Post entry

Realfiction: ECHO - Showtime! - Genombrott inför kommersialisering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Realfiction har löpande kommunicerat stora framgångar och viktiga milstolpar för deras revolutionerande displayteknologi ECHO. . Nu senast några helt avgörande framsteg som tyder på att ECHO är på väg att implementeras i displayer baserade på LCD/OLED. . Dessa framsteg kom efter möten med aktörer inom displayindustrin och visar tydligt på att ECHO gjort stort intryck och att branschen vill ha detta. . ECHO kan implementeras på alla typer av displayer inom LCD/OLED, dvs TV, mobiltelefoner, datorskärmar/displayer och andra typer av displayer/användningsområden. . Detta är tänkt som en sammanställning av ett mycket intressant läge i Realfiction som med ECHO är på väg att revolutionera displayindustrin inom: 3D, Hologram, Energibesparing, mm, ev kommande spin-offs

.

.

.

.

.

.

En fullständig genomgång av ECHO kan läsas i tidigare lanserad blogg/analys:

https://www.redeye.se/arena/posts/echo

.

.

.

.

"Realfiction updates on the development of its patent pending ECHO 3D display technology"

.

Viktiga besked i detta PM:

.

 1. Complete integration license package - Möten bekräftar intresse och att ECHO går att implementera
 2. Licensavtal för specifika "use-cases" - Signaler tydliga: licensavtal verkar nära
 3. Realfiction/ECHO + LG - Samarbete inom biografer (?)
 4. Realfiction/ECHO + LG + IMAX - Helt nytt koncept inom biografer (?)
 5. Nya samarbeten och EU-bidrag
 6. European Patent Office (EPO) bekräftar publicering av patent
 7. ECHO - Hype mot demonstration av ECHO!
 8. Steen Iversen (fd IMAX) ansvarig för ECHO självsäker/förhandlat fram personlig royalty

.

.

.

01 - ECHO: Complete integration license package - Möten bekräftar intresse och att ECHO går att implementera.

.

Realfiction bekräftar i PM att man haft möten med flera aktörer i branschen och att man därefter beslutat att ta fram ett komplett kit för implementering i produktion av LCD/OLOED-displayer, ett sk Complete intergration license package som kommer att innefatta hela kapaciteten i ECHO inom 3D/Hologram/Energibesparing.

Det är en tydlig signal om att företag inom displayindustrin såsom TV/Mobiltelefoner/Dataskärmar/Övriga displayer meddelat i de möten som ägt rum att man vill ha ECHO.

"Realfiction Holding AB (“Realfiction”) announces that the company will develop a complete integration license package for its patent pending ECHO 3D display technology that includes all the technology and software solutions needed for integration into display products based on LCD or OLED technology. This next step in the development of ECHO follows a successful round of virtual meetings with flat screen industry entities, including a leading international research institute in Organic Electronics."

.

Det bekräftas alltså att intresse finns från tänkta licenstagare att man vill använda ECHO.

.

Det bekräftas också från ett ledande forskningsinstitut att ECHO går att implementera i produktion av LCD/OLED-displayer.

.

.

.

02 - Licensavtal för specifika "use-cases" - Signaler tydliga: licensavtal verkar nära

.

Flera sk "use-cases" kan komma att prioriteras och erbjudas till displaytillverkare och andra licenstagare redan INNAN det sk "integration-package" är klart. Detta innebär att licensavtal kan komma närsomhelst.

Realfiction bekräftar i PM att det finns flera tänkbara licensmöjligheter som kan prioriteras och nämner specifikt samarbete med LG inom deras nya Cinema-LED som ersätter projektorer i biografer! Se separat punkt nedan.

.

.

.

03 - Realfiction/ECHO + LG - Samarbete inom biografer (?)

.

.

LG kommunicerade för några veckor sedan att man tagit fram en helt ny LED Cinema Display och Realfiction säger i sitt PM gällande prioriteringar av specifika "use-cases":

"Certain use-cases may be prioritized and offered to display manufacturers and other potential licensees earlier than the completion of the full integration package. As an example, LG recently installed its first LED cinema screen by replacing the conventional projector with a huge modular LED screen. One can only imagine the opportunities of a merge between ECHO and these future forms of cinema screens, and this is merely one of many use-cases for ECHO."

