Post entry

Spekulativt köp: Enquest

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Köprekommendation i oljebolaget Enquest på temat "köp det som ingen annan vill ha".

Obs dock att rekommendationen "spekulativt köp" här i bloggen innebär att det är en köprekommendation avseende en högrisk-aktie som i värsta fall kan bli värdelös eller falla kraftigt från nuvarande kursnivå.

Men samtidigt potential till stor kursuppgång som kan anses vara värd mer än risken.

Dock innebär rekommendationen "spekulativt köp" inte heller att en ev kursuppgång behöver komma på kort sikt.

Istället avser alla aktierekommendationer här i bloggen utvecklingen på några års sikt.

Vilket resonemang finns bakom aktiestrategin "att köpa aktier som ingen annan vill ha"?

Eller snarare "att köpa aktier i långsiktigt bra bolag som ingen annan vill ha just nu".

Tex resonemang:

Aktieinvesterare brukar präglas av två olika typer av humör:

...girighet

...rädsla

När ett bolag verkar gå bra och börskursen stiger kraftigt, faller aktieinvesterare lätt in i eufori så att börsuppgången blir ett självspelande piano som förstärker sig själv.

Aktien blir då en bubbla som man kan tjäna pengar på genom att "blanka" (sälja aktier som man inte äger, i hopp om att återköpa dem senare till lägre kurs vilket då innebär en vinst).

Men å andra sidan när ett bolag verkar gå dåligt (eller det finns oro om bolagets framtid) kan börskursen börja falla kraftigt, så att aktieinvesterare blir rädda och börsnedgången blir ett självspelande piano som förstärker sig själv.

Även då kan man tjäna pengar på att köpa aktien som då kan vara överdrivet nedtryckt.

//Edit: En börsnedgång kan även förstärkas av om aktieinvesterare lånat pengar med aktieinnehav i bolaget som säkerhet.

När aktien sedan börjar falla kan investerarens bank/aktiemäklarfirma ev tvångssälja investerarens aktieinnehav för att banken/aktiemäklarfirman försäkrar sig om att återfå lånet.

Dvs en akties kursnedgång kan förstärkas av sådana tvångsutförsäljningar av aktier i en redan tidigare fallande aktie.

Kan det vara bla det som har hänt i Enquest-aktien på sistone?

//

Dvs det är mycket psykologi som gör att aktieinvesterare blir offer för "overshooting", dvs överdrivna kursrörelser både uppåt och nedåt.

Är man då långsiktig och har is i magen kan man försöka tjäna pengar på detta beteende, även om det kanske inte lyckas varje gång.

Med ovannämnda bakgrund kan man alltså hävda att aktien i oljebolaget Enquest för närvarande drabbats av en överdriven investerarrädsla och kursnedgång, vilket kan utnyttjas genom att köpa aktien.

- Visst har oljepriset fallit kraftigt på sistone.

- Och visst har Enquest stora skulder, vilket kan sätta bolaget under ekonomisk press framöver om oljepriset förblir lågt.

//Edit: Bla har kreditratingformorna Moody's och S&P hissat varningsflagg för Enquest på sistone:

...Moody's 9 dec 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/09/enquest-moodys-sanker-utsikter-till-negativa-pga-oljepriset.html

...S&P 22 dec 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/22/enquest-sp-placerar-betyg-pa-creditwatch-negative.html

Danske Banks aktieanalytiker varnade 11 dec 2014 för att det låga oljepriset kan leda till att Enquests intjäning blir så låg att bolaget bryter mot sina lånevillkor, och att banken sänker sin rekommendation för Enqeust-aktien till sälj med riktkurs 4 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/11/enquest-danske-forutser-kovenantbrott-sanker-till-salj.html

Skotska banken RBC sänkte sin rek för Enquest-aktien till "underperform" 17 dec 2014 med riktkurs 6,60 kr per Enquest-aktie: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/17/enquest-rbc-sanker-rekommendation-till-underperform.html

//

- Även frågetecken för om Enquest kommer igång som planerat med oljeproduktion från nya oljekällor (vid förväntade tidpunkter och med förväntade produktionsvolymer och till förväntade investeringskostnader).

Det har ju tidigare försenats i olika omgångar.

//Edit: Tex i nov 2014 sa Enqeust

...att bolaget haft en oljproduktion på i snitt ca 27 000-28 000 fat per dag under jan-okt 2014

...att bolaget upprepar en produktion under helåret 2014 på i snitt 25 000-30 000 fat per dag

...att den nya oljeproduktionen vid Alma/Galia-fälten väntas komma igång i mitten av 2015

...att den nya oljeproduktionen vid Kraken-fältet väntas komma igång under 2017

www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/12/enquest-upprepar-produktionsprognos-start-almagalia.html

Det är väl bla starten av Alma/Galia som försenats i flera omgångar.

Edit 2:

...Tidigare sa Enquest att oljeproduktionen vid Alma/Galia skulle komma igång under andra halvåret 2014.

...Men i halvårsrapporten för 2014 (som kom 13 aug 2014) meddelades att produktionsstarten istället skulle försenas.

Till nyhetsbyrån Direkt sa Enquest då att produktionsstarten istället planerades till halvårsskiftet 2015.

Förseningen förklarades med att det tagit längre tid än väntat att få klart det lagringsfartyg (FPSO-fartyg) som ska användas vid Alma/Galia.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/08/13/enquest-produktionsstart-almagalia-forsenas.html

www.avanza.se/placera/telegram/2014/08/13/enquest-varvsforseningar-ger-senarelagd-start-alma-ledning.html

FPSO = Floating Production Storage and Offloading: http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_production_storage_and_offloading

Edit 3:

Så sent som i maj 2014 sa Enquest att Alma/Galia-produktionen skulle komma igång under andra halvåret 2014 (vilket den sedan alltså inte gjorde): www.avanza.se/placera/telegram/2014/05/16/enquest-upprepar-produktionsstart-almagalia-2-h.html

I den länken står det även att E i slutet av mars 2014 sa att Alma/Galia-produktionen väntades komma igång "under sensommaren 2014".

Innan dess var det tal om start tidigare under sommaren 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/26/enquest-produktionsstart-almagalia-forsenad-nagra-manader-vd.html

I aug 2013 var det tal om att Alma/Galia-produktionen skulle komma igång under q1/2014: www.avanza.se/placera/telegram/2013/08/13/enquest-exakt-start-almagalia-1-kv-2014-vaderberoende-vd.html

Där står det att det innan dess var tal om en planerad produktionsstart under q4/2013, vilket E dock i maj 2013 erkände skulle bli "utmanande".

//

+ Samtidigt har Enquest tydligen säkrat oljepriset så att bolaget får ut tidigare höga nivåer en bit in i 2015.

