Post entry

Gardell-portföljen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Finansmannen Christer Gardell har historiskt lyckats bra med sina aktieinvesteringar, så en enkel placeringsstrategi är att ta rygg på honom.

De nuvarande aktieinnehaven i Gardells fondbolag Cevian framkommer i en artikel på Aktiespararnas hemsida (publicerad idag, mån 26 mars 2012): http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/Langsiktighet-vapen-i-jakten-pa-avkastning/#comment

Enl artikeln har Cevian i dagsläget aktieinnehav i ca 12 bolag, bla följande (i alfabetisk ordning):

Bilfinger-Berger
Cookson
Danske Bank
Metso
Old Mutual
Tieto
Volvo
Wolseley

Därutöver äger Cevian aktier i 2-3 tyska bolag som Gardell inte vill namnge.

Gardells tumregel är enl artikeln att äga aktier där börskursen har potential att dubblas inom 3-5 år, samtidigt som förlustrisken är begränsad till en kursnedgång på 20%.

Cevian köper gärna en så stor aktiepost i respektive bolag att Cevian får inflytande och kan styra bolaget i önskad riktning (tex genom att byta styrelse och ledning etc).

Med tanke på Gardells fina track-record lär man ha goda odds att få en bättre totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar etc) än index de kommande åren om man helt enkelt tar rygg på Gardell och har samma aktier i aktieportföljen som Cevian (förenklat med lika stora belopp investerade i respektive aktieinnehav).

Dock kan det vara värt att hålla ögonen öppna för att se om Cevian gör några förändringar i sin aktieportfölj, och i så fall följa efter det också.

I Aktiespararnas artikel framkommer bla att Cevian körde igång sin verksamhet år 2002 med ett kapital på 3,5 miljarder kr från utomstående investerare. Nu (10 år senare) förvaltar Cevian ett kapital på 50 miljarder kr, dvs mer än tio gånger mer.

Frågan är hur mycket som är värdeökning respektive att investerare satt in mer pengar, men hur som helst är det en väldigt imponerande ökning.

Gardells framgångsrika arbetsmetod har bla berörts i ett tidigare blogginlägg från 7 dec 2011 (om finska IT-konsultbolaget Tieto som är ett av Cevians aktieinnehav): http://www.redeye.se/aktiebloggen/tieto/tieto-ta-rygg-pa-gardell

I det blogginlägget fick Tieto-aktien köprekommendation vid dåvarande börskurs 102,50 kr och det har så här långt varit en lyckad rekommendation eftersom Tieto-aktien sedan dess stigit till nuvarande börskurs 129,30 kr (dvs en kursuppgång på 26% på 3-4 månader).

Tex fick Tietos börskurs ett lyft i förra veckan (tis 20 mars 2012) då bolagets vd Kimmo Alkio (som tillträdde i nov 2011) presenterade Tietos nya strategi med ambitiösa mål för perioden till och med år 2016: http://www.tieto.com/archive/news/2012/tieto-redefines-its-strategy-to-focus-and-simplify-personnel-adjustments-to-create-a-competitive-co#

Samma dag steg Tieto-aktien med 5% till 136,70 kr och dagen därpå (ons 21 mars 2012) steg börskursen ytterligare till 139,50 kr som högst.

Därefter avskiljdes Tietos aktieutdelning (på 6,70 kr/aktie) från och med i fredags (23 mars 2012) då aktien alltså började handlas exkl den aktieutdelningen.

Gardell har ju bakgrund från amerikanska företagskonsultfirman McKinsey, och Tietos nya strategi verkar helt klart vara influerad av Gardell. Dessutom lär säkert Gardell ha spelat en aktiv roll i bytet av Tieto-vd till Kimmo Alkio.

Gardell själv sitter inte längre i Tietos styrelse utan Cevian representeras där numer av Cevian-medarbetaren Jonas Synnergren.

Mer om bolagen i Cevians portfölj

1) Bilfinger-Berger

Det är ett tyskt byggbolag: http://en.wikipedia.org/wiki/Bilfinger_Berger Bolaget har huvudkontor i Mannheim (i sydvästra Tyskland).

