Post entry

Epicept, klart Frankrike!!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Färden uppåt har börjat. Alltfler länder börjar få tillgång till ceplene och Frankrike är ett land inom big five länderna (Storbritaien 2200st.AML fall, Tyskland 3100st AML fall, Frankrike 2300st. fall, Spaien 1500st AML fall och Italien 2200st AML fall) Sammanlagt ca. 11300st AML fall årligen.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023413157&dateTexte=&categorieLien=id

Där har ni orginaltexten där står det på svenska. Ni kan säljva använda goole translate och kolla.

Texten:Dekret av den 7 januari 2011 om ändring av förtecking över läkemedel som godkänds för använding av sjukhus och olika offentliga tjänster. Längre ner står Ceplene där är bland dom godkända!!

Nu är det bara för ledingen att fixsa financering ochså så Epicept klarar sig fram till slutet på 2012. Häller kan dom bli snabbare kassaflödes positiva?

Vid rapporten Q3-10 hade dom ca.3.6 MUSD i kassan och utgifter på 3.9 MUSD. När det gäller inkomsterna och utgifterna måste jag reda ut några missförstånd i rapporterna. Dom bokför ca. 0.2 MUSD i inkomster från milstonena dom fått och dom bokför dom med samma inkomst varje kvarttal. genom den här formeln (summan delat med patentet återstånde tid = lika med summan som bokförs) Så dom inkomsterna finns INTE i verkligheten utan är slut för länge sen pengarna, men vi slipper betala skatt på dom. Finns lite förlust avdrag i Epicept!!

När det gäller utgifterna så bokförs kostnader för framställingen av Ceplene, men dom kostnaderna är betalda i förväg föra året genom förskotts betaling i Catalent på ca. 1 MUSD. Så en har vi INGA i verkligheten kostnader för tillverkligen om inte försäljingen tar rigtigt fart =)

Kostnaderna var fördelade så här dom rigtiga personal och adrisivation (Q1-10 1.7 MUSD, Q2-10 2.1 MUSD, Q3.10 1.8 MUSD) Forskings kostnader (Q1-10 2.6, Q2-10 2.0, Q3-10 2.1)

Sammanlagda kostnader Q1, 4.3MUSD, Q2-10 4.1, Q3 3.9 MUSD

Min prognos Q4-10 kostnader 3.6 MUSD, Verkar som dom har sänkt kostnads biten endel? inkomster Ceplene royalty 33000USD. Låter inte mycket men dom som kommer i håg mina personlig uträkningar och prognos över försäljingen till 2012. Vet det ser mycket bättre ut slutet på 2012. Vill dock säga att man kommer nog när man vet vilka länder dom har hunnit lacera det i kan gör bättre progns. Ge mig några kvarttal till.

Kassan då den var ca. 3.6 MUSD Q3-10 om mina utgifts bäräkingar stämer så tog den slut i dec. Men dom har gjort en liten PP där dom fick in ca. 2.0 MUSD och ett tillskott från amrikanska staten på 0.7 MUSD för Crolibulin.

Om man skulle för söka gissa hur mycket pengar Epicept behöver till slutet på 2012. Enligt senaste pressentationen så ska dom vara nere på kassaförbräning på 3.0 MUSD. Om man kan lita på att dom klarar av att liga på den. Så behöver dom så här mycket pengar. (mars + tre kvarttal 2010+ 2012 , 1+9+12=22 MUSD Men det gäller OM dom klarar av att hålla kostnaderna på den nivån.

Inkosterna då dom är så här i början MYCKET SVÅRT ATT RÄKNA PÅ men tror man på min föra prognos över royalty inkomsterna så får dom ca. 1.0MUSD 2011 och ca.4.6-5.7 MUSD 2012. Men dom kan ju bli dåde mindre och större beroende på om dom kommer in i riktlijerna ochså häller inte. Så dom behöver ett avtal på minst 15.3-16.4 MUSD. Milstoner då kan dom få någon fran Mryis, nej inte troligt fören 2013. Borttagandet av resriktioner för patienter över 60år, Ja troligt., se bild från ELNs tiding och deras bild är från blood 2006.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?