Post entry

Creades/Öresund: Klarna-höjdare friade

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rättsprocessen mot två höjdare från internetbetalningsbolaget Klarna har lagts ned. Skönt för Klarna-delägande investmentbolagen Creades och Öresund.

//Tillägg 13 maj 2012: Nedan nämnda Erik Paulsson friad i Solna tingsrätt från anklagelserna om bestickning: http://di.se/Artiklar/2012/5/11/267212/Dom-Arenamalet/ //

Bakgrund

I ett tidigare blogginlägg (från 12 feb 2012) berördes att en rättsprocess inletts i USA mot Niklas Adalberth (medgrundare, delägare och vice vd i Klarna) och Jens Saltin (försäljningschef för Klarna i Holland) pga anklagelser om sexuella övergrepp: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen

I blogginlägget berördes att nya skandaler är det sista som Creades/Öresund behöver efter den omfattande negativa publiciteten kring kraschen för aktiemäklarfirman HQ vars huvudägare var gamla Öresund (som nu delats upp i det två separata börsnoterade investmentbolagen Creades och "nya" Öresund).

Det berördes även i blogginlägget att Klarna https://klarna.com/sv/privat?overlay=true http://sv.wikipedia.org/wiki/Klarna varit det stora glädjeämnet för Öresund genom hela den trista HQ-kraschperioden, och att Öresunds ägarandel i Klarna haft en enorm värdeökning:

• Ursprungligen investerade Öresund år 2007 i en ägarandel (26%?) i Klarna (som då hette Kreditor) för 30 miljoner kr. http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=610033

• Fyra år senare (i dec 2011) sålde gamla Öresund knappt hälften av sin Klarna-ägarandel för 350 miljoner kr. http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=624622 Efter justeringar innebär det att Öresunds investering i Klarna 27-faldigats i värde (dvs att värdet är 27 gånger högre än den ursprungliga investringen).

Delavyttringen i dec 2011 innebar att hela Klarna värderades till över 5 miljarder kr, vilket i sin tur innebär att medgrundaren Niklas Adalberths ägarandel (15%?) i Klarna är värd ca 800 miljoner kr.

Affären i dec 2011 innebar bla att investmentbolaget DST (Digital Sky Technologies, med ryska partikelfysikern Yuri Milner som ägare http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Sky_Technologies) köpte in sig i Klarna. Och DST har förut bla gått in tidigt som storägare i Facebook och förutspådde Facebooks stora framgångar, så DST verkar nu i princip tro att Klarna kan bli en ny internationell internetrelaterad företagssuccé.

Efter gamla Öresunds delavyttring av Klarna i dec 2011 uppgick Öresunds kvarvarande ägarandel i Klarna till 8% värd 416 miljoner kr.

Därefter har gamla Öresund delats upp i investmentbolagen Creades och nya Öresund, och enl dokumentation (från jan 2012) om uppdelningen delades Klarna-innehavet upp mellan Creades och nya Öresund enl följande:

• Ett Klarna-innehav värt 246 miljoner kr till Creades, motsvarande knappt 7% av Creades totala förmögenhet på 3,6-3,7 miljarder kr. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/5B/49/wkr0006.pdf
• Ett Klarna-innehav värt 170 miljoner kr till nya Öresund, motsvarande knappt 7% av nya Öresunds totala förmögenhet på 2,5 miljarder kr. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/01/84/wkr0006.pdf

Dvs 246 miljoner kr plus 170 miljoner kr = 416 miljoner kr som var värdet på gamla Öresunds Klarna-innehav efter affären i dec 2011.

Just pga den stora framgången med Klarna skulle det vara särskilt olyckligt om aktieinvesterarnas förtroende för Creades/Öresund nu på nytt (dvs efter HQ-kraschen) återigen skulle börja ifrågasättas pga en Klarna-skandal med anledning av en rättsprocess mot Klarna-höjdare.

Rättegången läggs ned

I det första blogginlägget (från 12 feb 2012) om allt detta framgick att nästa hållpunkt i rättsprocessen mot Klarna-höjdarna var att de skulle inställa sig för nya domstolsförhandlingar fre 24 feb 2012 (dvs igår).

