Post entry

Sälj Doxa, Bioinvent

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Potential i aktierna i tandteknikfirman Doxa och läkemedelsbolaget Bioinvent?

Doxa

Doxa-aktien fick rekommendation "sälj" i tidigare blogginlägg (från 14 maj 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandidos/scandidos-saniona-ortoma-doxa-dentware

...Då låg aktien i 3,30 kr.

...Och nu ligger den i 1,18 kr (nivå under eftermiddagen mån 3 nov 2014).

Dvs köpläge i aktien nu efter att den haft en kursförändring på -64% på ca ett halvår?

Nedan text från sön 2 nov 2014.

- - -Här börjar texten- - -

Är skeptisk till Doxa-aktien.

Investerarnas förtroende för bolaget verkar inte vara på topp.

Doxa fick in ett kapitaltillskott på 23 miljoner kr våren 2014.

Det skedde genom utförsäljning av knappt 3 miljoner st så kallade "units" (en kombination av aktier och optioner att få köpa flera aktier) för 8 kr per st.

För det första dubiöst med units eftersom det gör erbjudandet svårutvärderat och lockar investerare att pumpa in mera pengar än de egentligen skulle vilja.

En Doxa-unit bestod av:

...1 Doxa-aktie

...1 option

Villkoret för optionerna var att man för 2 optioner fick rätt att köpa 1 ny Doxa-aktie för 10 kr per st under första halvåret 2014.

Men optionerna blev värdelösa eftersom Doxa-aktien aldrig nådde högre än 6,10 kr.

//Edit: Det var i juni 2014 man fick utnyttja Doxa-teckningsoptionerna för att med 2 optioner köpa 1 ny Doxa-aktie för 10 kr per st.

Men i juni 2014 låg Doxa-aktien i bara i 2,02-3,37 kr dvs klart lägre än 10 kr varför ingen lär ha utnyttjat optionerna.

Istället lär de alltså ha förfallit som värdelösa (dvs varför skulle någon ha velat köpa 1 Doxa-aktie för 10 kr i juni 2014 om den samtidigt kunde köpas på börsen för 2,02-3,37 kr).

Det var i apr 2014 då Doxa-aktien började handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

Sedan dess har aktien bara åkt utförsbacke och ligger nu i 1,19 kr senast betalt (fre 31 okt 2014).

Under eftermiddagen mån 3 nov 2014 låg aktien i 1,18 kr.

//

Nu vill alltså Doxa redan få in mera pengar från investerare.

Denna gång är det 16 miljoner kr bolaget ber om, genom utförsäljning av 16 miljoner st nya aktier för 1 kr per st.

Idag har Doxa totalt ca 11 miljoner st utestående aktier.

Vid nuvarande börskurs 1,19 kr blir bolagets börsvärde alltså ca 13 miljoner kr.

//Edit: Börskurs 1,18 kr under eftermiddagen mån 3 nov 2014.

//

Vid utförsäljning av 16 miljoner st nya aktier ökar alltså antalet utestående aktier med 150% (från 11 miljoner st till 27 miljoner st).

Det innebär alltså en stor utspädning, dvs ju fler aktier ett bolags värde fördelas på, desto lägre blir det motiverade värdet per aktie.

Hur har då Doxas ekonomiska utveckling varit?

Intäkter:

q1/2013: 1,5 miljoner kr

q2/2013: 1,7 miljoner kr

q3/2013: 1,6 miljoner kr

q4/2013: 1,5 miljoner kr

q1/2014: 1,9 miljoner kr

q2/2014: 2,1 miljoner kr

q3/2014: 2,1 miljoner kr

Resultat:

q1/2013: -5,3 miljoner kr

q2/2013: -5,2 miljoner kr

q3/2013: -4,1 miljoner kr

q4/2013: -5,0 miljoner kr

q1/2014: -6,1 miljoner kr

q2/2014: -5,9 miljoner kr

q3/2014: -3,3 miljoner kr

(Avser rörelseresultatet utom i q4/2013 då det är resultatet efter skatt.)

Dvs utveckling under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014):

...intäkter 8 miljoner kr (+52% från föreg 12 mån)

...resultat -20 miljoner kr (oförändrat)

Efter det kapitaltillskott Doxa nu ber om kommer bolaget att ha ca 27 miljoner st utestående aktier.

