Post entry

Medicinsk cannabis Europa 396 mdr SEK 2027 - Investering i Guldägg (!?)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Industrin för medicinsk cannabis går en mycket ljus framtid tillmötes om man ser till den tillväxttakt som nu förutspås. Den europeiska marknaden, liksom USA-marknaden, växer mycket starkt och framtidsutsikterna är mycket ljusa. Efterfrågan i Europa på cannabis-läkemedel och cannabis-råvara, sk cannabis-bulk, dvs torkad cannabis-blomma, är mycket stor. Särskilt i Tyskland som är den överlägset största marknaden för medicinsk cannabis i Europa. Vilket eller vilka företag har bäst förutsättningar att lyckas och vilket investering kan ge en eventuell jackpot?

.

 1. Europa/Tyskland - Stark tillväxt för medicinsk cannabis - 396 mdr SEK 2027
 2. Segment inom cannabis-företag - Vilka segment ger högst marginal?
 3. Vilken investering kan ha störst potential?

.

.

01 - Europa/Tyskland - Stark tillväxt för medicinsk cannabis - 396 mdr SEK 2027

.

.

Europa/Tyskland - Mycket stark tillväxt - 396 mdr SEK 2027 (!)

.

.

Källa: Europe Cannabis Market 2027

.

En marknad förväntas driva på en mycket stark tillväxt för medicinsk cannabis och det är dels den Europeiska som helhet och den enskilt största marknaden Tyskland. Medicinsk cannabis har haft en mycket stark tillväxt i Europa och förväntas växa mycket starkt under lång tid framöver. Marknaden i Tyskland utvecklas urstarkt och är den i särklass största i Europa.

.

I Tyskland påverkar särskilt två faktorer den starka tillväxten:

 1. Marknaden drivs av ett starkt behov till alternativ för de lömska opioid-läkemedlen och där har medicinsk cannabis ett mycket stort behov att fylla, vilket nu är fallet.
 2. I Tyskland finns en lag som enbart tillåter en liten inhemsk produktion av cannabis-bulk, den råvara som används vid framställning av läkemedel baserade på cannabis. Detta gör att Tyskland importerar en stor mängd cannabis-bulk och efterfrågan ökar hela tiden. Detta gynnar bolag som kan producera cannabis-bulk för export till marknaden i Tyskland. Dock innebär det stora krav och regler för de bolag som vill producera cannabis-bulk, man måste göra det enligt mycket höga krav som framställning av läkemedel innebär. Man behöver för detta vara godkänd enligt den EU/GMP-standard som gäller för framställning av läkemedel.

.

.

02 - Segment inom cannabis-företag - Vilka segment ger högst marginal?

.

Kortfattat och enkelt så kan man beskriva tre olika segment inom ett företag för medicinsk cannabis. Alla tre segment genererar bra marginaler tack vare en mycket hög efterfrågan av läkemedel baserade på cannabis:

.

01 - Distributör av olika läkemedel

.

Inom detta segment så skriver man avtal med en annan producent av läkemedel vilket ger rättigheter att sälja vissa produkter på vissa marknader. Man agerar distributör och sköter eventuell ompaketering och distribuerar ut produkterna genom sina säljkanaler. Bra marginaler och ett bra sätt att komma igång med försäljning och på så sätt bygga upp intäkter och kassaflöden.

.

02 - Produktion/försäljning av råvara, cannabis-bulk

.

Inom detta segment så odlar man cannabis-plantor och kan efter torkning sälja den råvara som används vid framställning av läkemedel, sk cannabis-bulk. Om man som företag har lyckats upprätta en egen produktionsanläggning enligt de strikta krav som gäller så har man byggt upp ett mycket stort värde i bolaget då en produktionsanläggning är mycket attraktiv och ger ett stort värde till bolaget.

.

För att kunna producera cannabis-bulk så krävs det en hel del innan allt är på plats, utomhusodling alternativt växthus brukar inte vara lyckat då cannabisplantor är känsliga. Man behöver då bl.a:

.

 1. En passande byggnad
 2. Stort antal odlingsrum
 3. En väl beprövad odlingsmetod
 4. Ventilationssystem
 5. Bevattningssystem
 6. Avancerad styrteknik för alla system
 7. Avancerad övervakningsteknik som följer analyserar produktionen
 8. EU/GMP-godkännande från Läkemedelsverket

.