+ Även plus för att bla Enquests vd Amjad Bseisu och styrelseordförande James "Jim" Buckee äger stora mängder Enquest-aktier och har köpt på sig fler aktier även på sistone.

//Edit:

Tex besked 16 dec 2014 om att Buckee köpte fler Enquest-aktier: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/16/enquest-ordforanden-okar-sitt-innehav-igen.html

Då var det tal om att han köpte 100 000 Enqeust-aktier för 0,34 pund per aktie på Londonbörsen.

Därefter ägde han själv och via bolag etc över 3 miljoner Enquest-aktier.

Det uppgavs vara femte gången nyligen som Buckee köpte på sig flera Enquest-aktier.

Innan dess bla 2 dec 2014 då han köpte 100 000 st för 0,45 pund styck: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/02/enquest-ordforanden-koper-aktier-for-4e-gangen-pa-kort-tid.html

Innan dess 28 nov 2014 köpte han 100 000 st för 0,53 pund per st: www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/28/enquest-ordforanden-koper-fler-aktier-tredje-gangen-kort-tid.html

21 nov 2014 köpte han 5 000-6 000 st aktier för 0,65 pund per st.

Och innan dess köpte han 20 nov 2014 knappt 500 000 st för 0,6428 pund per st.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/25/enquest-ordforanden-koper-fler-aktier.html

Även besked om att Neil McCulloch i Enquests företagsledning köpte 15 000 st Enquest-aktier för 0,66 pund per st 26 nov 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/26/enquest-affarsomradeschef-har-kopt-aktier-for-forsta-gangen.html

Tidigare kom besked 10 nov 2014 om att Enquests vd Amjad Bseisus 7 nov 2014 via fonder etc köpt 500 000 st Enquest-aktier för 0,68 pund per st.

Därefter uppgavs fonden (som hans familj har ägarintressen i) äga 71-72 miljoner st Enquest-aktier motsvarande en ägarandel på 9% av Enquest.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/10/enquest-fond-kopplad-till-vd-har-okat-innehav.html

Dvs ok; ev är det inte vd som äger hela fonden men i alla fall har han tydligen inflytande över dess över 70 miljoner st Enquest-aktier.

Och styrelseordförande Buckee äger över 3 miljoner st aktier.

...Dvs även vid nuvarande Enquest-börskurs kring 3 kr är vd-relaterade fondens aktieinnehav värt över 200 miljoner kr.

...Och Buckees innehav nästan 10 miljoner kr.

De måste alltså hysa tilltro till bolaget trots det låga oljepriset.

//

+ Enquest utvinner ju olja bla ur brittiska delen av Nordsjön, och aktien drabbades negativt häromåret när det var tal om att Storbritannien skulle höja den skatt landet tar ut från oljeproduktion inom landets gränser.

Men nu istället tal om att Storbritannien ska sänka motsvarande skatt: www.avanza.se/placera/telegram/2015/01/12/enquest-fler-brittiska-skattesankningar-pa-vag-media.html

Nyhetsbyrån Direkt om det 3 dec 2014:

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/03/enquest-utvinningsskatt-sanks-till-30-inom-oljesektorn.html

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/03/enquest-utvinningsskatt-sanks-till-30-oljesektorn-uk-ny.html

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/12/03/lagre-oljeskatt-gynnar-enquest.html

För att Enquest-aktien ska bli en god investering på några års sikt lär det alltså krävas bla att oljepriset stiger till en mer normal nivå kring säg 80-100 dollar per fat.

I världen lär den kontinuerliga oljeförbrukningen ligga kvar på en långsiktigt ökande trend.

Problemet på sistone verkar vara ett överutbud av olja.

Vad beror det på?

Tydligen bla tillskott av olja från Libyen som kommit igång med sin oljeproduktion efter landets kris, och skiffergas-baserad olja i USA.

Det stora oljelandet Saudiarabien verkar historiskt ha brukat parera sin oljeproduktion för att oljepriset ska ligga på en stabil nivå.

Men denna gången verkar saudierna ha bibehållit sin produktionstakt trots det ökade oljeutbudet i övrigt, vilket lär ha bidragit till det stora oljeutbudet och påföljande oljeprisfall på sistone.

Även Ryssland ligger tydligen i med sin oljeproduktion trots oljeprisfallet.

Det blir ett "chicken race" för att se vem som kan hålla ut längst.

Konspirationsteorier bla om att USA sagt till saudierna att köra hårt för att knäcka Ryssland, vilket saudierna inte har något emot om de på samma gång även kan knäcka nya skiffergas-baserade oljeproducenter vilket på sikt kan leda till minskat utbud.

Här i bloggen är uppfattningen att oljeutbudet långsiktigt inte är särskilt stort.

Det brukar talas om att det inte hittas så många stora oljekällor med billig, lätt-utbunnen olja.

Med den fortsatt långsiktigt stigande oljeförbrukningen, lär det därför långsiktigt snarare bli en oljekris pga kraftigt stigande oljepris.

Frågan är dock när det kommer att ske.

Om 10 år? 15 år? 20 år?

Dock har det sedan länge varit tal om en liknande kommande kris utan att det förverkligats.

Ett huvudscenario kan dock vara en återgång till ett mer normalt oljepris kring 80-100 dollar per fat för Nordsjöoljan inom åtminstone 2-3 år.

I skrivande stund (under eftermiddagen ons 14 jan 2015) är nivån istället 47-48 dollar: http://www.finanslinker.net/oil.html

Tydligen har nivån varit ganska stabil de senaste tre åren kring 90-130 dollar per fat.

Men plötsligt from sommaren 2014 (någon gång i juni) verkar det nuvarande oljeprisfallet ha inletts

...från ca 115 dollar per fat 16 jun 2014

...till tex ca 47 dollar per fat 13 jan 2015.

www.avanza.se/index/om-indexet.html/19005/olja

Enquest-aktien för sin del verkar i takt med bolagets utveckling successivt ha stigit de senaste tre åren

...från ca 11 kr i jan 2012

...till 16-17 kr nu i juli 2014 innan investerare upptäckte vad som höll på att hända

...och i skrivande stund (under eftermiddagen ons 14 jan 2015) står aktien i under 3 kr

www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/221108/enquest-plc

Enquests senaste resultatrapport verkar avse första halvåret 2014: http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/press-release/2014-half-year-results.pdf

Dvs dåligt att bolaget ej publicerat någon resultatrapport för tredje kvartalet 2014 (dvs juli-sep 2014).

Halvårsrapporten kom 13 aug 2014.

Även där nämnde bolaget bla att produktionsprognosen på 25 000-30 000 fat per dag för helåret 2014 upprepades jämfört med tidigare prognos.