Enl en uppgift är Bilfinger-Berger Europas åttonde största byggbolag (medan tex svenska Skanska är Europas fjärde största byggbolag enl samma tabell): http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents/11_RealEstate/2009/RE_Studie_Epoc%202009_Final_271109_Safe.pdf

Vid nuvarande börskurs på drygt 70 euro är Bilfinger-Berger värt drygt 3 miljarder euro på Frankfurtbörsen. Bolaget har en stark finansiell ställning med ca 300 miljoner euro i nettokassa. http://www.bloomberg.com/quote/GBF:GR

Börskursen har en positiv trend i ett flerårsdiagram, och har med vissa fluktuationer stigit i stort sett hela tiden från en bottennivå på drygt 20 euro i mars 2009 till nuvarande börskurs på drygt 70 euro tre år senare.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Bilfinger-Bergers resultat per aktie:

2011: 8,93 euro (faktiskt utfall)
2012: 6,10 euro (prognos)
2013: 5,72 euro (prognos)
2014: 6,20 euro (prognos)

http://www.4-traders.com/BILFINGER-BERGER-SE-436147/financials/

Dvs efter ett mycket bra resultat 2011 väntas en minskning 2012 och även därifrån en minskning 2013. Men överlag väntas resultatet per aktie ligga stabilt kring 6 euro de kommande åren. Aktien verkar därmed hyfsat billig vid nuvarande börskurs på 71,76 euro (plus att bolaget har en nettokassa på ca 10% av börsvärdet).

Sedan har säkert Gardell några ess i rockärmen vad gäller förändringar han vill göra med bolaget som kan skapa en ännu bättre utveckling än vad resultatprognoserna indikerar.

18 aktieanalytiker anser att Bilfinger-Berger-aktien är värd 77,10 euro: http://www.4-traders.com/BILFINGER-BERGER-SE-436147/consensus/ Det innebär att aktien vid nuvarande börskurs 71,76 euro handlas med 7% rabatt.

Bilfinger-Bergers vd är Roland Koch (54 år). För att se hur han ser ut finns ett videoklipp med honom från jan 2012: http://www.youtube.com/watch?v=nahedC494zI (Dock pratar han tyska där.)

2) Cookson

Det är ett brittiskt bolag inriktat på industrimaterial och processer: http://en.wikipedia.org/wiki/Cookson_Group Cookson är baserat i London.

Stålbolag, gjuterier och elektronikföretag verkar vara viktiga kundgrupper enl Cooksons hemsida:

"Cookson is a leading materials science group, providing advanced materials and enabling technologies to its customers world-wide, servicing the key end-markets of steel production, foundry castings and electronics."

http://www.cooksongroup.co.uk/cooksongroup/

Cookson är värt knappt 2 miljarder brittiska pund vid nuvarande börskurs kring 7 pund. Bolaget har en ganska försiktig skuldsättning med en nettoskuld på 300-400 miljoner pund. http://www.bloomberg.com/quote/CKSN:LN

Cookson-aktiens börskurs rasade kraftigt under finanskrisen 2008/2009 från en topp på 12-13 pund hösten 2007 till en botten på drygt 1 pund hösten 2008/våren 2009.

Därifrån har börskursen sedan stigit ganska rejält till nuvarande nivå över 7 pund.

Aktiens stora kurssvängningar märktes återigen av i höstas (hösten 2011). Från en kurs kring 7 pund i maj 2011 föll den till ca 4 pund i okt 2011, varifrån den återhämtat sig igen till 7 pund.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Cooksons resultat per aktie (brittiska pence):

2011: 52,30 (faktiskt utfall)
2012: 64,30 (prognos)
2013: 71,00 (prognos)
2014: 78,20 (prognos)

http://www.4-traders.com/COOKSON-GROUP-PLC-4005266/financials/

Dvs goda resultatökningar väntas till nästan 0,80 pund inom tre år. Aktien verkar därmed hyfsat billig vid nuvarande börskurs kring 7 pund.