Och igår publicerades tex följande på Techcrunch.com http://techcrunch.com/:

http://techcrunch.com/2012/02/24/klarna-execs-alleged-rape-case-dismissed/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29

Där framgår att hela rättsprocessen mot Adalberth och Saltin lagts ned. Det står att åklagarämbetet i New York genomfört en utredning av ärendet men inte hittat tillräckliga bevis för att anklagelserna stämmer. Bla har åklagaren genomfört omfattande förhör med kvinnan som kommit med anklagelserna, och därutöver har bla videofilmer från hotellets övervakningskamera granskats.

I Techcrunch-artikeln kommenterar Klarna den nedlagda rättsprocessen med att det var väntat från början att den skulle läggas ned. Adalberth och Saltin sade sig hela tiden vara helt oskyldiga men tog tjänstledigt när rättsprocessen inleddes. Nu när rättsprocessen är nedlagd kommer de återigen börja jobba på Klarna som vanligt, och Klarna välkomnar dem tillbaka.

Mer som har hänt kring Creades/Öresund

Ny Klarna-värdering

Mera har hänt kring alltihop, bla har värdet på Klarna ökat med ytterligare 8%:

22 feb 2012 meddelade både Creades och nya Öresund att de sålt en mindre del av sina kvarvarande Klarna-innehav till Klarna-personal. Avyttringen har genomförts för ett pris på 351 kr per Klarna-aktie, vilket är 8% högre än tidigare värdering.

Därefter är Creades kvarvarande Klarna-innehav bokfört till 240 miljoner kr hos Creades, medan nya Öresunds kvarvarande Klarna-innehav är bokfört till 166 miljoner kr hos nya Öresund.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/67/43/wkr0001.pdf

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/67/41/wkr0006.pdf

Det kan alltså jämföras med de tidigare värdena på 246 miljoner kr för Creades Klarna-innehav och 170 miljoner kr för nya Öresunds Klarna-innehav.

Börsintroduktion av Creades

Creades-aktien har sedan 22 feb 2012 börjat handlas separat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

Igår (fre 24 feb 2012) blev Creades-aktiens slutkurs 132 kr vilket gör att hela Creades är värt 3,4-3,5 miljarder kr på börsen.

Enl pressmeddelande från Creades 22 feb 2012 är dock bolaget värt 3,8 miljarder kr (motsvarande 145 kr per Creades-aktie) om man ser på vad Creades tillgångar är värda (främst Creades aktieinnehav i olika bolag): http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/67/0C/wkr0001.pdf

Följande tillgångar var enl pressmeddelandet de största innehaven i Creades förmögenhet 21 feb 2012:

Avanza 29% (av Creades totala förmögenhet på totalt 3,8 miljarder kr)
Carnegie 12%
Concentric 8%
Haldex 7%
Klarna 6%
Bilia 6%

Dvs över 40% av Creades förmögenhet består av värdet på investeringarna i aktiemäklarfirmorna Avanza och Carnegie.

Avanza-aktien berördes i ett blogginlägg i veckan (22 feb 2012) och ansågs där vara långsiktigt köpvärd: http://www.redeye.se/aktiebloggen/avanza-bank/avanza-aktien-langsiktigt-kopvard

Carnegie har berörts i ett blogginlägg från 23 feb 2012 om investmentbolaget Bure (som äger 24% av Carnegie): http://www.redeye.se/aktiebloggen/bure-equity/bure-aktien-langsiktigt-kopvard Carnegie går med brakförlust men hoppas vända den dåliga resultatutvecklingen.

Creades investering i Carnegie är inte en ägarandel (via vanliga Carnegie-aktier) utan består av konvertibla preferensaktier och konvertibla förlagslån (dvs förenklat uttryckt; lån till Carnegie som kan omvandlas till Carnegie-aktier).

Dvs förenklat uttryckt så innebär Creades nuvarande börskurs 132 kr att Creades-aktien handlas med en rabatt på 9% i förhållande till värdet på Creades förmögenhet per Creades-aktie (dvs 145 kr).