Om man har allt detta på plats så har man mycket goda förutsättningar till mycket hög försäljning och tillväxt. Efterfrågan på cannabis-bulk är enorm inom Europa och då särskilt Tyskland. Tack vare den stora efterfrågan så genererar det även mycket höga marginaler för de företag som har möjligheten att producera och sälja cannabis-bulk.

.

03 - Egen utveckling av cannabis-läkemedel

.

Inom detta segment så utvecklar man själv nya läkemedel baserade på egen framställd cannabis-bulk alternativt att man själv köper in cannabis-bulken. Detta segment är det som tar längst tid då utveckling av läkemedel kräver både forskning/utveckling/studier/godkännanden av de potentiella nya läkemedlen. Väl framme vid ett lanserat läkemedel så är marginalerna höga.

.

.

03 - Vilken investering kan ha störst potential?

.

Om man då tar några etablerade och noterade bolag inom branschen för medicinsk cannabis, vilket kan ge den största avkastningen på en investering?

För att kort gå igenom tre börsnoterade bolag och jämföra respektive verksamheter samt potential så har jag valt ut följande investeringsalternativ. Alla tre företag är från Danmark och det är av två anledningar: Dels så ligger Danmark mycket längre fram inom sektorn samt så är det allmänt känt att bolagen från Danmark har hög kvalité på sina produkter tack vare höga krav från bla Läkemedelsverket. Företagen är presenterade i storleksordning baserat på börsvärde 8/3 2023:

 1. Stenocare
 2. CS Medica
 3. DanCann Pharma

.

.

Segment inom respektive företag

.

Jag har tidigare nämnt 3 olika segment:

 1. Distribution
 2. Produktion/försäljning cannabis-bulk
 3. Läkemedelsutveckling

.

Stenocare:

.

 1. Distribution: JA
 2. Produktion/Försäljning av cannabis-bulk: NEJ
 3. Läkemedelsutveckling: JA

.

CS Medica:

.

 1. Distribution: JA
 2. Produktion/Försäljning av cannabis-bulk: NEJ
 3. Läkemedelsutveckling: JA

.

DanCann Pharma:

.

 1. Distribution: JA
 2. Produktion/Försäljning av cannabis-bulk: JA
 3. Läkemedelsutveckling: JA

.

.

Omsättning/Kassa

.

Stenocare:

.

Omsättning Q4 2022: 2,85 MDKK

Omsättning 2022: 4,49 MDKK

Kassa 31/12 2022: 4,4 MDKK

.

CS Medica:

.

Omsättning Q4 2022: 0,07 MDKK (brutet räkenskapsår så CS Q1)

Omsättning 2022: 0,13 MDKK (brutet räkenskapsår så CS 21/22)

Kassa 31/12 2022: 0,07 MDKK

.

DanCann Pharma:

.

Omsättning Q4 2022: 2,1 MDKK

Omsättning 2022: 5,7 MDKK

Kassa 31/12 2022: 10,1 MDKK

.

.

Börsvärde 8/3 2023

.

Stenocare: 108 MDKK

CS Medica: 62 MDKK

DanCann Pharma: 47 MDKK

.

.

Vilken investering kan ha störst potential?

.

Om man jämför ovan nämnda bolag så har jag jämfört bla omsättning, dock blir det missvisande mellan bolagen att jämföra resultaten då dom investerat på olika sätt. Som ett exempel har Dancann Pharma investerat stort kapital i sin produktionsanläggning för cannabis-bulk. Den står nu färdig för att i maj 2023 börja leverera egenproducerad cannabis-bulk.

.

CS Medica är ett intressant företag med stor potential, har inte alls kommit igång med sin försäljning samt absolut sämst kassa. CS Medica är etablerat i 2 av de 3 segmenten ovan, inte i segmentet avseende produktion/försäljning av cannabis-bulk.

.

Stenocare är också ett intressant företag med stor potential. Man har kommit igång med försäljningen och man har en bra verksamhet. Stenocare är etablerat i 2 av de 3 segmenten ovan, inte i segmentet avseende produktion/försäljning av cannabis-bulk.

.

Jag tycker allt talar för att DanCann Pharma är det absolut bästa investeringsalternativet => Enda företaget inom ALLA segment samt en egen produktionsanläggning för cannabis-bulk. Dessutom absolut, tack vare ovan, störst potential och i särklass lägst börsvärde.

.

.

DanCann Pharma - Fördelar och störst potential som investering

.