Den prognosen har alltså enl ovan återigen upprepats enl separat besked 12 nov 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/12/enquest-upprepar-produktionsprognos-start-almagalia.html

Under första halvåret 2014 hade Enquest bla

...intäkter på 504 miljoner dollar (+11% från första halvåret 2013)

...ett ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) på 284 miljoner dollar (+4% från första halvåret 2013)

...en ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter) på 56% (ner från en ebitda-marginal på 60% under första halvåret 2013)

...ett nettoresultat per aktie på 0,079 dollar (-35% från 0,122 dollar under första halvåret 2013)

Intäkterna erhölls med

...en produktionstakt på drygt 25 000 fat per dag i snitt

...ett oljepris på 110 dollar per fat i snitt

Som jämförelse såg Enquests helår 2013 ut enl följande:

...intäkter på 961 miljoner dollar (+8% från helåret 2012)

...ett ebitda-resultat på 621 miljoner dollar

...en ebitda-marginal på 65%

Dvs ekonomisk utveckling för Enquest:

Intäkter:

2012: 890 miljoner dollar

2013: 961 miljoner dollar (+8%)

2014 (6 mån): 504 miljoner dollar (+11%)

Ebitda-resultat:

2012: 635 miljoner dollar
2013: 621 miljoner dollar (-2%)

2014 (6 mån): 284 miljoner dollar (+4%)

Ebitda-marginal:

2012: 71%
2013: 65%

2014 (6 mån): 56%

Nettoresultat per aktie:

2012: 0,462 dollar
2013: 0,244 dollar (-47%)

2014 (6 mån): 0,079 dollar (-35%)

Eller i svenska kronor (omräknat med genomsnittlig dollarkurs):

Intäkter:

2012: 6,0 miljarder kr

2013: 6,3 miljarder kr (+4%)

2014 (6 mån): 3,3 miljarder kr (+11%)

Ebitda-resultat:

2012: 4,3 miljarder kr
2013: 4,0 miljarder kr (-6%)

2014 (6 mån): 1,9 miljarder kr (+4%)

Ebitda-marginal:

2012: 71%
2013: 65%

2014 (6 mån): 56%

Nettoresultat per aktie:

2012: 3,13 kr
2013: 1,59 kr (-49%)

2014 (6 mån): 0,52 kr (-35%)

Och siffrorna uppnåddes med bla följande förutsättningar:

Oljeproduktion (fat per dag i snitt):

2012: 22 802 fat per dag

2013: 24 222 fat per dag (+6%)

2014 (6 mån): 25 292 fat per dag (+18% från första halvåret 2013)

Erhållet oljepris per fat:

2012: 111,60 dollar per fat

2013: 109,70 dollar per fat

2014 (6 mån): 110,00 dollar per fat (+1% från första halvåret 2013)

Genomsnittlig dollarkurs mot kronan:

2012: 6,7754 kr

2013: 6,5140 kr (-4%)

2014 (6 mån): 6,5290 kr (+0,5% från första halvåret 2013)

Dvs under den ovannämnda perioden (från början av 2012 tom slutet av första halvåret 2014):

 • God ökning av oljeproduktionen.

 • Oljepriset har legat stabilt på en hög nivå.

0 Dollarkursen ca oförändrad mot kronan.

...Resultatet per aktie blev extremt bra år 2012 (över 3 kr).

...Även 2013 blev helt ok på ca 1,60 kr (även om det var en kraftig nedgång från 2012).

...Första halvåret 2014 fortsatte resultatet per aktie falla kraftigt.

Men under senast rapporterade 12 mån (dvs juli 2013-juni 2014) blev det ändå 1,31 kr vilket inte är försumbart.

Och tar man resultatet per aktie för första halvåret 2014 gånger två blir det över 1 kr i årstakt.

...Med kraftiga planerade produktionsökningar de kommande åren fanns potential till goda ökningar av resultatet per aktie.

Ovannämnda resultat kan se höga ut, men samtidigt har det kostat på i form av stora investeringar som Enquest genomfört:

Investeringar i verksamheten:

2012: 842 miljoner dollar

2013: 984 miljoner dollar (+17%)

2014 (6 mån): 482 miljoner dollar

...Tex i helårsrapporten för 2013 (från 26 mars 2014) var prognosen investeringar på 1 miljard dollar under helåret 2014.

...Men i halvårsrapporten 2014 (från 13 aug 2014) hade det höjts till planerade investeringar på 1,2 miljarder dollar under helåret 2014.

//Edit: Samtidigt har Enquest indikerat för nyhetsbyrån Direkt att det åren efter 2014 kan bli tal om en investeringsnivå på 700-800 miljoner dollar per år.

Det sa Enquest till Direkt i aug 2014:

...Investeringsutgifterna för i år (2014) höjs med 200 miljoner kronor, till 1,2 miljarder dollar

...och för de två nästkommande åren är det alltjämt någorlunda rimligt att vänta sig capex-budgetar på runt 700-800 miljoner dollar per år, låter ledningen förstå.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/08/13/enquest-varvsforseningar-ger-senarelagd-start-alma-ledning.html

//

Enquests investeringar i verksamheten i svenska kronor (omräknat med genomsnittliga historiska dollarkurser):

2012: 5,7 miljarder kr

2013: 6,4 miljarder kr (+12%)

2014 (6 mån): 3,1 miljarder kr

Dvs det är klart högre nivåer än vad Enquest genererat i form av ebitda-resultat från den befintliga verksamheten enl ovan:

Ebitda-resultat:

2012: 4,3 miljarder kr
2013: 4,0 miljarder kr (-6%)

2014 (6 mån): 1,9 miljarder kr (+4%)

Det har bla gjort att Enquests nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) ökat.

Nettoskuld per slutet av respektive period:

2012: nettokassa 90 miljoner dollar

2013: nettoskuld 381 miljoner dollar

2014 (6 mån): nettoskuld 717 miljoner dollar

Det blir följande i kronor (med dollarkurs per slutet av respektive period):

Nettoskuld per slutet av respektive period i kronor:

2012: nettokassa ca 600 miljoner kr

2013: nettoskuld ca 2,5 miljarder kr

2014 (6 mån): nettoskuld ca 4,8 miljarder kr

Dvs förändring av nettoskulden per period:

2013: +3,1 miljarder kr

2014 (6 mån): +2,4 miljarder kr (förändring från slutet av 2013 till slutet av jun 2014)

Nettoskulden har alltså ökat med 5-6 miljarder kr sedan slutet av 2012

...från en nettokassa ca 600 miljoner kr

...till en nettoskuld på nästan 5 miljarder kr per slutet av jun 2014

Det kan jämföras med att Enquest enl ovan gjort investeringar för följande belopp under samma period:

2012: 5,7 miljarder kr

2013: 6,4 miljarder kr (+12%)

2014 (6 mån): 3,1 miljarder kr

...men bara genererat följande ebitda-resultat i befintlig verksamhet:

2012: 4,3 miljarder kr
2013: 4,0 miljarder kr (-6%)

2014 (6 mån): 1,9 miljarder kr (+4%)

Dvs skillnaden mellan de investeringarna och ebitda-resultaten blir (förenklat uttryckt) följande negativa kassaflöden per period:

2012: 1,4 miljarder kr

2013: 2,4 miljarder kr

2014 (6 mån): 1,3 miljarder kr

Om Enquest alltså inte skulle ha gjort sådana enorma satsningar på investeringar de senaste åren, skulle bolaget i dagsläget ha haft en mycket starkare finansiell ställning och ej gjort att aktieinvestararna drabbats av sådan oro.

