Post entry

ECHO Technology - TV/Mobiltelefoner/Displayer - Miljardlicenser hägrar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tänk dig en ny teknikrevolution. Färg-TV, iPhone/Smartphones, Fingertrycksautentisering (Fingerprint Cards). Dessa är några exempel på nya teknologier som inneburit ett paradigmskifte. _____________________________________________________________________________________________ Sen tänker du dig en ny teknologi. ____________________________________________________________________________________________ En teknologi som har potential att åstadkomma ett nytt paradigmskifte! ____________________________________________________________________________________________ En teknologi som går under namnet ECHO. En revolutionerande displayteknologi. ____________________________________________________________________________________________ ECHO eliminerar, som enda teknologi i världen, samtliga begränsningar som finns med befintliga lightfield/directional pixels-teknologier. ____________________________________________________________________________________________ ECHO är otroligt nog dessutom relativt billig och därför bevisat lämplig för massproduktion i konsumentprodukter! ____________________________________________________________________________________________ ECHO beskrivs som: "Den teknologi ALLA skulle velat upptäcka inom 3D/hologram" ____________________________________________________________________________________________ ECHO har dessutom en unik förmåga: 80% energibesparing på ALLA displayer inom LCD/OLED ____________________________________________________________________________________________ Ja, du läste rätt! Alla displayer inom LCD/OLED! ____________________________________________________________________________________________ ECHO ENERGY är testat på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/SONY: Resultatet är häpnadsväckande. Enbart på befintliga LCD/OLED-TV:s i USA hade ECHO ENERGY sparat energi motsvarande ca 75 mdr SEK/år, enbart i USA! ____________________________________________________________________________________________ ECHO ENERGY kan redan nu implementeras i LCD/OLED-displayer och utvalda tillverkare kommer snart att få denna teknologi presenterad.

.

.

Den ultimata investeringen, vad skulle det vara?

Under mina ca 30 år som investerare har jag alltid sökt efter investeringar i tidigt skede där någon ny teknologi/nytt läkemedel/eller något annat skulle kunna få ett revolutionerande genombrott och på så sätt skapa en fantastisk värdetillväxt på investerat kapital. Många gånger läser vi om investerare som gjort otroliga investeringar till exempel när Apple, Microsoft, Amazon grundades. Listan kan göras hur lång som helst.

I Sverige skulle man kunna nämna Ericsson, H&M eller i ”modern tid” Fingerprint Cards som i januari 2015 hade en kurs på 5,92 SEK och sedan toppade på 135 SEK i slutet på november 2015, en hisnande uppgång på hela 2180% !!. En investering på 100 000 SEK hade på ca 10-11 månader vuxit till ca 2,3 MSEK! Hade man investerat 100 000 SEK i Fingerprint Cards 2008 hade det vuxit till hela 37,5 MSEK!!

.

.

Slutsats? => Hitta en ny teknologi som kan slå igenom globalt

.

.

.

Breakthrough innovation – New display technology!

.

.

Tänk dig att det som visas ovan nu är en verklighet:

 • Fritt svävande 3D-hologram med 360-graders full look-around
 • Knivskarp upplösning, optimal svärta/färg
 • Alla kan se samma 3D-hologram samtidigt
 • Alla kan gå runt 3D-hologrammet, röra och interagera med det
 • Inga headset/glasögon behövs
 • Ingen skärm mellan betraktaren och objektet
 • Teknologin kan implementeras på alla LCD/OLED-displayer
 • Tid till marknad: Kan licensieras nu. Beta-version i LCD med Full HD-upplösning kommunicerades klar februari 2020. Mycket snart kommer flera beta-versioner att visas upp för ”selected players”, Realfiction har alltså själva valt ut vilka som ska få ta del av teknologin först.
 • Diskussioner med ”major players” pågår

.

Lägg till följande spin-off/upptäckt på samma teknologi:

 • Teknologin har visat sig kunna spara 80% av energin som förbrukas av en LCD/OLED-display
 • Testprojekt på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/Sony visar att teknologin enbart i USA skulle spara 75 mdr SEK/år
 • Testprojekt på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/Sony visar att teknologin enbart i USA även skulle minska utsläppen av koldioxid med 25 miljoner ton/år
 • Teknologin kan implementeras på alla LCD/OLED-displayer
 • Tid till marknad: Kan licensieras/säljas/implementeras NU (!). Echo Energy hör till grundteknologin och kan enkelt implementeras vid nyproduktion av dagens 2D-displayer inom LCD/OLED
 • Diskussioner med ”major players” pågår

.