 • Verksamt inom ALLA 3 nämnda segment
 • Absolut högst marknadsandelar inom medicinsk cannabis i Danmark
 • Distribution ökade från q4 2021 till q4 2022 med +140% (!)
 • Ny produkt nära godkännande, en cannabis-olja, förväntad storsäljare
 • Egen högteknologisk produktionsanläggning för cannabis-bulk
 • Produktionsmetod utvecklad av NASA
 • Produktionsanläggning EU/GMP-godkänd. (slutligt besked efter 3 batcher av odlad cannabis bulk mars/april 2023)
 • Redan bindande försäljningsavtal med Tyskland/Polen värda 81 MDKK (!)
 • Pågående samtal gällande försäljning av cannabis-bulk till ytterligare marknader, bla UK
 • Ett potentiellt GULDÄGG i avtalet med Tetra Bio-Pharma Kanada. Rättigheter till QIXLEEF som enligt TBP spås toppa på en försäljning av $1,7 mdr/år 2028
 • Extremt lågt värderat jämfört med övriga företag
 • Carlsquare riktkurs base-case på 1,77 DKK/ aktie, potential på +146%. Källa: Carlsquare - DanCann Pharma

.

Jag räknar med att Carlsquare likt tidigare snart kommer att uppdatera med höjda riktkurser för DanCann Pharma då flera positiva besked närmar sig, bla definitivt EU/GMP-godkännande, ny produkt registrerad i form av en cannabis-olja, försäljningsstart av cannabis-bulk i maj 2023 på de bindande avtal man redan har på 81 MDKK.

.

Har också gjort en större genomgång av DanCann Pharma nedan.

.

.

DanCann Pharma - Avgörande genombrott/Stor potential

.

DanCann Pharma står inför stora genombrott inom flera segment. Detta tack vare en rad viktiga genombrott och stora framgångar. Några mycket viktiga och avgörande steg till den potentiella mycket starka tillväxt som nu väntar DanCann Pharma är bla:

 1. EU/GMP-godkänd produktionsanläggning för cannabis råvara/bulk
 2. Kommersiella avtal Tyskland/Polen - LOI Sverige, värde: ca 155 MSEK(!)
 3. DanCann Pharma/NASA - Aeroponic Cultivation
 4. DanCann Pharma´s Cannabis-bulk - Extrem renhet utan strålning - "New Benchmark"
 5. Ökad försäljning/nya produkter via helägda CannGros
 6. Potentiell jackpot via rättigheter för QIXLEEF™, potentiell marknad toppar på $1,7 mdr!

.

.

01 - EU/GMP-godkänd produktionsanläggning för cannabis råvara/bulk

.

Den 2/12 2022 kommunicerade DanCann Pharma att man uppnått sin viktigaste milstolpe hittills då man äntligen fick sin anläggning godkänd enligt EU/GMP. Utan godkännande så kan man man inte sälja sin odlade cannabis-råvara/bulk. Nu är det fritt fram att odla och sälja de olika typerna av cannabis-bulk som DanCann Pharma registrerat som sina produkter, olika varianter innehållande CBD/THC enligt partners önskemål.

.

.

02 - Kommersiella avtal Tyskland/Polen - LOI Sverige, totalt värde: ca 155 MSEK(!)

.

.

DanCann Pharma har redan signerat bindande avtal med aktörer i både Tyskland och Polen, samt ett LOI-avtal med aktör i Sverige. Samtal pågår med ytterligare aktörer på olika marknader och efter att man fick sitt EU/GMP-godkännande så kommer man vara mycket attraktiv som leverantör av cannabisbulk. Viktigt också är att Danmark tagit beslutet att tillståndet för producering av cannabisbulk är permanent, alltså så kommer detta vara en långsiktig och lukrativ marknad för DanCann Pharma då behovet av cannabisbulk är och kommer att vara mycket stort i Europa under många år. Branschen väntas växa mycket starkt.

.

Tyskland: Bindande 3-årsavtal med WEECO Pharma värt ca 60 MSEK.

"DanCann Pharma will sell and export flower products (the “Product”) to WEECO Pharma with its mainly focus on the Tetrahydrocannabinol (“THC”) genetics and candidates. WEECO Pharma will purchase, import, package, market, and distribute the products to the European medicinal cannabis marketplace. The Agreement is non-exclusive for the Products and is term for 3-year (36 months), with a binding commitment of approx. DKK 40 million for the Period."

.

Polen: Bindande 2-årsavtal med Storkpharm värt ca 60 MSEK.

.