Men nu är det gjort och frågan är därmed hur bolaget kommer att kunna härda ut stormen med nuvarande låga oljepris.

Dvs sedan första halvåret 2014 tom idag:

 • Oljepriset ner till 47-48 dollar per fat (ner 50-60% från snittnivån första halvåret 2014)

 • Dollarkursen upp till ca 8,06 kr (upp drygt 20% från snittnivån första halvåret 2014)

Frågan är då vad dessa förändrade förutsättningar kommer att leda till för siffror hos Enquest tex vad gäller resultatet per aktie framöver.

Här är spekulationen följande:

...Oljepriset lär normaliseras på 80-100 dollar per fat inom senast 2-3 år.

Förhoppningsvis redan under 2016.

...Enquest har oljepris-säkringar som gör att bolaget får ut ett fortsatt högt oljepris ett tag till.

Det lär inte vara tills oljepriset återigen ligger på 80-100 dollar, men som spekulation kan man hoppas på att det nästan kommer att göra det.

Frågan är då i vilken utsträckning Enquest kan klara av att överbrygga denna period

...från dess att oljeprissäkringarna löper ut

...tills oljepriset återigen är på normal nivå

Kommer tex Enquest att behöva be aktieägarna om stort kapitaltillskott för att överbrygga dessa perioder?

I vilken utsträckning kommer Enquest kunna skruva ner befintlig verksamhet till att hållas på sparlåga med lägsta möjliga kostnader tills oljepriset är högre?

Å andra sidan har väl bolaget låga produktionskostnader och vill gärna pumpa upp (dvs producera) så mycket olja som går nu ifrån de oljekällor bolaget har och de investeringar som är gjorda där, även om oljepriset fn är lågt.

//Edit: Produktionskostnader

Av sid 10 enl presentationsbilderna från halvårsrapporten 2014 att döma verkar Enquest under första halvåret 2014 ha haft en total produktionskostnad på 45,90 dollar per fat producerad olja.

Härav:

...direkta produktionskostnader 27,50 dollar per fat

...övriga produktionskostnader 18,40 dollar per fat


Summa 45,90 dollar per fat

http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/2014%20Half%20year%20results/2014HalfYear0812Final.pdf

De övriga produktionskostnaderna omfattar då bla:

...E.s andel av kostnader relaterade till Sullom Voe-terminalen 8,80 dollar per fat

...effekt av GKA-förvärvet 5,40 dollar per fat

...valutaeffekter (utveckling av pundet mot dollarn) 2,50 dollar per fat

...övriga transportkostnader 1,70 dollar per fat


Summa 18,40 dollar per fat

GKA-förvärvet verkar vara det som E meddelade i okt 2013: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/10/22/enquest-plc-acquisition.html

GKA står där för "Greater Kittiwake Area" och var tydligen bolaget Centricas ägarandel i GKA-fyndigheten i brittiska Nordsjön plus en oljeledning.

Priset för förvärvet var 40 miljoner dollar plus övertagna skulder på 5 miljoner dollar.

Dessutom betalning på 30 miljoner dollar för relaterad fyndighetsutveckling.

Fyndigheten bedömdes uppgå till 5 miljoner fat (verkar vara köpt ägarandel) med en befintlig oljeproduktion på 2 000 fat per dag (verkar vara köpt andel).

Sullom Voe-terminalen är tydligen en stor lagringsplats för olja och gas för de oljebolag som utvinner olja ur brittiska Nordsjön.

Terminalen ligger på Shetlandsöarna (som hör till Skottland).

http://en.wikipedia.org/wiki/Sullom_Voe_Terminal

Med en total produktionskostnad på 45,90 dollar per fat blir det givetvis svettigt för Enquest med nuvarande marknadspris på i skrivande stund drygt 47 dollar per fat (exkl de oljeprissäkringar bolaget har som varar ett tag till).

Edit 2: I E:s själva halvårsrapport 2014 anges produktionskostnaden ha legat på 35,40 dollar per fat under första halvåret 2014.

Det verkar vara beräknat som:

...tidigare direkt produktionskostnad 27,50 dollar per fat

...fördyring pga GKA-förvärvet 5,40 dollar per fat

...fördyring pga valutaeffekter (dollar mot pund) 2,50 dollar per fat


Summa produktionskostnad 35,40 dollar per fat

//

På ett sätt positivt att Enquests nettoskuld på nästan 5 miljarder kr per slutet av jun 2014 bla bestod av räntebärande lån i form av

...högränteobligationer: 4,4 miljarder kr

...obligationer utgivna till privatpersoner: 1,8 miljarder kr


Summa 6,2 miljarder kr

Dvs det är ej låntagare som griniga banker som kan komma att ställa krav på att Enquest måste be aktieägarna om stort kapitaltillskott?

//Edit:

..."Högränte-obligationerna" på 4,4 miljarder kr är det som benämns " $650m high yield bond" på sid 13 bland E:s presentationsbilder om halvårsrapporten 2014: http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/2014%20Half%20year%20results/2014HalfYear0812Final.pdf

...Det verkar vara samma obligations-lån som E gav besked om i apr 2014:

ENQUEST PLC

Close announcement of $650 million senior notes

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/04/10/enquest-plc-close-announcement-of-650-million-senior-notes.html

Det sistnämnda verkar dock inte vara något direkt högräntelån, utan har (enl länken ovan) en årsränta på 7%.

Det står även att lånet ska återbetalas först år 2022.

Det separata obligationslånet för privatpersoner verkar getts ut under 2013 med en årsränta på 5,5% och återbetalning år 2022: http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/Retail%20bond%20-%20Final%20terms%20Nov%2013.pdf

//

Dock finns tydligen lånevillkor för Enquests lån (enl vad bla Danske Banks aktieanalytiker nämnt i länk längre upp).

