Post entry

Cortus Energy - Bv 101M potentiell order 2,5md

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Forest Energy som sedan tidigare har rapporterat att potentialen för de närmaste 5 åren är upp till 25projekt, 25 anläggningar = ordervärde på 2,5 miljarder, samtidigt som Cortus Energy har ett börsvärde på 101msek. Vid en order så kommer kursen reagera väldigt kraftigt, om man bara räknar på bara ordervärdet så kommer kursen gå från dagens 0,610Kr till 1,22kr. Cortus Energy har mycket på gång nu och vid ett Base case så kommer kursen att befinna sig i 4 kr från dagens 0,630, läs vidare i blogginlägget för mer information. Cortus Energy har aven ingått ett Samarbete med Powercell

Cortus Energy tillverkar världens renaste energi gas baserat på biobränsle, för att kostnads effektivt ersätta fossil energi i transport, industri, kraft.

Anläggningen man säljer heter Woodroll, denna anläggning går på biomassa som tex restprodukter från skogsbruket, vingårdar.

Pris på en Woodroll cirka 10MEUR.

Trigger 1

Höganäs AB och Cortus Energy ingår förhandlingar avseende ett kommersiellt avtal, som förväntas ingås under första halvåret 2016.

Allstå så kan vi förvänta oss ett avtal på plats närsomhelst, det intressanta i detta avtal är medfinansiärerna bakom projektet som är SSAB, AGA, Outokumpu, ABB, Sveaskog och Calderys.
När avtalet med Höganäs går igenom så öppnas en stor marknad upp för Cortus Energy
''Höganäs skall tillsammans med andra aktörer i stålindustrin bygga en forskningsanläggning där naturgas och koks ersätts med biobränslen med hjälp av Cortus Woodroll-process. Hela projektet samordnas av branschorganisationen Jernkontoret.''

''Likafullt är detta definitivt ett stort steg framåt för Cortus vad gäller möjligheterna att komma in med tekniken hos processindustrier. Inte minst med tanke på den breda uppslutningen av aktörer bakom projektet.''

Trigger 2

Forest Energy har lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll anläggning i Japan. Resultatet kommer att ligga till grund för ett investeringsbeslut om att uppföra en WoodRoll-anläggning på 2 MW el till det Japanska elnätet.

Denna första anläggning för 2 MW el, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll-anläggningen, kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Som tidigare rapporterats är potentialen för de närmaste 5 åren är upp till 25 projekt. Stimulanssystemet i Japan för biomassabaserad elproduktion är starkt, förmodligen det starkaste i världen. Inom det småskaliga segmentet, upp till 2 MW el, är incitamenten starkast (20 åriga stödavtal) och ligger idag på cirka 3 SEK/kWh.

’’Det faktum att intresset denna gång kommer från Japan är hoppingivande. Sedan jordbävningen och kärnkraftshaveriet har enorma insatser gjorts för att stöpa om landets energiförsörjning. Stora satsningar med statliga stöd genomförs för att öka inslaget av olika förnybara energikällor. Japan är också ledande inom bränsleceller. Både vad gäller tillverkning, användning och distributionen av vätgas. Cortus WoodRoll teknik har potential att framställa en ren vätgas ur biomassor vilket gör den extra intressant i detta sammanhang’’ Redeye

Trigger 3
Cortus Energy har varit i kontakt med företag i USA då intresset för Cortus Energy har varit stort och ett PM angående detta kan vara aktuellt inom kort.

Trigger 4
Italien projektet var från början Cortus Energys huvudmål, att leverera tre anläggningar med hjälp av de generösa subventionerna från den italienska regeringen, men projektet har fått förseningar och Cortus Energy har tappat sitt börsvärde efter detta, så kanske vi får någon nyhet angående Italien?
Ekonomi

Ekonomi

Cortus Energy har precis gjort en nyemissionoch den har tillfört bolaget med 22 555 678 SEK, det inkom intresseanmälningar till företaget om att teckning av units och därmed så vart nyemissionen övertecknad med 206,6%. Privata aktörer som kontaktar företaget om att dem vill va med i en nyemission är en stor köp signal, då deras resurser är oftast större och mer djupgående analyser än oss småsparare.

Ledning

Maria Wetterstrand fd språkrör Miljöpartiet.
Att man har en politiker i styrelsen ser jag som positivt då Wetterstrand har en lång erfarenhet av förhandlingar samt ett brett kontaktnät i form av styrande politiker samt organisationer världen runt.

Maria Wetterstrand har varit engagerad i Cortus Energy sedan 2013. Maria Wetterstrand har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Maria Wetterstrand har sedan tidigare en lång karriär inom politiken, bland annat som språkrör för Miljöpartiet (maj 2002 till maj 2011) där hon deltog i tre riksdagsval och tog partiet från 4,5 till 7,3 procents röstandel, med ökande siffror i varje val. Maria Wetterstrand har även varit riksdagsledamot (2001 till 2011) samt, vid tidpunkten för sin avsägelse från riksdagsuppdraget, vice ordförande i Näringsutskottet

Samarbete

Cortus har ett samabete med Powercell.