"DanCann Pharma will sell and export flower products (the “Product”) to Storkpharm with focus mainly on the Tetrahydrocannabinol (“THC”) genetics and candidates. Storkpharm will purchase, import, package, market, and distribute the products to the European medicinal cannabis marketplace. The Agreement is non-exclusive for the Products and is set for a 2-year period with a binding commitment of approx. DKK 41 million."

.

Sverige: LOI gällande bindande 3-årsavtal med Aureum Pharma värt ca 37 MSEK.

.

"DanCann Pharma and Aureum Pharma aims to enter into a binding supply and distribution agreement whereby DanCann Pharma will sell and export products (flower and granular), and Aureum Pharma will purchase, import, repackage, market, and distribute the products to the Swedish medical cannabis marketplace.The terms of the agreement will be 3 years (36 months) from the execution date of the definitive agreement, with a minimum commitment of SEK 37 million. The two companies shall have two mutual options to extend for 1 years (12 months) per option.".

.

DanCann Pharmas avtalsform:

.

DanCann Pharma har ett positivt upplägg för sin kommande försäljning som kommer att generera ett växande kassaflöde:

.

 1. 50% vid order
 2. 25% vid leveransklar order
 3. 25% 14 dagar efter skickad order

.

.

03 - DanCann Pharma/NASA - Aeroponic cultivation

.

DanCann Pharma har gjort ett mycket strategiskt och smart val då man valt att odla den mycket känsliga Cannabis Sativa med en metod utvecklad av NASA, Aeroponic cultivation. En metod där all odling sker i helt slutna rum, utan jord och utan yttre påverkan. Många företag runtom i världen drabbas av pest och skördar som får kasseras.

.

DanCann Pharma´s val av metod är genialiskt då den ger en rad olika fördelar och dessutom eliminerar nackdelar som andra metoder ger:

.

Fördelar Aeroponic cultivation

.

 • Större skörd
 • Snabbare tillväxt
 • Året-runt-metod
 • Minimal risk för pest och sjukdomar
 • Oberoende av väder
 • Oberoende av yttre påverkan
 • Mindre vattenåtgång
 • Minde växtnäring
 • Mycket bättre ekonomi

.

Nackdelar med andra metoder som ej är slutna som Aeroponic cultivation:

.

 • Behov av bekämpningsmedel
 • Drabbas av pest och sjukdomar
 • Påverkas av väder
 • Påverkas av föroreningar i luften
 • Kräver mer vatten

.

.

04 - DanCann Pharma´s Cannabis-bulk - Extrem renhet utan strålning - "New Benchmark"

.

Ett problem inom branschen som många har är att uppnå en tillräcklig renhetsgrad på den odlade cannabisbulken. Detta åstadkommer man genom att använda sig av strålning, på så sätt får man en cannabis fri från föroreningar av olika slag. Även på detta område har DanCann Pharma lyckats nå fantastiska resultat på sin odlade cannabis, UTAN att använda sig av strålning! Det visar på DanCann Pharma´s fördelar med sin produktionsmetod och hur professionellt man arbetar i företaget. Detta sparar givetvis också pengar och ger ännu högre marginaler.

.

"DanCann Pharma A/S: Establishing a new benchmark in the industry as impressive test results show extreme product purity without the use of radiation (Cision)

COPENHAGEN, Denmark, 16 May 2022 - DanCann Pharma A/S (SS: DANCAN) ("DanCann Pharma" or the “Company”), a Danish company powered by cannabinoids, hereby announce impressive and unique results of analysis for its upcoming products.

Tetrahydrocannabinol (“THC”) is one of the active substances extracted from cannabis, and DanCann Pharma has succeeded in extracting biomaterial with a solid content of THC. Now several laboratory tests show that the products are free of contaminants and impurities without the use of radiation - a process that is common within the industry.

DanCann Pharma’s biomaterial is produced based on best practices from the pharmaceutical industry in combination with advanced environmentally controlled cultivation technology and vertical cultivation. The genetics are cultivated in boxes on several floors without the use of soil or other media, but with a specially developed system that adds the necessary fertilizers and nutrients. The automated cultivation processes and minimized external product contact have created significant results so far.".

.

.

05 - Ökad försäljning/nya produkter via helägda CannGros

.

Det helägda förvärvet av CannGros förväntas också öka tillväxten framöver. Redan nu är man klart störst inom det pilotprogram som finns i Danmark för medicinsk cannabis. Just nu har man tre produkter på marknaden och en mycket intressant 4:e produkt som förväntas godkännas närsomhelst. Nuvarande produkter erhåller man från Bedrocan BV i Nederländerna. Bedrocan och dess produkter beskrivs enligt följande:

.

