Post entry

Dignitana, Del 2 - En riktig skalp med stor potential att bli årets revanschbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

De viktigaste anledningarna till att dignitana är en riktig skalp med stor potential att bli kursvinnare: Timingen, priset på aktien och värderingen. Detta är en omfattande bolagsanalys som kommer att publiceras i tre delar. De två första publiceras idag, den 29 januari 2018. Den tredje delen, som kommer att belysa en kommande stor trigger, publiceras om några veckor.

AFFÄRSMODELL

Affärsmodell USA

I USA tillämpar Dignitana en annan affärsmodell jämfört med Europa och Asien. Affärsmodellen i USA bygger på att cancerklinikerna hyr systemet för en månatlig avgift samt att patienten och i vissa fall klinikerna betalar för varje gång DigniCap används, en s.k. ”pay-per-treatment”. Hyran uppgår typiskt till mellan 600 - 1 000 dollar per månad och pay-per-treatment avgiften uppgår till mellan 175 - 350 dollar per behandling. Antalet behandlingar skiljer sig åt från patient till patient, men uppgår normalt till cirka sex stycken. På lite längre sikt innebär affärsmodellen i USA trögrörliga, förutsägbara intäkter för Bolaget. Till en början binder dock Dignitana upp en del kapital innan systemen är avbetalda.

Modellen är attraktiv för både Dignitanas partners och patienter, då den ger låga startkostnader för sjukhusen medan patienterna endast betalar för de behandlingar som de genomgår. USA som marknad utgör tack vare denna affärsmodell och marknadsstorlek en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för Dignitana. Affärsmodellen kommer över tid att resultera i en kundbas som ger kontinuerliga och förutsägbara intäkter.

https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ab-publicerar-delarsrapport-for-q3---2017,c2397456

Genom månadsabonnemangen säkerställer Dignitana stabila och regelbundna intäkter under i princip hela den tid som kunderna leasar maskinen, dels genom månadskostnaden för själva leasingen men även varje gång en kund behandlas. Detta är en beprövad och smart strategi inom branschen. Man tar ut ett fast pris för leasingen, samtidigt som man också tar betalt per användning (behandling). Skalbarheten är stor då patienter i snitt behandlas 6 gånger.

Affärsmodell Europa och Asien

I Europa och Asien använder sig Dignitana av distributörer för att marknadsföra och sälja DigniCap. Systemen säljs styckvis och för ett fast pris. Sysmex Europe är Bolagets distributör i Europa där Tyskland, Frankrike och Italien är de största enskilda marknaderna. Sysmex har utarbetat ett eget koncept för den europeiska marknaden, DigniLife. Detta inkluderar utbildning, service och utbytessystem. Intäktsmodellerna för dessa två partnerskap bygger på att systemen säljs som standalone. I Asien använder sig Dignitana av Konica Minolta som distributör.

Kunder och slutanvändare

Dignitanas kunder utgörs främst av sjukhus och cancerkliniker som vill erbjuda skalpkylning till sina patienter. Slutanvändaren utgörs i dagsläget nästan uteslutande av bröstcancerpatienter. I juli månad erhöll Dignitana ett utökat FDA-godkännande för DigniCap vilket innebär att systemet kan användas vid behandling av solida cancertumörer i prostata, äggstockar, lungor och andra vävnader. Detta öppnar för att även andra cancerpatienter kan behandlas med DigniCap i syfte att behålla håret. För Dignitanas del innebär det utökade FDA-godkännandet att den adresserbara marknaden blir betydligt större. Detta är av stor betydelse framförallt i USA där Dignitana tar betalt per behandling.

Produktion

Systemet tillverkas i Åtvidaberg hos Scanfil AB (tidigare PartnerTech AB) och kylmössan tillverkas av TM Rubber i Polen, tidigare Gotlands Gummifabrik AB. Bolagets bedömning är att det inte finns några flaskhalsar i produktionen och att befintliga tillverkningspartners klarar av en mångdubbling av den befintliga volymen.

Patent

Dignitana innehar beviljade patent avseende DigniCap för sex länder i Europa samt för Kina och Japan. Utöver detta har Dignitana två patentansökningar i USA och Sydkorea avseende DigniCap respektive en patentansökan i USA avseende behandling av stroke, vilka fortfarande är under granskning.