Det kan tex jämföras med att gamla Öresunds aktie periodvis (före HQ-kraschen) handlades till en börskurs över värdet på gamla Öresunds förmögenhet per Öresund-aktie. Efter HQ-kraschen började Öresund-aktien handlas till en rabatt på upp till 20% (pga att aktieinvesterarnas förtroende för gamla Öresund minskade?).

Aktieinvesterarnas förtroende för Creades verkar i alla fall vara högre än för andra börsnoterade investmentbolag som Investor (kontrollerat av familjen Wallenberg) och Industrivärden (kontrollerat av finansmannen Fredrik Lundberg och "Handelsbanks-sfären") vars aktier nyligen handlats med så stora rabatter som 37% för Investor-aktien och 20% för Industrivärden-aktien: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2056699#msg13723258

För nya Öresund framkom 21 feb 2012 att nya Öresunds förmögenhet per Öresund-aktie uppgick till 118 kr per 31 jan 2012, vilket innebar att Öresund-aktien då handlades med en rabatt på 8% (dvs ungefär lika stor rabatt som för Creads-aktien): http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1888669

Öresund-aktien låg då (31 jan 2012) i 108,50 kr, medan den enl senaste kurs (fre 24 feb 2012) nu ligger i 111,50 kr. Det innebär att nya Öresund nu är värt 2,6-2,7 miljarder kr på börsen.

Dvs gamla Öresund har alltså delats upp i de två nya, separata börsnoterade investmentbolagen:

• Creades (nu värt 3,5 miljarder kr på börsen)
• Nya Öresund (nu värt 2,7 miljarder kr på börsen)

Medan Creades-aktiens börskurs på 132 kr enl ovan förenklat handlas till en rabatt på ca 8% jämfört med vad Creades tillgångar är värda per aktie, så handlas nya Öresunds aktie vid börskurs 11,50 kr till en rabatt på 9%.

Medan finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg tidigare jobbade ihop i gamla Öresunds ledning och var båda största aktieägare i gamla Öresund, så har de nu alltså delat upp sig så att Hagströmer är största aktieägare i Creades och håller på med det, medan Qviberg är största aktieägare i nya Öresund och håller på med det.

Medan Creades förmögenhet fördelade sig på ovannämnda tillgångar, så fördelar sig nya Öresunds förmögenhet enl följande (per 19 jan 2012 enl pressmeddelande från 26 jan 2012 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/01/84/wkr0006.pdf):

Fabege 24%
Bilia 21%
Skistar 13%
Carnegie 13%
Klarna 7%

Därefter har besked kommit på sistone om en del omstuvningar i nya Öresunds aktieportfölj:

Bla verkar nya Öresund ha börjat sälja ut aktier i Bilia och Skistar enl Finansinspektionens insynsregister:

http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?bolagid=54&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2011-02-25&tomdate=2012-02-25)

http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?bolagid=302&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2011-02-25&tomdate=2012-02-25)

(Det är i enlighet med ett tidigare blogginlägg från 16 feb 2012, där slutsatsen var att Skistar-aktien är dyr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skistar/skistar-aktien-dyr)

Dessutom har nya Öresunds styrelse föreslagit att ca en fjärdedel av nya Öresunds innehav av aktier i börsnoterade fastighetsbolaget Fabege, ska delas ut till nya Öresunds aktieägare: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1888667 Förslaget innebär att nya Öresunds aktieägare får 1 Fabege-aktie för varje 10-tal aktier i nya Öresund man äger.

Att nya Öresund nu börjar sälja/dela ut sina aktieinnehav i Fabege, Bilia och Skistar är i enlighet med nya Öresunds strategi enl nya vd Fredrik Grevelius (före detta aktieanalytiker på aktiemäklarfirman Carnegie), som aviserat en omstöpning av nya Öresunds aktieportfölj och att aktieinnehaven i Fabege, Bilia och Skistar inte lär finnas kvar inom 4-5 år. (Se tex 2 tim 57 min 40 sek in i detta videoklipp där Grevelius utfrågas av Aktiespararnas vd Günther Mårder: http://presenter.qbrick.com/?pguid=07f57c2f-ce81-4751-9c84-59b184a74fcf).

