Post entry

Endomines är mycket intressant

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Endomines är ett bolag som på ett lyckat sätt gått från prospektering till en väl fungerade gruva som producerade hela 866.5kg guld under 2012 med ett starkt positivt rörelseresultat. Jag vill här skriva lite positiva saker om företaget då jag tycker att de besitter på mycket fina tillgångar och kan visa en god vinsttillväxt för aktieägarna. Jag tycker att bolaget går under radarn och är i princip okänt för flera investerare de har nu listat sig på Smallcap och jag hoppas att nedan text ger en bra bild om Endomines.

Man verkar längs den Karelska guldlinjen i Finland och man kontrollerar 22 fyndigheter längs guldlinjen och alla fyndigheter ligger inom 4 mils avstånd så man kan använda samma anrikningsverk dock krävs utbyggnad . För närvarande producerar endomines guld i Pampalo och de var mycket lönsamma under 2012. Bolaget visade under 2012 ett positivt kassaflöde på över 24m kronor att poängtera där är att fjärde kvartalets guldproduktions intäkter kommer oftast med en del förskjutning så första kvartalet 2013 kommer bolaget troligtvis visa ett ännu starkare kassaflöde.

Varför är den Karelska guldlinjen så intressant? Det har visat sig att en del av fyndigheterna visar upp mycket fina resultat bland annat har Hosko visat borrhål som innehållit mer 1kg guld/ton. Man har också visat fantastiska borrningar på flera andra inmutningar och därför kommer uppdateringen av reserverna som kommer under första kvartalet bli en mycket intressant läsning.

  • Nya uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver beräknas bli klara under första kvartalet 2013

Man kom för en tid sedan med bokslutet som nämde flera intressanta punkter och jag ska visa dem nedan.

  • Guldproduktionen för år 2013 beräknas bli 900 – 1 000 kg

Det vill säga en ökninig jämfört med årets produktion jag nämner ovan och det bästa med en ökning av produktionen är att för närvarande säljer bolaget en del av sin produktion till ett fast pris som är en bra bit under marknadspriset och att den nya ökade produktionen kommer att säljas till marknadspris vilket kommer generera en hävstång på bolagets resultat.

Man ska under sommaren inleda provbrytning på fyndigheten Rämpero då man kommer kunna proccesera materialet på den redan fungerande anläggningen i Pampalo.

  • Testbrytning och industriell anrikning i Rämepurofyndigheten är planerad att ske under sommaren 2013

Varför ska man investera i Endomines? Jag tycker bolaget är positionerat för att visa en mycket fin tillväxt framöver men det är självklart inte allt, gruvan visar redan nu en hög lönsamhet samt ett fint kassaflöde. Man ökar nu takten på guldbrytningen och jag tror att man kan visa en uthållig ökning av produktionen i flera år framåt genom att förädla de befintliga fyndigheterna längs den Karelska guldlinjen. Det är mycket snack och prat om guldets utveckling och det man kan säga som en kommentar där är att västvärldens centralbaner har en mycket expansiv penningpolitik och de lär inte dra ned på takten de närmsta åren vilket kommer att ligga som ett slags stöd för guldpriset. Man bör också poängtera att bolagets cash cost det vill säga kostnaden för att bryta guldet ligger en bra bit under 1000$/ounce och guldpriset har legat på en stabil nivå över 1500$/ounce under hela förgående år. Man skulle också kunna nämna att det ser ut som att guldet i världen börjar att sina då guldpriset nästan aldrig stått såhär högt och ändå ökar inte den totala guldproduktionen per år! Annars så är just guldbolag inte direkt på heta listan längre även fast guldet fortfarande står i en mycket aptitlig nivå vilket i sin tur har skapat flera fantastiska köplägen.

Jag vill avsluta mitt blogginlägg och rekomendera folk att läsa på om bolaget då jag ser det som ett extremt intressant investeringsobjekt och anser att bolaget med sina framgångar inte har fått igen det genom en ökad aktiekurs och det mina vänner kan bero på flera olika saker bla så har vi sett fatala fiaskon på gruvuppstarter i norden och jag förstår att en del kan vara oroliga men Endomines har nu visat en varaktig produktion och flaggar nu för att öka produktionen.

Under nästa vecka så ska bolaget presentera sig själva och det ska bli mycket intressant att följa den presentationen. Ni får gärna komma med frågor så ska jag försöka att besvara dem så utförligt jag kan(=

Hälsningar, Landa

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?