Post entry

Combigene värderas strax över nettokassa trots miljardavtal med Spark/Roche - aktien en solklar kursdubblare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Genterapi bolaget Combigene värderas i dagsläget strax över nettokassa trots att man under hösten 2021 tecknade ett exklusivt avtal med Spark (dotterbolag till Roche) gällande CG01, ett avtal som även innebär att Spark tar alla löpande utvecklingskostnader

Genterapi bolaget Combigene värderas i dagsläget strax över nettokassa trots att man under hösten 2021 tecknade ett exklusivt avtal med Spark (dotterbolag till Roche) gällande CG01, ett avtal som även innebär att Spark tar alla löpande utvecklingskostnader. Länk till detta avtal kommer här: CombiGene och Spark Therapeutics ingår exklusivt, globalt licensavtal för genterapikandidaten CG01 - CombiGene

Combigene har idag totalt ca 20 milj aktier utställda, och vid kursen 8kr värderas det alltså till ca 160 MSEK. Enligt Q1 rapporten som kom förra veckan har bolaget drygt 120 MSEK i kassan samt knappt 10 MSEK i ännu ej fakturerade utvecklingskostnader till Spark, dvs en kassa på nästan 130 MSEK. Stor del av denna uppstod i samband med up front betalningen från Spark.

Utdrag från avtalet:

_"__8,5 miljoner USD vid undertecknandet och upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader. Vid kommersialisering är CombiGene berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning."_

Aktiespararna har höjt riktkursen till 40kr:

I sin senaste analys har Aktiespararna höjt riktkursen till 40kr, länk till denna analys kommer här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-combigene-globalt-licensavtal-med-roche-kring-cg01

Utdrag från analysen;

"CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Genterapi har under senare år haft en snabb utveckling med flera godkända terapier och ett antal stora företagsaffärer. Även bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 har gjort framsteg och projektet erhöll i februari 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. Bolaget uppskattar att CGT2 har en försäljningspotential på USD 750 - 1 450 miljoner. Efter avtalet med Spark Therapeutics höjer vi vår riktkurs till 40 kr då vi ser en ökad chans till framgångsrik lansering av CG01."

Möjlig förklaring till dagens låga värdering - uppvärderingen kan ske snabbt:

Det är nästan ofattbart märkligt hur aktien idag med tanke på ovan kan handlas i kurser kring 8kr. Jag får inte ihop det mer än att vi just nu lever i oroliga börstider i följd av Ukraina kriget samt ränteoron. Men att då ha en extremt stark kassa som Combigene har med i princip obefintlig risk för nyemission i närtid borde vara en stark positiv bidragande orsak. Jag tror vändningen i Combigene kommer snart och jag tror det då kommer ske med kraft när alla inser fundamenta. Möjligen också att vissa investerare inväntar utfallen i de viktiga Tox studierna som gjorts där utfallen väntas i närtid. Studierna som egentligen redan borde vara presenterade kompletterades ju med att även inkludera USA vilket gjort att utfallen blivit något försenade. Det är även i samband med att studiernas utfall presenteras som Spark kommer ta 100% kontroll över CG01 projektet inför den kliniska fasen.

Men att ha ett Genterapi bolag med stark finansiell ställning som i dagsläget värderas strax över kassa, och som nyligen ingått miljardavtal med ett av världens största läkemedelsbolag, samt står i slutskedet av pre-kliniska studier, det är något speciellt det och en investeringsmöjlighet som inte uppstår varje dag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?