Post entry

CLS metod imILT kan stå inför ett sensationellt genombrott

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I detta inlägg ställs överlevnadsdata från CLS studier inom lokalt avancerad inoperabel bukspottskörtelcancer (Stage III pankreascancer) mot 37 st kemoterapier och 10 st molekylärt riktade terapier.

Kort om imILT – immunstimulerande interstitiell termoterapi

imILT® är avsedd för metastaserad cancer, det vill säga cancer som spridit sig till andra delar i kroppen från den plats där primärtumören finns. När cancerceller bryter sig loss från en tumör kan de transporteras till andra delar av kroppen genom blodomloppet eller lymfsystemet, som innehåller en samling av kärl som transporterar vätska och även immunsystemets celler.

imILT® är som sagt utvecklad för att döda solida cancertumörer samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörceller, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området.

En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer, skonsamt och kontrollerat. Detta gör att tumören långsamt dör, oftast inom några dagar. Ur cellerna i tumören läcker anti-gener som stimulerar kroppens immunförsvar varpå immunförsvaret attackerar även andra tumörer och metastaser i kroppen av samma cancertyp.

Den immunologiska effekten uppstår genom att behandlingen av tumören sker med så låg temperatur att tumörens antigena äggviteämnen bevaras. Dessa ämnen får kontakt med immunsystemet och stimulerar ett immunologiskt försvar mot tumörsjukdomen.

Metoden kan användas både för kurativ (botande) och palliativ (symptomlindrande) behandling.

imILT® bedöms vara lämpligt för behandling av tumörer i:

 • bukspottkörtel (pankreas)
 • bröst 
 • hud (malignt melanom) 
 • lever 
 • lunga 
 • njure 
 • prostata

(Det är inte möjligt att behandla solida tumörer som sitter i ihåliga organ eller i centrala nervsystemet med imILT®.)

Kort om Pankreascancer

 • Globalt beräknas omkring 340 000 årligen diagnostiseras med pankreascancer.
 • Omkring 55,440 människor i USA (29,200 män & 26,240 kvinnor) beräknas diagnostiseras med pankreascancer 2018. Omkring 44,330 människor (23,020 män & 21,310 kvinnor) beräknas dö utav pankreascancer i USA 2018.
 • Omkring 20% utav alla som diagnostiseras med pankreascancer är lämpliga för operation. 
 • Hos cirka 40% utav de diagnostiserade patienter så är sjukdomen så avancerad att metastaser redan har bildats (cancern har spridits i kroppen).
 • Incidensen är som högst i utvecklade länder.
 • Pankreascancer är den 11 vanligaste cancerformen men den 4 vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. 
 • Knappt 1% utav patienterna som diagnostiseras med inoperabel pankreascancer lever längre än 5 år. 
 • Medianöverlevnad inom EU för inoperabel stage III pankreascancer: 4,3 månader
 • Pankreascancer är den enda cancerformen där dödligheten ökar både för män och kvinnor. 

Nedan följer jämförelsedata sett till överlevnad mätt i månader för lokalt avancerad inoperabel bukspottkörtelcancer.

imILT ställt mot 37 av de vanligast förekommande kemoterapierna.

imILT ställt mot 9 st Fas III och 1 st Fas II molekylärt riktade terapier.

Systemic treatment for inoperable pancreatic adenocarcinoma: review and update Stephen L. Chan,1 Sin T. Chan,2 Eric H. Chan,2 and  Zhe-Xi He2

Bäst resultat nås de få gånger som det är möjligt att operera, det kan förenklat uttryckt dubblera överlevnadstiden och i bästa fall innebära ett bot med dagens konventionella metoder, men dessvärre är detta sällan möjligt vilket till stor del beror på den sena diagnosen.

De mest framstående resultaten just nu inom kemoterapi återfinns inom behandlingar för operabel pankreascancer med modifierade varianter utav Folifirnox, där överlevnad så långt upp som 24 månader har registreras. Kemoterapier dras tyvärr med många allvarliga biverkningar vilket gör att patienternas allmäntillstånd riskeras att försämras så pass att behandlingen måste avbrytas.

Behandlingar som kategoriseras som riktade terapier (genspecifika peptide vaccin) mot pankreascancer har visat förlängd överlevnad upp till 44 månader för patienter som först genomgått operation.

Herceptin och Erbitux® (antikroppsbaserade riktade terapier) har i studier visat på överlevnad över 1 år när behandling sker i kombination med kemoterapi, Gemzar.

Vaccinbaserade behandlingar likt Virulizin har visat på tämligen minimal förlängd överlevnad för pankreascancer patienter som samtidigt får kemoterapi, 6,4 mot 6,8 månader.

Det är viktigt att förstå att pankreacancer är en utav de mest aggressiva cancerformerna, ofta bildas mikrometastaser som är svåra att upptäcka och väldigt ofta är förloppet från lokalt konstaterad cancer till metastaserad (spridd) cancer kort därav också den höga dödligheten.

För att rå på den dödliga pankreascancern så krävs en systemisk terapi och fram tills nu har nämnda kemoterapier varit de vapen som stått till läkarnas förfogande då strålning har visat föga framsteg samtidigt som de läkemedelsbaserade immunterapier som testats och fortsätter att testas i nya varianter inte haft några större framsteg heller.

Men, kan CLS immunterapi, imILT, med minimala biverkningar vara det efterlängtade genombrottet? Även om det statistiska underlaget än är i underkant så talar siffrorna så här långt för ett efterlängtat och stundande genombrott. De snart cirka 15 månader i förlängd överlevnad som imILT noteras för just nu inom behandling av lokalt avancerad inoperabel bukspottkörtelcancer får anses vara sensationellt bra i jämförelse.

Tidigare inlägg

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-fraan-forskning-till-klinisk-anvaendning

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-fraan-forskning-till-kommersialisering-del-2

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-prostatacancer-och-focal-laser-ablation-fla

Twitter @MrChaarless

Givet att det är en komplex uppgift att analysera medicinsk data och de variationer som återfinns inom olika förekommande studier, reserverar jag mig för felskrivningar och påtalar att jag skriver mina egna slutsatser såväl som åsikter efter egen analys. /Mr.Charles

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?