Post entry

Liveblogg från Åre Kapitalmarknadsdagar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Redeye finns på plats på Åre Kapitalmarknadsdagar. Det är andra året som eventet går av stapeln och verkar ha växt sig stort. Inför dagens första programpunkt är fler än 300 investerare, entreprenörer, företag och representanter från kommuner och regering bänkade. Vi livebloggar under dagarna där bland andra Mekonomen, Vostok Nafta, Diös, Skistar, Eurocon, Sweco och SCA kommer att presentera sig.

Det var allt från Åre Kapitalmarknadsdagar för denna gång!

Kl. 10.45
SCA, som är världens tredje största hygienföretag och Europas största private skogsägare tar över ordet. På plats från SCA är Ulf Larsson, Chef SCA Forest Products.

Ulf berättar att SCA:s hygiendel är den som växer mest medan 15 % av omsättningen kommer från skogsindustriprodukterna. De största utmaningarna för Skogsindustriprodukterna finns inom tryckpapper just nu. Den årliga kapaciteten är 1,8 miljoner ton. Ulf medger att den minskade efterfrågan på tryckta tidningar, mm påverkar SCA men tror att den del av efterfrågan som kommer att kvarstå är tillräcklig för SCA:s affär inom tryckpapper.

Att det stora skogsinnehavet är SCA:s styrka återkommer Ulf till upprepade gånger. Han menar också att deras skogsbestånd ”suger upp” och renar de utsläpp som hela deras produktion släpper ut. Om fler bolag arbetade med samma viktning av skogsbestånd kontra produktionens utsläpp skulle koldioxid inte vara ett problem…

Under 2010 ökade omsättningen 1 % till 17 123 MSEK. Rörelseresultatet minskade dock med 2 %. Framåt prioriterar SCA att effektivisera lönsamheten, öka andelen mer förädlade och kundanpassade produkter, utökad råvaruintegration, utnyttja potentialen för energiproduktion och successiv utbyggnad av massaverksamheten.

Kl. 08.35
Moderatorerna Ebba Blitz och Günther Mårder frågar ut Skistars VD, Mats Årjes om Skistars utmaningar kring väder och vind. Sportlov, påsklov och röda dagar påverkar också menar Mats.

Historiskt har inte Skistar påverkats av valutaförändringar. Den starka kronan kan ha påverkat den danska marknaden. Mats menar att det är en försvinnande liten del av skidturismen lämnar Sveriges gränser. Även om ryska turister besöker Skistars anläggningar i allt större utsträckning så har inte Skistar bearbetat den ryska marknaden eller andra marknader utanför Skandinavium systematiskt, ännu…

Fokus nu är tillgänglighetsaspekten, dvs. hur resenärerna ska kunna nå Skistars destinationer. Mats säger att de absolut kan tänka sig att bidra i infrastruktur som i framtiden kan underlätta resenärernas väg till skidorterna.

Det optimala förvärvet är det som kombinerar Skistars verksamhet i Skandinavien någon annanstans.

Günther tycker att aktien fått en del stryk det senaste året och undrar hur Mats ser på detta. Mats menar att det beror till viss del på att det vid förra rapporttillfället såg dåligt ut på bokningsläget.

Kl. 08.00
Åre Kapitalmarknadsdagar, dag 2 drar igång!

16.20
Till en klingande Mekonomen-musikjingel kliver VD, Håkan Lundstedt upp på scenen. Han börjar med att berätta om Mekonomens resa från produktfokus till kundfokus. Det bolag som har den bästa kundorienteringen är lönsammast, säger Håkan.

Håkan lägger mycket fokus på att berätta om hur de fokuserat på att ena bolaget under de senaste 5 åren. Han menar att det har varit förutsättningen för den utveckling de ha gått igenom. Under förändringsprocessen, eller förbättringsprocessen som Håkan vill kalla det, kom de fram till att en mycket stor och outnyttjad potential fanns inom konsumentledet och framför allt inom målgruppen kvinnor som varit förbisedda.

Den finansiella utvecklingen för Mekonomen har varit fin, 2010 hade man en rörelsemarginal på 14 procent. Eftersom man nu även tjänar pengar på den danska marknaden som tidigare varit ett sorgebarn så har bolaget nu även gått in i Finland och Island.

