Post entry

Svensk/dansk genteknik kan revolutionera neurologin

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bakgrund

Jag har under många år samlat på mig stora kunskaper inom läkemedelsutveckling.

För ett antal år sedan påbörjade jag en egen verksamhet som investerare. Typiska investeringar har varit olika projekt inom läkemedelsutveckling, eller inom diagnostikmarknaden. Målet har varit att investera i och lyfta fram projekt med stor framtida potential.

2012 investerade jag för första gången på en för mig ny marknad, diagnostikmarknaden. Jag hade tidigare enbart investerat i olika projekt inom läkemedelsutveckling.

Jag såg en stor potential i att diagnosticera allvarliga sjukdomar på ett tidigt stadie. Ju tidigare man kan upptäcka en allvarlig sjukdom desto större chans att behandla och förhoppningsvis bota denna.

Detta ledde till att jag upptäckte AroCell som har en metod som går ut på att upptäcka cancer och hur aggressiv cancern är, man gör detta genom att analysera ett blodprov.

Vid tillfället för min första kontakt med AroCell värderades bolaget till 30 Mkr, idag har värderingen nått upp till ca 175 MKr och AroCell ser väldigt intressant ut. Jag insåg potentialen och vikten av ett sådant test från AroCell. Bolaget har utvecklat testet och närmar sig lansering, testet ser ut att kunna fylla en viktig funktion inom cancer.

Läkemedelsutveckling och diagnostik - jämförelse

Jag har inte kunnat släppa intresset för utveckling av läkemedel/behandlingsmetoder. Hittar man rätt projekt eller företag att investera i så kan avkastningen bli betydelsefull.

Som jag sagt så anser jag att metoder inom diagnostik har stora fördelar, men tester kräver som i AroCell´s fall först att patient tar ett blodprov som sedan analyseras, efter det tas beslut om vad provet gett svar på, då kan man anpassa behandlingen för enskilda patienter.

Diagnostik har en stor betydelse, men jag har mer och mer insett att inom läkemedelsutveckling kan man hitta projekt eller färdiga företag där avkastning på investering har möjlighet att mångdubblas. Det finns en enorm uppsida inom läkemedel, hittar man bara rätt objekt för investering så är det helt rätt bransch att leta investeringsobjekt i. Man måste dock vara ytterste selektiv i vilket projekt/bolag man väljer att investera i.

Att jag åter börjat intressera mig mer och mer för läkemedelsutveckling har att göra med en del förändringar som skett inom industrin de senaste åren, detta och följande är det som gör att jag ser en stor möjlighet till stor avkastning vid investering i rätt projekt/bolag:

° Unik/ny metod/teknik

° Rätt marknad avseende kommersiell potential

° Starka/långa patent

° Erfaren ledning

° Stora möjligheter till utlicensiering

° Uppköp/partnerskap i tidigt skede

Det blir vanligare att prekliniska projekt bedöms som mycket värdefulla av stora läkemedelsbolag.

Man väljer nu allt oftare att köpa upp hela bolag eller projekt, före konkurrenter. Ofta drivs priserna upp vilket gynnar biotech-bolagen.

Jag skrev i november om bolaget Gabather. Gabather har en ny intressant teknologi för utveckling av läkemedel mot sjukdomar som har sitt ursprung i CNS, det centrala nervsystemet. Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel.

Gabather är ett mycket intressant bolag, med ett nytt angreppssätt mot ovan nämnda indikationer, med mycket hög potential. Jag köpte in Gabather i portföljen vid emissionen i okt/nov 2014 till en värdering på 21 MKr pre-money, nu är värderingen ca 160 MKr.

Ett liknande bolag med samma ursprung som Gabather noterades på börsen i mitten på april 2015, nämligen Aptahem. Jag har tidigare hört om Aptahem´s forskning som är mycket intressant, en jämförelse mellan Gabather och Aptahem blir naturlig då båda bolagen även har en del engagerade personer gemensamt. Aptahem noterades till en värdering på ca 21 MKr och nu är värderingen ca 70 MKr. Aptahem har en helt ny patenterad metod inom blodförtunnande läkemedel som ser oerhört intressant ut. Min tro på Aptahem är mycket stor.

Nytt bolag - Revolutionerande Genteknik inom Neurologi - CombiGene

CombiGene - Beskrivning

 • CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar.

 • CombiGene utvecklar en ny revolutionerande behandlingsmetod inom neurologiska sjukdomar. Den första indikationen man nu arbetar med är Epilepsi.

 • CombiGene bygger sin metod på banbrytande forskning i Sverige och Danmark. Några av världens mest framstående forskare inom Epilepsi är Merab Kokaia från Sverige och David Woldbye från Danmark.