Mediauppmärksamhet och marknadsföringsåtgärder

Dignitana har rönt stor uppmärksamhet i USA och varit med i några av de största nyhetsprogrammen såsom ABC, Bloombergs, CBS och NBC. Medieintresset för DigniCap var fortsatt starkt i USA under tredje kvartalet 2017. I samband med att Dignitana meddelade att FDA godkänt ett utökande av de kliniska indikationerna för DigniCap den 3 juli uppnåddes 134 medieplaceringar under tredje kvartalet, med 121 887 899 miljoner visningar på nätet och i radio- och tv-kanaler. Höjdpunkterna inkluderar en video producerad av CNN för deras Airport Network som kommer att visas under hela 2017 och skapa fem miljoner visningar. En artikel i U.S. News and World Report som efter de utökade indikationerna gav över 14 miljoner visningar och ett TV-inslag på WGN-TV i Chicago gav 1,5 miljoner visningar. Marknadsföring genomförs löpande via sociala medier, genom riktad annonsering på huvudmarknaderna, i online-kanaler och vid de medicinska center som bolaget samarbetar med.

Produktutveckling

Ny anpassningsbar mössa i samarbete med Boa Technology

Den 6 december 2017 lanserade Dignitana världens första precisionsanpassade skalpkylningsmössa DigniCap Click Cap. Mössan är ett resultat av Dignitanas samarbete med Boa Technology vilka är ledande innovatörer av specialbyggda anpassnings- och justeringssystem. DigniCap Click Cap är enklare att använda och passformen har också förbättrats.

Lansering av mobilapp för DigniCap-patienter

I januari 2017 lanserades DigniCap Mobile App på Google Play och App Store.

“Through the DigniCap® App, breast cancer patients interested in using the DigniCap® scalp cooling system at medical centers across the U.S. can learn how scalp cooling works, find local resources and engage with social media networks and support communities. The new app provides direct access to:

●       myDigniCap – An easy-to-use customer service and payment portal for scheduled treatments

●       Patient Help Desk – A quick response feature for personal inquiries

●       Knowledge Base Library – Frequently asked questions, hair care guidelines for scalp cooling users, patient stories, and features on the DigniCap® website

●       Resource Links –Helpful links to resources offering educational, advocacy and financial information, as well as customer support and engagement 

Kommande produkter

Dignitana meddelar att nästa generation av företagets skalpkylningssystem kommer att

utvecklas och introduceras under 2018. VD William Cronin talar i denna presentation från mars 2017 om den nya maskinen som kommer ha en mössa istället för två, vilket han menar kommer att få ännu fler kliniker att köpa den eftersom det finns betydande fördelar med ett sådant system. Som exempel nämner han att systemet med två mössor i en och samma maskin inte alltid är nyttomaximerande då klinikerna ibland vill behandla en patient i taget och att vissa patienter också föredrar detta.

Det nya skalpkylningssystemet baserar sig på en ny plattform och har nya funktioner och en lägre produktionskostnad. Det kommer också att vara mindre till storleken samt kunna fungera för användning av en patient i taget. Systemet kommer även vara lättare för kunderna att installera och handha. Systemet beräknas vara klart i slutet av 2018 och kosta omkring 10 MSEK att utveckla.

KONKURRENTER

Dignitana och Paxman är ensamma om att ha erhållit FDA-godkännande för behandling med skalpkylningssystem i USA. Dignitana är dock ensamma om att ha erhållit ett utökat FDA-godkännande, se ovan.

Vd Johan Ericsson berättar om utvecklingen, finanserna och hur han ser på den kommande konkurrensen från Paxman i följande intervju. Johan Ericsson räds inte den förestående konkurrensen. “I grunden tror jag det är bra att det är mer än en spelare på den amerikanska marknaden. Och marknaden är stor nog för oss båda. Så jag är inte orolig för det. Tvärtom är det så att är vi flera aktörer som har samma behandling ökar det chanserna att få ersättning från sjukvårdsförsäkring.” Ett av Paxmans säljargument, och där deras system skiljer sig från DigniCap, är skalpkylningsmössan. I Paxmans lösning är mössan personlig. Patienten köper den i början av sin behandling och behåller den under hela behandlingsperioden.

