Post entry

Sälj Crown Energy, SCN, Maxpeak

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Frågetecken kring folk i bolagen Crown Energy, SCN och Maxpeak.

//Edit: Alla personer som nämns i detta blogginlägg anser sig säkert helt oskyldiga till alla ev brott eller misstankar om brott eller andra oegentligheter etc och att de inte har gjort något fel över huvud taget.

Berörda personer inbjuds härmed att ge kommentarer till detta blogginlägg för att klarlägga sin situation.//

Personerna bakom bolag

Att välja vilka bolag man ska köpa aktier i handlar ju om att bedöma vilka bolag som är bra respektive dåliga osv.

Ofta betraktar man bolag då som separata enheter ("organismer") som lever sitt eget liv, men ett bolag utgörs ju i hög grad av personerna i bolaget.

Att välja bolag att köpa aktier i handlar därmed bla om att bedöma personerna i bolaget.

Stureguld: Joacim Nord

Tex i ett tidigare blogginlägg från 14 juni 2013 fick aktien i bolaget Stureguld rekommendationen "sälj" pga rättsprocessen mot vd Joacim Nord: http://www.redeye.se/aktiebloggen/stureguld/salj-stureguld-aktien

Enl blogginlägget bla:

"Åklagaren Pontus Hamilton har skickat in en stämningsansökan (daterad 31 maj 2013) till Stockholms tingsrätt där Joacim Nord åtalas för att genom aktieaffärer ha fått Stureguld-aktiens börskurs att stiga kraftigt i okt 2011 (precis innan budet på bolaget Guld Invest som var med betalning i form av nya Stureguld-aktier)"

"Enl åklagaren är brottet att betrakta som grovt.

Nords agerande är enl stämningsansökan ett brott mot "Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument" och kan leda till fängelse för Nord vid fällande dom. Som led i rättsprocessen satt Nord anhållen 5-8 feb 2013.

Själv anser han sig dock helt oskyldig."

Själv anser sig alltså Joacim Nord säkert vara helt oskyldig och att han inte gjort något fel, men i blogginlägget blev slutsatsen ändå "sälj" för Stureguld-aktien pga rättsprocessen.

Där är nästa steg nu att rättegången ska äga rum 31 jan 2014.

Stureguld är noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North men har sedan blogginlägget bytt namn till New Equity Venture International (nedan kallat Nevi).

När blogginlägget skrevs låg börskursen i 7,25 kr (slutkurs 14 juni 2013) och nu ligger den i 3,26 kr (strax efter kl 17 den 25 sep 2013, dvs drygt tre månader senare).

Bolaget håller precis på att be aktieägarna om ett kapitaltillskott kring 2 miljoner kr "för att inneha möjligheten att expandera och investera under hösten (2013) i nuvarande samt nya bolag": www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2013/09/05/new-equity-venture-international-ab-genomfor-foretradesemission.html

I memorandument om kapitaltillskottet motiveras det dock enl följande:

"New Equity Venture International AB:s motiv till emission:

Öka spridningen och handeln i aktien

Sekundärt kommer bolag att efter emissionen ej vara beroende av externa långivare"

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=444717

För att få in kapitaltillskottet säljer bolaget ut knappt 600 000 nya aktier för 3,50 kr per st.

Teckningstid tom 30 sep 2013.

Informationsmemorandum (daterat i sep 2013) om kapitaltillskottet: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=444717

Där uppges finansfirman Eminova Fondkommission AB vara finansiell rådgivare till Nevi i samband med kapitaltillskottet: http://www.eminova.se/

Tydligen en Gunnar Dahlman vd för Eminova: http://www.allabolag.se/5568897887/Eminova_FK_AB

I memorandumet verkar dock ej stå något om rättsprocessen mot Nevi-vd:n Joacim Nord.

Det finns bara tex följande avsnitt:

"Tvister

Bolaget är inte part i och har inte kännedom om något rättsligt förfarande som har eller kan förväntas få väsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget eller dess verksamhet."

Nevi äger bla 66% av Aktietorget-noterade smyckebolaget VJ Since 1890.

Och VJ är värt 17 miljoner kr vid nuvarande börskurs på 0,13 kr.

66% av 17 miljoner kr blir ca 11 miljoner kr.

Men Nevis börsvärde är bara 4-5 miljoner kr vid börskurs 3,26 kr (6-7 miljoner kr om den pågående nyemissionen blir fulltecknad).

Det kan ju då tyckas billigt med ett bolag som värderas till 6-7 miljoner kr fast bolaget har en tillgång värd 11 miljoner kr.

Dessutom äger Nevi det separata dotterbolaget Stureguld.

Dock hade Nevi ett resultat på -4 miljoner kr (exkl VJ) under första halvåret 2013 (vilket väl då avser Stureguld).

Och Nevis skulder uppgick till 3 miljoner kr per slutet av juni 2013 (exkl VJ:s skulder).

Cefour: Mats Krönlein

Skandalen kring Aktietorget-noterade bolaget Cefour är en annan härva där bla styrelseordförande Mats Krönlein häktades enl besked nu i sep 2013: http://www.di.se/artiklar/2013/9/13/styrelseordforanden-i-cefour-haktad/

Orsaken till häktningen är att Krönlein är "på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott och grovt svindleri", men själv anser han sig säkert helt oskyldig.

Cefours affärsidé är ju fyllda plastvinglas som försluts med lock med hjälp av en youghurtmaskin.

Första halvåret 2013 uppgick intäkterna till 3 miljoner kr och resultatet till -4 miljoner kr.

I juli 2013 kom besked om att ett bolag från Kroatien ville köpa Cefour och skulle inför det genomföra en genomgång av Cefour.

Så sent som i början av juli 2013 handlades Cefour-aktien i 0,11 kr men efter beskedet om budplanerna i slutet av månaden sköt aktien i höjden till 0,36 kr som högst.

Men det kom aldrig något bud och dessutom framkom att Krönlein lånat ut 60 miljoner av sina Cefour-aktier till sin affärspartner Dejan Shabacker som sålt aktierna efter att aktiekursen steg pga beskedet om budplanerna.

Cefour-aktien är tills vidare handelsstoppad på Aktietorget pga händelseförloppet: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66704

Spekulationer pågår nu om att det aldrig förekom några budplaner utan att upplägget var konstruerat för att Krönlein skulle kunna sälja sina Cefour-aktier till högsta möjliga börskurs där börskursen var uppblåst på felaktiga grunder.

Även Shabacker har häktats pga det som hänt, men båda anser sig säkert helt oskyldiga.