3) Danske Bank

Det är en dansk bank baserad i Köpenhamn: http://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank

Danske Bank kan jämföras med de fyra svenska storbankerna enl följande:

• Bankernas värde på börsen vid nuvarande börskurser (Danske Bank omräknat till svenska kr):

Nordea: 252 miljarder kr
Handelsbanken: 142 miljarder kr
Swedbank: 128 miljarder kr
SEB: 109 miljarder kr
Danske Bank: 104 miljarder kr

(Källa: http://www.bloomberg.com/)

• Antal anställda (avrundat):

Nordea: 33 000
Danske Bank: 21 000
Swedbank: 19 000
SEB: 17 000
Handelsbanken: 11 000

(Källa: Bankernas resultatrapporter, årsredovisningar.)

Av detta blir intrycket att det finns utrymme för att spara kostnader i Danske Bank genom personalnedskärningar. I Aktiespararnas artikel nämner Gardell just kostnadsminskningar som en potential med Danske Bank. Han indikerar där även att Danske Bank-aktien verkar vara överdrivet pressad av aktieinvesterarnas oro för förluster i bankens irländska verksamhet.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Danske Banks resultat per aktie:

2011: 3,51 danska kr (faktiskt utfall)
2012: 7,81 danska kr (prognos)
2013: 12,00 danska kr (prognos)

http://www.4-traders.com/DANSKE-BANK-A-S-1412871/financials/

Dvs kraftiga resultatökningar väntas. Danske Bank-aktien verkar därmed billig vid nuvarande börskurs 93,65 danska kr.

27 aktieanalytiker anser i snitt att Danske Bank-aktien är värd 97 danska kr http://www.4-traders.com/DANSKE-BANK-A-S-1412871/consensus/, dvs i så fall innebär nuvarande börskurs en rabatt på 3-4%.

Gardell har säkert haft ett finger med i spelet bakom att Eivind Kolding from 15 feb 2012 är ny vd för Danske Bank efter Peter Straarup. Kolding var tidigare vd för danska jätterederiet Maersk.

Här pratar Kolding i ett videoklipp från juni 2011 när han fortfarande var Maersk-vd: http://www.youtube.com/watch?v=-KujK9zxPNY

En av Gardells favoritstrategier för de bolag han köper aktier i, är att få bolagen att bli uppköpta eller gå samman med andra bolag. Kan han tex få Danske Bank att gå samman med tex Swedbank eller SEB till en ny nordisk jättebank?

På Danske Banks bolagsstämma (tis 27 mars 2012) sa styrelseordförande Ole Andersen att banken kommer att presentera en ny strategiplan senast 30 sept 2012: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1894643&source= Det låter som att det är Gardell som ligger bakom, precis som i Tieto där det också varit vd-byte och presentation av ny strategiplan.

Säkert anlitas företagskonsultfirmor som tex McKinsey som får gå in och hårdgranska alla aspekter på Danske Bank och komma med förslag på hur banken ska kunna öka sin lönsamhet kraftigt de kommande åren.

4) Metso

Metso är ett finskt bolag som bla gör stenkrossar och annan utrustning för gruvbolag: http://en.wikipedia.org/wiki/Metso

Gardell fick väl upp intresset för Metso redan då han var vd för investmentbolaget Custos som köpte aktier i börsbolaget Svedala som Gardell sedan fick bli uppköpt av Metso.

Gardell själv sitter i Metsos styrelse sedan 2006: http://www.metso.com/corporation/about_eng.nsf/WebWID/WTB-041101-2256F-DB377?OpenDocument&mid=F514F451CF334E2AC22575AE004A1C4A

Metso är konjunkturkänsligt men så länge det är konjunkturell medvind brukar bolaget gå som tåget med kraftigt stigande orderingång.

Metso-aktiens börskurs har även stigit kraftigt från en botten på ca 6 euro vid årsskiftet 2008/2009 till toppar över 40 euro hösten 2010/våren 2011.