Enl analytikern väntas Enquest med nuvarande förutsättningar visa negativt kassaflöde tom 2017, vilket därmed är ett brott mot bolagets lånevillkor: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/11/enquest-danske-forutser-kovenantbrott-sanker-till-salj.html

Innebär det att det lån/låneavtalet som de lånevillkoren gäller för, kan sägas upp (dvs att E omgående måste återbetala lånet) om lånevillkoren bryts?

Obs att kreditratingfirman Moody's i ovannämnda utlåtande från dec 2014 faktiskt bibehåll Enquests kreditbetyg även om utsikterna för betygen sänktes till "negativa".

Bla hänvisade M till att lägre oljepriser väntas försämra E:s resultat framöver.

Dock pekade M på att E väntas fortsätta öka sin oljeproduktionstakt kraftigt framöver.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/09/enquest-moodys-sanker-utsikter-till-negativa-pga-oljepriset.html

E:s långsiktiga utveckling är ju imponerande.

Bolaget med sin företagsledning har ökat sina totala oljefyndigheter kraftigt år för år de senaste åren:

2009: 81 miljoner fat

2010: 89 miljoner fat

2011: 115 miljoner fat

2012: 129 miljoner fat

2013: 195 miljoner fat

Det är väl då både utveckling av befintliga oljekällor och köp av ytterligare.

Sammantaget har utvecklingen gjort att E:s oljeproduktions-takt ökat enl följande de senaste åren:

2009: 13 613 fat per dag i snitt

2010: 21 074 fat per dag

2011: 23 698 fat per dag

2012: 22 800 fat per dag

2013: 24 222 fat per dag

2014: 25 000-30 000 fat per dag (bolagets prognos)

http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/2014%20Half%20year%20results/2014HalfYear0812Final.pdf

Bla skriver Enquest följande på sid 28 i länken ovan (bolagets presentationsbilder i samband med halvårsrapporten 2014):

Delivering sustainable growth

On course for six hubs and 50,000 Boepd in UKCS

Dvs det kan väl då tolkas som att bolaget de kommande åren siktar på att nå en produktionstakt på 50 000 fat per dag vid bolagets oljekällor i brittiska Nordsjön (UKCS, dvs United Kingdom continental shelf).

//Edit: Bla har E en ägarandel på 60% av Kraken-fyndigheten.

Och den planerade produktionsprofilen är att oljeproduktionen där snabbt väntas stiga till 50 000-60 000 fat per dag inom några år efter produktionsstart, dock för att därefter snabbt plana ut på klart lägre nivå.

Lästa värden ur E:s presentationsbilder om halvårsrapporten 2014, avseende förväntade produktionstakter vid Kraken:

2016: 12 500 fat per dag

2017: 45 000 fat per dag

2018: 55 000 fat per dag

2019: 52 500 fat per dag

2020: 37 000 fat per dag

2021: 25 000 fat per dag

2022: 23 000 fat per dag

2023: 18 000 fat per dag

2024: 15 000 fat per dag

2025: 13 000 fat per dag

...

2039: 4 000 fat per dag

http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/2014%20Half%20year%20results/2014HalfYear0812Final.pdf

Frågan är dock bla vilka investeringar som krävs för att uppnå dessa produktionsnivåer.

E ska väl stå för sin ägarandel (60%) av detta totala investeringsbehov i Kraken.

I nov 2013 var det tal om att Kraken skulle kräva investeringar på 1,4 miljarder dollar tills produktionsstart: www.avanza.se/placera/telegram/2013/11/15/enquest-har-beslutat-ga-vidare-med-kraken-faltet-ny.html

Frågan är då hur mycket av det beloppet som ev är investerat hittills, respektive hur mycket som är kvar.

Det står även i länken ovan att Kraken innebär

...en oljefyndighet på 60 miljoner fat för Enquest

...och en produktionstakt på 30 000 fat per dag med produktionsstart under 2016/2017.

//

Därtill har Enquest även projekt i Malaysia och Tunisien.

Tex Tunisien-projektet har väl E köpt från kraschade svenska oljebolaget PA Resources.

Projektet bedöms innehålla över 40 miljoner fat olja (E:s andel) av Zarat-fyndigheten.

I Malaysia har E köpt fyndigheten PM8/Seligi vilket genomfördes i slutet av jun 2014 då oljepriset låg på topp (dvs dålig timing).

Även tydligen projektet Tanjong Baram i Malaysia.

E-vd:n Amjad Bseisu pratade i halvårsrapporten 2014 bla om att köp av oljekällor som E gjort under första halvåret 2014 i Malaysia men även brittiska Nordsjön, väntas öka E:s totala oljefyndigheter med 20 miljoner fat.

Bla har E tydligen börjat oljeletningsborra i Malaysia under slutet av 2014 i området Sabah.

PM8/Seligi har en befintlig oljeproduktionstakt på ca 5 000 fat per dag.

//Edit: Det var i juni 2014 som besked kom om att Enquest köper in sig i Malaysia-projektet Seligi/PM8.

Förutsättningarna var följande:

...en oljefyndighet på 11 miljoner fat (=Enquests köpta andel 50%) ute till havs utanför Malaysias kust

...befintlig oljeproduktion på 5 000 fat per dag (Enquests andel)

...Enquest blir operatör (dvs får ansvar för att sköta oljeproduktionen vilket man vill som oljebolag för att ha kontroll över utvecklingen)

...preliminärt pris 67 miljoner dollar för ägarandelen

www.avanza.se/placera/telegram/2014/06/13/enquest-koper-andel-i-malaysiskt-oljefalt-ny.html

//

I Tunisien är det oljefälten Didon och Zarat som E köpt in sig i.

Didon-köpet meddelades i maj 2013 och då var det tal om en köpeskilling på 23 miljoner dollar.

Låter billigt?

Dvs projekten i Malaysia och Tunisien kan ge E ytterligare långsiktig potential.

Men det är knappast det som aktieinvesterare funderar över nu med det låga rådande oljepriset.

Börsvärde och nettoskuld

...Per slutet av jun 2013 fanns det drygt 800 miljoner st utestående Enquest-aktier.

...Aktien slutade ons 14 jan 2015 i 2,85 kr.

Dvs då var bolaget värt drygt 2 miljarder kr på börsen.

//Edit: Som lägst var aktien under dagen nere i 2,726 kr.

...Banken Nordea (-1,5 miljoner st) var aktiens klart största nettosäljare under dagen.

..."Småspararnas" aktiemäklarfirmor Avanza (+1,8 miljoner st) och Nordnet (+1,5 miljoner st) var dock båda större nettoköpare än vad Nordea var nettosäljare.

//

I det perspektivet är alltså E:s skuldsättning mycket hög med en nettoskuld (enl ovan) på nästan 5 miljarder kr.