Enl ovan utgör ju Fabege (fastighetsbolag), Bilia (bilåterförsäljare och bilverkstad) och Skistar (skidanläggningar) nästan 60% av av nya Öresunds förmögenhet, men tex ville Sven Hagströmer inte ha med några av de aktieinnehaven till Creades när gamla Öresund skulle delas upp till Creades och nya Öresund.

Enl Hagströmer var det Qviberg som ville att gamla Öresund skulle köpa de aktieinnehaven i Fabege, Bilia och Skistar, men Hagströmer har sågat dem och sagt han inte precis är "dö-kär" i något av de tre bolagen (enl tidigare blogginlägg från 1 dec 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bilia/salj-bilia-skistar-och-fabege) Gamla Öresunds aktieinnehav i Fabege, Bilia och Skistar har därför (efter uppdelningen av gamla Öresund till Creades och nya Öresund) i stort sett helt hamnat i nya Öresund som Qviberg har hand om.

Därför var det lite överraskande att en del av gamla Öresunds aktieinnehav i Bilia ändå tydligen hamnade i Creades enl Creades pressmeddelande om sin börsintroduktion 22 feb 2012: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/67/0C/wkr0001.pdf

Mutåtalet mot Erik Paulsson

Medan nya Öresund är storägare i Fabege och Skistar, så är det Peab-bröderna Mats och Erik Paulsson som (via olika bolag) är huvudägare i Fabege och Skistar.

Och som berördes i det tidigare blogginlägget från 12 feb 2012 om Klarna-skandalen http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen så är mutåtalet mot Erik Paulsson ytterligare en känslig omständighet i frågan om aktieinvesterarnas förtroende för Creades/nya Öresund (utöver HQ-kraschen och Klarna-skandalen). Frågan är om allt tal om oegentligheter och härvor gör att aktieinvesterare börjar fråga sig vad det är för folk som Creades/nya Öresund har att göra med etc.

Nu har ju alla friats i Klarna-skandalen, och alla misstänkta i HQ-härvan anser sig oskyldiga (även om den rättsprocessen inte har lett till rättegång ännu).

I rättsprocessen där Erik Paulsson anklagas för bestickning anser även han sig helt oskyldig. Det som har hänt i den processen är att rättegången kommit igång under den gångna veckan.

Di.se skrev flera artiklar i veckan om detta:

http://di.se/Artiklar/2012/2/23/260099/Mutrattegangen-Paulsson-fornekar-bestickning/

http://di.se/Artiklar/2012/2/23/260126/Mutrattegangen/

http://di.se/Artiklar/2012/2/24/260237/Paulsson-pressades-hart/

Återigen uppgav sig Paulsson där vara helt oskyldig, men en anmärkningsvärd omständighet som framkom är att ersättningarna från Paulsson-relaterade bolag till kommunen Solnas fd stadsdirektör Sune Reinhold avseende byggandet av Swedbank Arena, har mörkats - dvs ej redovisats öppet.

”Det är ett olycksfall i arbetet att det inte har redovisats”, förklarade Paulsson det med enl Di.se.

Även Sune Reinhold själv förhördes i rättegången i veckan.

”Det jag inser idag är att jag kunde mer aktivt ha sett till att detta jag upplevde vi var överens om dokumenterades i ett ordförandebeslut”, sa han då enl Di.se om sina hemliga ersättningar.

Sammantagen reflektion

Som nämndes i det första blogginlägget om Klarna-skandalen (från 12 feb 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen) har gamla Öresund totalt sett haft en väldigt god värdeökning av sin aktieportfölj sedan finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg tog kontrollen över Öresund i början av 90-talet.

Och nu på sistone har det blossat upp ev frågetecken för deras trovärdighet efter HQ-kraschen, Klarna-skandalen och Paulssons muthärva - även om alla utpekade i de tre härvorna anser sig vara helt oskyldiga och ingen har blivit dömd.