Vid nuvarande börskurs 1,19 kr innebär det ett börsvärde på över 30 miljoner kr.

//Edit: Aktien i 1,18 kr under eftermiddagen mån 3 nov 2014.

//

Dvs vem vill köpa ett bolag för över 30 miljoner kr om bolaget har

...intäkter på 8 miljoner kr per år

...och en förlustnivå på 20 miljoner kr per år.

Visst kan bolagets affärsidé låta lovande men ännu är intäkterna för små för att säga något om produkten kan få genombrott och riktigt stora intäkter framöver.

Per slutet av sep 2014 hade Doxa bara kvar drygt 1 miljon kr i kassan trots kapitaltillskottet på 23 miljoner kr våren 2014.

Även frågetecken för hur Doxa kan ha så stora förluster trots bara 8 pers anställda (plus 4 konsulter) per slutet av sep 2014.

Vad gör egentligen Doxa?

Enl bolagets q3/2014-resultatrapport:

"Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsala-baserat dentalföretag som utvecklar, tilllverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter.

Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar.

Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser."

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/doxa_q3_2014_141024-21690.pdf

    • -Här slutar texten- - -

//Tillägg 4 nov 2014

Pressmeddelande från Doxa daterat 3 nov 2014:

Försäljningsrekord för Doxa

Oktober (2014) blev Doxas första miljon-månad

Efter en svag start på året (2014) har Doxa nu fått upp farten och gör sin hittills bästa försäljningsmånad.

Oktober månads omsättning (2014) blev 1,13 Mkr (0,45 Mkr), en ökning med 151%.

...En ny distributionsmodell

...och ett aktivt säljstöd i USA

har gett effekt och lett till ökad försäljning.

http://www.doxa.se/documents/news/202.pdf

Beskedet fick Doxa-aktien att under förmiddagen tis 4 nov 2014 som mest ha en kursförändring på +17% till 1,36 kr.

Vid 12-tiden hade utvecklingen dämpats något till +11% till 1,29 kr.

Även nedan text i pressmeddelandet:

Vi ser positivt på oktobers utveckling.

Redovisade siffror avser Doxas utfakturering.

Då det nya distributionsavtalet med Patterson Dental Supply (med tillhörande lagerorder) tecknades under augusti (2014)_, så bedömer vi att oktobers siffror bygger på "verkliga affärer" och "business as usual", dvs att de inte innehåller initialinköp eller lageruppbyggnad hos våra distributörer - utan att det är ökad efterfrågan från nöjda tandläkare som driver tillväxten._

Detta stöds även vid en analys av inköpsmönster och orderstorlek, vilka vi följer på daglig bas.

Försäljningsökningen om mer än 150% jämfört med samma månad föregående år (dvs 2013) är givetvis mycket positiv, men man bör inte ta detta enskilda månadsresultat som intäkt för att det innebär en ny trend på denna höga nivå.

Det kan finnas faktorer i årets eller förra årets siffror som vi inte känner till.

En positiv extern faktor för årets oktober (2014) är den starka dollarkursen.

Det finns rimlig anledning att anta att denna faktor fortsätter framöver och kanske även förstärks.

Nu fortsätter vi arbetet med att implementera vår nya strategi

...att expandera distributionen

...och skapa samarbeten med industriella partners

Förhandlingar pågår inom båda dessa områden.

Torbjörn Larsson, vd

Kort om Doxa

Doxa är ett Uppsala-baserat dentalföretag som

utvecklar

tillverkar

och kommersialiserar

dentala biokeramiska produkter.

Ceramir Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar.

Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Dvs som det beskrivs där är CC&B bara den första i en rad kommande produkter från Doxa.

Vad blir det för övriga produkter som kommer att lanseras framöver?

I Doxas q3/2014-resultatrapport stod det bla följande som en av bolagets strategipunkter:

Framtagande och lansering av minst en ny produkt under 2015.

Den handblandade versionen har likehter med och ger utvecklingssynergier tillsammans med fler tänkta produkter.

Hit hör exempelvis

...Endo Sealer för rotfyllnad

...samt Base/Liner för tandfyllnadsområdet

http://www.doxa.se/documents/news/201.pdf

Och tex ur Doxas q1/2014-resultatrapport:

Produktutveckling

Nästa produkt som Doxa arbetar med är ett tätningsmaterial vid rotbehandling, en så kallad Endo Sealer.