//Edit: En källa känner till Krönlein sedan tidigare och uppger att källans intryck är att Krönlein var en bra kille.//

Men oavsett om Krönlein är skyldig eller oskyldig så lär man ju som aktieinvesterare framöver avstå från att köpa aktier i börsbolag där han är delaktig i någon form.

//Edit: Enl åklagaren Arne Fors från Ekobrottsmyndigheten kan Cefour-härvan ha planerats sedan flera månader: http://www.di.se/artiklar/2013/9/24/ny-misstankt-i-cefourharvan/

För två veckor sedan (från DI-artikeln i länken ovan som publicerades 25 sep 2013) inledde åklagaren en förundersökningen om härvan "efter misstankar om grovt insiderbrott och svindleri".

De Cefour-aktier som Krönlein och Shabacker sålde (efter beskedet om ett ev bud på Cefour) såldes för 15-18 miljoner kr.

Enl artikeln:

_"Nu arbetar åklagaren efter teorin om att det indikativa budet från det kroatiska bolaget var en bluff med syfte att pressa upp aktiekursen.

'Vi tror att det finns en gemensam brottsplan och att man kan ha planerat det här från mars_ (2013) och framåt', säger Arne Fors."

Enl artikeln finns även en tredje person (en man) misstänkt i härvan (utöver Krönlein och Shabacker).

Han hade ej delgetts misstanke om brott ännu när DI-artikeln publicerades 25 sep 2013.

//

//Edit: Cefour är tydligen baserat i Åhus på skånska ostkusten och Sydsvenska Dagbladet skriver om att småspararnas intressorganisation Aktiespararna blir nerringda av medlemmar som är oroliga över Cefour: http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/aktiespararna-nerringd-av-oroliga-1/

Albin Rännar är chef för Aktiespararnas marknadsbevakning och säger följande om Cefour-härvan enl artikeln:

"Det är ett så flagrant övertramp mot all god sed på aktiemarknaden."

Enl artikeln finns en aktieägargrupp med ca 100 Cefour-aktieägare som avser kräva skadestånd (av Cefour-grundaren Mats Krönlein och Cefour-storägaren Dejan Shabacker) för det som hänt.

Aktiespararna har valt att stödja gruppen.

Enl Albin Rännar kan de som krävs på skadestånd bli fler än Krönlein och Shabacker:

" Om skadeståndet riktas mot de misstänkta, mot styrelsen eller mot revisorerna är inte bestämt än."

I Cefour valde hela styrelsen plötsligt att avgå när skandalen briserade.

Nästa hållpunkt är enl artikeln imorgon fre 27 sep 2013 då beslut ska fattas om Krönlein och Shabacker ska förbli häktade eller ej.

//

//Tillägg 27 sep 2013

Så sent som i aug 2013 gav Cefour prognosen att bolagets intäkter skulle uppgå till 21 miljoner kr för helåret 2013.

Idag kom besked om att intäkterna kommer att bli väsentligt lägre än så:

"Idag kan bolaget konstatera att mycket av de förespeglingar som angavs är att beteckna som osäkra."

www.avanza.se/placera/telegram/2013/09/27/cefour-overger-omsattningsprognos-for-2013.html

Orsaken uppges bla vara intäkter som förväntades under andra halvåret 2013 från Balkan-länderna och från annonser på Cefour-glasen, men nu inte kommer att erhållas.

Pressmeddelandet om detta från Cefour undertecknat av vd Mikael Berholts som hittills verkar sitta kvar: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66897

Enl pressmeddelandet bla:

_"Idag kan bolaget konstatera att mycket av de förespeglingar som angavs är att beteckna som osäkra och Cefour har gjort en genomgång av orderläget och ser sig nödsakade att revidera tidigare omsättningsprognos.

Orsakerna är flera och bl.a. är det idag osäkert vad 'affärsmöjligheter i Balkanländerna' kan innebära. Även de utannonserade licensintäkterna gällande reklam på glasen är intäkter som är ytterst osäkra. Båda är händelser som skulle ha utgjort en väsentlig del av försäljningen för tredje och fjärde kvartalet."_

Intäkterna från USA väntas öka men det uppges dock bara bli mindre belopp i form av testordrar etc.

Besked även idag om att extra bolagsstämma i Cefour är på gång för att välja nya styrelseledamöter: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66898

Bla:

"Representanter från Maxpeak/Capillum kommer att ingå som en del av styrelsen (...)"

Mer om Maxpeak och Capillum nedan.

Cefour-aktien fortfarande handelsstoppad på Aktietorget och dessutom flyttad till Aktietorgets observationslista sedan härvan uppstod.

//

Öresund: Mats Qviberg

I samma kategori skulle man kunna sätta finansmannen Mats Qviberg som är styrelseordförande och huvudägare i investmentbolaget Öresund värt totalt 2,8 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 122,75 kr: http://www.bloomberg.com/quote/ORES:SS

Orsaken är att Qviberg är en av de som är brottsmisstänkta och krävs på jätteskadestånd av restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ där Öresund var huvudägare och Qviberg styrelseordförande.

Även Öresund självt hör till de parter som krävs på skadestånd i härvan av restbolaget HQ.

Nyckelfrågan är vad Qviberg visste eller inte visste kring de stora tradingförluster som HQ drabbades av och blev firmans fall, särskilt eftersom Öresund som storägare i HQ godkände att HQ fortsatte betala ut stora aktieutdelningar till sina aktieägare även efter att tradingförlusterna uppstått och HQ hamnat i kris (fast det inte var känt för utomstående då).

• Visste han inte om tradingförlusterna är det illa för då tyder det på att han inte hade koll på HQ:s verksamhet.

• Visste han om tradingförlusterna är det ännu värre, för då innebär ju det att han var införstådd med den riskabla tradingverksamhet som ledde till förlusterna och att han dessutom bidrog till att förlusterna ej offentliggjordes förrän långt efter att de uppstått etc.

• Kan det ha varit HQ:s tradingchef Fredrik Crafoord som agerade otillåtet på eget bevåg och därmed skapade tradingförlusterna i HQ på så sätt? Det kunde ha varit så men verkar ändå inte vara fallet, eftersom Crafoord ej ens är misstänkt i brottmålsprocessen kring HQ och åklagaren Martin Tidéns pågående förundersökning i den processen.

Den allmänna uppfattningen (vilket Qviberg säkert själv förnekar) är väl att han hela tiden var fullt införstådd med HQ:s tradingverksamhet, och till och med drev på verksamheten - särskilt efter att förlusterna börjat uppstå eftersom målet då blev att genom ytterligare trading göra vinster så att förlusterna återhämtades.

