Post entry

Nästa Ryssland för Medas lancering av ceplene?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tror stark på Ryssland blir det första stora land utanför EU som godkäner ceplene? Meda har en stark och mycket kunnig orgianistion där och vet hur marknaden fungerar där. Svårt att hitta någon bra statistik över hur många AML patienter som finns där men jag räknar på ca. 5700st insjuknar där ärligen.

Israel godkänandet var en liten framgång för Epicept och en fin jul klapp till Epicepts hårt prövade aktieägare. Men räkna INTE på några stora inkomster dom närmsta åren där i från. Men betänk på att Israel har många sjukvårds turister från utlandet där och en hel del ochså inom leukemi. Ironisk ochså en del rika amrikaner som tycker dom INTE får tillgång till visa läkemedel och vård i världens rikaste land. Åker allså ner till Israel!! Betänk på ochså många araber ochså säljer sitt hus för att få råd att specielt inom leukemi vården tillgång till kunnig vård och visa mediciner i Israel. Låter kanse konsigt när man läser svenska vänster vridna journalister hat articklar om Israel. Även om offisiellt arab politiker och Israel är den stora fienden.

Men som alltid skiter fotfolket i det. Har läst en del snyft articlar där araber sålt sitt hus och nästan allt för deras son häller barn m.m. ska få tillgång till vård inom leukemi och till gång till mediciner. Det är ingen slump att Epicept valde att ha med Israel i sina studier av ceplene. Dom ligger i absolut framkant i välden i cancer forskingen och sjukvården håller verkligen världs klass. Därför är det svårt att beräkna hur många som får tillgång till ceplene. Och det blir inte lättare tack vare sjukvårds turisterna. Räknar ca. 235st. årligen insjuknar i AML i Israel. Efter det är så många sjukhus som redan är vana tror jag dom kan nå minst 10% av antalet patienterna. Gjorde en liten prognos med antagandet att dom säljer till 10-20% av patienterna.

Detta är min prognos över Israel försäljingen räknar på 25% royalty. Ni ska vet att det är mycket svårt att prognosera dom första inkomsterna och hur stor andel av patienterna Megapharm når första året och royaltyn.

När det gäller Ryssland så är det ett mycket specielt land men samtidigt ett ungt och kunigt land inom sjukvård. Godkänandena där skiljer sig där p.g.a. man får inte som i övriga världen läkemedelt godkänt för ett område. Utan ceplene för godkänt för leukemi och sen får läkarnen av göra vilka patienterna som får tillgång till det. Läkemedelsföretagen får INTE direkt söka godkänande till myndigheten utan får bara visa special företag göra.. Gör special förtaget sitt jobb och lämnar in en komplet ansökan som ska lämnas personligen av specialförtagets anställda. Går det ganska snabbt ca. ett år.

Svårt land att prognosera dels för det är stora skildnader i inkomster där och hur Medas samarbets parter når patienterna och Ryssland är ett jättestort land med otroligt stora inkomst skildnader och folkets tillgång till sjukvård. Men Ryssland är rikt land och vill ha tillgång till det bästa. Svårt att hitta bra statistik där i från men räknar på ca. 5700st. AML patienter årligen insjuknar men sen vet man ju inte hur många inom dom andra systersjukdommarna som ceplene kommer att användas till. gjorde en liten prognos över inkomsterna från x år. Eftersom jag inte vet när dom kommer igång med försäljingen där om det blir ens i år?

Räknar på som ni ser på 16% royalty och 5-10 av antalet paitenter dom når. Vist blir det blyggsama inkomster i början men dom blir betydligt större med tiden. Och till sist blir alla små inkomster tillsamans rigtigt stora med tiden om några år. Det här är bara min personliga prognoser och funderingar som vanligt får man sälj skaffa sig en egen uppfating om rimligheten och göra en egen analys men tiden så blir det lättare att förutspå framtida inkomsterna och prognosera framtiden. När man ser hur ceplene försäljingen tar fart och hur stor marknads andel dom kan ta. mvh harre34

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?