Just nu jobbar man bland annat med förvärvet av Bilextra. Nya produktområden är bland andra marina- och skoterprodukter.
Visionen nu är att Mekonomen ska finnas i 20 länder om tio år.

Håkan passar fräckt på att visa en reklamfilm från scenen, vilket borde glädja alla aktieägare till bolaget som lever just på försäljningen är i fokus.

Kl. 15.50
Dags för teknikkonsulten Eurocon och VD Peter Johansson. Bolaget är idag listat på Aktietorget. De växer försiktigt, säger Peter. Största affären finns idag inom pappersmassaindustrin. Eurocon hjälper kunderna hela vägen, ända från första kalkylerna till dess att ”fabriken är byggd” eller hela projektet är slutfört.

För att kunna växa måste Eurocon etablera sig i Europa, ett arbete som de redan påbörjat då de arbetar bland annat i Tyskland och Portugal.
Ju högre krav på lönsamhet som kunderna har desto fler konsulttjänster köps, bland annat av Eurocon.

För att kunna växa och leverera till kund samarbetar bolaget ofta med partners, ibland till och med konkurrenter.
Eurocon släppte Q4-rapporten imorse. Den visar att bolaget har ökat omsättningen under 2010, så även rörelseresultatet som 2010 var närmare 14 Mkr.

Peter nämner, precis som många andra konsultbolag just nu, att deras svårighet är att hitta rätt och kompetent personal. I Eurocons fall är det utbudet av ingenjörer som är för skralt.

Kl. 15.20
Aktietorgets VD och grundare, Patrik Engellau får vara först ut efter kaffepausen. Skälet till att Aktietorget startades var för att hjälpa entreprenörsledda bolag att hitta kapital. Patrik kommenterar varför Aktietorget stormas av bolag som vill lista sig, det har att göra med att de håller kostnaderna nere och ger snabb service, säger han.
Antalet listade bolag på Aktietorget är nu 132 st, vilket ger en förändring på +633% sedan januari 2003.

Kaffepaus med finfina bullar och mingel…

Kl. 13.30
Per Brilioth, VD för Vostok Nafta får stafettpinnen och börjar med att berätta om bolagets väg från grundaren Adolf Lundins tankar till dagens Vostok Nafta som investerar i Ryssland och dess grannländer.

Per menar att ryska bolag idag handlas till rabatt när man jämför med andra tillväxtmarknaden, vilket visar på potential.

Vostok letar affärer inom infrastruktur, rysk energi, jordbruk och bolag inom ”What works in the west”, dvs. bolag som funkar i väst kommer också att komma igång i Ryssland och är därför intressanta.

Ett av innehaven, Black Earth Farming är ett bolag inom jordbrukssegmentet där Vostok var snabba in på marknaden efter den ryska privatiseringen. Förutom att köpa marken så fokuserar man på att investera i maskiner och framförallt management från väst för att få igång en lönsamhet. 2010 infann sig den västa torkan på 130 år i Ryssland vilket inte gav en positiv effekt för skörden… 2011 kan var året då BEF kommer att börja tjäna mycket pengar, säger Per, även om inte aktiemarknaden verkar tro det, lägger han till.

Rus Forest, ett ryskt skogsbolag är ytterligare ett portföljinnehav för Vostok Nafta. Där har en av utmaningarna varit att hitta rätt management. Dock är råvarupriset lågt. Börsvärdet idag: 100 MEUR. Uppsidan i RusForest är att skogsmark kommer att privatiseras i Ryssland, säger Per.

Planerna för pelletsbolaget Clean Tech East Holding är att det ska expanderas in i Ryssland, dagens produktion finns i södra Sverige.
På temat: ”What works in the west” äger Vostok Nafta också Avito, som kan betecknas som det ryska Blocket.

Kl. 13.00
Fastighetsbolaget Diös VD, Christer Sundin, kliver upp till podiet och berättar om sin affärsmodell som bygger på fyra F: Förvärva, Förädla, Förvalta och Försälja fastigheter.

2009 sjönk svenska transaktionsvolymer och de internationella investerarna flydde marknaden. Transaktionerna har efter krisen börjat repa sig. Diös är en av dem som åter kommit igång och förvärvat nya fastigheter. Borlänge, Skellefteå, Falun, Östersund är några av orterna där Diös har förvärvat fastigheter under 2010.

