Post entry

ELLWEE: Från blodrött till vinstdrivande

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

ELLWEE (börsvärde 8MSEK) omsätter drygt 230MSEK genom återförsäljare av husbilar/husvagnar med en potential EBITDA marginal på ca 4%. Senaste kvartalsrapporten kan ha varit vändningen vi väntat på och framtiden ser minst sagt spännande ut.

Gamla ELLWEE

ELLWEE har haft en skakig historia på börsen med deras initiala verksamhet inom eldrivna fyrhjulingar, vilket de utvecklade, tillverkade och sålde. Detta gick inte helt som tänkt och verksamheten såldes 2022, ett steg mot att bli vinstdrivande [1]. Efter avyttringen av elfordonsverksamheten kunde ELLWEE fokusera helt på att bli kassaflödespositiva samt nya förvärv som stärker koncernen - alltså ett stort fokus mot vinstdrivande verksamheter.

ELLWEE idag

Idag består ELLWEE (börsvärde ca 8MSEK) endast av sin grundverksamhet, Upplands Bilforum Fritid (numera kallad EW-fritid), vilket de förvärvade i slutet av 2021 för 46 miljoner kronor. EW-fritid är en av Sveriges största återförsäljare av husbilar och husvagnar från bland annat varumärkena Kabe och Adria. Utöver försäljning av husbilar och husvagnar erbjuds även bland annat elmopeder. År 2020, dvs sista helåret innan förvärvet, omsatte EW-fritid 164MSEK med en EBITDA på 6,3MSEK (4% EBITDA-marginal) [2].

Förvärvet av EW-fritid var ett steg i den nya strategin och därmed skedde också ett VD-byte där CFO Jim Larsson klev och till VD rollen med erfarenhet av investeringar och förvärv från tidigare anställningar både som VD och CFO. EW-fritid har sedan förvärvet börjat sälja nya husbilmärken som t.ex. Tonke och Sun Living. Tonke är ett av Sveriges första är de ensamma om i Sverige att sälja.

Värdering idag

ELLWEE har ett börsvärde på 8MSEK, och ett enterprise value (EV) på 25MSEK. Q2 i år var ett rekord kvartal med omsättning på 84,4MSEK, ett positivt EBITDA på 3,9MSEK och för första gången ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Enligt VD är det optimeringar av verksamhet som bidragit till lyftet i rörelsevinst. Framtida utsikter verkar lovande enligt VD-kommentar i Q1 där han också påpekar att första månaden i Q3 har börjat starkt. 2022 växte ELLWEE omsättningen med 7% och än så länge 2023 har de haft en organisk tillväxt på 18%. Om man inkluderar Q1 i år också så för första halvåret av 2023 har ELLWEE omsatt 123MSEK med en EBITDA på 1MSEK.

En tillväxt på ca 15% för 2023e hade givit en omsättning på 240MSEK. Kan man framöver räkna på snitt 4% EBITDA-marginal som EW-fritid hade när de förvärvades så ger det en årlig EBITDA på 9,5MSEK, EV/EBITDA = 2,6. En tillväxt på +10% per år kan motivera en multipel på 10x EBITDA, med andra ord ca 4x från dagens kurs.

Framtiden

ELLWEs strategi är att äga lönsamma bolag inom rekreationsforden, som EW-fritid, där förvärv är en stor del av strategin. I Q1 i år kommenterade VDn att den sämre utvecklingen av bolagsvärdet för ELLWEE har gjort det svårare för dem att förvärva. Om detta kan vara vändpunkten och förvärv kan ske utan stor utspädning för aktieägare kan ELLWEE bli mycket spännande framöver.

Detta är min egna analys och som med alla investeringar finns det risker. Detta är ingen köprekommendation. Läs på och bilda egen uppfattning! Jag äger aktier.

[1] https://storage.mfn.se/a176f37c-31c2-49d5-bf61-6cd07c54069d/ellwee-saljer-elfordonsverksamheten.pdf

[2] https://mfn.se/a/ellwee/ellwee-forvarvar-upplands-bilforum-fritid-en-ledande-aterforsaljare-av-rekreationsfordon

[3] https://mfn.se/a/ellwee/ny-vd-och-koncernchef-for-ellwee-ab-publ

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?