''Cortus Energy AB startar ett nära samarbete med Nordens ledande bränslecellsbolag, PowerCell Sweden AB. Tillsammans ska de erbjuda kunder en klimatsmart lösning med Cortus Energys förgasning av biomassa till en vätgas som sedan används i bränsleceller från PowerCell för att producera miljövänlig el.

**Sammanfattning

Fordonsindustrin** är en gigantisk marknad, Cortus Energy tillsammans med Powercell fokuserar på fordonsflottan i nu läget, mer information angående detta får vi av företaget i framtiden. Det skall bli otroligt intressant att följa utvecklingen av detta samarbete då fordonsflottan utgör en av världens största marknader.

Industrin är en marknad som är väldigt stor och om ett kommersiellt avtal med Höganas AB kommer på plats snart så öppnas många dörrar in på denna marknad för Cortus Energy, att beakta här är de stora företag som nämndes ovan som bevakar utvecklingen med Höganäs projektet, med Sveriges miljö mål (Paris avtalet) så läggs en stor press på Sveriges industrier att bli miljö smarta, i och med det så har intresset för Cortus Energy teknik ökat markant de senaste åren.

Kraftförsörjning på ett klimatsmart sett är någonting som många är intresserad av och marknaden behöver jag inte nämna hur stor den är, det som är viktigt här är den första leveransen av en Woodroll och det är redan väldigt nära till en leverans till Japan. När företaget har fått en referens kund så blir det mycket enklare att sälj sin produkt.
Enligt VD’n ’’så kommer trycket för att vara första två vara väldigt högt’’

Base case

1,83 kr alt 4 kr chans 60%

1. Höganäs avtalet kommer på plats.

2. Forest Energy beställer en Woodroll anläggning och är intresserad av fler anläggningar.

3. Ingen specifik (kurshöjande) information från Powercell samarbetet inom det närmsta halvåret.

Kurs 1,83 k,r Bv 300 inom de närmsta månaderna när avtalen har kommit på plats, i det längre perspektivet så bör företaget värderas till 4kr med ett Bv på 660msek. När folk förstår möjligheterna med företaget och att dessa avtal är bara en dörröppning till en marknad som är riktigt stor, då många giganter är redo att investera i en Woodroll anläggning.

Bear case

Kurs 0,244kr alt 0,500 kr chans 15%

Vid Förseningar / avslutande samarbetet alt avtal kommer trycka ner kursen och mer nyemissioner kommer vara ett faktum. Kursen kommer att svänga riktigt kraftigt och därmed blir det väldigt svår värderat.

Bull case

Kurs 6kr alt 9,77kr chans 25%

1. Höganäs avtalet kommer på plats och en av medfinansiärerna visar intresse att köpa en Woodroll.

2. Forest Energy beställer den första Woodrollen samt ingår förhandlingar om att ytterligare köpa en till Woodroll.

3. Powercell samarbetet meddelar om något konkret information till marknaden som är kurshöjande.

4. USA som jag nämnde tidigare meddelar intresse av ett köp av en Woodroll.

  1. Italien är tillback i förhandlingarna igen oh beställer 3 Woodroll som det var tänkt som tidigare.

Bullcase är det svåraste att värdera på grund av möjligheterna företaget har, då Forest Energy har visat ett intresse på 25 anläggningar på 2,5 miljarder kr och Cortus har ett börsvärde på 101miljoner kr. Men om punkterna ovan uppfylls så bör kursen rimligen stå i 6kr och ett börsvärde på 1 miljard den första tiden, för att sedan med större möjligheter med en stor order från Forest energy bör kursen söka sig upp till 9,77kr och ett börsvärde på 1,6 miljarder.

Källor
http://www.redeye.se/analys/today/cortus-energy-ny-affarsmojlighet-i-japan

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/06/21/order-fran-forest-energy-pa-en-basic-engineering-for-projekt-i-japan.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/05/19/cortus-energys-foretradesemission-kraftigt-overtecknad.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/05/23/cortus-energy-och-powercell-sweden-utvecklar-tillsammans-en-klimatneutral-losning-for-att-producera-miljovanlig-el.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/16/hoganas-ab-och-cortus-energy-ab-har-ingatt-ett-foravtal-om-6-mw-modular-woodroll.html

Intresset är stort och att äga aktier i Cortus Energy kan bli en otroligt bra investering i din portfölj, men som alltid så finns det en risk.
Om mig, jag letar efter småföretag som är undervärderade och har stor potential att inom närmsta månaderna slå marknaden med häpnad, vilket har gått riktigt bra hittills.

Jag äger aktier i Cortus Energy och kommer troligtvis göra det länge på grund av den enorma tillväxt företaget kan se inom snar framtid samt inom några år.

Ni bör själva kolla upp fakta om företaget och därför har jag källor så ni själva snabbt kan kolla upp fakta.

Med vänlig hälsning Greven D

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?