.

Detta är intressant av flera anledningar:

 • Realfiction nämner specifikt potentiellt samarbete med LG kring LG LED Cinema Display
 • Realfiction har tidigare haft inbokade möten med LG gällande intresse från LG:s sida (då för DeepFrame)
 • LG lanserade detta först i Taiwan
 • Storägare i Realfiction är AmTRAN, från Taiwan och en av de största displaytillverkarna i världen, med bla LG som kund
 • Steen Iversen ansvarig för ECHO har under många år tidigare varit ledande inom IMAX, verksamt just inom film/biografer
 • Realfiction länkar tom till PM från LG.....
 • Realfiction har sedan i februari varit extra tydliga gällande hintar och signaler om att stora saker är på gång, vilket alltså också kan bekräftas som sant iom PM:et i förra veckan. Nu alltså tydlig hint/signal/länk till LG om deras LED Cinema Display....varför? Högst troligt därför att man har något på gång....

.

.

LG LED Cinema Display

.

.

.

Se Pm från LG:

https://www.lgnewsroom.com/2020/06/first-movie-theater-with-lg-led-cinema-display-and-dolby-atmos-makes-movies-even-more-magical/

.

.

.

04 - Realfiction/ECHO + LG + IMAX - Helt nytt koncept inom biografer (?)

.

Realfiction nämner i PM:et mycket intressant kring att exemplet med LG bara är ett av många möjliga "use-cases" för ECHO, ordagrant lät det så här:

.

"One can only imagine the opportunities of a merge between ECHO and these future forms of cinema screens, and this is merely one of many use-cases for ECHO"

,

Tidigare såg vi kopplingar mellan Realfiction och LG, som Realfiction själva nämnde. Kan Realfiction syftat även på andra möjliga scenarier inom teknologier och samarbeten inom biografer?

.

Det finns faktiskt mycket intressanta kopplingar inom området som låter logiska och som skulle kunna innebära att Realfiction med ECHO faktiskt kan ha något mycket stort på gång inom just biografer:

.

 • LG - Ny LED Cinema Display
 • IMAX - Erkänd och stor aktör inom biografer
 • Steen Iversen - Tidigare högt uppsatt inom IMAX

.

Det visar sig efter en del research att LG och IMAX samarbetar inom just biografer. Som vi vet så är Realfiction¨s Steen Iversen ansvarig för ECHO och han är alltså tidigare högt uppsatt på IMAX. Dessa tre aktörer skulle mycket väl vara på gång att skapa ett helt nytt och revolutionerande koncept inom biografer:

.

LG + IMAX - Biografer

.

.

.

.

.

Antal "use-cases" för ECHO ser bara ut att begränsas av fantasin. Realfiction bekräftade också i PM:et att man kommer att prioritera dessa "use-cases" och flertalet möjliga licensavtal kan alltså vara nära då man också i PM:et nämnde möjligheter till "Fast-track to revenue", vilket låter mucket positivt och intressant.

.

,

.

05 - Nya samarbeten och EU-bidrag

.

Nyheter om nya samarbeten kring ECHO lär komma då man i PM meddelade att man fortsätter med befintliga och även kommer att samarbeta med nya partners för ECHO, blir mycket intressant att se vilka de nya företagen är.

"Realfiction will now discuss collaboration terms with potential research partners for the sub-projects/modules, and at the same time apply for relevant EU grants."

EU-bidrag är mycket intressant då en funktion ECHO har är energibesparing på 80%! Detta sparar alltså både elektricitet och genererar betydande minskade utsläpp av koldioxid. Detta borde alltså vara mycket viktigt för samhället och kan generera stora summor till Realfiction.

(Som ett exempel, men inom en helt annan bransch, är när BrainCool nyligen fick besked om bidrag på hela €3 M, för kommersialisering av medicintekniska produkter för kylning inom olika sjukdomar/användningsområden)

.

