Post entry

Combigene - förslag utdelning för att synliggöra värdena i bolaget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Combigene värderas idag vid kurs 8,50 till strax över nettokassa. Värdering 170 MSEK i jämförande med ca 140 MSEK kassa.

Combigene aktien har rekylerat upp något under sommaren men handlas fortfarande strax över nettokassa, detta trots en stark Q2 rapport och det faktum att Spark tar alla löpande utvecklingskostnader för CG01 projektet. Länk till rapporten: https://combigene.com/sv/mfn_news/delarsrapport-januari-juni-2022-for-combigene-ab-publ/

Jag har tillsammans med stöd av ett antal aktieägare lagt ett förslag till styrelsen att kalla till extra stämma och besluta om utdelning. Detta för att synliggöra de värden som finns i bolaget och på så sätt skapa aktieägarvärde. Självklart ska en tillräcklig kassa lämnas kvar för att säkerställa fortsatt drift samt utveckling av projekten (i väntan på nästkommande milestone betalning från Spark).

Exempel utdelning 4kr/aktie. En utdelning på 4kr/aktie motsvarar ca 80 miljoner, vilket skulle lämna ca 50 miljoner kvar i bolaget. Det kvarvararande värdet i aktien skulle alltså vid nuvarande kurs bli 8,50-4,00 = 4,50kr. Jag tror personligen aldrig kursen skulle gå ner till dessa nivåer då utdelningen i sig skulle värdera upp aktien då detta attraherar en ny typ av investerare, samt att aktien "ser billig ut" efter utdelning. Värdering vid kurs 4,50kr motsvarar ett börsvärde efter utdelning på ca 90 MSEK, och detta för ett bolag med ingått miljardavtal. Utdelningen kommer alltså synliggöra värdena som finns i bolaget samt att atrahera en ny typ av investerare.

De som är mer tveksamma till förslaget ser det mer som att detta hindrar potentiella inlicensieringar/nya projekt. Till viss del stämmer detta då kassan begränsas, men samtidigt elimineras riskerna att befintlig kassa äts upp av nya kostsamma projekt i tidig status. Tror det kan vara sunt att kanske inlicensiera ett nytt projekt eller liknande vilket kvarvarade kassa skulle vara fullt tillräckligt för.

Jag tycker alla aktieägare borde ha rätt att få ta del av Spark pengarna, det hade också varit en fin gest från bolagets sida efter flera år av aktieägar ovänliga kapitalanskaffningar. En utdelning stoppar inte bolagets utveckling, det är en manöver för att premiera befintliga aktieägare och samtidigt öka/synliggöra värdet i bolaget. Om förslaget går igenom eller inte är oklart i skrivande stund, men flera både större och mindre aktieägare är kontaktade. Fortsättning följer...

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?