Post entry

Etrion – Bra potential på snabbväxande marknad!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Etrion är en oberoende solenergiproducent med Lundingruppen som största ägare. Etrion har projekt i Italien som producerar över 100 miljoner kWh per år. I Chile har Etrion ca 50MW under uppbyggnad och ca 100MW under utveckling. I Japan har Etrion ca 30MW under utveckling

Etrion publicerade sin halvårsrapport förra veckan. Rapporten var i stort sett i linje med marknadens förväntningar. Det finns en kortsiktig oro för ersättningsnivåerna i Italien men Etrion bör man främst köpa för den spännande projektportföljen.

Etrion är idag värderat till ca 960 miljoner SEK på kurs 3,27 SEK. Bolaget har ca 300 miljoner SEK i nettoskuld.

Oron kring de så kallade feed in tarifferna i Italien anser undertecknad vara överdriven. Den Italienska regeringen har kommit med ett förslag om att sänka tarifferna med 17-25% från och med 2015. Detta kan komma att påverka intäkterna i det korta perspektivet med ca 25 miljoner SEK per år. Oron detta har skapat bör vara ett bra tillfälle att ta position i aktien. Främst för att bolaget gör bra framsteg i Chile och kommer våren 2015 adderat 49MW netto i kapacitet.

Att den Chilenska kapaciteten kommer plats så pass tidigt kompenserar mer än väl för en eventuell tariffsänkning. Det visar också att Etrion siktar på att bli en riktigt stor spelare på solenergimarknaden. Spridningen av produktionen kommer ge jämnare kassaflöden tack vare geografisk diversifiering. Sårbarheten minskar radikalt i takt med att Etrion produktionssätter kapacitet på fler platser. Det ger en mindre påverkan ifrån regelförändringar, solinstrålning, prisfluktuationer, avbrott/sabotage.

I Japan fortsätter Etrion att göra framsteg och redan i september skall ledningen presentera en attraktiv plan för finansiering av de två första projekten Shizukuishi och Mito. Enligt Remiums estimat innebär det byggstart under Q4 2014. Väl i produktion kommer de två japanska projekten addera ca 30MW i kapacitet.

Omsättning

2012 362,5 milj SEK

2013 346,80 milj SEK

E2014 372,6 milj SEK

E2015 560,80 milj SEK

E2016 599 milj SEK

EBITDA

2012 268 milj SEK

2013 237 milj SEK

E2014 245 milj SEK

E2015 428 milj SEK

E2016 459 milj SEK

Om man som investerare tror på ledningens estimat om tidsplaner för produktionsstart förefaller nuvarande värdering mycket attraktiv. Bolaget kommer från 2015 ha positivt nettoresultat, starkt fritt kassaflöde och därmed goda villkor till finansiering och refinansiering av låneporföljen.

I resultaträkningen ser man att bolaget gör överavskrivningar på infrastrukturen. Solpaneler har generellt lång livslängd och framöver kommer överavskrivningar betala sig i form av kraftigt höjd lönsamhet.

Om ser till trender kan vi konstatera ett stort intresse för miljösmart el. Det gynnar naturligtvis Etrion nu och framåt. Är man pessimist kan man påpeka att det görs stora ansträngningar i världen för att bli mer energieffektiv. Motargumenten är att vi blir fler på jorden och fler får det bättre vilket på totalen ökar behovet av el framöver.

Blickar vi lite längre bort har Etrion planer på att etablera sig på en fjärde marknad. Närmast till hands ligger Mexiko eller Brasilien enligt VD. https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/05/22/etrion-vill-expandera.html

Lundinfamiljens ägarroll kan bara ses som positivt. Med ett mycket bra sammantaget track record känns det tryggt att ta rygg på Lundin.

LUKAS LUNDIN: VÅRT INTRESSE FÖR SOLENERGI ÄR STORT

"Vårt intresse för sol är stort, men Etrion behöver växa. Vi försöker få in fler projekt i Japan och tittar även på andra möjligheter. På lite sikt är en tänkbar väg att gå att låta Etrion gå ihop med en annan solenergiproducent. Det skulle ge oss en mindre andel i ett större bolag", säger han.

Bolaget affärsmodell ger intressant skalfördel. Bolaget kommer från 2013 till 2015 öka sin omsättning med 50 % men rörelsekostnaderna förväntas vara i princip oförändrade. Det ger en bra hävstång på resultatet. När marknaden till fullo har förstått detta kommer finansieringskostnaderna också minska spår undertecknad.

Lundinsfären är inte känd för att dela ut pengar till ägarna men de verkar fått ett något förändrat synsätt. I Lucara Diamond har det nyligen implementerats en utdelningspolicy och den första utdelningen nådde aktieägarna för någon månad sedan. Etrion verkar ha liknande planer https://www.avanza.se/placera/telegram/2012/11/08/etrion-spar-redo-ge-utdelning-2015-vd.html

Sammantaget har Etrion bra potential på en snabbväxande marknad. Kanadensiska Canaccord har en köprekommendation på Etrion med en riktkurs på 5,30 SEK vilket motsvarar en kurspotential på ca 65 % från dagens nivåer. Bolagets nära samarbete med jättarna Total och Hitachi tillsammans med Lundinfamiljens ambitioner med Etrion gör att förvärv och/eller sammanslagningar ej går att utesluta.

Etrion ger en billig inträdesbiljett till ett bolag som står finansiellt stabilt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?