Post entry

Epicept, kommer rabatten hålla i sig?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med snart 3 kandidater i FAS III så känns värdet på bolaget väldigt lågt.

Epicept har precis lyckats få ett lån på $10M som utöver befintliga $10M gör att kassan känns säkrad fram till 2013.

Epicept har idag 3 st möjliga fas III kandidater i form av AmiKet, Ceplene samt Azixa.

Amiket där partner förhandlingar pågår och så fort dessa är klara kommer att gå in i en FAS III studie. En upfront borde ligga på enligt mitt tycke på ca $20M som då borde säkra kassan in i 2014-15. Amiket är en smärtstillande kräm. AmiKet har uppvisat bra resultat vid kemoterapi-inducerad perifer neuropati och postherpetisk neuralgi. Bara kemoterapi-inducerad smärta är ca 1 miljon patienter drabbade av. bröstcancer är t ex ett område där biverkningarna av behandlingen är den vanligaste orsaken till att kvinnor avbryter behandlingen i förtid. Om AmiKet med en partner når FDA godkännande så är troliga intäkter till Epicept på i storleksordningen ca $100M med 10-15% royalty.

Ceplene US. Här har Epicept lämnat in en SPA ansökan som om godkännd ökar chanserna för att få en godkännande på FAS III studierna markant. Vid ett FDA godkännande så är förvantade intäkter för Ceplene i storleksordningen på $100-150M till Epicept.

Axiza som är en produkt som är utlicensierad till Myrexis. Pågående FAS II studie med förväntad slutdatum Sep-2011. Har presenterat data på ASCO mötet 2011 med bra resultat. Förväntat försäljning ligger på $1 Miljard med 10% royalty till Epicept ($100M) Det pågår en hel del studier med Azixa se länk.

http://www.myriadpharma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34:azixa-clinical-trials&catid=3&Itemid=42

Med ca 100 miljoner aktier fullt utspätt med alla warranter (idag finns 70 miljoner aktier) och med 3 möjliga kandidater som kan generera $100M var för sig så känns det som ett aktievärde på $40M som väldigt billigt. Om bara en av dessa kandidater når marknanden så borde ett värde på 60:- vara ett mer korrekt värde. Att det skall vara en rabatt är självklart då vi inte vill vara med om ett Diamyd ras men med en aktiekurs på 4:- så känns Epicept idag som ett givet köp. Jag tycker nog att ett värde på ca 20:- borde vara en mer rimlig värdering med tanke på kassa och läkemedelsportfölj.

Sist med inte minst så är Ceplene idag en godkännd produkt på den Europeiska marknanden samt Israel där ledningen har bekräftat att beställningar nu börjar komma in och detta sammantaget så känns Epicept som ett glömt/missat bioteknikbolag på den Svenska börsen.

Jag sätter KÖP med riktkurs på ca 20:- Sek.

//Nisse

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?