.

.

06 - European Patent Office (EPO) bekräftar publicering av patent

.

.

Det bekräftades också att European Patent Office, EPO, kommer att publicera ECHO-patentet! Det nämns tidig höst, vilket också stämmer med tidpunkten att det kommer att kommuniceras senast den 18:e september. Detta då det skall publiceras senast 18 månader efter status patent pending, vilket ECHO blev 18;e mars 2019.

.

EPO har genomfört en Novelty search och kommit till slutsatsen att det inte finns någon konkurrerande teknologi till ECHO, ECHO är världsunik!

.

Detta är mycket viktigt och kan tillsammans med branschens intresse för ECHO och bekräftelsen på att ECHO också går att implementera i produktionen ses som det definitiva startskottet för att ECHO går mot en marknadslansering!

.

.

.

07 - Hype mot demonstration av ECHO!

.

Realfiction har tidigt sagt att man så fort man kan kommer att visa upp ECHO för marknaden. Man har fått rådet av patentjurister att vänta med detta tills patentet är publicerat. Publiceringen skall alltså ske senast den 18:e september.

Realfiction har uttryckt att dom är exalterade över att få visa upp ECHO och dom lär göra det på ett sätt som lär skapa mycket stor uppmärksamhet runtom i världen. Inom 3D/hologram har man aldrig någonsin tidigare kunnat uppleva det man kommer att göra med ECHO så vi kan räkna med en stor hype fram tills detta presenteras, troligtvis i september.

.

Ett alternativ är att Realfiction slår på stora trumman tillsammans med en/flera licenstagare och att dom presenterar ECHO tillsammans, vilken genomslagskraft det skulle innebära!

.

.

08 - Steen Iversen (fd IMAX) ansvarig för ECHO självsäker/förhandlat fram personlig royalty

.

Steen Iversen som tidigare varit högt uppsatt på IMAX är nu ansvarig för utvecklingen av ECHO. Han har exceptionell erfarenhet på att ta fram ny teknologi/produkter och också få ut dessa på marknaden.

Steen Iversen bekräftade i PM:et att han tidigt trott på framgång för ECHO och att han känner sig självsäker inför framtagandet av det sk Complete intergration license package.

Som en följd av hans stora tilltro med att man lyckas med kommersialiseringen av ECHO så avslöjade han också att han valt bort en betydande del av sin lön mot framtida royalty på ECHO:

“It is rewarding to see this amazing technology maturing in our labs, and I feel confident in the crucial next step ahead of us after receiving strong, positive feedback from a leading international research institute in the display industry_. I am also personally invested in the long-term success of ECHO, as_ I agreed to trade a significant part of my salary for compensation based on future royalty income (3% of gross profits earned on products with ECHO technology included) when I joined Realfiction in 2019,” says Steen Iversen, Realfiction’s Director of Advanced Display Technology."

.

Se hela pressreleasen på nedan länk:

.

https://mb.cision.com/Main/15845/3147648/1273815.pdf

.

.

Nedan följer litet urval från tidigare blogg/analys för att beskriva ECHO

.

ECHO - Beskrivning:

.

.

.

Tänk dig att det som visas ovan nu är en verklighet:

 • Fritt svävande 3D-hologram med 360-graders full look-around
 • Knivskarp upplösning, optimal svärta/färg
 • Alla kan se samma 3D-hologram samtidigt
 • Alla kan gå runt 3D-hologrammet, röra och interagera med det
 • Inga headset/glasögon behövs
 • Ingen skärm mellan betraktaren och objektet
 • Teknologin kan implementeras på alla LCD/OLED-displayer
 • Tid till marknad: Kan licensieras nu. Beta-version i LCD med Full HD-upplösning kommunicerades klar februari 2020. Mycket snart kommer flera beta-versioner att visas upp för ”selected players”, Realfiction har alltså själva valt ut vilka som ska få ta del av teknologin först.
 • Diskussioner med ”major players” pågår

.

