Post entry

Dedicare Stor uppsida

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Årlig tillväxt: ca 20% P/E 6 Direktavkastning 5.5 Soliditet 40

Dedicare är ett bemanningsföretag i vårdbranschen. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare hyr ut och rekryterar vårdpersonal samt erbjuder omsorgstjänster inom personlig assistans.

Storägare och grundare. Björn Örås **grundade även**** **Poolia och Uniflex. Björn äger 40% av aktierna i Dedicare. Dedicare är en avknoppning av Poolia.

Siffror taget från Q2:
 Intäkterna uppgick till 141,4 MSEK (116,5), ökning med 21,4 %
 Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,9), rörelsemarginal 7,1 % (5,9)
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 MSEK (6,2)
 Periodens resultat uppgick till 7,8 MSEK (4,6)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,6 MSEK (-2,4) - Enligt VD beror det på Försämringen jämfört med 2014 beror främst på att rörelsekapitalet utvecklats negativt genom att kundfordringarna har ökat mer än de kortfristiga skulderna.
 Resultat per aktie 0,87 SEK (0,52)
 Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgår till 27,3 MSEK (1,9) vilket inkluderar realisationsvinst från försäljning av Dedicares norska omsorgsverksamhet med 27,0 MSEK

Höjdpunkter från Q2:

I Norge har Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) genomfört en ny upphandling av sjukskötersketjänster till i princip hela den norska sjukvården. Dedicare har den 1 juli 2015 tilldelats ett nytt avtal som börjar gälla från och med Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 Dedicare AB Avtalet löper på 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.

Nyckeltal DEDICARE

Rörelsemarginal 7%
Räntabilitet på totalt kapital 24%
Räntabilitet på eget kapital 50%
Soliditet 41%
P/E 6
Direktavkastning 5.5%
Börsvärde MSEK 397

Nyckeltal NGS GRUOP (Verksam inom samma bransch)

Rörelsemarginal 7,8%
Räntabilitet på totalt kapital 22%
Räntabilitet på eget kapital 26,5%
Soliditet 73%
P/E 11,5
Direktavkastning 3,3%
Börsvärde MSEK 357

Politisk oro: Värderingen och tillväxten samt lönsamheten är ett stort plus, den politiska risken är svårt att bedöma, men jag tror att bemanning inom sjukvården är här för att stanna. Precis som oron fanns inom andra verksamheter som onlinecasino där tillväxtmaskiner som Betsson, Unibet och Net entertainment är verksamma. Onlinecasinon handlades och handlas fortfarande till en rabatt i och med den politiska oron. Känns som att det är ett liknande läge i vårdbemanning just nu.

Slutsats: Det här är inget förhoppningsbolag utan ett tillväxtbolag som värderas väldigt lågt, jag tror att framtiden ser ljus ut och jag tror fördelarna är för stora för att reglera bort ett bolag som Dedicare. Det är absolut inget Coca cola vi pratar om men det är ett bolag som faktiskt levererar fin tillväxt till ett väldigt lågt P/E.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?