Tecken på det är ju bla att han beskyllde styrelseledamoten Catharina Lagerstam för att ha för svaga nerver (vilket han själv sedan bad om ursäkt för).

Och konsultfirman Navigants HQ-utredning hade följande slutsats:

"(...) the Bank's valuations and the corresponding Edge indicates that the Bank (dvs HQ) _was attempting to trade its way out of unrecognized trading losses.

In other words, the Bank's misvaluation covered up realized trading losses with unrealized gains from derivative trading in 2006.

Had the Bank separately reported these results in 2007, 2008, and 2009, it would have been obvious that significant, unrealized gains were compensating for realized losses."_

Mer om det i tidigare blogginlägg (från 11 aug 2013) om HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

//Edit: En uppfattning är att HQ:s tradingförluster varken berodde på Qviberg eller Crafoord utan åtminstone till stor del på den forcerade utförsäljning av HQ:s tradingportfölj som orsakades och drevs fram av HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstams kritiska internutredning samt Finansinspektionen.

Portföljen bestod ju tydligen i hög grad av illikvida optioner med långa löptider, och om de prompt skulle säljas ut direkt fanns det (enl detta resonemang) ingen chans att få ut rimliga marknadspriser på kort tid.

Det var på samma sätt när aktiemäklarfirman Carnegie blev tvungen att sälja ut sin motsvarande tradingportfölj.

Carnegie och HQ var de enda aktörerna i Sverige som upprätthöll handel med denna typ av optioner och var "market makers" i dem, så att om någon ville köpa eller sälja en viss option så ställde Carnegie och HQ upp och ingick motpositionen.

Följden blev att de blev sittande med stora mängder illikvida optioner, och det hade inte gjort något om man satt kvar med portföljen långsiktigt. Men vid en snabb, forcerad utförsäljning blev det katastrof som ej berodde på att tradingen i sig var dålig utan just på den snabba utförsäljningen då det inte gick att få ut normala marknadspriser.

Det har varit tal om hur andra aktörer i marknaden inte trodde sina ögon när Carnegie och HQ i olika omgångar började sälja ut sina tradingportföljer till vrakpriser bara för att bli av med dem.

Det berörs delvis i Carnegies fd chefshandlare Aleksandar Adamovics bok "Ondskans herrar" vad gäller Carnegie.

Restbolaget HQ:s styrelseordförande, advokat Christer Sandberg, håller dock inte alls med om beskrivningen närmast ovan (dvs att orsaken till HQ:s tradingförluster skulle ha varit en snabbt, framtvingad utförsäljning av tradingportföljen etc).

Enl mejlsvar från Sandberg (på frågan om han tror det finns fog för en sådan beskrivning av orsaken):

"Tyvärr är det inte möjligt att ge ett enkelt och kort svar på Din fråga.

_Jag tror dock inte att ens Qviberg skulle inta den ståndpunkten.

I övrigt innehåller Din redogörelse mycket faktafel och felaktiga antaganden beträffande derivaten._

På vår hemsida (dvs restbolaget HQ:s hemsida: http://hqab.se/ ) har vi lagt ut Navigants rapport.

//Edit: Det avvser väl denna: http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf //

I den finner Du uppgifter om hur derivatportföljen såg ut under perioden.

Du ser även att den har bytts ut kvartalsvis och att man alltså inte satt fast i långa positioner under lång tid.

Inte heller var det illikvida instrument. Tvärtom; extremt likvida."

//

I brottmålet i HQ-härvan har åklagaren Martin Tidén sagt att han håller på med förundersökningen och att den ska vara klar kring årsskiftet 2013/2014.

Först då vet man om Tidén i nästa steg kommer att väcka åtal mot bla Qviberg.

Och vid sidan av brottmålsprocessen väntar alltså skadeståndsprocessen där restbolaget HQ (med sin huvudägare, fastighetsmagnaten Sten Mörtstedt) kräver 3 miljarder kr av personer och bolag inblandade i HQ-härvan (bla Qviberg).

• Ovannämnda tidigare blogginlägg om restbolaget HQ (från 11 aug 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Då (9 aug 2013) låg HQ-aktien i 0,19-0,20 kr vilket gav HQ ett börsvärde på 40-42 miljoner kr på Aktietorget.

Nu (25 sep 2013) ligger aktien i 0,51 kr vilket ger HQ ett börsvärde på 107 miljoner kr, vilket tyder på ökade förhoppningar på att HQ kommer att få ut en hel del i skadestånd.

En orsak är väl bla att revisionsfirman Pwc dömdes att betala ett stort skadestånd till konkursboet efter kraschade börsbolaget Prosolvia i ett liknande mål, och där Pwc valde att ingå förlikning och betala 700-800 miljoner kr till konkursboet.

Revisionsbyrån KPMG är ju en av de parter som restbolaget HQ kräver skadestånd av.

• Separat blogginlägg (från 13 aug 2013) med fd HQ-styrelseledamoten Pernilla Ström: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update-svar-fran-fd-styrelseledamot

Qviberg själv anser sig väl helt oskyldig till brott och att skadeståndskraven mot honom och Öresund är helt grundlösa.

Men oavsett det är frågan om man utifrån det som hänt bör äga aktier i Öresund så länge Qviberg finns med där.

Öresund-aktien har dock haft en långsiktigt god utveckling trots HQ-kraschen.

Och Öresund anser skadeståndskravet mot Öresund är så grundlöst att Öresund ännu inte bokfört en enda krona i förväntad kostnad från det.

Efter hela HQ-härvan har bla framkommit att Mats Qviberg bryter mot svensk kod för bolagsstyrning i investmentbolaget Öresund som kontrolleras av honom.

Enl pressmeddelande från Öresund 9 sep 2013:

"Valberedningen (i Öresund) avviker från 'Svensk kod för bolagsstyrning' vad gäller att styrelsens ordförande (dvs Qviberg själv) _även är ordförande i valberedningen.

Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande."_

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/1D/FD/wkr0006.pdf

Även i pressmeddelandet:

"En aktieägare som är bland de fyra största har avböjt att deltaga i valberedningens arbete."

Vem och varför?