Vid rotbehandling är det av yttersta vikt att få det absolut tätt mellan tand och det guttaperkastift som fyller rotkanalen.

Ceramir-teknologins egenskaper gör detta till ett ypperligt användningsområde och en stor potential, nämligen genom att:

...på nanonnivå fylla alla tomrum i tandkanalen

...integrera med tanden genom att bilda hydroxyapatit i marginalen, dvs bilda "ny tand" i spalten

...ha ett högt pH-värde som gör tätningen motståndskraftig mot syraangrepp och bakterier

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/doxa_q1_2014_140513-18005.pdf

//

Bioinvent

Tidigare blogginlägg om Bioinvent-aktien bla från 26 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/net-insight/spekulativt-kop-net-insight-bioinvent

...Då fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 2,27 kr.

...Och nu ligger aktien i 3,01 kr.

Läge att köpa fler eller sälja av efter kursförändringen på +33% på drygt ett år?

Nedan text från mån 3 nov 2014.

    • -Här börjar texten- - -

Bioinvent har en radda misslyckade läkemedelsprojekt bakom sig.

Tex ur bolagets årsredovisning för 2012:

"Avslutade studier

I juli (2012) meddelades att en fas IIa-studie med BI-204 för behandling av patienter med akut kranskärlsjukdom icke uppnådde det primära effektmåttet. En slutlig analys av de sekundära effektmåtten har konfirmerat att utvecklingen av BI-204 inom akut kranskärlssjukdom avbryts.

I juni (2012) meddelade BioInvent och ThromboGenics att bolagen återtar rättigheterna till TB-403 för behandling av cancer från den tidigare licenstagaren (det stora schweiziska läkemedelsbolaget) Roche.

(Min kommentar: Dvs troligen var det Roche som valde att avsluta samarbetet för att Roche inte såg någon potential i TB-403.

Dock motiveras Roches beslut enl följande i pressmeddelande från Bioinvent 5 juni 2012:

Roches beslut grundar sig på resursprioritering inom bolagets kliniska portfölj.

http://www.bioinvent.se/investors/press-releases/release.aspx?releaseid=673317

Dvs där föklaras det som att orsaken inte är att TB-403 är ett dåligt läkemedel utan med att Roche har bytt fokus.)

I juni (2012) meddelade BioInvent och ThromboGenics att en fas IIb-studie med TB-402 för behandling av trombos uppvisade att TB-402 hade en likvärdig tromboshämmande effekt som rivaroxaban (Bayer/Jansen Pharmaceuticals), men med fler antal blödningar. Som en konsekvens av detta resultat beslutade BioInvent och ThromboGenics att avsluta vidare utveckling av TB-402."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1E/74/94/wkr0006.pdf

Och övriga intäkter (från n-Coder och First) har det ännu inte blivit mycket av trots att Bioinvent försökt få till det under många år.

//Edit: N-Coder är tydligen Bioinvents antikropps-bibliotek för att leta fram antikroppsbaserade läkemedel, och First en metod för att leta i n-Coder (förenklat uttryckt).

Tex så här beskriver sig Bioinvent i sin q3/2014-resultatrapport:

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer.

Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas.

Screeningverktyget F.I.R.S.T. och antikroppsbiblioteket n-CoDeR är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen.

BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier.

Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning.

Sådana partners inkluderar:

Bayer Pharma

Daiichi Sankyo

Mitsubishi Tanabe

Servier

och Xoma

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/29/0C/3C/wkr0006.pdf

//

Bioinvents vd Michael Oredsson i bolagets årsredovisning för 2013:

"Antikroppar har en fördelaktig riskprofil och flera undersökningar har visat att en väsentligt högre andel av projekten inom antikroppsområdet idag når marknaden jämfört med traditionella läkemedel."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/B2/5E/wkr0006.pdf

Dvs Bioinvent är verksamt inom antikroppsbaserade läkemedel, och Oredsson säger ovan i princip att det är lätt att få till antikropps-baserade läkemedel som fungerar.

Hur förklarar han då att alla Bioinvents tre stora egna läkemedelsprojekt enl ovan misslyckades?

Frågan är då vilka nivåer man ska värdera Bioinvents kvarvarande läkemedelsprojekt till (dvs bla BI-505 och BI-1206)?