Det motsvarar alltså en nettoskuld på 211% av börsvärdet.

Det kan anses innebära en hög risknivå i Enquest-aktien, vilket gör att den bör värderas lägre än annars.

En hög nettoskuld i förhållande till börsvärdet innebär tex begränsad förmåga att be aktieägare om kapitaltillskott genom att sälja ut nya aktier för att återbetala skulden, utan att det leder till ytterligare kraftig nedgång i börskursen.

Kommer E att behöva be aktieägarna om stort kapitaltillskott framöver?

Det är väl en risk man får ta om man köper E-aktien idag för under 3 kr.

Så länge oljepriset normaliserar sig kring 80-100 dollar under tex år 2016 är det ingen ko på isen.

Då kan E-aktien flerfaldigas från dagens kursnivå under 3 kr.

Men innan dess kan läget försämras innan det förbättras.

Och i värsta fall kommer det ingen förbättring alls.

Ur bla kreditratingfirman S&P:s ovannämnda utlåtande (från dec 2014) om Enquest:

...Utlåtandet innebar ej sänkt kreditbetyg för E, men att bolaget placerats på en särskild bevakningslista för att ev få betyget sänkt framöver.

...S&P spår ett oljepris på 70-75 dollar under 2015 och 2016.

...E har "väldigt små marginaler" om oljepriset blir lägre än så.

...Dessutom har E ett stort investeringsbehov för att få igång oljeproduktionen vid Kraken-fältet som planerat år 2017.

...S&P räknar med att sänka E:s kreditbetyg om oljepriset håller sig under 70 dollar och/eller om bolaget får produktionproblem.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/23/enquest-sp-placerar-betyg-pa-negativ-bevakningslista-oms.html

Men tex de investeringar som behövs i Kraken kan väl skjutas upp tills oljepriset är högre?

Och även med nuvarande låga oljepris i 40-50 dollar per fat borde E kunna sälja sina befintliga oljefyndigheter (ca 200 miljoner fat) för 5-10 dollar per fat.

Det motsvarar då ett värde på 8-16 miljarder kronor.

Då är ju inte nettoskulden på ca 5 miljarder kr oroväckande stor.

Det skulle ge E ett motiverat värde på åtminstone 3-11 miljarder kr.

Dvs en börskurs på 4-14 kr jämfört med nuvarande kurs under 3 kr.

Enquests oljeprissäkringar

Om bolagets oljeprissäkringar enl tex halvårsrapporten 2014 (från 13 aug 2014):

Commodity forward contracts

The Group has entered various put and call options in order to hedge the exposure to changes in future cash flows from the sale of oil production during 2014.

A total of

...3,600,000 barrels of puts (300,000 barrels a month) were bought at a price of US$106 per barrel

...and 7,200,000 barrels of calls were sold at a price of US$106

which are only triggered if the monthly average price of Brent exceeds a fixed price for the given month (ranging from US$119 to US$124 per barrel).

During the first half of the year half of these options expired, there remain

...1,800,000 barrels of put options

...and 3,600,000 barrels of call options

in the second half.

These hedges were deemed ineffective for hedge accounting purposes and were designated as ‘At fair value through profit and loss’ (FVTPL).

These contracts had a fair value of US$5,330,000 (loss).

Net losses of US$246,000 were taken into profit and loss during the period

...US$566,000 included within finance income

...and US$813,000 included within other finance expenses.

http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/press-release/2014-half-year-results.pdf

Obekräftade uppgifter om Enquests oljeprissäkringar på tex Di.se:s aktieforum Börssnack idag ons 14 jan 2015:

Enl signaturen Akela:

Dom har väl hedgat ca 75% av sin produktion under 2015 på $87 fat.

Enl signaturen "Flashcrash.":

...In H2 2014, approximately two thirds of anticipated production is hedged at c.$105.5/bbl.

...In 2015, EnQuest has hedged c.8 million barrels. This has been done through purchasing puts averaging in the high $80s per barrel and selling calls in the high $90s per barrel.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2246787#msg15271921

Åtminstone verkar ju det senare inlägget vara hämtat från Enquest.

//Edit: Ja, det är det.

12 nov 2014 kom bolaget med följande pressmeddelande:

EnQuest PLC, 12 November 2014. Interim Management Statement

http://globenewswire.com/news-release/2014/11/12/682255/0/en/EnQuest-PLC-12-November-2014-Interim-Management-Statement.html

Ur pressmeddelandet bla:

Financial

· In H2 2014, approximately two thirds of anticipated production is hedged at c.$105.5/bbl.

· In 2015, EnQuest has hedged c.8 million barrels. This has been done through

...purchasing puts averaging in the high $80s per barrel

...and selling calls in the high $90s per barrel.

Enl pressmeddelandet hade E en oljeproduktionstakt på 27 000-28 000 fat per dag i snitt under jan-okt 2014 (+19% från motsvarande period 2013).

Samma produktionstakt i ett års tid (dvs 365 dagar) ger en total oljeproduktion på 10 miljoner fat.

Dvs i det perspektivet mycket positivt att E alltså verkar ha säkrat upp ett oljepris på ca 90-100 dollar per fat för en produktion på 8 miljoner fat under 2015!

Här i bloggen är alltså uppfattningen att det åtminstone är värt risken att som spekulativt köp (dvs som långsiktigt köp av Enquest-aktien som högrisk-aktie) hoppas på att oljepriset börjat visa positiva tendenser igen när bolagets oljeprissäkringar löper ut under 2015.

Enl pressmeddelandet låter E även konfident om:

...produktionsstart i Alma/Galia i mitten av 2015

...produktionsstart i Kraken under 2017

Så här beskriver sig E i pressmeddelandet:

EnQuest is the largest UK independent producer in the UK North Sea.

EnQuest PLC trades on both the London Stock Exchange and the NASDAQ OMX Stockholm.

It is a constituent of the FTSE 250 index.

Its operated assets include the

Thistle

Deveron

Heather

Broom

West Don

Don Southwest

Conrie

Kittiwake

Mallard

Gadwall

Goosander

and Grouse

producing fields

and the

Alma/Galia

and Kraken

developments.

EnQuest also has an interest in the non-operated Alba producing oil field.

At the end of H1 2014, EnQuest had interests in 35 production licences covering 48 blocks or part blocks in the UKCS, of which 29 licences are operated by EnQuest.

EnQuest believes that the UKCS represents a significant hydrocarbon basin in a low risk region, which continues to benefit from an extensive installed infrastructure base and skilled labour.

EnQuest believes that its assets offer material organic growth opportunities, driven by

...exploitation of current infrastructure on the UKCS

...and the development of low risk near field opportunities.

