Post entry

Att boosta ett LAIV vaccin (t.ex. FluMist)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Nedan listas 2 försök med att förstärka/boosta ett LAIV vaccin:

1. USA, Hemispherx
http://www.hemispherx.net/content/investor/default.asp?goto=732
Hemispherx försöker boosta Flumist med adjuvanset Ampligen.

2. Kina
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552485
Artikel från 4:e maj 2012. Kina. Möss vaccinerades med ett LAIV vaccin tillsammans med adjuvans Chitosan. Sedan utsattes mössen för levande influensavirus i närbesläktad stam och även i ej närbesläktad stam. Mössen skyddades helt för de närbesläktade influensavirus, även gott skydd uppvisades för de ej närsbesläktad stam. Resultaten pekar på att adjuvans Chitosan kan vara en kandidat för att använda tillsammans med ett LAIV vaccin.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chitosan

Jag har tidigare skrivit om varför jag bedömer att Eurocines Immunose FLU är effektivare än FluMist (LAIV vaccin):
http://www.redeye.se/aktiebloggen/eurocine-vaccines/nasala-influensavaccinet-immunose-flu-battre-flumist

Ett LAIV vaccin består ju av levande försvagade virus och är på så sätt "self adjuvanted". D.v.s. inget adjuvans behövs.

Gensegment NS i ett influensavirus kodar de två nonstructural (NS) proteinerna, NS1 och NS2. NS1 proteinet är en nyckel till influensavirusets giftighet som produceras av viruset i infekterade celler för att undgå värdens immunssvar. Ett avdödat virus (hel, split eller subunit) kan ej producera NS1 protein i värden. I Flumist (LAIV vaccin), är detta gensegment försvagat (och därmed producerar NS1 protein) och är troligtvis förklaringen till varför man misslyckats att få godkänt i åldrar över 49 år.

Jag kan inte riktigt förstå meningen med att tillsätta ett adjuvans till ett LAIV vaccin, för då förstärks även influensavirusets giftighet för att undgå immunförsvaret.

I ett avdödat helvirus (som ingår i Eurocines Immunose FLU) finns hela viruset intakt, bland annat alla gensegment inklusive NS. Eftersom viruset är avdödat kan det ej skapa NS1 proteinet i värden för att kringgå immunsvar. Detta känns onekligen bra!

http://www.greenhillsbiotech.com
http://www.vivaldibiosciences.com
Forskningsbolagen Avir Green Hills Biotech och Vivaldi Bioscience utvecklar Flumist-liknande LAIV-vacciner fast med ett modifierat gensegment NS (i princip deaktiverat) som kodar NS1 proteinet. Enligt dem och deras djurtester så erhålles starkare immunsvar än Flumist. Deras forskning styrker min bedömning att t.ex. förstärka/boosta FluMist med ett adjuvans inte kommer att ge speciellt bra resultat, man förstärker då ju gensegment NS.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?