Denna nya teknologi är sedan mars 2019 patent pending och kallas ECHO – Bakom ECHO hittar vi företaget Realfiction, som nu står inför ett potentiellt globalt genombrott och ett paradigmskifte inom displaybranschen.

.

Realfiction själva säger bla följande om ECHO:

 • This new technology will make it possible to watch, enjoy, use and interact with 3D effects in ways that have so far been exclusive to science fiction universes such as Iron Man, Minority Report, Star Wars, etc.”

.

 • ”The ECHO power saving technology can be applied in both LCD and OLED TV’s and in any geographical area. The estimated reduction adds up to 80 watt per hour resulting in huge savings of approximately USD 7.4bN, 1.34% of the electricity production equivalent of 56 TWh of electricity and 25 million tons of CO2 only in the United States.”

.

 • ”Dialogue has already been initiated with major players in more of the usage sectors (ref. above) about future licensing of the technology”

.

.

Illustrationer av ECHO:

.

_Lägg märke till att enbart pixlar till respektive person belyses, pixlar som ej behövs är nedsläckta => Energibesparing 80%_

.

Kan denna nya teknologi som går under projektnamnet ECHO vara en ny möjlighet att i ett tidigt skede investera i något som kan slå igenom globalt?

.

Jag är själv övertygad om att just ECHO kan vara en unik möjlighet som väldigt sällan dyker upp. ECHO är en helt revolutionerande teknologi som enkelt kan implementeras i alla former av LCD/OLED-displayer. Alltså implementerbart i tex:

.

 • LCD/OLED-TV:s
 • LCD/OLED-displayer av olika slag
 • Datorskärmar
 • Mobiltelefoner
 • Tablets mm

.

Vad gör ECHO så unikt och varför är potentialen: ”almost limitless”?

.

Se ovan beskrivning av ECHO och jag kommer också att beskriva ECHO och den bransch detta handlar om mer utförligt längre fram.

Dock värt att redan nu belysa några beskrivningar av ECHO:

 • ”The, until now, unfound Holy Grail in holography”

.

 • ”Implemented in LCD/OLED:TV:s , ECHO could save 80% of the energy-consumption. In USA this can save $7,4 bn/year!” (ca 75 mdr SEK/år, enbart i USA och enbart på TV:s)

.

 • ”100 MUSD license opportunity/year” OBS!! Detta var angett som potential innan man upptäckte 80% energibesparing på LCD/OLED

.

 • ”The potential of Project ECHO is almost limitless”

.

Innebörden av vad ECHO är kapabelt till är nästan obegripligt. Potentialen är nästintill gränslös.

(Citaten/informationen kommer från bolaget som utvecklat ECHO – Realfiction)

.

.

.

Fortsättningsvis kommer jag att belysa och gå igenom följande:

.

 1. Lightfield/Directional pixels displays, befintlig teknologi stora begränsningar
 2. ECHO - Ny Directional Pixel-teknologi – Löser ALLA problem – Bekräftas externt
 3. ECHO Energy – TV-test på LCD/OLED från Samsung/LG/SONY – Besparing i USA på ca 75 mdr SEK/år (!)
 4. ECHO Proof-of-Concept
 5. ECHO - Patent
 6. ECHO - Användningsområden inom AR/3D/Hologram
 7. ECHO – 1:a Beta-version av LCD-display i Full HD framgångsrikt färdigställd
 8. Marknadsstorlek/tillväxt LCD/OLED, mobiltelefoner
 9. Steen Iversen (IMAX) - Ny "Director of Advanced Display Technology"
 10. Søren Jørgensen – Styrelserekrytering – ”Rekryteras bla för hans erfarenhet inom företagstransaktioner”
 11. Søren Jørgensen – Rekryterades till Spektral – Sedan köpte Apple upp Spektral för $30 M
 12. AmTRAN
 13. AmTRAN/Kraken Technologies + ECHO
 14. Directional Pixel-deal Lightfield Labs tar in $28 M
 15. ECHO – Licensieringar eller uppköp? – Tydliga signaler om att något stort är på gång
 16. Den ultimata investeringen - Realfiction/ECHO - Starka signaler tyder på det

.

