Post entry

Månadens köptips.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dagenskurs 1. Riktkurs 2. Scandidos 1 5kr 2. 15kr Minesto 1. 6,95kr 2. 24kr. Cortus Energy 1. 0,745kr 2. 1,83kr Advenica 1. 17kr 2. 31 kr

SCANDIDOS

Scandidos utvecklar medicinteknisk utrustning för kvalitetssäkring av strålbehandling av cancer. Marknaden väntar på ett godkännande för CE-märkning, bolaget har fått en granskningsrapport för CE-märkning av Delta4 Discover. Rapporten tar upp ett antal avvikelser främst i dokumentationen som Scandidos måste åtgärda för att erhålla CE-godkännande för Delta4 Discover.

Alltså ett par avikelser i ’’dokumentationen’’ Aktien har gått ner i väntan på ett godkännande och rent tekniskt så ’’bör’’ den få en rekyl snart.

Redeye har själva gjort en Bolagsanalys av Scandidos och vid deras Base Case så bör kursen ligga på 11 kr och vid Bull 23 kr aktien.

En Nyemission kan vara aktuellt men mest troligt kommer styrelsen ansöka om ett lån.

Mer information
http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandidos/scandidos-star-infor-kraftig-tillvaxt
http://www.redeye.se/analys/update/scandidos-stark-avslutning-pa-svagt-ar

MINESTO
Minesto utvecklar bygger vattenkraftverk som utnyttjar tidvatten samt även havsströmmar för att utvinna energi, med enkla ord.
2017 är ett år då Minesto på allvar kommer att bryta igenom på marknaden och en position nu är att föredra från min sida, innan företaget blir värderat högre.

'Första intäkterna förväntas komma år 2016 från försäljning av geografiska licenser.
År 2017 räknar vi med att Minesto säljer sin första kraftpark i Holyhead Deep i Wales. Vi utgår då från att Minesto får en order på tjugo Deep Green-kraftverk till enligt oss förväntat pris 12.2 Mkr/st. Utifrån Minestos försäljningsmodell kommer 60 % av dessa intäkter erhållas under år 2017 där resterande kommer fördela sig enligt 30 % respektive 10 % under efterföljande år. Vid försäljningen av kraftparken räknar vi även med att Minesto erhåller en betalning för själva sajten vars försäljningsvärde bolaget tidigare har kommunicerat uppgår till cirka 65.8 Mkr. Tillsammans med antagandet om ytterligare licensförsäljning så resulterar detta i en helårsomsättning på 229.4 Mkr för år 2017.''

Mer information
http://www.redeye.se/aktiebloggen/minesto/minesto-framtidens-energibolag

ADVENICA

Advenica,utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av endast fyra bolag i världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Gemensamt för Bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav.

2015 fick Advenica en order på 56 miljoner kronor och kursen gick från 10 kr aktien till 31 kr aktien och chansen för en till stor order ökar varje dag, läs nedan.

Antalet cyberattacker har ökat kraftigt och efterfrågan på den här typen av skydd är enormt. Ett dataintrång hos en myndighet eller företag kan, förutom att vålla stor skada för den enskilde individen, svärta institutionens rykte så svårt att det knappast blir reparerbart.

Mer information
http://www.redeye.se/aktiebloggen/advenica/mot-kommersiella-floden

CORTUS ENERGY

Cortus Energy tillverkar världens renaste energi gas baserat på biobränsle, för att kostnads effektivt ersätta fossil energi i transport, industri, kraft.

Anläggningen man säljer heter Woodroll, denna anläggning går på biomassa som tex restprodukter från skogsbruket, vingårdar.

Pris på en Woodroll cirka 10MEUR.

Cortus Energy har idag ett börsvärde på cirka 120 miljoner kr, det är nästan lika mycket som en Woodroll anläggning kostar (cirka 94+ miljoner kronor) så om företaget lyckas så kommer kursen att reagera väldigt kraftigt.

Mer information
http://www.redeye.se/aktiebloggen/cortus-energy/cortus-energy-bv-101m-potentiell-order-25md

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?