Beskedet om att rättsprocessen kring Klarna-höjdarna nu läggs ned och att domstolen inte hittat belägg för oegentligheter, kan i det perspektivet betraktas som en lättnad för Hagströmer och Qviberg.

Nu återstår att se vad som ev kommer ut av rättsprocesserna kring HQ-kraschen och muthärvan, men återigen anser sig alla inblandade oskyldiga i båda de rättsprocesserna.

Sammantaget kvarstår slutsatsen att aktierna i Creades och nya Öresund är långsiktigt köpvärda tack vare Hagströmers och Qvibergs goda track record från gamla Öresund. Även om relaterade härvor kan få en del aktieinvesterare att höja på ögonbrynen, är det svårt att argumentera emot den goda värdeökning som Hagströmer och Qviberg skapade i gamla Öresund. Som utgångspunkt bör den goda utvecklingen fortsätta nu i Creades och nya Öresund, även nu när gamla Öresund delats upp i Creades och nya Öresund.

Tex har Creades på sistone haft goda värdeökningar på sistone i sina aktieinnehav i bolagen Concentric, Haldex och Lindab. Nya Öresund och Creades har haft goda värdeökningar på sistone i sina aktieinnehav i Bilia.

Som nämnt i det förra blogginlägget börjar både Hagströmer och Qviberg bli lite till åren komna. De fyller 69 respektive 59 år i år, men de lär väl ha ytterligare åtminstone 5-10 aktiva år framför sig. Jämför med amerikanska aktiegurun Warren Buffett som fortfarande är aktiv i sitt framgångsrika investmentbolag Berkshire Hathaway, fast han fyller 82 år i år.

Malmbergs Elektriska

På tal om aktieinvesterares förtroende på folk i och kring börsbolag, skrev signaturen Ture Tratt ett intressant blogginlägg om börsnoterade elgrossisten Malmbergs Elektriska (som är baserat i Kumla vid Örebro http://www.malmbergs.com/frmStart_new.aspx), vars huvudägare och vd Jan Folke tydligen blev gripen av polisen i samband med ett bråk vid Malmbergs julfirande för personalen i nov 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/northland-resources/fortroende-ledningen-viktigt

Na.se skrev om att en anhörig till Folke hamnade i bråk med en ordningsvakt i slutet av julfesten, och då hade Folke helt sonika gått fram och gett ordningsvakten en smäll på käften varvid Folke greps av polisen och blev inspärrad i fyllecell med handbojor:

http://na.se/nyheter/orebro/1.1543381-osk-s-storsponsor-i-slagsmal-med-vakt

http://na.se/nyheter/orebro/1.1543437-folke-misstanks-for-knytnavsslag-i-ansiktet

"Börs-VD till fyllecell i handbojor ger inte direkt förtroende..." skrev Ture Tratt om det i sitt blogginlägg.

Jan Folke har säkert en helt annan beskrivning av vad som hände, och anser sig säkert helt oskyldig.

Malmberg-aktiens utveckling på börsen har varit sådär de senaste fem åren:

• Aktiekursen hade en toppnivå kring 90 kr våren 2007.
• Därefter kursfall till nästan 20 kr i början av 2009.
• Sedan dess har aktiekursen haft en stabil uppgång till nuvarande kursnivå på 55 kr.

Vid nuvarande börskurs är Malmbergs värt 440 miljoner kr på börsen.

Under 2011 minskade bolagets intäkter något till 522 miljoner kr. Resultatet per aktie steg dock kraftigt till nästan 7 kr. Aktien värderas utifrån det till ett p/e-tal på bara 8 (börskurs delat med resultat per aktie för 2011) vilket gör att aktien verkar billig.

Malmbergs har dessutom en stark finansiell ställning med över 50 miljoner kr i kassan och inga räntebärande skulder i slutet av 2011.