.

01 - Lightfield/Directional pixels displays, befintlig teknologi stora begränsningar

.

.

Lightfield/directional pixels-teknologin används för att visualisera objekt inom AR/3D/Hologram. Alla företag som utvecklat sina teknologier har en sak gemensamt: Alla lightfield/directional pixels-displayer har stora brister/begränsningar, exempelvis:

.

 • Bandbredd/processorkapacitet. En kommersiellt gångbar display behöver en kapacitet på 1,5 Gbps för att bearbeta all data som är nödvändig för att skapa en slutlig bild
 • Bristande pixel-upplösning. För att erhålla en slutlig bild så behövs sub-pixels i mycket hög upplösning då den slutliga bilden ofta blir endast 1:50-del av den ursprungliga uppösningen på sub-pixels
 • Bristande färgupplösning
 • Lång responstid på pixels
 • Dålig betraktelsevinkel (begränsar betraktares "fria yta")
 • Dålig "ghost-image suppression"
 • Ej skalbart för massproduktion, omotiverat hög kostnad

.

Ett av de absolut största problemen med ALLA befintliga teknologier inom lightfield/directional pixels är datakapaciteten, krävs alldeles för mycket datahantering för att processa bilderna. Detta gäller alltså ALLA befintliga teknologier, ett exempel är FOVI3D som även deltagit i ett branschmöte för att hantera detta problem, från deras hemsida kan man läsa följande:

.

”The bandwidth bottleneck is perhaps the single greatest challenge in the display field today and a solution to this challenge could have an enormous impact for the advancement of large, sophisticated 3D display systems. The bandwidth requirements of advanced 3D displays, which now approaches one Terapixel per second in some cases, has proven to be a significant challenge for scaling a wide variety of 3D displays, including lightfield, holographic and volumetric displays.”

.

.

Ett exempel på display från FOVI3D:

.

.

Ovan visas 3D-content från FOVI3D, vad som är mycket intressant är följande:

 • FOVI3D och andra teknologier behöver extrem upplösning på sina sk sub-pixels för att den slutliga bilden skall uppnå ens en slutlig bild i låg upplösning. Man klarar enbart att återge 1:50-del av den ursprungliga sub-pixel- upplösningen, dvs bilden blir i slutändan, på displayen 1/50-del vad gäller upplösningen. Detta delvis pga den bristande kapaciteten med databehandlingen

.

 • OBS! ECHO eliminerar detta problem och levererar istället en slutlig display-bild i förhållandet 1:1, utan några behov av datakapacitet som ens är i närheten av vad andra behöver! OBS!

.

.

02 - ECHO - Ny Directional Pixel-teknologi – Löser ALLA problem – Bekräftas externt

.

-

Directional pixels-teknologi är välkänt på marknaden och den ligger till grund för ALLA typer av glasögonfria 3D/Hologram/-displays. Dock är befintlig teknologi ofullständig med flertalet nackdelar, som nämndes ovan.

ECHO-teknologin är helt revolutionerande och är den enda teknologi i världen som eliminerar samtliga dessa problem!

ECHO kommer att kosta en bråkdel av vad befintliga teknologier gör => Återigen kom ihåg att ECHO är en upptäckt som beskrivs som ”The Holy Grail in holography”

.

ECHO – Illustration/film

.

.

.

ECHO är en hypersnabb teknologi som anpassar belysningen av pixlarna och optimerar dessa till respektive betraktare. Oavsett om man är en eller flera betraktare så är ECHO optimal.

Se hela presentationsfilmen, kort film om hur ECHO fungerar:

ECHO Technology

 

ECHO – Så fungerar teknologin

 • Nano-teknologi
 • Eye-tracking
 • Kretsdesign för att snabbt och exakt säkerställa optimal pixel-färg
 •  Kretsdesign för att snabbt och exakt säkerställa betraktningsvinkel
 • Hög precision och snabba responstider som behövs för en högkvalitativ 3D-upplevelse i rörelse som samtidigt kan betraktas av en stor grupp människor

.

