Post entry

Enersize - Årets bästa investering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Riktkurs 50 kr per aktie, dagens kurs 8 kr. 5 procent av all världens elkonsumtion utgörs av industriell tryckluftssystem, Enersize kan minska världens elkonsumtion med 1,5 procent. 90 procent av alla fabriker använder industriell tryckluft för tex robotar och maskiner, Enersize mjukvara ser till så att företagen elkonsumtionen minskar med 30 procent. Detta är investeringen du inte får missa.

Enersize Ltd.s foto.

Om Enersize

Enersize har en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys för industriella tryckluftssystem. Enersize mjukvara ser till att företag spar 30 procent i energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker.

Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Den totala projektkostnaden brukar ligga någonstans mellan 5-10 procent av den totala besparingspotentialen i projekten och då ingår även kostnaderna för de åtgärder som görs i kundens system för att uppnå besparingarna

Miljön

Den positiv inverkan Enersize kan göra för miljön är något som troligtvis lockar företag samt stats ledningar runt om i världen. Paris avtalet slöts nyligen och utmaningen att nå de mål politikerna skrev avtal om är högst aktuellt.

Enersize har siktat in sig på Kinas marknad, Kina har den största industrin i världen och dem är världsledande när det gäller investeringar i grön energi, Enersize har enligt min egna uppfattning inte kunnat starta sin kommersiella lansering i ett bättre land.

Kunder

Beijinng - Opto Electronics Världens tredje största plattskärms tillverkare.

BBMG - en av Kinas största leverantörer av byggnadsmaterial,

Foton Cummins - Som är ett joint venture mellan det amerikanska fortune 500-bolaget Cummins

Foton Beiqi Motor - En miljon bilar rullar ut årligen ur denna fabrik.

Youfa - En av världens största tillverkare av helsvetsade stålrör

Flat Glass - Är verksamma i 7 fabriker.

Xinyi Glass - Är verksamma i 7 fabriker

Tongkun Group - en ledande tillverkare av polymerfiber med 9 fabriker i Kina. Fabriken ligger i anslutning till koncernens huvudkontor, har över 2500 anställda och en årlig produktionskapacitet om över 1,2 miljoner ton fiber. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q3 2017

Företag som Enersize har sammarbete med är Stora Enso samt SSAB.

Bildresultat för enersize

Sammanfattning

Nuvarande kunder har 29+ fabriker och Enersize har nu från en början sin mjukvara i 1 av vardera företag, den expansiva potentialen är mycket god för Enersize. Vilket företag tackar nej till gratis besparingar?

Planerade installationer

3 stycken nya kunder samt 2 återkommande kunder som har tillsammans 20+ fabriker.

Bildresultat för enersize

Pågående förhandlingar

Med 35 stycken nya kunder och 1 av dessa kunder har själv 24 fabriker.

Bildresultat för enersize

Just i pågående stadiet så har Enersize implementerat sin mjukvara i 7 fabriker och i nuläget är det över 49+ nya avtal med fabriker runt hörnet. Om man räknar med pågående förhandlingar så är det över 100+ nya fabriker som står i kö för Enersize mjukvara,

Beijinng - Opto Electronics fabrik genererar 900 000 euro års besparingar. och BOE chongqing plant genererar 3 50 0000 euro i besparingar per år, gör man det enkelt och tar 900 000 x 100 fabriker så ger det en summa på 90 000 000 euro per år. Det låter för bra för att vara sant men det man skall ha i beaktande är att det inte går över en natt.

Mål

2017 - 10 Stycken nya kontrakt. 2018 - 25 stycken nya kontrakt. 2019- Omsättning på 40Meur.

2019 skall Enersize egna automatiska analys och övervaknings system ingå i kommersiell fas, den produkten tar bort själva behovet av att en människa måste sitta och jobba vid fabriken, vilket gör att Enersize blir lönsammare samt att återförsäljare kan sälja deras produkt till mindre företag. Vilket resulterar i att Enersize når ut snabbt till hela marknaden.

Ägare

Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj och nyligen kom Scania Growth Capital och Heinz Dürr.