Därefter föll aktien kraftigt till ca 20 euro hösten 2011 varifrån den återhämtat sig till nuvarande börskurs 34,76 euro: http://www.bloomberg.com/quote/MEO1V:FH/chart

Metso är nu värt drygt 5 miljarder euro på Helsingforsbörsen, och har en ganska begränsad skuldsättning med en nettoskuld på knappt 400 miljoner euro.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Metsos resultat per aktie:

2011: 2,38 euro (faktiskt utfall)
2012: 2,77 euro (prognos)
2013: 2,89 euro (prognos)
2014: 3,13 euro (prognos)

http://www.4-traders.com/METSO-CORPORATION-1412488/financials/

Dvs med den resultatutvecklingen verkar aktien ganska fullvärderad vid nuvarande börskurs kring 35 euro.

24 aktieanalytiker anser i snitt att Metso-aktien är värd 37,40 euro http://www.4-traders.com/METSO-CORPORATION-1412488/consensus/, dvs vid nuvarande börskurs på 34,76 euro handlas aktien med 7% rabatt.

5) Old Mutual

Tidigare var Cevian storägare i svenska försäkringsbolaget Skandia. Då lyckades Gardell få sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual att köpa Skandia.

I samband med det verkar han ha fattat tycke för Old Mutual och är nu storägare där via Cevian.

Fast Old Mutual har ursprung och verksamhet i Sydafrika så ligger försäkringsbolagets huvudkontor numera i London där Old Mutual-aktien även är börsnoterad: http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Mutual

Old Mutual-aktien har haft en fin utveckling på Londonbörsen sedan en bottennivå under 30 brittiska pence i mars 2009 till nuvarande börskurs på över 160 pence.

Old Mutual är nu värt ca 9 miljarder pund på Londonbörsen vid nuvarande börskurs.

Bolaget har en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld på över 3 miljarder pund.

Tidigare i mars 2012 kom besked om att Old Mutual ska amortera ner mer än planerat på sin nettoskuld i år: http://www.bloomberg.com/news/2012-03-09/old-mutual-declares-final-dividend-of-3-5-pence-per-share-for-full-year.html Det fick Old Mutual-aktiens börskurs att stiga.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande resultat per aktie för Old Mutual:

2011: 11,70 pence (faktiskt utfall)
2012: 16,70 pence (prognos)
2013: 18,60 pence (prognos)

http://www.4-traders.com/OLD-MUTUAL-PLC-4001232/financials/

Aktien verkar därmed hyfsat billig vid nuvarande börskurs på drygt 160 pence.

12 aktieanalytiker anser i snitt att Old Mutual-aktien är värd 177 brittiska pence http://www.4-traders.com/OLD-MUTUAL-PLC-4001232/consensus/, dvs i så fall handlas aktien vid nuvarande börskurs 161,10 pence med en rabatt på 9%.

En strukturaffär Old Mutual fullföljde i mars 2012 var försäljningen av sin nordiska verksamhet (dvs en stor del av det under år 2006 köpta Skandia) till Skandia Liv för över 2 miljarder pund (22 miljarder kr): http://www.oldmutual.com/ir/pressReleases/viewPressRelease.jsp?pressItem_id=17618 Dvs ganska mycket jämfört med att hela Old Mutual är värt ca 9 miljarder pund på Londonbörsen.

• Av försäljningslikviden ska Old Mutual nu ge aktieägarna en stor aktieutdelning på 1 miljard pund motsvarande 18 pence per aktie (jämfört med Old Mutuals börskurs på 161,10 pence). För att få aktieutdelningen måste man köpa Old Mutual-aktier senast 20 apr 2012 och behålla aktien åtminstone över natten till nästa börsdag. Utdelningen utbetalas sedan i början på juni 2012.
• Resten av försäljningslikviden (1,1 miljarder pund) ska Old Mutual använda till att betala av på sina skulder.

En av Gardells huvudprinciper är att bolagen (som Cevian äger aktier i) ska återföra allt kapital som inte behövs i bolagen till aktieägarna (tex genom stora aktieutdelningar). Det har ibland även lett till kritik mot Gardell för att han sett till att bolag pumpats alltför hårt på sitt kapital, tex Volvo som fick för hög skuldsättning när finanskrisen 2008/2009 kom.

Vd för Old Mutual är Julian Roberts: http://www.oldmutual.com/about/groupExecutive.jsp Han var tidigare Old Mutuals finanschef men blev år 2006 vd för Skandia efter att Old Mutual köpte Skandia. Därefter blev han vd för hela Old Mutual i sept 2008 (med Gardells goda minne?).