 • CombiGene har redan uppnått proof-of-concept.

 • CombiGene har i studier visat på lovande resultat (in-vivo) på behandling av djur som lider av Epilepsi.

 • Mycket positivt är att CombiGene också visat positiva resultat (in-vitro) på mänsklig vävnad från epilepsipatienter. (!)

 • Metoden är en kombination av framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik.

 • David Woldbye var först i världen med att visa att signalsubstansen NPY har en antiepileptisk effekt i levande organismer. Samtidigt såg man att kroppen inte själv kunde producera tillräckligt med NPY för att förhindra epileptiska anfall.

 • Genombrottet som ligger till grund för hela CombiGenes metod var när Woldbye/Kokaia upptäckte att den receptor, Y2 också ökades i koncentration så ökade också effekten för att motverka ett epileptiskt anfall. Det beror på att det är Y"-receptorn som tar emot NPY. En kombination av dessa båda genetiska komponenter är därmed idealisk för att CombiGene nu är en bra bit på väg till att få fram en revolutionerande metod mot Epilepsi. I förlängningen också mot en rad olika neurologiska sjukdomar.

 • CombiGenes metod är en engångsbehandling, därefter skall patienten vara botad, epilepsianfallen borta eller betydligt mindre. Ca 30% av alla epilepsipatienter världen över svarar inte på sin nuvarande behandling. Alternativet är att operera bort den del av hjärnan där epeilepsin sitter. En mycket riskabel operation och dessutom mycket kostsam.

 • Ett stort problem med dagens läkemedel mot Epilepsi är att de sprids i kroppen, påverkar andra organ och ofta tyvärr orsakar att patienten dör tidigare pga bieeffekter från läkemedel. CombiGenes metod innebär att endast önskvärda gener, två stycken, tillförs till endast det skadade området i hjärnan. Ingen spridning, och som sagt en engångsbehandling, som det ser ut i stort sett botemedel mot Epilepsi!

 • CombiGene har även en stor fördel av att ett annat europeiskt bolag som har ett genteknik-läkemedel inom annan indikation på marknaden. Detta läkemedel bygger på samma administrationssätt som CombiGene använder, vilket är oerhört värdefullt då EMEA, Europeiska Läkemedelsverket, redan tidigare har godkänt detta sätt att administrera gener på.

 • Två mycket viktiga och starka patent har CombiGene erhållit, för de viktigaste marknaderna Europa och USA.

 • CombiGene kommer att kunna ta mycket bra betalt för sin metod då det inte finns någon konkurrerande i sikte och patent är på plats. Samhällskostnaderna för Epilepsi är enorma och uppgår till nära 190 mdr Kr/år enbart för Europa. En engångsbehandling kommer då att vända helt upp och ner på dagens behandlingar inom Epilepsi. Och viktigast av allt är att en stor mängd patienter kommer att få helt nya liv, förhoppningsvis helt utan Epilepsi!

 • Metoden skall också vara lämplig för andra neurologiska sjukdomar som är enorma samhällsekonomiska problem och framförallt lidande för de drabbade. Ex på neurologiska sjukdomar är Parkinson, ALS, Stroke, MS mfl.

 • CombiGene ser ut att få en särställning inom Epilepsi och de stora läkemedelsbolagen lär ha bolaget under stark bevakning.

Sammanfattning

Marknadsvärdet idag för CombiGene ligger idag enbart på ca 100 MKr. Bolaget ligger långt fram och har en unik metod mot Epilepsi, som dessutom är lämpad för många av de absolut mest kostsamma åkommorna för samhället idag. Metoden har visat sig fungera på djur OCH likadant med positiva resultat på mänsklig vävnad från patienter med Epilepsi.

 • Metoden är bevisad, proof-of-concept är bekräftat.

 • Metoden är en engångsbehandling, helt sensationellt.

 • Världsledande forskning med två av världens mest framstående forskare Merab Kokaia och David Woldbye.

 • Viktiga patent i Europa och USA.

 • Proffesionell ledning/ägarkonstellation.

 • Det säger sig självt att Kokaia/Woldbye är kandidater på Nobelpriset om man når ut med denna metod och utsikterna är mycket goda, det ser högintressant ut.

 • Stora läkemedelsbolag, Big Pharma, lär ha ögonen på CombiGene. Når bolaget ut med denna metod så är potentialen den absolut största jag någonsin sett under alla mina år som investerare.

Har tidigare länkat till en som jag tycker, mycket kompetent blogg från Aheadinvest som skrivit flera intressanta och välarbetade analyser. Så också om CombiGene, mycket välarbetat och ännu mer intressant information om CombiGene.

http://aheadinvest.blogg.se/2015/may/combigene.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?