EnQuest is expanding geographically to a small number of other maturing regions, complementing our operations and utilising our skills in the UK North Sea.

EnQuest has interests in

...Malaysia (including PM8/Seligi and Tanjong Baram)

...and in Tunisia (Didon).

http://globenewswire.com/news-release/2014/11/12/682255/0/en/EnQuest-PLC-12-November-2014-Interim-Management-Statement.html

Att E säger sig vara "största oberoende oljebolaget" i brittiska Nordsjön innebär ju det största bolaget exkl de vanliga oljejättarna som BP etc.

Tex har E följande lista i presentationsbilderna om halvårsrapporten 2014 om de största oberoende oljebolagen i brittiska Nordsjön (mätt efter produktionstakt):

 1. Enquest knappt 1,2 miljoner fat

 2. Ithaca knappt 600 000 fat

 3. Tullow Oil ca 300 000 fat

 4. Fairfield ca 300 000 fat

 5. Premier Oil ca 250 000 fat

 6. First Oil knappt 100 000 fat

 7. Endeavour ca 20 000 fat?

http://www.enquest.com/~/media/Files/E/Enquest/documents/2014%20Half%20year%20results/2014HalfYear0812Final.pdf

Det verkar vara bolagens totala oljeproduktion i brittiska Nordsjön under jan-apr 2014.

Dvs E är klart större än de övriga.

E:s produktionsökning med ca 19% till 27 000-28 000 fat per dag under jan-okt 2014 förklaras i pressmeddelandet från nov 2014 bla med köpen under 2014 av fyndigheterna i Malaysia och Tunisien vilka väntas öka E:s totala oljefyndigheter med 20 miljoner fat.

Även om Malaysia- och Tunisien-projekten i pressmeddelandet:

...Malaysia

· PM8/Selilgi:

EnQuest assumed off-shore field operations in October while the overall transition is due to complete in December this year.

Production from the fields has been strong, resulting in substantial recovery of our cash consideration.

Going forward, EnQuest has plans to enhance production through well interventions, and facilities rectification and upgrade programme.

· Tanjong Baram:

Work on development of the project is proceeding according to plan.

...Tunisia

· Status of transaction:

EnQuest successfully completed the acquisition of a 70% interest in the producing Didon oil field in Tunisia in July 2014.

The consideration is currently being held in escrow, pending response of the Tunisian authorities.

The Zarat transaction is still pending, completion is anticipated by the end of H1 2015.

· Operations:

Didon has had steady production.

An Electrical Submersible Pump ('ESP') was successfully installed during August and commissioned in September.

Plans are being developed for further ESP installations and the potential for further infill production drilling is being examined.

http://globenewswire.com/news-release/2014/11/12/682255/0/en/EnQuest-PLC-12-November-2014-Interim-Management-Statement.html

Enquests räntekostnader

...Under första halvåret 2014 hade E finansiella kostnader på drygt 500 miljoner kr i årstakt (med en genomsnittlig dollarkurs på 6,53 kr).

...Samtidigt uppgick bolagets nettoskuld till i snitt 3,7 miljarder kr under halvåret (2,5 miljarder kr i slutet av 2013 och 4,8 miljarder kr i slutet av jun 2014).

Dvs frågan är om dessa finansiella kostnader bara är räntekostnader eller om det även finns andra finansiella kostnader i posten på drygt 500 miljoner kr i årstakt.

Om man antar att det bara är räntekostnader blir det i alla fall en ränta på ca 14% i årstakt av nettoskulden på 3,7 miljarder kr.

Det låter som en väldigt hög räntenivå?

14% på nettoskulden knappt 5 miljarder kr blir 600-700 miljoner kr i årstakt.

Och ännu mer om nettoskulden fortsatt öka efter slutet av jun 2014.

//Edit: Detta var nog en lite missvisande beräkning.

I så fall mera korrekt att ta E:s räntenetto (ränteintäkter minus räntekostnader, och ta det som andel av genomsnittlig nettoskuld under första halvåret 2014.

Då blir det en årlig räntekostnad netto på 400-500 miljoner kr motsvarande 12-13%.

Frågetecken även för om detta stämmer eftersom E:s huvudskulder per slutet av jun 2014 var

...högränte-obligationslånet (på 4,4 miljarder kr) med en årsränta på 7%

...privatpersons-obligationslånet (på 1,8 miljarder kr med en årsränta på 5,5%

Bla så gavs högränte-lånet dock som nämnts ut först i apr 2014, och hade därmed under första halvåret 2014 ej fått full effekt ännu i form av sänkt bokförda räntekostnad för E.

//

Enl tex presentationsbilderna om halvårsrapporten 2014 har E (utöver de utestående obligationslånen på drygt 6 miljarder kr) gjort upp om ett låneavtal som ger rätt att låna upp till 1,7 miljarder dollar.

Och 1,7 miljarder dollar blir 13-14 miljarder kr (vid nuvarande dollarkurs 8,06 kr)!

//Edit: E:s låneavtal på 1,7 miljarder dollar ingicks under q4/2013.

//

Kommer långivarna som skrivit på det låneavtalet våga låna ut de 13-14 miljarder kronorna till E vid nuvarande låga oljepris (för att tex finansiera utbyggnaden av Kraken-fältet)?

Men det vore väl ingen katastrof om Kraken-projektet helt enkelt skulle läggas på is tills oljepriset ligger högre.

Sammantagen slutsats

Sammantaget blir slutsatsen i detta blogginlägg (utifrån allt som står ovan) att det är värt risken att börja köpa Enquest-aktien vid nuvarande börskurs 2,85 kr.

Utgångspunkten är alltså då att Enquest-aktien är en högrisk-aktie som endast bör utgöra en mindre del av en välspridd aktieportfölj (om man är rationell, dvs riskneutral).

Om man har hög riskbenägenhet kan man ändå tycka det är värt att köpa Enquest-aktien för en större del av aktieportföljen.

Dessutom får man ha ett långsiktigt perspektiv och inte räkna med att "skörda" förrän om några år.

Även utgångspunkt att man kan så smått börja köpa Enquest-aktien på nuvarande kursnivå, och komplettera med fortsatta köp om aktien fortsätter falla (vilket den förmodligen lär göra ett tag till - särskilt om bolaget kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott etc).

I skrivande stund (ca kl 19.30 ons 14 jan 2015) ligger priset på Nordsjöolja (Brent) i 47,22 dollar: http://www.finanslinker.net/oil.html

Tidigare relaterade blogginlägg

1) Enquest

Enquest-aktien fick rekommendationen "långsiktigt köp" i ett tidigare blogginlägg från 18 mars 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/langsiktigt-kop-enquest

...Då låg aktien i 14,10 kr.

...Ligger nu alltså i 2,85 kr.