Öresunds största aktieägare per slutet av 2012 enl bolagets hemsida:

1. Mats Qviberg (inkl maka och barn, exkl Johan Qviberg) 25,6%
2. (Mats Qvibergs son) Johan Qviberg 2,9%
3. Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse 2,8%
4. Astrid Ohlin 2,4%
5. JPM Chase N. A. 2,0%
6. H&Q särskilda pensionsstiftelse 1,2%

http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html

Lite skumt även att Öresund anlitar en revisor (Anders Bäckström) från revisionsfirman KPMG som alltså är en av de parter som krävs på jätteskadeståndet av restbolaget HQ pga påstått felaktigt agerande i revisorsarbetet i HQ (även om KPMG säkert anser sig inte ha gjort något fel och att skadeståndskravet mot KPMG är helt grundlöst).

Dvs om Qviberg ville rentvå sig borde han ju dels följa svensk bolagskod till punkt och pricka och anlita en annan revisionsbyrå än den som anklagas för oegentligheter i HQ-härvan (även om både Qviberg och revisionsfirman anser sig helt oskyldiga)?

Crown Energy: Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är tidigare känd för svenska aktieinvesterare då han var vd och storägare i oljebolaget PA Resources.

Bolaget växte sig under Janssons ledning allt större och börskursen steg, men sedan inleddes problemen.

PA Resources misslyckades med att nå tidigare lämnade prognoser flera gånger i rad, och till slut lämnade Jansson bolaget som senare hamnade i akut kris.

PA Resources finns ännu kvar på börsen men den tidigare börskursen har rasat kraftigt.

Enl ett flerårsdiagram låg PA Resources-aktien i motsvarande över 5 000 kr under hösten 2008 medan kursen idag bara är 10,80 kr.

Visst kan man säga att det var otur att det gick som det gick och Jansson själv uppger säkert att han inte såg några tecken på att det skulle gå som det gick.

Och det var ju skickligt av honom att bygga upp PA Resources till det stora bolag det var ett tag innan krisen inleddes.

Nu är Jansson alltså istället aktiv i oljebolaget Crown Energy noterat på NGM-börsen och där värt 220-230 miljoner kr vid nuvarande börskurs 8,65 kr.

Jansson är själv vd i Crown Energy och per slutet av juni 2013 var hans ägarandel 59% av bolaget: http://crownenergy.se/ir/aktien/agare

Beskrivning av bolaget enl Bloomberg.com:

"Crown Energy AB is is an international oil and gas exploration and production company.

The Company has interests in Equatorial Guinea, South Africa and Madagascar."

http://www.bloomberg.com/quote/CRWN:SS

Crown Energy betalar aktiemäklarfirman Remium för att få finnas med på Remiums börsbolagssida Introduce.se där Crown Energy beskrivs så här:

_"Prospektering i Afrika

Crown Energy är ett svenskt bolag med verksamhet inom prospektering och förädling av olje- och gasprojekt i underexploaterade områden._

I ett initialt skede ligger bolagets huvudsakliga geografiska fokus på Afrika.

Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser tills de är redo att överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin."

Remium har självt angett Remium går i god för att de bolag som finns med på Introduce.se har en särskild kvalitetsstämpel, dvs att man kan lita på att det inte är några skumma bluffbolag etc.

Enl Introduce.se har Crown Energy ägarintressen i tre oljeletningsområden:

Ekvatorialguinea (block P)
Madagaskar (Manja block 3108)
Sydafrika (block 2B)

Videoklipp från 18 jun 2013 på Introduce.se där Jansson själv pratar om Crown Energy: http://www.introduce.se/foretag/crown-energy/intervjuer/2013/6/crown-energy-intervju-med-vd-ulrik-jansson

Där framkommer bla att Crown Energy föreslagit köp av ett oljeletningsområde i Irak med potential till 20 miljarder fat olja.

Crown Energy får rätt till 60% av ev framtida oljeproduktion i fältet medan den lokala myndigheten får 40%.

CE måste dock stå för alla investeringar och kostnader för att få igång den ev produktionen.

Avtalet gäller (avseende oljeletningsfasen) i sju år med möjlighet för CE att förlänga avtalet i tre år.

När fyndigheter ev hittas får de utvinnas i upp till 20 år med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Att avtalet över huvud taget kan komma till stånd förklarar Jansson med den långa relation som finns med den lokala regeringen i Irak sedan 2006/2007.

Själva avtalet utformades för ett drygt år sedan (före jun 2013, dvs typ under våren 2012).

Avtalet ligger i svenska bolaget Tigris Oil som CE köper för 15 miljoner kr vilket betalas med nya CE-aktier avräknat till en CE-aktiekurs på 8 kr per st (jämfört med nuvarande börskurs på 8,65 kr).

På en extra bolagsstämma i CE i slutet av juli 2013 eller början av aug 2013 ska CE:s aktieägare godkänna köpet av Tigris Oil.

I en kommentar i q2/2013-resultatrapporten (från 22 aug 2013) säger Jansson att det tom kan finnas 20-30 miljarder fat olja i Tigris Oils oljeletningsområde i Irak: http://crownenergy.se/2b/uploads/355/pm_130822_delarsrapport_januari-juni_2013.pdf

Enl rapporten visar det sig att extrastämman ännu ej verkar ha hållits, men att den måste hållas för att affären ska kunna genomföras eftersom Jansson själv är delägare i Tigris Oil.

Det är reglerna enl den så kallade Leolagen.

Dessutom står det att berörda myndigheter i Irak måste ge sitt godkännande innan extrastämman hålls.

http://crownenergy.se/2b/uploads/358/crown_energy_ab-delarsrapport_q2_2013.pdf

Redan finns alltså en del frågetecken kring Jansson, men det stora frågetecknet är hans roll i den så kallade Amarant-skandalen beskriven här: http://amarantskandalen.blogspot.se/

Visst kanske man inte ska tro allt man läser på internet, men det som står i länken ovan om Jansson är i alla fall tillräckligt för att resa frågetecken som gör att det finns skäl att avstå från att äga aktier i Crown Energy pga Jansson.

Enl länken (som i hög grad hänvisar till artiklar från Realtid.se) bla:

• Stora pengar har i skandalen lurats av svenska småsparare.

• Det gäller bolaget IGE Resources där försök att plundra bolaget har genomförts.

IGE Resources är börsnoterat på Oslobörsen.

Bolaget är där värt 58 miljoner norska kr i skrivande stund vid en börskurs på 0,32 norska kr.

Bolagets verksamhet enl Bloomberg.com:

"IGE Resources AB explores for diamonds, and precious and base metals.

The Company explores for diamonds in Africa, nickel in Sweden, and gold and base metals in Kenya."

http://www.bloomberg.com/quote/IGE:NO

Aktien har bla varit uppe i en topp på över 30 nok i början av 2009: http://www.bloomberg.com/quote/IGE:NO/chart

• I dec 2012 framkom att bolaget Amarant (med bla förre Eniro-vd:n Lars Guldstrand) köpt en majoritet av IGE Resources.