Så här skrev Jan Folke i Malmbergs resultatrapport för q4/2011 (daterad 16 feb 2011, dvs efter det påstådda fyllebråket) om bolagets framtidsutsikter:

"Framtidsutsikter

Det är med viss tillförsikt jag ser på 2012. Trots alla domedagsprofeter och den ekonomiska oron i framförallt södra Europa, har året börjat bra för alla bolag i koncernen. Januari månad innebar en ökad försäljningsvolym för hela koncernen.

Året 2012 kommer dock att vara oförutsägbart p.g.a. den valutaoro som råder. En mycket viktig faktor är svenska kronans utveckling mot USD, här finns en viss osäkerhet och det finns prognoser som visar på en mycket stark USD-utveckling innan året är slut. Detta kräver en stor vaksamhet från bolagets sida för att kunna hantera eventuella valutafluktuationer.

Sammantaget är jag dock optimistisk till att vi under 2012 ska öka våra volymer när lönsamheten nu är återställd."

Det indikerar att Malmbergs kommer att kunna visa ökat resultat per aktie för 2012 jämfört med 2011, vilket stärker intrycket att aktien är billig vid p/e-tal 8 räknat på resultatet för 2011.

Malmbergs betalar aktiemäklarfirman Remium för att få finnas med på Remiums hemsida Introduce.se http://www.introduce.se/ där Remiums aktieanalytiker Jan Glevén och Erik Rolander gör prognoser för Malmbergs framtida ekonomiska utveckling: http://www.introduce.se/media/4100755/meab_4.011.pdf

Där räknar de med följande utveckling:

• Malmbergs intäkter väntas öka från drygt 500 miljoner kr 2011 till drygt 600 miljoner kr år 2014 (dvs inom tre år).
• Rörelsemarginalen väntas ligga stabil på höga nivån 14%.
• Malmbergs resultat per aktie väntas öka från knappt 7 kr 2011 till knappt 8 kr 2014 (dvs inom tre år).

För 2012 räknar Remium med att Malmbergs resultat per aktie ökar med 2-3% till 6,89 kr, och utifrån det värderas aktien till ett p/e-tal på 8.

Dvs sammantaget verkar Malmbergs vara ett välskött bolag med god ekonomisk utveckling. Aktien verkar köpvärd.

Frågan är om aktien värderas lägre pga vd Jan Folkes påstådda fyllebråk än vad den skulle värderats till annars. Förmodligen skulle det inte direkt påverka värderingen. Malmbergs-aktien lär främst vara så billig pga att bolaget är litet på börsen och okänt bland aktieinvesterare, samt att liten handel i Malmbergs-aktien gör det svårt att snabbt köpa/sälja större mängder aktier. Men visst kanske en och annan potentiell aktieägare höjer på ögonbrynen och inte köper Malmbergs-aktien pga skriverierna.

Jan Folk är Malmbergs största aktieägare med en ägarandel på 46%: http://www.introduce.se/foretag/malmbergs-elektriska/kalender-och-agare

Så här beskrivs Malmbergs verksamhet på Remiums hemsida Introduce.se:

_Elprodukter för proffsen
Malmbergs Elektriska

Malmbergs Elektriska är en industrigrossist som framförallt säljer elprodukter.

Bland produkterna återfinns exempelvis:
• stickproppar
• gren- och vägguttag
• strömbrytare
• rörelsevakter

Försäljning sker i:
• Sverige (som står för ungefär halva omsättningen)
• Norge
• Danmark
• Finland
• England_

http://www.introduce.se/foretag/malmbergs-elektriska

Malmbergs vd och huvudägare Jan Folke sitter inte själv i Malmbergs styrelse, men av styrelsens fyra ledamöter verkar två st vara hans barn (Johan Folke som fyller 35 i år och Pernilla Folke som fyller 33 i år): http://www.malmbergs.com/frmDynamicPage_new.aspx?pageId=9 Är det så lämpligt att Jan Folkes barn sitter i en styrelse vars uppgift är att övervaka vd Jan Folkes arbete?