Bioinvent är i dagsläget värt drygt 300 miljoner kr på börsen vid börskurs ca 3 kr.

Under 2012 då besked kom om att bolagets tre tidigare huvudprojekt misslyckats, rasade aktien

...från över 20 kr

...till under 2 kr

    • -Här slutar texten- - -

Ekonomisk utveckling

Bioinvents ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q4/2012: 9 miljoner kr

q1/2013: 12 miljoner kr

q2/2013: 12 miljoner kr

q3/2013: 8 miljoner kr

q4/2013: 50 miljoner kr

q1/2014: 2 miljoner kr

q2/2014: 32 miljoner kr

q3/2014: 11 miljoner kr

Nettoresultat (resultat efter skatt):

q4/2012: -21 miljoner kr

q1/2013: -14 miljoner kr

q2/2013: -9 miljoner kr

q3/2013: -15 miljoner kr

q4/2013: 20 miljoner kr

q1/2014: -19 miljoner kr

q2/2014: 4 miljoner kr

q3/2014: -10 miljoner kr

Kvartalssiffrorna ovan innebär följande i årstakt:

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 41 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 95 miljoner kr (+131%)

Nettoresultat:

okt 2012-sep 2013: -59 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: -5 miljoner kr

Dvs Bioinvent nådde

...intäkter på nästan 100 miljoner kr

...och nästan nollresultat

under senast rapporterade 12 mån.

Dock verkar det ha ingått en del engångsintäkter i q4/2013 och q2/2014.

Ur q4/2013-resultatrapporten:

BioInvent erhöll en väsentlig licensavgift i samband med att BioInvent och Bayer förlängde och utvidgade samarbetet för utveckling av terapeutiska antikroppar.

Och:

Nettoomsättning för perioden oktober-december uppgick till 50 MSEK (9,3).

Intäkterna under perioden utgjordes av intäkter från partners som utnyttjar antikroppsbiblioteket n-CoDeR.

Och ur q2/2014-resultatrapporten:

Nettoomsättning för perioden april-juni uppgick till 32 MSEK (12).

Intäkterna under perioden utgjordes av

...intäkter från partners som utnyttjar antikroppsbiblioteket n-CoDeR

...samt från försäljning av BioInvents rättigheter till produktkandidaten ADC-1013 till Alligator Bioscience AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/27/30/22/wkr0006.pdf

Och under q3/2014:

Pressmeddelande från Bioinvent 7 juli 2014:

BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att två separata milstolpsbetalningar erhållits, tillsammans värda 1 miljon EUR, till följd av att milstolpar uppnåtts inom ramen för samarbeten med Bayer Pharma AG (Bayer) och Servier.

...Ersättningen från Bayer erhölls när den första patienten inkluderats i en klinisk fas I-studie med en antikropp som identifierats från BioInvents n-CoDeR®-bibliotek.

...Milstolpsbetalningen från Servier erhölls när utveckling av antikroppar nått in vivo proof of concept. Antikropparna har identifierats från n-CoDeR®-biblioteket mot en ej offentliggjord målstruktur som tagits fram av Servier. Enligt avtalet, som undertecknades av parterna under 2012, har Servier tillgång till BioInvents prekliniska kunnande inom optimering av antikroppskandidater för vidare klinisk utveckling.

De separata milstolpsbetalningarnas storlek har inte offentliggjorts.

http://www.bioinvent.se/investors/press-releases/release.aspx?releaseid=904072

Och ur pressmeddelande från Bioinvent 11 sep 2014:

BioInvent har erhållit ytterligare en milstolpsbetalning från Bayer i samband med start av en fas I-studie

BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att ytterligare en milstolpsbetalning erhållits från Bayer Pharma AG (Bayer) till följd av att den första patienten inkluderats i en klinisk fas I-studie med en andra antikropp som identifierats från BioInvents n-CoDeR®-bibliotek. Milstolpsbetalningens storlek har inte offentliggjorts. Detta är den tredje betalningen under sommaren 2014 från internationella läkemedelsbolag, kopplade till framgångar i utveckling av olika antikroppar från n-CoDeR®.

http://www.bioinvent.se/investors/press-releases/release.aspx?releaseid=923759

Tidigare kapitaltillskott

Bioinvent har genom åren varit skickligt på att få in kapitaltillskott från investerare (genom utförsäljning av nya Bioinvent-aktier till investerarna).

