-08.pdf
Det verkar som att så fort tex Immunose FLU blivit godkänt så kan de patentera denna formulering och få 20 år från och med detta datum. Om vaccinet blir godkänt 2014 så kan patent gälla från 2014->2034. Ett sk formuleringspatent!

Och beträffande produktion av antigen så finns det patenterade metoder att framställa antigen. Jag har funnit dokument där sådant beskrivs.

Det kom dock fram en sak som jag läste för ett tag sedan, något som skribenten obelixforskaren skrev på börssnack. Denne skrev att en fas III inte behöver göras över influensasäsong, utan när som helst. Det gäller att i ett stort antal personer, kanske 1000, att uppvisa HAI nivå (förenklat antikroppar mot virus) som är i nivå med sprutorna. Plus säkerhet förstås. Jag googlade lite för någon vecka sedan och detta verkar stämma, bra för E! Detta visste inte jag och många andra, många trodde på fas III över en säsong då normalt folk blir sjuka i influensan.

Rekommendationen från min sida blir ett starkt KÖP inför det som komma skall. I våras 2011 var aktien runt 50kr. Jag bedömer att aktien kommer att spränga 50 kr lätt innan avtal kommuniceras. Att aktien påbörjat stigning redan i en normalt avslagen december månad är styrka! Jag bedömer att avtalet kommer i Q1 2012, februari? Följs det av ytterligare avtal för USA och EU? Spännande! Jag tror inte att 75 kr håller Q1 2012 ut!

Ett gott nytt år vill jag tillönska alla!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?