Gammalt videoklipp från aug 2010 där Jan Folke pratar om Malmbergs utveckling: http://www.introduce.se/foretag/malmbergs-elektriska/intervjuer/2010/8/malmbergs-elektriska-ingen-oro-over-bruttomarginalen

- - -

Tillägg 27 feb 2012

Under 2011 framkom att dåvarande gamla investmentbolaget Öresund köpte stora mängder aktier i kundtjänstbolaget Transcom.

Enl besked i juni 2011 uppgick Öresunds ägarandel i Transcom till 5%: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1824692 Då låg Transcoms B-aktie i 8-9 kr.

Enl besked i aug 2011 hade ägarandelen ökat till 8%: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1839976 Då låg Transcoms B-aktie kring 5 kr.

Och nu har oegentligheter i Transcom framkommit. Nyhetsbyrån TT skriver idag (27 feb 2012) om att anställda på Transcom misstänks ha ägnat sig åt bedrägeri: http://di.se/Artiklar/2012/2/27/260362/Misstankt-bedrageri-pa-kundtjanst/

TT hänvisar till Aftonbladet som skrivit flera artiklar om detta:

26 feb 2012: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14432634.ab

27 feb 2012: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14435583.ab

Transcom har uppdrag att ha hand om telekomoperatören Tele2:s kundtjänstfunktion, och i samband med det uppdraget så misstänks upp till 70 Transcom-anställda för att ha sålt Tele2-mobiltelefoniabonnemang inkl mobiltelefon till vänner och bekanta. Sedan har abonnemangen makulerats medan vännerna/de bekanta behållit mobiltelefonerna. Som ersättning har vännerna/de bekanta betalat ett belopp privat till de Transcom-anställda. Enl Aftonbladet handlar det om mobiltelefoner för 10-12 miljoner kr som förskingrats. (Det har rört sig om iPhone-telefoner men enl artikeln även iPads och datorer.)

Tele2 har nu polisanmält härvan enl TT: http://www.expressen.se/gt/tele-2-polisanmaler-sin-egen-kundtjanst/

Dvs frågan är om detta är ytterligare exempel på oegentligheter i bolag och folk kring investmentbolaget Öresund (som nu har delats upp i de separata investmentbolagen Creades och nya Öresund) - utöver HQ-härvan och muthärvan.

Creades vd Stefan Charette (som tidigare var gamla Öresunds vd) sitter som ledamot i Transcoms styrelse sedan 2011: http://www.transcom.com/About-Transcom/Corp-Governance/Board-of-Directors/ Dvs som styrelseledamot i Transcom är han med och bär ansvar för det som händer i Transcom.

Från kursnivån 8-9 kr i juni 2011 och 5 kr i aug 2011 fortsatte Transcom-aktien att falla till en bottennivå på nästan 0,40 kr i dec 2011. Charette kommenterade Öresunds köp av Transcom-aktier i Di.se i dec 2011:

"Jag är väldigt missnöjd. Det är aldrig roligt att förlora pengar."

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=252611__ArticlePageProvider

Sedan dess har Transcom-aktien stigit en del till nuvarande kursnivå 0,70 kr, men nu är frågan vad som kommer ut av bedrägeri-härvan och om det tex riskerar påverka Transcom-kundernas förtroende för Transcom. Förhoppningsvis betraktar kunderna det som en isolerad företeelse.

Enligt en av Aftonbladet-artiklarna har fem Transcom-anställda arbetsbefriats pga bedrägeri-misstankarna. En person utpekas som "huvudman" i hela härvan.

- - -

Tillägg 27 feb 2012

I det första blogginlägget om Klarna-härvan (från 12 feb 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen) framkom vad gäller kraschade aktiemäklarfirman HQ (där investmentbolaget Öresund var största aktieägare) att Mikael König, Stefan Dahlbo och Thomas Erséus misstänks för oegentligheter i HQ-härvan (även om de själva anser sig helt oskyldiga).