Bakom Amarant finns bla förre Eniro-vd:n Lars Guldstrand och Amarants vd Arto Kuusinen.

Kopplat till Amarant är även bolaget Alluvia som enl plan skulle börsintroduceras, samt Aktietorget-noterade bolaget Mineral Invest.

• Senare i dec 2012 föreslår Amarant tre nya styrelseledamöter i IGE, bla Ulrik Jansson som ny styrelseordförande för IGE.

• I mars 2013 avgår IGE:s revisor samtidigt som revisorn polisanmäler IGE-styrelsen. Orsaken uppges vara att 50 miljoner kr är borta från IGE:s kassa.

//Edit: IGE:s revisor var från revisionsfirman KPMG som stäms på jättebelopp för påstådda fel begångna i sitt revisorsuppdrag i aktiemäklarfirman HQ.

//

• Det framkommer att pengarna betalats från IGE till Alluvia som delbetalning i IGE:s planerade förvärv av bolaget Ghana Gold. IGE:s utbetalning av pengarna visade sig ha genomförts redan i jan 2013 långt innan någon Ghana Gold-affär var klar.

• Som led i köpet av Ghana Gold ska även nya IGE-aktier betalas ut till säljaren. Hela affären ska dock godkännas först på en extra bolagsstämma i apr 2013.

• Ett dotterbolag till Alluvia uppges ha ställt säkerhet för IGE:s utbetalning. Säkerheten uppges bestå av aktier i bolaget AMT (Advanced Mineral Technologies). Enl IGE-styrelsen är AMT-aktierna värda 180 miljoner kr, men enl Dagens Industri är aktierna bara värda 2 miljoner kr.

• Ulrik Jansson (i egenskap av IGE-styrelseordförande) uppger sig ej vara oroad över det enl DI-artikeln från mars 2013: http://www.di.se/artiklar/2013/4/23/iges-ordforande-forsvarar-guldaffar/

• I apr 2013 byts IGE-vd:n Thomas Carlsson ut mot Amarant-företrädaren Terje Engström Lien som redan sitter i IGE-styrelsen. Styrelseordförande Ulrik Jansson ser positivt på förändringen.

• Senare i apr 2013 förnekar Jansson att han har några kopplingar till Amarant, trots uppenbara tecken på att han har kopplingar till Amarant.

Tex hänvisar Realtid.se till att Janssons bolag USB Investment B.V. uppgetts vara ägare i Amarant enl ett tidigare memorandum om Alluvia och att Jansson enl en investerarpresentation från sep 2012 var på tal att bli styrelseordförande för Alluvia: http://www.realtid.se/ArticlePages/201304/04/20130404122946_Realtid521/20130404122946_Realtid521.dbp.asp

Så här svarade Jansson till Realtid.se i apr 2013 enl länken ovan:

"Jag kan inte svara för vad Alluvia och Amarant gör vid sina kontakter med potentiella investerare.

Vad jag däremot vill framhålla är att jag inte står bakom Amarant eller Alluvia.

Den enda kopplingen jag har till dessa bolag är att jag vid två tillfällen i samband med investerarpresentationer har ställt upp [som] sakkunning om mining i Afrika.

Kommer jag ihåg rätt var det ett tillfälle i maj och dels i juni förra året (dvs 2012).

Det var ett tiotal personer närvarande och mötena hölls i Mangolds regi om jag minns rätt."

//Edit: Av Janssons ägarandel på knappt 60% av Crown Energy är det för övrigt USB Investment som äger drygt 48% medan Jansson personligen äger drygt 10% per slutet av jun 2013: http://www.introduce.se/foretag/crown-energy/kalender-och-agare

//

• Senare i apr 2013 inleder Ekobrottsmyndigheten förundersökning om brott i IGE pga de försvunna 50 miljoner kronorna.

//Edit: Enl mejlsvar från Ekobrottsmyndigheten är det Olof Kronlund som är åklagare i detta mål.

Frågor till Kronlund:

1)
Hur ser tidplanen ut?

När väntas förundersökningen vara klar?

Och kommer beslut om åtal eller ej även att fattas vid den tidpunkten?

2)
Vilka är det som omfattas av förundersökningen?

Vad misstänks de för?

Hans mejlsvar på frågorna:

"Det är alltid svårt att ange exakta tider eftersom utredningstiden oftast är beroende av vad som framkommer.

Jag räknar dock med att den (dvs förundersökningen/'utredningen') kommer att vara klar senast våren 2014.

_Beslut i åtalsfrågan fattas som regel i anslutning till att utredningen avslutas (genom att utredningen läggs ned eller att utredningen färdigställs).

Jag kan av sekretesskäl ej gå in på om det finns några misstänkta personer i ärendet och vad de i så fall misstänks för."_

//

Samtidigt är IGE:s plan att ha en extra bolagsstämma 26 apr 2013 där IGE-aktieägarna ska godkänna Ghana Gold-förvärvet.

• Enl artikel i norska tidningen Dagens Näringsliv uppger den Dubai-baserade affärsmannen Johan Ulander att han står bakom Amarant.

Enl länken om Amarant-skandalen:

"Ulander har åtskilliga år bakom sig i fängelseför bedrägerier och ekobrrott i Finland, det längsta straffet på 7 år, men han har alltså numera Dubai som bas för sin ekonomiska verksamhet."

• Senare i apr 2013 fortsätter Jansson att i egenskap av IGE-styrelseordförande förespråka IGE:s genomförande av Ghana Gold-affären enl Dagens Industri.

• IGE:s extra bolagsstämma 26 apr 2013 godkänner Ghana Gold-förvärvet, men en grupp mindre IGE-aktieägare går till domstol för att häva stämmobeslutet.

• Efter stämman avgår Jansson ur IGE-styrelsen.

• I maj 2013 får IGE delvis tillbaka pengar som uppges komma från Amarant, men det visar sig vara ett lån från Jansson till IGE mot en ränta på 12% per år.

• Senare i maj 2013 genomför Ekobrottsmyndigheten razzia hos IGE och Mineral Invest som båda har lokaler i samma kontor i Stockholm.

• I juli 2013 ogiltigförklarar Stockholms tingsrätt IGE-stämmans godkännande av Ghana Gold-affären i apr 2013.

• Senare i juli 2013 uppger Alluvia att de 50 miljoner kr som IGE betalat ut nu istället ska gå till andra investeringar. Säkerheten i form av AMT-aktier som uppgavs vara värd 180 miljoner kr uppges nu ha sålts för IGE:s räkning för just 50 miljoner kr.