6) Tieto

Som nämnt är Tieto ett finskt IT-konsultbolag. Tieto har huvudkontor i Helsingfors: http://en.wikipedia.org/wiki/Tieto

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Tietos resultat per aktie:

2011: 0,84 euro (faktiskt utfall)
2012: 1,01 euro (prognos)
2013: 1,33 euro (prognos)
2014: 1,49 euro (prognos)

http://www.4-traders.com/TIETO-OYJ-1412555/financials/

Aktien verkar därmed inte jättebillig vid nuvarande börskurs 14,49 euro (129,30 kr). 19 aktieanalytiker anser i snitt att Tieto-aktien är värd 14,20 euro: http://www.4-traders.com/TIETO-OYJ-1412555/consensus/

Men om bolaget kan nå sina höga mål i den nya strategiska planen, finns säkert utrymme för fortsatt kursuppgång de kommande åren.

På sin hemsida anger Tieto självt snittet av analytikernas prognoser för bolagets resultat per aktie de närmaste åren. De siffrorna ser lite annorlunda ut än ovannämnda prognoser från 4-traders.com. Så här ser det ut enl Tietos hemsida:

2011: 1,15 euro (faktiskt utfall)
2012: 1,26 euro (prognos)
2013: 1,35 euro (prognos)

http://consensus.valuatum.com/CompanyViews.action;jsessionid=EEEA76F0B6E5F09253E36AD16AC4B200.jboss1?isin=FI0009000277&page=consensus_detail&forwardAction=CompanyViews

De siffrorna är snittet av 13 aktieanalytikers prognoser.

Tieto är nästan skuldfritt med en nettoskuld på ca 50 miljoner euro jämfört med att bolaget är värt över 1 miljard euro vid nuvarande börskurs. http://www.bloomberg.com/quote/TIE1V:FH

7) Volvo

Sverigebaserad tillverkare av främst lastbilar, men även bussar, byggmaskiner, båtmotorer och flygmotor-komponenter.

Personbils-verksamheten såldes ju år 2010 till kinesiska bolaget Geely.

Nu har Volvo satt affärsområdet för flygmotor-komponenterna på säljlistan. Där framkom info tidigare i mars 2012 om att brittiska bolaget GKN är på gång att köpa affärsområdet för 8,5 miljarder kr: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1891999

8,5 miljarder kr är i och för sig ganska försumbart jämfört med att hela Volvo nu är värt över 200 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 97,25 kr: http://www.bloomberg.com/quote/VOLVB:SS

Men pengarna från avyttringen av flygmotor-komponenterna kan komma väl till pass för Volvo har en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld på nästan 100 miljarder kr (enl ovannämnda Bloomberg-länk).

Nya uppgifter ons 28 mars 2012 om att GKN väntas köpa affärsområdet för flygmotor-komponenterna inom en månad för ett pris som ligger något lägre än 8,5 miljarder kr: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1894735&source=

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande utveckling för Volvos resultat per aktie:

2011: 8,75 kr (faktiskt utfall)
2012: 8,44 kr (prognos)
2013: 10,40 kr (prognos)
2014: 10,80 kr (prognos)

http://www.4-traders.com/AB-VOLVO-6492152/financials/

Dvs negativt att resultatet väntas minska i år (2012), men sedan ska det bli hyfsade ökningar. Ökningarna är dock ej så stora att Volvo-aktien ser jättebillig ut vid nuvarande börskurs 97,25 kr, särskilt som bolaget är konjunkturkänsligt och har en hög skuldsättning.

29 aktieanalytiker anser dock i snitt att Volvo-aktien är värd 108 kr http://www.4-traders.com/AB-VOLVO-6492152/consensus/, dvs aktien handlas därmed vid nuvarande börskurs till 10% rabatt.

I Aktiespararna-artikeln berömmer Gardell Volvos tidigare vd Leif Johansson som lyckades höja Volvos rörelsemarginal från 4% till 10%. Och nu pekar Gardell på att Volvos nya vd Olof Persson ser potential att höja rörelsemarginalen ytterligare till 12%.