Detta genererar följande:

.

 • 360-graders betraktningsvinkel i Full HD-upplösning
 • Inga headset/glasögon behövs
 • Ingen display/skärm mellan betraktare och 3D-objekt
 • Hologram som svävar fritt i luften
 • Många människor skall kunna interagera med hologrammen samtidigt
 • Många människor skall kunna känna (!) hologrammen när man interagerar eller rör dessa
 • Stor skalbarhet som hjälpmedel inom många sektorer/branscher
 • En ny teknologi som visat sig ha förmågan att spara ca 80% (!) energi inom displayer baserade på LCD/OLED-tv:s, (mer om detta längre ner)
 • Stor skalbarhet inom konsumentprodukter då den kommer vara relativt billig
 • ECHO från Realfiction har potentialen att bli en helt ny världsstandard inom displaymarknaden

.

Illustrationer för vad som är möjligt med ECHO:

 .

.

.

Extern bekräftelse på att ECHO eliminerar samtliga av befintliga teknologiers problem

Efter att Realfiction erhållit Proof-of-Concept för ECHO så har det genomförts en extern sökning/utredning för att säkerställa att ECHO är unikt och att ett godkänt patent är att vänta.

Realfiction själva har inte kunnat hitta någon konkurrerande teknologi som man isf skulle göra intrång på. Men Realfiction nöjde sig inte med det utan anlitade externa aktörer för att få ytterligare bekräftelse på att ECHO är unik och patenterbart.

Man anlitade både "Danish Patent and Trademark Office" och "Budde Schou, Patent Attorneys". Brian Jeppesen på Budde Schou har mer än 10 års erfarenhet och anses vara en expert inom lightfield/directional pixels-teknologier.

.

.

Dessa båda aktörer genomförde en sk "Novelty Search" samt bevittnade Proof-of-Concept för ECHO och kom fram till att:

 • ECHO är unikt, ingen annan ev konkurrerande teknologi hittades
 • ECHO eliminerade samtidigt samtliga brister i befintlig directional pixel-teknologi som nämnts ovan

.

Länk till PM: External Novelty search

.

.

03 - ECHO ENERGY – TV-test på LCD/OLED från Samsung/LG/SONY – Besparing i USA på ca 75 mdr SEK/år (!)

.

.

Realfiction har redan från början sagt att det kommer att komma spin-offs på ECHO, dvs nya områden där teknologin kan användas.

En första spin-off har kommunicerats då man gjort ytterligare en fantastisk upptäckt. Det handlar om att grundteknologin i ECHO enkelt kan implementeras i alla typer av produkter som har displayer baserat på LCD/OLED, dvs även alla dagen 2D-displayer/TV:s, samt även mobiltelefoner (!) Detta då man har en helt annan teknik än den befintliga idag, ECHO belyser bara de pixels som behöver belysas just vid rätt tillfälle.

.

Energibesparingen har uppmätts till hela 80%!

.

ECHO ENERGY kan licensieras/säljas och implementeras i produktion nu.

Realfiction har testat "ECHO ENERGY" på tre olika fabrikat av display/TV:s..

Efter tester på LCD/OLED-TV:s från Samsung/LG/SONY där man utgår från att TV:s i USA skulle innehålla ECHO ENERGY-teknologin så skulle besparingen i använd el och minskningen av utsläppt koldioxid bli:

.

 • $7,4 mdr/år => ca 75 mdr SEK/år!!
 • 25 M ton koldioxid/år

.

Länk till PM:

ECHO Energy - Besparing $7,4 bn/year in USA on LCD/OLED TV:s

..

04 - ECHO Proof-of-Concept

.

I september 2019 uppnåddes en viktig milstolpe för ECHO då man fick teknologin bevisad genom erhållande av Proof-of Concept.

.

”The essence of the Proof of Concept is the demonstration that directional pixels can be constructed using the ECHO technology, that is much more precise, faster and scalable to larger displays than other types of directional pixels.”

.

Kommentar från Peter Simonsen grundare/utvecklare:

.