• En ny aktieägare dyker upp och allierar sig med småspararna. Tillsammans lyckas de i aug 2013 stoppa Alluvias planer på att använda de 50 miljoner kronorna till andra affärer än Ghana Gold.

• Men olyckan är redan skedd. En stor del av IGE:s kassa är borta och bolaget har ej betalat tillståndsavgifter för sina fyndigheter i Afrika, vilket gjort att IGE i stor utsträckning tappar rättigheterna till dessa fyndigheter.

• IGE:s hopp står nu istället till en nickelfyndighet i Sverige som regeringen gett godkännande för.

Dvs vem vågar efter denna beskrivning investera i bolag där Ulrik Jansson är engagerad?

Som det beskrivs blir alltså intrycket att Jansson med berått mod deltagit i den olagliga plundringen av IGE på 50 miljoner kr, och var de pengarna är står skrivet i stjärnorna.

Som sagt kanske man inte ska tro allt som står på internet och Jansson anser sig säkert inte ha gjort något fel och att han är oskyldig till alla ev misstankar om oegentligheter osv.

Men beskrivningen ovan väcker ändå frågetecken.

//Tillägg 30 sep 2013

Artikel om härvan i Dagens Industri idag:

"Räd mot gruvbolag

Efter en räd styrd från Dubai befinner sig två svenska gruvbolag och 11.000 aktieägare i kris.

En företagsgrupp, där den tidigare Eniro-vd:n Lars Guldstrand har ägarintressen, har tillskansat sig kontanter och aktier värda över 300 miljoner kronor utan att göra rätt för sig."

http://www.di.se/artiklar/2013/9/27/rad-mot-gruvbolag/

De två svenska gruvbolag som avses är Mineral Invest och IGE Resources.

För övrigt är Ulrik Jansson även aktiv i ett annat börsnoterat bolag; miljöteknikföretaget Cortus Energy där han sitter i styrelsen: http://investor.cortus.se/directors.cfm

Han är dessutom största aktieägare i bolaget med en ägarandel på 15% (per slutet av juni 2013) via sitt bolag USB Investment B.V.: http://investor.cortus.se/shareholders.cfm

Cortus Energy-aktien handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

//

SCN (Scandinavian Clinical Nutrition): Ulf Söderberg

Tidigare blogginlägg om SCN:

• 29 maj 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien-0

Där fick aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 0,56 kr.

• 27 mars 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien

Där fick aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 0,76 kr.

Och nu ligger aktien i 0,43 kr (slutkurs ons 25 sep 2013).

Precis som Ulrik Janssons Crown Energy är SCN noterat på NGM-börsen.

SCN:s börsvärde ligger där på 68 miljoner kr vid börskurs 0,43 kr.

Bolagets inriktning enl Bloomberg:

"Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB researches, develops, and sells nutritional products."

http://www.bloomberg.com/quote/SCN:SS

Det är alltså ett hälsokostbolag helt enkelt.

Intäkter 2 miljoner kr och resultat -2 miljoner kr under första halvåret 2013: https://www.ngnews.se/attachments/78868?locale=sv

SCN hoppas (utöver sin befintliga verksamhet) på köpet av bolaget Medica Nord som genomfördes under sommaren 2013, samt på spenatbaserade bantningspreparatet Appethyl som ska lanseras i Norden under början av 2014.

SCN har nyligen fått ett kapitaltillskott på 5 miljoner kr från aktieägarna enl pressmeddelande från 30 aug 2013: https://www.ngnews.se/attachments/79241?locale=sv

Beskrivning av SCN i det pressmeddelandet:

"Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom:

Collacen

Immolina

CUUR

Ledactin

Appethyl

Tillsammans med produktportföljen i Medica Nord, med egna varumärken som:

Jabu´she

L-Argiplex

Nypozin

...för att nämna några, blir SCN nu en av de större aktörerna på marknaden inom sitt område.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF."

Enl blogginlägget från 27 mars 2013 bla:

"Immolina: kosttillskott för att stärka immunförsvaret"

"Härav är SCN vad gäller Immolina endast återförsäljare. Produkten tillhör University of Missisippi och SCN har försäljningsrättigheterna globalt."

"Aftonbladet skrev i jan 2011 om att Immolina är ett "bluffpiller" utan vetenskapligt bevisad effekt. Skådespelaren Mikael Persbrandt var tydligen också involverad i produkten: http://www.aftonbladet.se/halsa/article12456919.ab "

_"SCN kommenterade Aftonbladet-artikeln i ett särskilt pressmeddelande och avfärdade att det skulle vara en bluff: https://www.ngnews.se/attachments/62066?locale=sv

Men Immolina har varit en försäljningsmässig besvikelse för SCN enl årsredovisningen för 2011 (som är daterad 29 maj 2012):

'Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som koncernen haft genomfördes i april 2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter.

Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011.

Nedskrivning har härmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i koncernen till ett nollvärde.'

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn%20-%20Årsredovisning%202011.pdf "_

http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien

Uttalande från Läkemedelsverket (2007) om att bantningspillret CUUR kan påverka levern: http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2007/Rapporter-om-leverpaverkan-av-viktminskningspreparatet-CUUR/

Appethyl är baserat på spenat och även om SCN tydligen har rätt att sälja Appethyl i vissa länder är det ett annat bolag (Greenleaf Medical) som äger produkten som väl SCN då måste betala ersättning till.

Men det stora frågetecknet kring SCN är följande artikel från Aktiespararna.se daterad 21 sep 2013: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/En-sjuk-bransch/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Enl artikeln bla:

• Ulf Söderberg grundade SCN år 2005.

• Han har bla även grundat ett annat börsnoterat hälsokostbolag; Bringwell.

Här i bloggen har Bringwell-aktien fått rekommendationen "spekulativt köp" i bla tidigare blogginlägg från 26 juli 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/spekulativt-kop-bringwell

Men till skillnad från SCN har Söderberg inte längre någon koppling till Bringwell.

• Grunden för SCN var bantningsprodukten CUUR som Söderberg tog med sig från Bringwell till SCN.

• SCN-aktien börsintroducerades i slutet av 2006 för en introduktionskurs på 10 kr per st. Söderberg själv deltog inför börsintroduktionen i presentationer om bolaget fast han ej var vd längre sedan 2005 men satt kvar i styrelsen. Och sedan börsintroduktionen till idag har SCN-aktien falit med 96%.