Erhållna kapitaltillskott de senaste åren:

I feb 2010 fick Bioinvent in 150 miljoner kr i kapitaltillskott.

Pengarna erhölls genom utförsäljning av 5-6 miljoner st nya aktier för 27,60 kr per st.

Det totala antalet utestående Bioinvent-aktier ökade därmed med ca 10% (från ca 56 miljoner st till ca 61 miljoner st).

När ett bolag säljer ut nya aktier leder det till utspädning, dvs ju fler utestående aktier ett bolag har, desto fler aktier fördelas bolagets värde på vilket leder till lägre motiverat värde per aktie (förenklat uttryckt och allt annat lika).

Dvs i samband med kapitaltillskottet i feb 2010 blev utspädningen 10%.

Under juni 2011 fick Bioinvent in 136 miljoner kr i kapitaltillskott.

Det erhölls genom att ca 6 miljoner st nya Bioinvent-aktier såldes ut för 22,30 kr per st.

Det totala antalet utestående Bioinvent-aktier ökade därmed med 10% (från 61 miljoner st till 67 miljoner st).

Under första halvåret 2012 fick bolaget in 105 miljoner kr i kapitaltillskott.

Ca 7 miljoner st nya aktier såldes ut för 15,60 kr per st.

Det totala antalet utestående Bioinvent-aktier ökade därmed med 10% (från ca 67 miljoner st till ca 74 miljoner st).

//Edit: Dvs de aktieinvesterare som köpte nya Bioinvent-aktier för 20-30 kr under 2010 och 2011 kan inte vara särskilt nöjda idag då aktien ligger kring 3 kr.

//

Under q3/2013 fick bolaget in 23 miljoner kr i kapitaltillskott.

Ca 11 miljoner st nya Bioinvent-aktier såldes då ut för 2,10 kr per st.

Det gjorde att det totala antalet utestående Bioinvent-aktier ökade med 15% (från 74 miljoner st till 85 miljoner st).

I apr 2014 fick bolaget in 64 miljoner kr i kapitaltillskott.

Ca 28 miljoner st nya Bioinvent-aktier såldes då ut för 2,30 kr per st.

De totala antalet utestående Bioinvent-aktier ökade därmed med 33% (från ca 85 miljoner st till ca 113 miljoner st).

Dvs kapitaltillskott:

feb 2010: 150 miljoner kr

jun 2011: 136 miljoner kr

första halvåret 2012: 105 miljoner kr

Q3/2013: 23 miljoner kr

apr 2014: 64 miljoner kr


Summa kapitaltillskott 478 miljoner kr (alltså nästan en halv miljard kr)

Utspädning:

feb 2010: 10%

juni 2011: 10%

första halvåret 2012: 10%

q3/2013: 15%

apr 2014: 33%


Summa utspädning 103%

Omvänt uttryckt kan man säga att den totala utestående aktiestock på 56 miljoner st aktier (som Bioinvent hade före 2010) utgör idag (dvs ca fem år senare) bara en ägarandel på 49% av bolaget.

Kvar av pengarna hade Bioinvent 70 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2014.

I skrivande stund (under eftermiddagen mån 3 nov 2014) låg Bioinvent-aktien i 3,01 kr vilket ger bolaget ett börsvärde på 339 miljoner kr (börskurs 3,01 kr gånger ca 113 miljoner st utestående aktier).

Bioinvent är baserat i Lund och hade knappt 40 pers anställda per slutet av sep 2014.

...Lund ligger ca 60 mil (600 kilometer) sydväst om Stockholm.

...Vill man hälsa på Doxa i Uppsala får man åka 7 mil (ca 70 kilometer) norr om Stockholm.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

..."Sälj" för Doxa-aktien vid börskurs 1,18 kr.

..."Sälj" för Bioinvent-aktien vid börskurs 3,01 kr.

Det var aktiernas kursnivå under eftermiddagen mån 3 nov 2014.

//Edit: Aktierna slutade mån 3 nov 2014 i följande kursnivåer (och rekommendationerna ovan gäller även vid dessa nivåer):

...Doxa-aktien: 1,16 kr

...Bioinvent-aktien: 3,06 kr

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?