“Being able to actually experience our new and truly unique technology is a dream come true. With the ECHO technology, it will become possible to launch displays at attractive price points, allowing groups of users to view and interact with unique free-floating 3D images in ultra-high resolution while moving around without any need for glasses. We believe that ECHO’s potential in terms of ways that it can change the world of 3D – and displays in general for that matter – has not yet been fully understood, not even by ourselves. After today’s successful Proof of Concept, we believe that we now hold the key to the huge potential that almost every large player in the global display industry has been trying to unlock”. !!!

.

Upptäckten av ECHO inom AR/3D/hologram är enorm och beskrivs alltså som en Holy Grail som alla stora aktörer inom branschen önskat upptäcka!

.

Länk till PM: ECHO Proof-of-Concept

.

05 - ECHO - Patent

.

Realfiction lämnade tidigt i 2019 in flera patentansökningar för ECHO. Efter detta så har man också även lämnat in patent för en helt annan funktion än inom AR/3D/hologram, nämligen en energibesparing på hela 80% (!) när ECHO-teknologin implementeras i en display/TV inom LCD/OLED. OBS! ECHO Energy hör till grundteknologin inom ECHO så det är inget som förlänger hanteringstiden för patentet.

 

Länk till PM: ECHO Technology - Patent pending

 .

 .

06 - Användningsområden inom AR/3D/Hologram

.

Användningsområden för ECHO inom dessa segment är i stort sett oändligt. AR/3D/Hologram kommer att implementeras överallt i samhället både inom företag och för människor inom otaliga områden.

Realfiction nämner bla:

"The new technology can change a variety of industries, including Social gaming at home; Entertaining of crowds in stadiums; Experiencing in museums and amusement parks; Learning in class rooms; Buying in car-dealerships, Imagining in travel agencies; Browsing in public areas, Creating in architecture, Visualizing in medical, Meeting for business, medical and private use and Navigating in the automotive industry. These are just some of the industries and sectors into which the technology can be applied and licensed."

.

Visualiseringar för exempel på användningsområden för ECHO:

 

.

.

.

.

.

.

 

 .

07 - ECHO – 1:a Beta-version av LCD-display i Full HD framgångsrikt färdigställd

.

Den 6 februari kommunicerades ytterligare en stor milstolpe av Realfiction gällande ECHO då man lyckats framställa en Beta-versions display:

.

 • LCD-Display i Full HD (motsvarande 27”)
 • Eye-tracking i realtid
 • Fullt färgspectrum
 • Stereo 3D-image

.

Kommentarer från Realfiction från februari och q4-rapporten:

”The result of this first step was a successful completion of a 15x15 cm LCD display beta-version, with a pixel density equaling a 27-inch Full High-definition screen, and with full color spectrum, showing a real-time generated and eye-tracked stereo 3D image. Experiencing the effect live is very magical. We will at the earliest possible date show the technology to the public, but at this point, and for the purpose of protecting our IP rights to the ECHO technology, we have been advised not to show the beta-version to the public. We are very excited about the future of immersive 3D, and the opportunity of changing the way we see images on flat screens. W___e look forward to presenting display-based prototypes to _**selected industry players_ _in the near future."_

Länk till PM: LCD Full HD Beta Display

.

.

08 - Marknadsstorlek LCD/OLED, smartphones, tablets 2019 (ca). Nämnda företag är kunder till displaytillverkare/storägare i Realfiction (AmTRAN)

.

LCD TV:s

.

OLED-TV:s (LG marknadsandel 2019 på 53,9%)

·  

 • 2019: 3 000 000 st
 • 2020: 4 500 000 st
 • 2021: 6 700 000 st
 • 2022: 9 350 000 st
 • 2023: 11 500 000 st

.

Smartphones/tablets

.

Källa: https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/

.

.

09 - Steen Iversen (IMAX) - Ny "Director of Advanced Display Technology"

.

Steen Iversen rekryterades i början av 2019. Steen Iversen har varit Technical Director och General Manager på IMAX Theatres International’s European office.

.

Beskrivning av Steen Iversen från PM:

"Based on his computer engineering background, Steen Iversen holds a dozen patents in the field of image processing and display technologies, and he is the co-founder of several companies. These include Sirius 3D, specialized in image processing for large format cinema, and ColorCode 3-D ApS that is the inventor of 3D glasses used for broadcast campaigns, cinemas and the web with over 150 million units sold."