"In the current CannGros product portfolio you will find Bedrocan products imported from the Netherlands. Bedrocan products, which are the only products worldwide categorized under "medical cannabis" which is fully GMP-certified (Good Manufacturing Practice) from cultivation to packing. The portfolio consists of: Bedrocan®, Bedica® and Bediol®"

.

DanCann Pharma (CannGros) har avtal med Bedrocan om ytterligare två produkter samt en mycket intressant cannabis-olja som spås en stor försäljning, än så länge konfidentiellt om vilken produkt och om det rör sig om antingen det ena eller en kombination av både CBD/THC. Cannabis-oljan förväntas accelerera försäljningen på ett mycket starkt sätt. Pipeline för DanCann Pharma ser alltså ut som följer:

 1. Bedrocan® 5 g : På marknaden, licensrättigheter med Bedrocan BV
 2. Bedica® 5 g: På marknaden, licensrättigheter med Bedrocan BV
 3. Bediol® 5 g: På marknaden, licensrättigheter med Bedrocan BV
 4. CBD(?)/THC(?) - oil: Marknadsgodkännande väntas närsomhelst
 5. Bedrolite® 5 g: Licensrättigheter avtal med Bedrocan BV
 6. Bedronol®: Licensrättigheter avtal med Bedrocan BV

.

.

06 - Potentiell jackpot via rättigheter för QIXLEEF™, potentiell marknad toppar på $1,7 mdr! Sitter DanCann Pharma på ett potentiellt guldägg?!

.

.

.

DanCann Pharma har signerat en deal med Tetra Bio-Pharma i Kanada för 4 olika läkemedel för länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland samt sensationellt även Europas överlägset största marknad Tyskland(!). De potentiella läkemedlen är:

 • QIXLEEF™
 • Reduvo™
 • Adversa®
 • Enjouca™

.

QIXLEEF™ ser ut att ha en exceptionell potential som ersättare för opioid-läkemedel. Sitter DanCann Pharma på rättigheter till en kommande blockbuster-drug?! Det finns en hel del som talar för att QIXLEEF™ kan innebära att DanCann Pharma sitter på ett potentiellt guldägg.

DanCann Pharma har alltså lyckats signera rättigheterna för QIXLEEF™ från Tetra Bio-Pharma i Kanada. Det finns prognoser som pekar på en möjlig blockbuster-potential för QIXLEEF™.

.

Vad är det då som gör QIXLEEF™ så lovande? Det är flera faktorer som gör att detta kan bli exceptionellt värdefullt för DanCann Pharma:

 • QIXLEEF™ har visat sig fungera mycket bra mot smärta
 • QIXLEEF™ kan potentiellt vara en ersättare till alla de opioider som orsakat en stor opioidkris i bla USA. Användare har drabbats av beroende, liv har slagits i spillror och självmord inom gruppen har eskalerat. Läkemedelsbolag har drabbats av enorma böter och lämnat opioid-läkemedel bakom sig, nu söker man ersättnings-läkemedel.
 • QIXLEEF™ har från EMA klassats som en Orphan Drug Designation, dvs särläkemedelsstatus.
 • I juli 2021 togs ett beslut av Central Ethics Committee om godkännande för att accelerera FAS II-studien iom att man skulle tillåta att uppdatera protokollet för studien att direkt jämföra QIXLEEF™ med tre orala opioider i studien. En tydlig signal från myndigheterna att man är i stort behov av läkemedel som kan ersätta opioider.
 • I november 2021 rapporterades positiva initiala data från FAS II-studien med QIXLEEF™. Både säkerhet och effektivitet var positiva. Patienter med smärta fick positiv effekt.
 • I juli 2022 slöts ett avtal mellan Tetra Bio-Pharma och Akanda Corp. gällande leverans av cannabis-råvara till de pågående studierna samt för kommande kommersialisering.

.

 • Tetra Bio-Pharma och Akanda Corp. uppdaterade i juli 2022 prognosen för QIXLEEF™ till $1,7 mdr 2028, alltså en peak-sale på ca 17,5 mdr SEK för 2028.
 • QIXLEEF™ är ett potentiellt Guldägg för DanCann Pharma (!)

.

.

.

Källhänvisningar:

https://www.dancann.com/

https://tetrabiopharma.com/

https://www.medipharmlabs.com/australia

https://cannassure.life/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?