• Söderberg har lyckats fiska ut miljontals kr från SCN i form av "konsultarvoden" under årens lopp. Han har även lånat ut pengar till SCN för en ränta på höga 18%/år.

År 2008 fick han ut 1,6 miljoner kr i ersättning för perioden jan-maj plus ett avgångsvederlag på ett halvårs lön.

Han fick även ut provision som andel av det kapitaltillskott SCN begärde av aktieägarna 2008.

Totalt kvitterade Söderberg ut över 3 miljoner kr från SCN för 2008.

Nu har Söderberg kopplingar till SCN via bolaget QV Private Equity som var ägare till bolaget Medica Clinical Nord (ovan kallat Medica Nord) som nyligen har sålts till SCN.

Som ersättning fick QVPE 98 miljoner nya SCN-aktier.

QVPE hade även lånat ut pengar till SCN för en ränta på 15-16%/år, men fick istället nya SCN-aktier för 20 miljoner kr för lånen.

QVPE hade även avtal med SCN tidigare om att sköta SCN:s verksamhet (inkl lokalhyra).

Under 2011 fick QVPE ut över 4 miljoner kr för det och under 2012 över 2 miljoner kr.

QVPE hjälpte bla SCN att få kapitaltillskott, vilket innebar 1,4 miljoner kr i ersättning till QVPE.

Och pengar som QVPE lånade ut till SCN löpte med en ränta på 16%/år.

Under 2008 fick SCN in kapitaltillskott genom utförsäljning av nya SCN-aktier samt SCN-konvertibellån (dvs lån som kan bytas till SCN-aktier).

Konvertibellånen tvångskonverterades dock istället till aktier i bolaget Scandivir (ett från SCN avknoppat bolag med Söderberg som vd).

Scandivir-aktien gick dock efter ett tag inte ens att sälja.

Bolaget förlorade sin F-skattsedel under 2011 pga "bristande redovisning/betalning".

Under 2010 fick SCN nytt kapitaltillskott.

Det var då i sep 2010 som skådespelaren Mikael Persbrandt gjorde reklam för Immolina och bla sa:

"Jag är ingen tablettkille, jag tar ingen penicillinkur i onödan. Nu har jag ätit Immolina sedan i maj (2010)_, och jag har inte varit förkyld sedan dess.”_

Kapitaltillskottet skulle ge 22 miljoner kr men härav verkar 7 miljoner kr ha försvunnit i avgifter och återbetalda lån.

I efterhand har SCN bla gjort nedskrivningar med över 9 miljoner kr i bokfört tillgångsvärde vad gäller Immolina.

Den misslyckade satsningen på CUUR i USA bedöms ha kostat 60 miljoner kr.

Ett tag var Jens Miöen vd för SCN. Han var tidigare aktiemäklare på aktiemäklarfirman Carnegie men fick sparken därifrån.

Han är även känd för att ha varit inblandad i Alexander Richards-skandalen kring Aktietorget-bolaget NRS, men varken Miöen eller Richards har dömts för något brott kring det.

Både Ulf Söderberg och Jens Miöen bor på Solsidan i Stockholms-lyxförorten Saltsjöbaden.

Nu ska man inte tro allt man läser på internet men småspararnas förening Aktiespararna får väl ändå anses vara en trovärdig källa.

Utifrån ovanstående framkommer inte att Söderberg dömts för något brott och han anser sig säkert inte ha gjort några fel eller att han skulle vara skyldig till några oegentligheter.

Men vem vill äga aktier i SCN (eller andra bolag som Söderberg har att göra med) efter ovanstående info?

Vem vill köpa en begagnad bil av denna man (Ulf Söderberg): www.mynewsdesk.com/se/view/image/1555

//Edit: Ev koppling mellan Appethyl-ägaren Greenleaf Medical och Ulf Söderberg.

Greenleaf Medicals vd är nämligen Anders Struksnes som även varit vd för SCN och suttit i Bringwells styrelse.

Dvs han lär vara välbekant med Söderberg.

Kan alltså Appethyl vara ännu ett sätt för Söderberg att pumpa SCN på pengar?

Själv förnekar han säkert det samt alla övriga påståenden om oegentligheter eller oetiskt agerande.

//

//Tillägg 26 sep 2013

SCN-aktien handlas i 0,52 kr vid 10.20-tiden tors 26 sep 2013.

Det är +21% från slutkursen 0,43 kr igår ons 25 sep 2013.

Danske Bank klart största nettoköpare av aktien hittills 26 sep 2013.

SCN verkar inte ha publicerat något nytt pressmeddelande hittills 26 sep 2013.

//

Maxpeak: Anna-May Wester

Ovan nämndes härvan kring Aktietorget-noterade bolaget Cefour.

En av Cefours största aktieägare är bolaget Capillum: http://www.capillum.se/

Capillums ägarandel i Cefour uppges vara 13%: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002683920

Majoritetsägare i Capillum är i sin tur Aktietorget-noterade bolaget Maxpeak.

Och största aktieägare i Maxpeak är bolaget Kopparberg Invest med en ägarandel på 17%: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005132909

Kopparberg Invests majoritetsägare är bolaget Kopparberg Holding som har samma vd (Anna-May Wester).

Vd i Kopparberg Invest är alltså Anna-May Wester.

Hon är tydligen även grundare av Kopparberg Invest: http://www.kopparberginvest.se/ir.php?inc=styrelse

Hon kommenterar Cefour i ett nyhetsbrev från Kopparberg Invest daterat 18 sep 2013:

"Maxpeak/Capillum tar ägaransvar i Cefour"

"I den turbulenta situation som Cefour för närvarande befinner sig tar Maxpeak/Capillum ägaransvaret i Cefour.

Cefour är handelsstoppat då det bl.a saknar beslutsför styrelse och därmed måste länsstyrelse kalla till stämma för att välja ny styrelse.

Cefours VD Mikael Bergholts har i sammanhanget informerat om att verksamheten och personalen fortsätter att arbeta vidare på inslagen linje och att framtiden ser ljus ut.

Under närmaste perioden kommer Maxpeak/Capillum att lotsa Cefour genom sin kris.

Det absolut viktigaste i situationen är att verksamheten fortskrider som vanligt.

Maxpeak/Capillum tillför lednings- och styrelsekompetens som kommer att leda till en stabilisering av Cefour."

http://www.kopparberginvest.se/pressmeddelanden.php?inc=nyhetsbrev-189

Dvs som det beskrivs är det Kopparberg Invest som nu går in och räddar Cefour i den situation som har uppstått.