Scania Growth Capital har nyligen initierat satsningen att investera i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania där ett av områdena är just tekniker för smartare fabriker. Heinz Dürr är en av huvudägarna till det tyska börsnoterade bolaget Dürr Group och ordförande i Dürr Groups Supervisory Board. Dürr Group är en av världens ledande leverantörer till bilindustrin med närvaro i 28 länder. Styrelseordförande gick nyligen ut att i ett senare skede kommer ett Europeisk företag att ingå förhandlingar med Enersize. Med dessa delägare kommer det mest troligtvis va med de ovanståendes kontaktnät.

Värdering

FIM gjorde en analys på Enersize som finns i länken vid källor.

Analysen gjordes 2017-01-26, FIM värderade Enersize till 330,5 Msek. År 2020 skall Enersize värdering ligga på 1462,2 Msek enligt FIM, Dagens börsvärde ligger på182,6 Msek.

FIM¨s analys syftar på att dagens aktiekurs bör ligga på 11,30 kr och 2020 bör aktiekursen ligga på 50 kr, från dagens aktiekurs 7,25 kr till 50 kr är en otrolig resa som alla aktiesparare vill vara med om, men det är 2½ år kvar till dess och mycket kan hända på resans gång, både positivt och negativt.

Min egna värdering på Enersize

Det var ett halvår sen FIM värderade Enersize och nya avtal har tillkommit sedan dess samt att man nu är ett börsnoterade företaget, detta har gjort att jag värderar Enersize till 400 Msek till en aktiekurs på 13,68 kr i dagsläget.

År 2019 med en omsättning på 390 Msek så värderar jag Enersize till 1150 Msek med en aktie kurs på 39,34 kr, det är 2019 som kommer bli Enersize intressantaste år med lanseringen av sin produkt.

EUR/SEK står i skrivande stund i 9,75.

Konkurrenter

Utdrag ur en intervju från VA finans med Styrelseordförande.

Hur skulle du beskriva konkurrensbilden? Finns det verkligen inga konkurrenter som erbjuder liknande mjukvarulösningar, vilket ni hävdar i prospektet?

"Det finns alltid konkurrenter men det finns faktiskt ingen som gör det vi gör. De som är närmast är de som samlar in data för att se vad tryckluftssystem gör. I dagsläget är det mindre än tio procent av alla företag med tryckluftssystem i världen som gör det och då har de ännu inte lagt på den mjukvarustödda analysen som vi ser vi är unika med", säger Christian Merheim.

Ekonomi

Efter nyemissionen så tillfördes Enersize cirka 26 Msek, kassan nyfylld och några planer för en emission inom snar framtid har inte ledningen i sikte, dock så har ordförande sagt att en emission längre fram är möjligt om vi vill expandera snabbare på grund av stort intresse från potentiella kunder.

2017 skall man uppnå lönsamhetsmålen.

Skuldsanerings programmet som Enersize är inne i nu ser ordförande som någonting positivt, då företaget inte ska ha några problem att betala lånet i tid, samt att det är ett fördelaktigt lån då man inte betalar någon ränta.

Jag tycker att det känns negativt med att de är med i ett skuldsanerings program, dock så förstår jag vad han menar med att det är positivt, att det inte är någon ränta på lånet och skall man expandera som företag så måste man ta in kapital på något vis.

Enersize är i en enorm Expansionsfas just nu, företag står i kö för att ingå förhandlings avtal om Enersize besparings teknik, så varför tveka till att köpa börsens mest lovande företag? det är iallafall vad jag anser.

Källor:

http://enersize.com/nyheter/

http://www.cleantechinvest.com/nyheter/category/8/1q-2017-sammanfattning-cleantech-invest-plc

http://www.vafinans.se/aktier/nyheter/ENERSIZE-EGNA-PROJEKT-GRUND-FOeR-MJUKVARUSATSNING-ORDFOeRANDE-1002089063

https://www.fim.com/globalassets/media2/nakemys/yhtioanalyysit/cti-company-analysis-26.1.2017.pdf

Disclaimer

Äger själv aktier i bolaget. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?