Lägg till följande spin-off/upptäckt på samma teknologi:

 • Teknologin har visat sig kunna spara 80% av energin som förbrukas av en LCD/OLED-display
 • Testprojekt på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/Sony visar att teknologin enbart i USA skulle spara 75 mdr SEK/år
 • Testprojekt på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/Sony visar att teknologin enbart i USA även skulle minska utsläppen av koldioxid med 25 miljoner ton/år
 • Teknologin kan implementeras på alla LCD/OLED-displayer
 • Tid till marknad: Kan licensieras/säljas/implementeras NU (!). Echo Energy hör till grundteknologin och kan enkelt implementeras vid nyproduktion av dagens 2D-displayer inom LCD/OLED
 • Diskussioner med ”major players” pågår

.

.

Realfiction själva säger bla följande om ECHO:

.

 • This new technology will make it possible to watch, enjoy, use and interact with 3D effects in ways that have so far been exclusive to science fiction universes such as Iron Man, Minority Report, Star Wars, etc.”

.

 • ”The ECHO power saving technology can be applied in both LCD and OLED TV’s and in any geographical area. The estimated reduction adds up to 80 watt per hour resulting in huge savings of approximately USD 7.4bN, 1.34% of the electricity production equivalent of 56 TWh of electricity and 25 million tons of CO2 only in the United States.”

.

 • ”Dialogue has already been initiated with major players in more of the usage sectors (ref. above) about future licensing of the technology”

.

.

.

.

_Lägg märke till att enbart pixlar till respektive person belyses, pixlar som ej behövs är nedsläckta => Energibesparing 80%_

.

Vad gör ECHO så unikt och varför är potentialen: ”almost limitless”?

.

Se ovan beskrivning av ECHO och jag kommer också att beskriva ECHO och den bransch detta handlar om mer utförligt längre fram.

Dock värt att redan nu belysa några beskrivningar av ECHO:

 • ”The, until now, unfound Holy Grail in holography”

.

 • ”Implemented in LCD/OLED:TV:s , ECHO could save 80% of the energy-consumption. In USA this can save $7,4 bn/year!” (ca 75 mdr SEK/år, enbart i USA och enbart på TV:s)

.

 • ”100 MUSD license opportunity/year” OBS!! Detta var angett som potential innan man upptäckte 80% energibesparing på LCD/OLED

.

 • ”The potential of Project ECHO is almost limitless”

.

Innebörden av vad ECHO är kapabelt till är nästan obegripligt. Potentialen är nästintill gränslös.

(Citaten/informationen kommer från bolaget som utvecklat ECHO – Realfiction)

.

.

.

.

ECHO – Illustration/film

.

.

.

ECHO är en hypersnabb teknologi som anpassar belysningen av pixlarna och optimerar dessa till respektive betraktare. Oavsett om man är en eller flera betraktare så är ECHO optimal.

Se hela presentationsfilmen, kort film om hur ECHO fungerar:

ECHO Technology

ECHO – Så fungerar teknologin

 • Nano-teknologi
 • Eye-tracking
 • Kretsdesign för att snabbt och exakt säkerställa optimal pixel-färg
 • Kretsdesign för att snabbt och exakt säkerställa betraktningsvinkel
 • Hög precision och snabba responstider som behövs för en högkvalitativ 3D-upplevelse i rörelse som samtidigt kan betraktas av en stor grupp människor

.

Detta genererar följande:

.

 • 360-graders betraktningsvinkel i Full HD-upplösning
 • Inga headset/glasögon behövs
 • Ingen display/skärm mellan betraktare och 3D-objekt
 • Hologram som svävar fritt i luften
 • Många människor skall kunna interagera med hologrammen samtidigt
 • Många människor skall kunna känna (!) hologrammen när man interagerar eller rör dessa
 • Stor skalbarhet som hjälpmedel inom många sektorer/branscher
 • En ny teknologi som visat sig ha förmågan att spara ca 80% (!) energi inom displayer baserade på LCD/OLED-tv:s, (mer om detta längre ner)
 • Stor skalbarhet inom konsumentprodukter då den kommer vara relativt billig
 • ECHO från Realfiction har potentialen att bli en helt ny världsstandard inom displaymarknaden

.