Aktien är alltså -80% sedan den rekommendationen för snart två år sedan.

I och för sig kan rekommendationen sägas ha varit delvis rätt, eftersom Enquest-aktien sedan steg till 16-17 kr sommaren 2014.

Men totalt sett tom idag var ju rekommendationen grovt felaktig.

Bolaget har väl gjort ett bra jobb, men drabbats av det kraftigt fallande oljepriset.

Det ger lärdomen att aktier i bolag som kan påverkas kraftigt av utomstående faktorer såsom råvarupriser, bör värderas lägre än annars eftersom det gör bolagets och aktiens utveckling oförutsägbar och i värsta fall klart sämre än väntat, utan att det behöver bero på att bolaget har gjort ett dåligt jobb.

Sedan finns det ju alltid en viss kursnivå som man kan tycka är klart lägre än motiverat, trots att bolaget har denna risk pga utomstående faktorer.

2) Blackpearl

Även ett annat bet i oljebranschen; kanadensiska oljebolaget Blackpearl (enl tidigare blogginlägg från 2 dec 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/blackpearl/spekulativt-kop-blackpearl-1

...Den aktien fick där rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 8,04 kr.

...Och Blackpearl-aktien slutade i 5,80 kr på Stockholmsbörsen idag ons 14 jan 2015.

Dvs aktien är redan nästan -30% på bara drygt en månad.

Men så är det med högrisk-aktier.

Även den aktien är att betrakta som fortsatt spekulativt köpvärd (dvs som högrisk-aktie) men också på några års sikt.

Bla kom besked 12 jan 2015 om att Blackpearl drar ned på sin aktivitetsnivå, vilket är positivt i avvaktan på högre oljepris: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/01/12/blackpearl-revises-2015-capital-spending-plans-due-to-lower-crude-oil-prices.html

Enl pressmeddelandet hade bolaget tidigare räknat med följande investeringar i verksamheten:

2014: 280 miljoner Kanadadollar

2015: 80 miljoner Kanadadollar

Men det har enl pressmeddelandet nu nedreviderats till:

2014: 240 miljoner Kanadadollar

2015: 31 miljoner Kanadadollar

Tidigare räknade Blackpearl med följande oljeproduktion:

2015: 9 000-9 500 fat per dag

Men det har nu nedreviderats till:

2015: 8 000-9 000 fat per dag

Blackpearl har vissa oljeprissäkringar:

...en produktionstakt på 4 000 fat per dag säkrat till 80 Kanadadollar per fat under q1/2015

...en produktionstakt på 2 500 fat per dag säkrat till 80 Kanadadollar per fat under q2/2015

Som jämförelse ligger marknadspriset på Blackpearls olja för närvarande i 40 Kanadadollar per fat enl pressmeddelandet.

Tidigare räknade Blackpearl med ett generellt oljepris på 85 USA-dollar per fat under 2015.

Men det har nu nedreviderats till 55 USA-dollar per fat (enl pressmeddelandet från 12 jan 2015 i länken ovan).

Finansspekulanter blankar olja?

Som nämnt i blogginlägget kan kursrörelser i aktier ofta överdrivas pga investerarpsykologi, vilket man kan försöka dra nytta av.

Det kan förstås även gälla priser på råvaror såsom olja.

Tex under 2008 var det väl som oljepriset sköt i höjden ordentligt vilket verkade bero på en bubbla skapad av investerare.

//Edit: Ja, tex Nordsjöoljan

...slutade 2006 i 50-60 dolllar per fat

...slutade 2007 i 90-95 dollar per fat

...sköt sedan i höjden till en topp på 140 dollar per fat som verkar ha nåtts under maj/juni 2008.

...Därefter rasade priset spikrakt ned till 40-50 dollar i slutet av 2008.

...Återhämtning sedan till intervallet 100-120 dollar per fat from 2011.

...Därefter nytt ras from sommaren 2014 till under 50 dollar per fat idag i jan 2015.

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil-brent.aspx?timeframe=10y

//

Dvs ev är nuvarande körning nedåt i oljepriset också till stor del skapad av investerares spekulationspositioner i ytterligare prisnedgång, vilket förstärker nedgången.

Men i så fall kommer det så småningom visa sig ha varit en till stor del tillfällig nedgång med rekyl åt andra hållet (dvs uppgång igen).

Dvs precis som den kraftiga bubbeluppgången 2008 snart upphörde och priset föll tillbaka igen.

I världen finns det många stora hedgefonder med mycket kapital de försöker förränta tex ungersk-amerikanen George Soros, nu 84 år: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

På samma sätt verkar det vara på modet bland hedgefonder att för närvarande köpa dollar mot tex euron.

Det finns säkert även investerare som blankar Enquest-aktien i nuvarande fallande trend, i hopp om fortsatt kursnedgång - vilket i sig kan tänkas leda till fortsatt kursnedgång.

Dvs fanns det tex sådana blankare bland de 1,5 miljoner st nettosålda Enquest-aktier som banken Nordea sålde idag ons 14 jan 2015?

Positivt intryck av Enquest

Blogginlägget ovan ger intryck av att Enquest är ett skickligt bolag.

Tänker mer specifikt på:

...långsiktigt goda ökningar av oljefyndigheter och produktionstakt

...de oljepris-säkringar som gjorts

...förmånlig finansering (relativt sett i varje fall) i form av bla obligationslånet på 4-5 miljarder kr som gavs ut i apr 2014 till årsränta på 7%, och det på knappt 2 miljarder kr som gavs ut under 2013 med årsränta 5,5%. Återbetalning först år 2022.

//Tillägg 19 jan 2015

Artikel om Enquest i Sunday Times sön 18 jan 2015:

North Sea oil stalwart takes axe to costs

THE biggest independent UK producer in the North Sea is slashing spending, jobs and pay in a desperate effort to avoid breaking the terms on its huge bank loans.

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/business/Industry/article1508110.ece

www.avanza.se/placera/forum/trad.1406.1714691.html

Dvs enl artikeln förbereder Enquest stora kostnadsbesparingar.

Aktien som högst +14% till 3,59 kr i den inledande aktiehandeln på Stockholmsbörsen mån 19 jan 2015.

Edit: Aktien var som högst uppe i 3,85 kr mån 19 jan 2015 (+22% från föreg börsdag dvs fre 16 jan 2015). Och aktien slutade sedan mån 19 jan 2015 i 3,64 kr (+15%).

Enl artikeln bla:

Amid the chaos, questions about EnQuest's financial health have grown because much of its growth has been fuelled by big loans and bonds.

_Analysts have focused on a condition of its $1.2bn (£800m) revolving credit loan, which states that the company must keep its net debt-to-earnings ratio at no more than 3 to 1.… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?