Johan Ericsson säger att Dignitana inte tror att det är rätt väg för DigniCap. ”Vi ser inte att det tillför någonting. I USA är man väldigt noggrann med infektionsrisker och att ta hem en medicinteknisk produkt för att förvara i hemmamiljö tror jag inte kommer falla i god jord.”

http://www.bequoted.com/video/usa-marknaden-ar-stor-nog-for-tva-spelare-videointervju-med--59026

https://www.di.se/finansiell-information/bolagsnyheter/?NewsId=3c02a0f2-9a30-4f5e-bd13-2c3506b26b3c&newsType=pressreleasesNews

För ytterligare läsning om konkurrenter, läs gärna dessa texter.

https://www.redeye.se/arena/posts/naer-kaenslorna-faar-styra

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.1388.1984008.html

Paxman

Dignitanas främsta konkurrent är Paxman AB med en installerad bas på över 2 500 system. Likt Dignitana lägger Paxman stort fokus på den amerikanska marknaden där bolaget erhöll

FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem under våren 2017. Paxman har ett vätskebaserat system och har temperaturkontrollen i kylanläggningen snarare än vid huvudet. Paxman Coolers Ltd har under våren 2017 erhållit FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem i USA och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North.

Penguin Cold Caps Ltd

Ett engelskt bolag som tillhandahåller gelmössor som kyls ner till cirka -25° C och sedan placeras på patientens huvud. Då mössorna inte bibehåller temperaturen måste de bytas med jämna mellanrum. Penguin Cold Caps hyrs och tas med av patienterna till sjukhuset. Mössorna är inte godkända av FDA varför patienter måste använda dessa på egen risk.

PUBLIKATION AV DIGNITANAS KLINISKA DATA I PRESTIGEFYLLD VETENSKAPLIG TIDSSKRIFT

Klinisk data om säkerheten och effektiviteten med Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap har publicerats i en vetenskaplig artikel av The Journal of the American Medical Association (JAMA). Tidskriften är en topp 3 rankad medicinsk tidskrift, med en så kallad Impact Factor på 37,7 vilket är en av de högsta inom medicin och vetenskap i världen. Impact Factor är ett mått på tidskrifters vetenskapliga genomslag/synlighet utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citeras. JAMA online får över 16 miljoner årliga besök och har störst cirkulation av utskrifter än av någon allmän medicinsk tidskrift, med mer än 320 000 mottagare runt om i världen. JAMAs acceptans är 11 % av de mer än 7000 manuskript och 3,5 % av de mer än 4 700 forskningspapper de tar emot årligen. Publikationen med kompletterande innehåll finns tillgänglig på JAMAs hemsida.

Clinical Affairs Director Erika Bågeman på Dignitana AB kommenterar:

– Vi är mycket stolta över att en av världens mest ledande medicinska tidskrifter, med en så låg acceptans för forskningspapper publicerar klinisk data med Dignitanas skalpkylningssystem. Att få den här datan publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift är ett viktigt steg mot att få behandlingen ersatt av försäkringsbolagen i USA.

Dignitanas VD uttryckte sig så här om publikationen: “...attract significant amount of interest from new sites”, alltså att den har lett till och kommer fortsätta generera ett betydande intresse från nya potentiella kliniker.

Efter publiceringen i JAMA den 14 februari 2017 publicerades en annan artikel om skalpkylning i Breast Cancer Research and Treatment den 8 mars 2017: “Scalp cooling with adjuvant/neoadjuvant chemotherapy for breast cancer and the risk of scalp metastases: systematic review and meta-analysis”. Författarna drar slutsatsen att förekomsten av skalpmetastaser är låg oavsett om skalpkylning används eller inte, vilket indikerar att skalpkylning inte ökar förekomsten av skalpmetastaser. Den teoretiskt ökade risken för skalpmetastaser efter skalpkylning bör därmed inte längre utgöra en anledning till att man begränsar användningen av skalpkylning för patienter som genomgår kemoterapi. De data om livskvalitet som presenterades under San Antonio Breast Cancer Symposium i december 2016 (“Body image in women with breast cancer using a scalp cooling system to reduce chemotherapy induced alopecia) har redigerats till en fullständig vetenskaplig artikel. Författarna drar slutsatsen att kvinnor med bröstcancer som genomgår skalpkylning i samband med cellgiftsbehandling och som lyckades behålla sitt hår upplevde förbättrad livskvalitet (Quality of Life, som är så viktigt för att reimbursement ska godkännas) jämfört med kvinnor som hade betydande håravfall.

AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Teckningsoptioner - aktiebaserade incitamentsprogram

Dignitana har fyra utestående optionsprogram där nyckelpersoner i bolaget erbjudits möjlighet att teckna optioner mot betalning. Vid fullt utnyttjat innebär utestående optionsprogram om totalt 487 000 teckningsoptioner en utspädning motsvarande 2,3 procent av aktierna i bolaget. I nedan tabell redogörs för villkoren i optionsprogrammen.

Hur framtiden ser ut vet ingen men det ligger nära till hands att ledningen, som tecknat teckningsoptionerna, sannolikt vet vad gör och att de visste vad de gjorde när de tecknade dessa optioner. Den genomsnittliga inlösenkursen är 23,95 kr. Det är en markant högre kurs än dagens kursnivå på ca 6 kr och motsvarar en ökning på nästan 300 procent.

https://mb.cision.com/Main/2116/2329973/711617.pdf

https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ger-ut-teckningsoptioner,c2329973

https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ger-ut-teckningsoptioner,c2002426

https://news.cision.com/se/dignitana-ab/r/dignitana-ger-ut-teckningsoptioner,c9832887

Ägarförhållanden

Som framgår av tabellen så finns ett starkt och stabilt ägande i bolaget. Ledningen äger en stor del av aktierna i Dignitana.

Styrelsen tecknar för 10 procent (5 MSEK) i nyemissionen i december 2017

Bolaget har precis lämnat en övertecknad nyemission där styrelsen tog ca 2,5 miljoner aktier till ett värde av drygt 5 MSEK. Alltså tog ledningen en bra bit över 10 % av emissionen. Att styrelsen och ledningen har tecknat väldigt många aktier i nyemissionen är ett starkt tecken på att man i handling visar att man tror på bolaget. Ytterligare en positiv omständighet med detta är att det betyder att aktierna är låsta hos ledningen och inte kommer dumpas.

MARKNADEN

Marknadsstorlek

Dignitana uppskattar att marknaden för skalpkylning av bröstcancerpatienter i USA är värd cirka 50 miljoner US dollar per år, vilket baseras på ett genomsnittligt antal cellgiftsbehandlingar. Med det utökade godkännandet beräknar Dignitana att få tillgång till en marknad värd ytterligare minst 140 miljoner US dollar årligen. "Det nya beslutet från FDA innebär att vår möjliga marknad i USA växer till mer än tre gånger så stor”, säger Johan Ericsson, VD för Dignitana AB. ”Det innebär också en förstärkt marknadsposition för vårt varumärke och affär. Det utökade godkännandet visar även hur väl utvecklad och noggrant testad vår skalpkylningsteknik är. Det är med ett ännu större självförtroende som vi nu formar oss för att nå ut till betydligt fler cancerkliniker och patienter på vår huvudmarknad.”

Marknadsstorlek Världen

Enligt World Health Organization (WHO) insjuknar varje år 14,1 miljoner personer i cancerrelaterade sjukdomar. Dignitanas system används idag framförallt vid behandling av bröstcancer som är en av de vanligaste typerna av cancer med omkring 1,7 miljoner diagnostiserade fall år 2012. Bolaget bedömer att cirka 60 procent av de insjuknade bröstcancerpatienterna kan behandlas med DigniCap-systemet. Bolaget har bedömt att det världen över finns 20 000 kliniker som genomför cytostatikabehandlingar. Bolaget beräknar att det på nämnda kliniker världen över på årsbasis utförs fler än tio miljoner behandlingar med cytostatika.

Marknadsstorlek USA

I USA uppstår cirka 255 000 nya fall av bröstcancer varje år och 800 000 nya fall av solida cancertumörer. Cirka 60 procent av bröstcancerfallen och cirka 50 procent av övriga solida cancertumörfall beräknas ha förutsättningar att kunna genomgå skalpkylningsbehandling. Urvalet av de som kan behandlas är beroende av vilken typ cytostatika som används. I snitt ges varje patient sex cykler cytostatika under sin behandling av bröstcancer. Dignitana uppskattar att den amerikanska marknaden för skalpkylning som ligger närmast inom räckhåll har ett värde på cirka 50 MUSD per år för bröstcancer. Motsvarande marknad för resterande solida tumörer beräknas ha ett värde på cirka 140 MUSD per år. I USA finns omkring 4 000 kliniker där behandling med cytostatika sker.