Olof Persson är Volvos vd sedan sept 2011. Han var tidigare chef för affärsområdet för byggmaskinerna och lyckades göra det till Volvos lönsammaste affärsområde. Säkert hade Gardell ett finger med i spelet bakom att Persson sedan valdes till Volvos nya vd.

Cevian är (via bolaget Violet Partners LP) Volvos röstmässigt tredje största aktieägare med en röstandel på 5-6%. (Ägarandelen är drygt 2% av Volvo.)

Varken Gardell eller någon annan från Cevian verkar sitta i Volvos styrelse. Gardell försökte tidigare bli invald i Volvo-styrelsen men motades bort av investmentbolaget Industrivärden som är en ännu större Volvo-ägare än Cevian.

Däremot sitter Lars Förberg från Cevian i Volvos valberedning som föreslår Volvos styrelseledamöter.

(Det har varit tal om att Förberg är minst lika viktig för Cevians stora framgångar som Gardell, bara det att de har gjort upp om att det är Gardell som ska företräda Cevian i media etc så att det därför verkar som att Cevian är Gardells baby fast det i själva verket är både Gardell och Förberg som ligger bakom.)

8) Wolseley

Det är ett brittiskt handelsföretag som säljer byggmaterial (dvs de har som utgångspunkt ingen egen tillverkning utan säljer byggmaterial-produkter från olika tillverkare): http://en.wikipedia.org/wiki/Wolseley_plc

Wolseley har särskilt starka marknadspositioner inom byggmaterial i form av värme- och rörmokeri-relaterade produkter.

Precis som Bilfinger-Berger och Cookson så har Wolseley-aktien haft en fin kursutveckling efter finanskrisen 2008/2009.

Och precis som Cookson-aktien så rasade Wolseley när finanskrisen kom. Wolseley-aktien hade en toppnivå uppåt 54 pund sommaren 2007 och föll sedan till en bottennivå på nästan 5 pund i mars 2009.

Därifrån har aktiekursen repat sig ganska väl till nuvarande kursnivå som ligger över 25 pund.

Wolseley är nu värt över 7 miljarder pund vid nuvarande börskurs. Bolaget har en ganska måttlig skuldsättning med en nettoskuld på ca 500 miljoner pund.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande resultatutveckling för Wolseley:

2011: 95,10 brittiska pence (faktiskt utfall)
2012: 139 pence (prognos)
2013: 168 pence (prognos)
2014: 202 pence (prognos)

http://www.4-traders.com/WOLSELEY-PLC-4000664/financials/

Dvs goda resultatökningar väntas, men aktiekursen ligger ändå ganska högt på 25 pund så aktien verkar därmed inte jättebillig.

24 aktieanalytiker anser i snitt att Wolseley-aktien är värd 23,30 pund http://www.4-traders.com/WOLSELEY-PLC-4000664/consensus/ dvs utifrån det är aktien något övervärderad vid nuvarande börskurs 25,19 pund.

Sammantagen reflektion

Sammantaget är intrycket att Gardell inte drar sig för att investera i ganska så rejält konjunkturkänsliga bolag. Det är ett risktagande som kan straffa sig om konjunkturen försvagas.

Men han anser väl att det är värt det mot bakgrund av att bolagen i hans (Cevians) aktieportfölj verkar vara välskötta, och att Cevian är så stor aktieägare att Cevian har inflytande över hur bolagen sköts och kan byta vd vid behov etc.

Utöver utvecklingen för bolagen i sig finns alltid potentialen med att Gardell kan ta till strukturgrepp i form av att få till uppköp och samgåenden för de bolag Cevian äger aktier i.

Och man kan vara helt säker på att de bolag som Cevian investerar i har nagelfarits i sömmarna från topp till tå, dvs att de är noggrant genomanalyserade av Gardell och Cevians personal.

Med utgångspunkt från Gardells goda track-record lär det alltså vara ett ganska bra bet att helt enkelt kopiera Gardells (Cevians) aktieportfölj och utgå ifrån att den framöver kommer att ge en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar etc) som överstiger börsindex.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?