Externa bekräftelser av ECHO:

.

..

.

.

.

Dessa aktörer har alla genomfört en sk "Novelty Search", samt så bevittnade Budde Shou Proof-of-Concept för ECHO, och de kom fram till att:

 • ECHO är unikt, ingen annan ev konkurrerande teknologi hittades
 • ECHO eliminerade samtidigt samtliga brister i befintlig directional pixel-teknologi som nämnts ovan

.

Länk till PM: External Novelty search

.

.

ECHO ENERGY – TV-test på LCD/OLED från Samsung/LG/SONY – Besparing i USA på ca 75 mdr SEK/år (!)

.

.

.

.

Realfiction har redan från början sagt att det kommer att komma spin-offs på ECHO, dvs nya områden där teknologin kan användas.

En första spin-off har kommunicerats då man gjort ytterligare en fantastisk upptäckt. Det handlar om att grundteknologin i ECHO enkelt kan implementeras i alla typer av produkter som har displayer baserat på LCD/OLED, dvs även alla dagen 2D-displayer/TV:s, samt även mobiltelefoner (!) Detta då man har en helt annan teknik än den befintliga idag, ECHO belyser bara de pixels som behöver belysas just vid rätt tillfälle.

.

Energibesparingen har uppmätts till hela 80%!

.

ECHO ENERGY kan licensieras/säljas och implementeras i produktion nu.

Realfiction har testat "ECHO ENERGY" på tre olika fabrikat av display/TV:s..

Efter tester på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/SONY där man utgår från att TV:s i USA skulle innehålla ECHO ENERGY-teknologin så skulle besparingen i använd el och minskningen av utsläppt koldioxid bli:

.

 • $7,4 mdr/år => ca 75 mdr SEK/år!!
 • 25 M ton koldioxid/år

.

Länk till PM:

ECHO Energy - Besparing $7,4 bn/year in USA on LCD/OLED TV:s

.

.

Marknadsstorlek LCD/OLED, smartphones, tablets 2019 (ca). Nämnda företag är kunder till displaytillverkare/storägare i Realfiction (AmTRAN)

.

LCD TV:s

.

OLED-TV:s (LG marknadsandel 2019 på 53,9%)

·  

 • 2019: 3 000 000 st
 • 2020: 4 500 000 st
 • 2021: 6 700 000 st
 • 2022: 9 350 000 st
 • 2023: 11 500 000 st

.

Smartphones/tablets

.

Källa: https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/

.

.

AmTRAN/Kraken Technologies + ECHO

.

Mycket intressant i sammanhanget är att en av Realfiction´s storägare AmTRAN även har ett helägt dotterbolag i Kraken Technologies. I Kraken Technologies utvecklas nya produkter och teknologier löpande. Realfiction finns med Dreamoc efter en dryg minut in i presentationsfilm för Kraken Technologies, se film:

.

AmTRAN/Kraken Technologies/Realfiction

 .

ECHO har ett mycket stort användningsområde om man ser till vilka olika typer av produkter den förväntas implementeras i. Realfiction har bla nämnt:

.

 • TV:s
 • Telefoner
 • Surfplattor
 • Displayer av olika typer

.

Med tanke på dessa olika typer av produkter så är det intressant att se vilka kunder AmTRAN/Kraken Technologies tillverkar åt/säljer till. Och det är en imponerande lista, bla:

.

 • Apple
 • Samsung
 • LG
 • Lenovo
 • JVC
 • Philips
 • Bang & Olufsen
 • VIZIO
 • msi
 • Haier
 • m.fl

.

 .

.

AmTRAN/Kraken Technologies bistår givetvis Realfiction i kontakter med dessa företag när det gäller diskussioner om att licensiera/implementera ECHO i dessa aktörers produkter. AmTRAN/Kraken Technologies vet självklart vad deras kunder efterfrågar….

.

.

.

Informationer i denna blogg enligt källhänvisning och även från:

www.realfiction.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?