.

Steen Iversen är anställd av Realfiction för att leda arbetet med ECHO.

.

Steen Iversen, kommentar: "This position is a great match for me, as I will be able to work with some very skilled, innovative and visionary R&D people, who at the same time masters a strong focus on business goals and meeting and exceeding customer expectations. I look forward to completing the development of some truly amazing technologies and take them all the way to market".

.

Länk till PM: Steen Iversen

.

.

10 - Søren Jørgensen – Styrelserekrytering – ”Rekryteras bla för hans erfarenhet inom företagstransaktioner”

.

En intressant nyhet kommunicerades den 20 januari 2020. Søren Jørgensen rekryterades som ny styrelsemedlem och ska snart väljas in på årsstämman.

Søren Jørgensen berättar om sig själv (från LinkedIn):

"I have three basic criteria I always check before I engage myself in a company:

 • The people in the company are people whom I respect at a personal level and think I can work well with (and vice versa)
 • I understand and fundamentally believe in the business concept and the vision they have for the business
 • My background and skills are relevant, ie. I can add specific value to the company”

.

Länk till PM: M&A expert new board member

.

.

11 - Søren Jørgensen – Rekryterades till Spektral – Sedan köpte Apple upp Spektral för $30 M

.

Kommentar från Clas Dyrholm i nyhetsbrev från februari 2020: ”It is highly relevant to mention that Søren Jørgensen has extended experience with corporate transactions, and he was chairman of the board at Spektral.”

.

Länk till PM: Apple buys Spektral - $30 M-deal

.

Varför tycker Clas Dyrholm det är ”highly relevant” att nämna att Søren Jørgensen har _”extended experience with corporate transactions” _och att han var med i Spektral som köptes upp av Apple?

Søren Jørgensen är alltså M&A-expert och trädde in omedelbart för att börja bistå Realfiction.

Varför?

Börjar ECHO-intressenter höra av sig?

.

.

12 – AmTRAN

.

.

En av de större ägarna i Realfiction är AmTRAN. AmTRAN är en av världens största display-tillverkare av en rad olika typer av displayer inom olika typer av LCD/LED-varianter, exempel på produkter man tillverkar och säljer samt var deras displayer används främst:

.

 • Digital televisions, TV:s
 • LCD-monitors/displays
 • LED-TV:s
 • PC:s
 • Workstations
 • Automobile instruments
 • Point Of Sale (POS) equipment
 • ATM:s
 • Huvudmarknader är USA, Japan och Europa

 .

.

 • AmTRAN tillverkar produkter åt Realfiction
 • AmTRAN´s ledning fick i mars 2019 information om ECHO => AmTRAN ökade därefter sitt innehav i Realfiction
 • AmTRAN har i november 2019 ytterligare i en riktad emission utökat sitt ägande i Realfiction. Investeringen syftade till ytterligare fokus på ECHO
 • AmTRAN har ett helägt dotterbolag i Kraken Technologies med en mycket intressant kundbas, läs mer under nästa punkt

.

.

13 - AmTRAN/Kraken Technologies + ECHO

.

Mycket intressant i sammanhanget är att AmTRAN även har ett helägt dotterbolag i Kraken Technologies. I Kraken Technologies utvecklas nya produkter och teknologier löpande. Realfiction finns med Dreamoc efter en dryg minut in i presentationsfilm för Kraken Technologies, se film:

.

AmTRAN/Kraken Technologies/Realfiction

 .

ECHO har ett mycket stort användningsområde om man ser till vilka olika typer av produkter den förväntas implementeras i. Realfiction har bla nämnt:

.

 • TV:s
 • Telefoner
 • Surfplattor
 • Displayer av olika typer

.

Med tanke på dessa olika typer av produkter så är det intressant att se vilka kunder AmTRAN/Kraken Technologies tillverkar åt/säljer till. Och det är en imponerande lista, bla:

.

 • Apple
 • Samsung
 • LG
 • Lenovo
 • JVC
 • Philips
 • Bang & Olufsen
 • VIZIO
 • msi
 • Haier
 • m.fl

.

 .

.