Vidare läsning om marknadsstorleken

http://www.satprnews.com/2018/01/16/scalp-cooling-systems-market-to-be-at-forefront-by-2025/

http://www.bequoted.com/redaktionellt/dignitana-bryter-in-paa-vaerldens-stoersta-medtech-marknad/

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Stockpicker-ser-foerutsaettningar-foer-revansch-foer-Dignitana-2018-efter-bedroevligt-fjol%C3%A5r-1012919540

https://www.redeye.se/arena/posts/skalpkylning

https://dignicap.com/availability/

ÖVRIGT

Utpekad av Stockpicker som årets kursvinnare 2018

https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Stockpicker-ser-foerutsaettningar-foer-revansch-foer-Dignitana-2018-efter-bedroevligt-fjol%C3%A5r-1012919540

LÄNKAR TILL BOLAGSPRESENTATIONER OCH INTERVJUER

Bolagspresentation av VD Wiliam Cronin. Tillhörande PowerPoint finns med på sidan. William Cronin inleder med att berätta öppenhjärtigt om hur han blev involverad i produkten.

“Dignitana needs to show a clear path to cash flow positivity" - Video interview with William Cronin, CEO Dignitana Inc. Dignitana reports a continuing revenue growth in its' US market and has taken the decision to relocate all of its' operational activities to Dallas, Texas. In order to secure financing for the restructuring of the company and to expand the US operation a rights issue is being prepared.

"Fokus ligger på att få lyckade behandlingar" - Videointervju med Dignitanas VD Johan Ericsson. Intäkterna från DigniCap ökar i USA i takt med att allt fler sjukhus beställer systemet. Fokus är dock inte att sälja så många behandlingar som möjligt utan att genomföra lyckade behandlingar för att bevisa systemet. Samtidigt har FDA godkänt det att användas vid behandling av solida tumörer.

"USA-marknaden är stor nog för två spelare" - Videointervju med Dignitanas VD Johan Ericsson. Dignitana sätter ut DigniCap-system på amerikanska sjukhus i hög takt och visar en fin omsättningstillväxt första kvartalet 2017. Johan Ericsson berättar om utvecklingen, finanserna och hur han ser på den kommande konkurrensen från Paxman.

“Dignitana presenterar ny ledningsgrupp” - Videointervju med Dignitanas ordförande Semmy Rülf och VD Johan Ericsson. Dignitana förstärker organisationerna i Sverige och USA för att möta ett högre leveranstempo och för att öka antalet behandlingar på installerade system. För beQuoted utvecklar ordförande Semmy Rülf och nye vd:n Johan Ericsson bolagets nya inriktning.

“Dignitana presenterar Bill Cronin” - Videointervju med VD Jan Richardsson och COO William Cronin. Dignitana stärker närvaron i USA med nya amerikanska delägare. Parallellt förbereds en etablering i landet. William Cronin är företagets nya ansikte i USA.

“Jag hade aldrig förväntat mig ett sådant mediegenomslag i USA" - Telefonintervju med Jan Richardsson, VD Dignitana. Det har gått fyra månader sedan FDA godkände skalpkylningssystem DigniCap. Jan Richardsson berättar om ett oväntat stort genomslag för produkten i USA. Intressenter hör av sig från alla håll, kvinnor med bröstcancer, sjukhus, tv-bolag och tidningar.

“DigniCap får godkänt i USA” - Intervju med Jan Richardsson, VD Dignitana. Med FDA-godkännandet för DigniCap kan Dignitana starta försäljningen till amerikanska sjukhus och dra nytta av ett first mover advantage på skalpkylningsområdet. beQuoted har träffat Jan Richardsson, nyss hemkommen från bröstcancersymposium i San Antonio, där nyheten om FDA-godkännandet gav kraftigt genomslag i amerikansk media.

"Vi vill få bra referenser i USA" - videointervju med Jan Richardsson, VD Dignitana. Dignitana lämnade nyligen in den sista delen av FDA-ansökan för bolagets kylsystem DigniCap som bevarar håret vid cellgiftsbehandling. Nu förbereds en etablering på den amerikanska marknaden med fokus på folkrika och betalningsstarka kuststater som Florida.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?