Fastighetsportföljen är väl spridd till olika segment. Kontor uppgår till 40 %, Butiker 20 % och är de största ”tårtbitarna” i Diös fastighetspaj. Spridning i Diös portfölj är en styrka, säger VD:n Christer.

Q4-rapporten som släpptes i förra veckan visar att hyresintäkterna ökade till 486 Mkr under 2010 (463 Mkr 2009). Ökningen beror främst på förvärv under året. Finansnettot ökar, beror på en större belåning i Diös fastighetsportfölj. Resultat efter skatt ökar väsentligt mot föregående år. Balansomslutningen uppgår till 5369 Mkr. Utdelningen är föreslagen till 1,75 kr/aktie.

Christers syn på framtiden: Finansieringsmarknaden har kommit igång även om marginalerna fortsätter att skruvas upp och räntorna är på uppgång. Under 2011 kommer Diös även att fokusera på gröna hyresavtal.
Christer påminner att det är viktigt att inte jämföra fastighetsaffärer i stortstadsregionerna med fastighetsaffärer och bolag som investerar i mindre städer.

Kl. 12.45
Agneta Jönsson, Affärsvärldens börsredaktör, tar över för att bjuda på aktietips och diskutera ”Vilka faktorer som styr börsen 2011?”.
Affärsvärlden är försiktigt positiva för börsen.

Agnetas argument för uppgång:

- Det är en ygglig vinsttillväxt i bolagen (+10%)
- Rimlig värdering (p/e 12,9 på 12 månaders rullande)
- Det finns stöd av global konjunkturåterhämtning
- De lågaa räntor gör aktier till attraktivt alternativ (Agneta gissar att reporäntan ligger på 2,75 vid årets slut. )
- De tror att företagsaffärerna tar fart under året

Agnetas argument för tristare börs:

- Skuldkrisen i Europa tar nu fart
- Stigande råvarukostnader och en stark krona pressar exportbolagen. Vissa företag kommer att lyckas ta mer betalt för de dyra råvarorna, andra kommer att få det svårt. Assa Abloy är ett bolag som hittills har lyckats
- Inflationen stiger internationellt (mat, metaller och olja blir allt dyrare)
- Fortsatta problem på bostadsmarknaden i USA
- Osäkerhet om det finns en fastighetsbubbla i Kina. Även osäkert om Kinas kredittillväxt.

Med stöd av förbättrad konjunktur, låga räntor och hyfsade värderingar så räknar Agneta med fortsatt börsuppgång 2011.

Vilka bolag ska man välja, enligt Agneta? Tipsen är...

Låg risk:

 • H&M – de kommer att komma tillbaka, har nog gått ned för mycket
 • Huvudstaden – bra fastigheter i bra lägen
 • Intrum Justitia – Växer igen
 • Proffice – konjunkturvinnare
 • SCA – stabil vinstutveckling

Medelrisk:

 • Husqvarna – lågt värderad verkstad
 • MTG – annonser och tillväxt i öst
 • Midway – sencykliskt byggkonglomerat
 • SEB – räntor och företagsaffärer
 • Rezidor – lönsam hotelloperatör

Hög risk:

 • Boliden – bet på konjunkturen
 • Sectra – lovande medicinteknik
 • Micronic Mydata – laserbaserade mönsterritare
 • Wesc – modepotential
 • Venue Retail Group – turn-around i skobranchen

Kl. 12.35
Arrangören Jens Edlund hälsar välkomna och påminner om att det handlar om affärer. Moderator Ebba Blitz intar därefter scenen.

Kl. 12.30
Redeye finns på plats på Åre Kapitalmarknadsdagar. Det är andra året som eventet går av stapeln och verkar ha växt sig stort. Inför dagens första programpunkt är fler än 300 investerare, entreprenörer, företag och representanter från kommuner och regering bänkade. Vi livebloggar under dagarna där bland andra Mekonomen, Vostok Nafta, Diös, Skistar, Eurocon, Sweco och SCA kommer att presentera sig.

Dagarnas program.

Vill du följa bolagspresentationerna live på håll gör du det här.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?