• Mikael König var vd i HQ.
• Stefan Dahlbo var styrelseordförande i HQ:s dotterbolag HQ Bank där HQ:s själva verksamhet bedrevs. (Dahlbo var även vd för gamla investmentbolaget Öresund före HQ-kraschen, men fick avgå som Öresund-vd efter Finansinspektionens kritik mot Dahlbo pga HQ: http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/02/20100902120133_Realtid297/20100902120133_Realtid297.dbp.asp)
• Thomas Erséus (som är vd för börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden) var styrelseledamot i HQ.

Och nu framkommer även att Mats Qviberg (som var styrelseordförande i HQ) är på väg att delges misstanke för oegentligheter i HQ-härvan.

Nyhetsbyrån TT skriver idag (27 feb 2012) att Qviberg kallats till förhör om HQ, och enl honom själv lär det innebära att han kommer att delges misstanke för brott: http://di.se/Artiklar/2012/2/27/260373/Qviberg-kallad-till-forhor-pa-EBM/

Själv anser han sig helt oskyldig till brott.

Det är Ekobrottsmyndigheten som ska förhöra Qviberg under vecka 12 (19-25 mars 2012) enl TT.

Utöver att König, Dahlbo, Erséus och Qviberg misstänks för brott i HQ-härvan, så är det utöver dem fler personer som krävs på skadestånd av HQ:s gamla aktieägare:

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=230393__ArticlePageProvider

http://di.se/Artiklar/2011/11/16/251249/HQ-VACKER-TALAN-AVSEENDE-OLAGLIG-UTDELNING-FOR-2007/

Det är bla flera fd HQ-styrelseledamöter och HQ:s före detta revisor Johan Dyrefors. Totalt kräver de fd HQ-ägarna flera miljarder kr i skadestånd.

Dessutom kräver de fd HQ-ägarna skadestånd av investmentbolaget Öresund (numera nya Öresund): http://di.se/Artiklar/2011/6/21/238594/HQLAMNAR-IN-STAMNING-ONSDAG-MOT-BL-A-FD-STYRELSEORESUND--SVD/

Efter HQ-kraschen gick gamla investmentbolaget Öresunds två frontfigurer och huvudägare Sven Hagströmer och Mats Qviberg åt olika håll. Gamla Öresund har nu delats upp i de separata investmentbolagen:

• Creades (där Hagströmer är styrelseordförande och största aktieägare)
• nya Öresund (där Qviberg är styrelseordförande och största aktieägare)

- - -

Tillägg 5 mars 2012

Klarnas verksamhet verkar vara ganska bred utöver att bara sköta internetbetalningsfunktionen åt e-handelssajter. Enl det förra blogginlägget om Klarna http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen tillhandahåller ju Klarna bla en funktion som innebär att e-handelssajter kan sälja produkter till sina kunder och låta kunderna betala för det i efterhand efter en kreditprövning som Klarna gör.

Men utöver det verkar Klarna tex erbjuda kunderna möjlighet att dela upp betalningen av inköp från e-handelssajter i flera delbetalningar. Tex på kalsongföretaget Jockeys hemsida finns en kalsong för 209 kr. http://jockey.timarco.se/underkläder/kalsonger/jockey-3d-brief-221524-big-sizes Där finns även Klarnas symbol med och ett erbjudande om att man kan få köpa kalsongerna uppdelat i delbetalningar på 9 kr/mån.

Och enl en uppgift kan man även öppna sparkonto hos Klarna och få ränta på de pengar man har på det kontot: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2060882#msg13760756 På det sättet får väl Klarna in en del kapital till jämförelsevis låg räntekostnad för Klarna - dvs kapital som sedan kan användas för att låna ut till folk enl delbetalningserbjudandet ovan (där Klarnas ränteintäkter säkert ligger långt över räntan på sparkontot).

På Klarnas hemsida står mer om Klarnas sparkonto: https://klarna.com/sv/privat/tjaenster/spara-med-klarna

- - -

Tillägg 12 apr 2012

Anklagelserna mot Klarna-personerna Niklas Adalberth och Jens Saltin var helt påhittade uppger Adalberth för Veckans Affärer:

http://www.expressen.se/nyheter/it-miljonaren-hela-historien-var-fullstandigt-pahittad/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?