AmTRAN/Kraken Technologies bistår givetvis Realfiction i kontakter med dessa företag när det gäller diskussioner om att licensiera/implementera ECHO i dessa aktörers produkter. AmTRAN/Kraken Technologies vet självklart vad deras kunder efterfrågar….

.

.

14 - Directional Pixel-deal Lightfield Labs tar in $28 M

.

.

En intressant deal genomfördes under 2019 där Lightfield Labs tog in $28 M av bla Samsung, Verizon Ventures, Bosch Venture, NTT Docomo. Detta för att utveckla mycket stora displays: "video walls for live event and large-scale installations"

 • Värt att tänka på är då att detta är ett av många bolag som använder dagens teknik inom lightfield/directional pixels, som av experter alltså bekräftas ha ett antal mycket begränsade funktioner och direkt svaga/dåliga funktioner som nämnts tidigare

 .

 • ECHO från Realfiction eliminerar alltså ALLA dessa begränsningar och sopar banan med all övrig känd teknologi inom lightfield/directional pixels

.

Länk till PM:

Lightfield Labs deal $28 M

.

.

15 - ECHO – Licensieringar eller uppköp? – Tydliga signaler om att något stort är på gång

.

Ända sedan Realfiction först kommunicerade om ECHO så har det kommit signaler om att ECHO är den teknologi som ALLA velat upptäcka => "Until now, the unfound Holy Grail in holography!" och “It could potentially set a new standard for home entertainment, how we experience TV shows, series and movies on our phones, tablets and TV’s, in comparison to the switch from black and white to color TV”

Alltefter Project ECHO utvecklats framåt så har signalerna blivit fler och dom har blivit tydligare, en del har nämnts tidigare:

 

 • ”Dialogue has already been initiated with major players in more of the usage sectors about future licensing of the technology”

·        

 • ”Implemented in LCD/OLED:TV:s , ECHO could save 80% of the energy-consumption. In USA this can save $7,4 bn/year!” (ca 75 mdr SEK/år, enbart i USA och enbart på TV:s)

·        

 • ”100 MUSD license opportunity/year” OBS!! Detta var angett som potential innan man upptäckte 80% energibesparing på LCD/OLED

·        

 • ”The potential of Project ECHO is almost limitless”

·        

 • ”We look forward to presenting display-based prototypes to selected industry players”

·        

 • ”…..showcasing it to flat screen industry players with the purpose of potentially licensing or selling the IP rights”

·        

 • ”It is highly relevant to mention that Søren Jørgensen has extended experience with corporate transactions, and he was chairman of the board at Spektral. (Apple köpte upp Spektral för $30 M)

·        

 • ”I look forward to announce even more paramount achievements to you soon.” (Clas Dyrholm 2020-02-20)

.

.

Närsomhelst kan ECHO få ett globalt genombrott då selected players kommer att få ta del av vad som anses vara ”The, until now, unfound Holy Grail in holography”

.

.

16 - Den ultimata investeringen - Realfiction/ECHO - Starka signaler tyder på det

.

I början på denna blogg/analys så nämnde jag att jag under mina 30 år sökt efter en ny teknologi som kan få ett globalt genombrott och åstadkomma ett paradigmskifte.

.

Jag la också upp en graf för bla Fingerprint Cards som fick ett gigantiskt genombrott inom fingeravtrycksavläsning.

.

Potentialen borde vara betydligt mycket större i ECHO.

.

OM ECHO fungerar som den beskrivs - Då ÄR ECHO exceptionellt!

.

Fungerar ECHO som den beskrivs?

.

JA! PoC finns för både 3D/Hologram, liksom även för ECHO ENERGY.

.

Kom ihåg vad Realfiction själva säger:

.

”The potential of Project ECHO is almost limitless”

.

Realfiction har vid kurs 12,50 kr ett BV på ca 185 MSEK.

.

Slutsats: Realfiction har enligt mig potentialen att bli den ultimata investeringen. ECHO kan innebära ett: Once-in-a-lifetime-opportunity!

.

ps Realfiction omsätter dessutom ca 20-25 MSEK/år på övrig verksamhet ds

.

Informationer i denna blogg enligt källhänvisning och även från:

www.realfiction.com

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?