Dessutom beskrivning av Kopparberg Invest inkl Maxpeak/Capillum enl nyhetsbrevet:

"Framtidens entreprenörshus/finanshus

Kopparberg Invest utvecklar tillsammans med Maxpeak/Capillum ett helt nytt finansiellt koncept för att tillsammans bygga framtidens 'entreprenörshus/finanshus' där mindre företag kan få hjälp med en rad finansiella tjänster såsom:

• bryggfinansiering

• rörelsekrediter

• emissionshantering

• inkasso

• factoring

_...med mera. Allt under samma tak.

Kopparberg Invest är tongivande i utvecklandet av nya produkter.

Med ett lyckat resultat av de aktiviteter som nu pågår i Cefour kommer den nya konstellationen antagligen att få många intressanta uppdrag."_

Det låter ju lovande, men samtidigt finns kritisk info om Anna-May Wester.

Bla:

• Artikel i Realtid.se om den så kallade Heart of Brands-skandalen: http://www.realtid.se/ArticlePages/201106/27/20110627133957_Realtid278/20110627133957_Realtid278.dbp.asp

Vad handlade den skandalen om?

Enl Realtid.se-artikeln (som är från juni 2011):

Heart of Brands var ett klädföretag som var börsnoterat på Aktietorget.

Men bolaget gick i konkurs under 2010

I apr 2011 riktade Ekobrottsmyndigheten misstankar om grovt bokföringsbrott mot Anna-May Wester som tidigare var huvudägare i H of B.

Då var totalt fyra pers (inkl Wester) misstänkta i H of B-härvan.

I juni 2011 utökades misstankarna till totalt sju pers.

I apr 2012 kom dock besked om att brottsutredningen mot Wester mfl lagts ned: http://www.realtid.se/ArticlePages/201204/12/20120412153527_Realtid276/20120412153527_Realtid276.dbp.asp

• Hon uppges även ha varit inblandad i Biometron-skandalen kopplad till Kopparbergs Invest: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2168097#msg14662163

Tydligen handlade den bla om att storägarna i Biometron (dvs bla Wester) officiellt inte ville driva Biometrons verksamhet vidare, men sedan köpte ut verksamheten och drev den vidare ändå.

Enl signaturen "calos" i ett inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack 10 sep 2013:

"Hon 'den stora' ägaren (dvs Anna-May Wester, indirekt storägare i Cefour) verkar vara en bandit som tjänar pengar på luft och tar nya bolag till Aktietorget...

Om bara hon försvann så verkar väl produkten (Cefours produkt) ok.

_Kollade när de ville få in konvertibelpengar (till Capillum), så här skrev de:

'Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential.

Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst.

För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor.

Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.'_

Att de aldrig har gjort vinst och att det är ett skal hon köpt, efter det att bolaget tömts framgår inte...

_Frågan är om alla dessa snabba affärer med bolag som slås ihop mm är för att krångla till det.

Hon tjänar pengar på att få ut bolagen på Aktietorget och sedan snabbt få in nya pengar."_

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2168880#msg14669155

Calos i ett annat Börssnack-inlägg från 24 sep 2013 om vem den tredje misstänkta i Cefour-skandalen kan vara (utöver Mats Krönlein och Dejan Shabacker):

"Kan det vara Capillums/Maxpeak Anna-May Wester, som omvandlade lån (till Cefour) till aktier (i Cefour) för att sedan sälja fort, för att sedan gå ut och säga att de inte sålt något (dvs några Cefour-aktier) i september (2013)."

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2171419#msg14688957

Anna-May Wester själv anser sig säkert för sin del helt oskyldig till alla anklagelser om oegentligheter och att hon inte har gjort något fel.

Nu ska man inte tro allt som skrivs på internet, men vem vill äga aktier i ett bolag som tex Capillum där hon finns med i kulisserna med tanke på infon ovan?

Mer om Kopparberg Invest (och dess relaterade bolag som Capillum, Maxpeak och Biometron) i tex bolagets årsredovisning för 2012: http://www.kopparberginvest.se/pics/ar-2012-kiab_1372836519.pdf

Enl årsredovisningen är Kopparberg Invest baserat i Ljusnarsberg 22 mil nordväst om Stockholm.

Kopparberg Invests huvudägare uppges vara Kopparberg Holding AB där Anna-May Wester också är vd.

Bolagets revisor anmärker i årsredovisningen på att skatter och avgifter vid flera tillfällen ej betalats in i tid.

En särskild abrovinkel gäller ovannämnda finansfirman Eminova Fondkommission.

Tydligen finns en koppling mellan den och firman Aqurat Fondkommission som enl Allabolag.se har "en bi- eller parallellfirma med namn 'Eminova Kontorstjänster' ".

Kopparberg Invest var nämligen med och startade Aqurat Fondkommission år 2007: http://www.kopparberginvest.se/ir.php?inc=styrelse

Maxpeak är värt 11 miljoner kr på Aktietorget vid nuvarande börskurs 0,31 kr (aktiens slutkurs ons 25 sep 2013).

Bolaget har en verksamhet sedan tidigare vid sidan om Capillum.

Enl Aktietorgets hemsida:

"Maxpeak ABs affärsidé är att tillhandahålla digitala signalmätare av hög kvalitet och med hög teknisk nivå.

Detta skall göras till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris på den kraftigt ökande internationella installationsmarknaden för antenner, kabelanslutningar och satellittallrikar och som är ägnad för digital mottagning av antingen jord-, satellit- eller kabelbundna utsända digitala signaler, i första hand för TV-mottagning."

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005132909

Under q2/2013 hade Maxpeak intäkter på 80 000 kr och ett resultat på -1,4 miljoner kr: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=66537

Om Maxpeaks framtidsutsikter i Maxpeaks q2/2013-resultatrapport:

"Styrelsen ser mycket positivt på framtiden.

Den 'strategiska omläggningen' som beslutades våren 2012 kan bli ett lyckokast, dvs investeringen i Capillum.

Det finns som tidigare meddelats en avsiktsförklaring om att förvärva ytterligare aktier i Capillum och detta ligger väl i linje med bolagets framtidsplaner, en transaktion som kommer att genomföras inom kort.

Det kan under hösten visa sig att denna investering får ett mycket lyckligt slut (via ett ev bud på hela Cefour Wine & Beverage AB) och hela koncernen skulle bli mycket likvid.

Under hösten planerar Maxpeak även att erbjuda resterande aktieägare i Capillum att byta sina aktier i Capillum mot aktier i Maxpeak.

Planen är att Capillum skall bli ett helägt dotterbolag till Maxpeak AB.

_Maxpeak utvärderar f n en del nya investeringar och hoppas kunn… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?