Post entry

HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND ord som präglats oss alla under den pågående Covid-19 pandemin, ord som under 2020 blivit vår vardag, som omedvetet skapat bilder i vår hjärna, där vi måste agera strategiskt för ”överlevnad”.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND ord som också metaforiskt beskriver CLS strukturerade väg till marknaden. En marknadsintroduktion i ett konservativt landskap som kräver mycket tålamod, hos företagsledning och hos företaget ägare. Bit för bit byggs företagets värde sakta upp samtidigt som de olika behandlingsmetodernas försprång till konkurrenterna ökar; HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND!

Ett försprång som jag beskriver, vilket ni säkert uppmärksammade, i plural. Detta gör jag då vi inte längre kan se på CLS som ett företag som kommer till marknaden med enbart en produkt. CLS är på väg in på marknaden med en hel portfölj av olika behandlingsmetoder varav några avser behandlingar av sjukdomsfall där alternativ inte längre finns. Fokus ligger inte längre helt och hållet på cancerindikationer enbart utan nu ser vi kärlmissbildningar, epilepsi och Parkinsons sjukdom för att nämna några. Metoderna jag syftar på berör områden jag valt behandla i fem segment.

CLS är i dagsläget involverade i de fyra första men min personliga övertygelse är att de inte är långt borta från det femte segmentet. De fem segmenten jag pekar på är: Immunstimulerande interstitiell termoterapi – imILT©; Fokuserad Laserablation – FLA; Kombinationsbehandlingar – Immunterapi; Stereotaktisk Laserablation – SLA; Cardiac ablation (Catheter ablation). Faktum är alltså att CLS inte längre är ett en-produktsföretag och bör vara en värdehöjande faktor i bolagsvärderingen vilket jag anser marknaden ännu inte förstått.

Men vi kan också konstatera att CLS resa från förhoppningsbolag till den verkliga marknaden har tagit tid, lång tid. En slutsats vi kan dra är att man måste som entreprenör hålla ut då det kommer ta mycket längre tid än som planerat. Det man som entreprenör kan göra under resans gång är att hushålla med tiden och det gör man bäst genom att säkra marknadsintroduktionen strategiskt, skapa konkurrensfördelar och därmed bygga värde för sina ägare. Det handlar alltså inte alltid om att konkurrera med alla andra metoder, utan man ska bara bevisa att man är bättre. Dra nytta av befintliga metoders komplexitet, bristfällighet eller angripa indikationer där inget mer finns att göra.

Ren konkurrens kommer det alltid att finnas och det är nyttigt med bra konkurrenter på en fungerande marknad. Det strategiskt smarta som CLS använder sig av är att sakta men säkert bevisa produkternas förträfflighet till exempel genom att kommunicera med Key Opinion Leaders (KOL), Early Adopters och andra involverade parter. Vidare genom att söka patent för alla möjliga situationer, har de skapat ett heltäckande patentskydd för sina produkter och metoder. Genom att knyta till sig KOL på resan som blir en del av marknadsföringen och genom att teckna distributionsavtal samt bygga förtroende hos samarbetspartners.

CLS aktiviteter innebär att man kommer närmare marknaden och skapar avstånd till konkurrenterna. En bra bieffekt är att behovet av säljaktiviteter för att påvisa sitt systems fördelar gentemot konkurrenternas minskar med det enkla knepet att CLS adresserar en marknad med stort behov. Jag har tidigare Redeye-inlägg beskrivit vägen till reimbursement inom sjukvården vilken också är lik processen för att nå marknaden strategiskt. Den består i sju steg som alla är viktiga i en strategisk implementering av en ny metod/produkt.

  1. Studier med bra påvisade resultat.
  2. Implementera produkten/behandlingen hos nyckelpersoner så kallade Key Opinion Leader (KOL).
  3. Involvera kunder och skapa eldsjälar som marknadsför internt/externt genom referenskliniker.
  4. Användbarhet och förbättringar.
  5. Socioekonomiska fördelar/samhällsnytta.
  6. Kostnadseffektivitet.
  7. Skapa intresse hos olika intresseorganisationer och patientgrupper.     

Alla dessa faktorer tillsammans innebär att det skapas stora konkurrensfördelar och vi ser att det är en modell CLS arbetat efter hela tiden. På sikt kommer de också att avspeglas i börsvärdet och innebära att CLS kan hålla avstånd till sina konkurrenter. Vi ser alltså att CLS har ett arbetssätt i riktning mot marknaden som på något sätt blivit symboliskt med hur de inledande orden; HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND.

En målmedvetenhet som likt Edisons uppvisning i Menlo Park, där hans övertygelse om elektricitetens förträfflighet, skapade en sensationell kursuppgång på 1500 %, över en natt. Troligen kommer omvärderingen av CLS marknadsvärde också bli väldigt snabb när deras produktsortiments förträfflighet blir ett faktum även om vägen hit då varit väldigt lång. Att vi en dag ser vi proppen ur som Dan Mogren så metaforiskt beskrev det blir allt sannolikare då marknaden blir större i och med det ökade antalet indikationer som CLS anammar och avståndet till konkurrenterna som blir längre ju bättre metoderna blir; HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND!

Vi har under det första halvåret 2020 både haft med- och motgångar och försäljningsmässigt har hitintills året varit uruselt. Vi kan nog vara överens om att det inte blivit som vi förväntade oss och det mesta beror just på pandemins snabba framfart som chockat hela världen. Vi startade ganska så snabbt med en nyemission som oftast emottas negativt så även denna gång. Röster höjdes snabbt om att det är Ebberöds bank att satsa mer kapital men valet av datum för emissionen kan efteråt betraktas som väl valt.

Nyemissionen avklarades med ett bra resultat och med tanke på vad som komma skulle med Covid-19 pandemin konstaterar jag att denna nyemission som tryggar CLS drift in i kvartal 4, 2021 som mycket lyckad. Kanske berodde detta genomförande mer på tur och timing än strategi men hur som helst så lyckades CLS med detta. Men det viktigaste av allt, finansieringen är tryggad för de marknadssatsningar som nu behöver göras, vilket vi kunde utläsa i halvårsrapporten 2020.

Givetvis finns det alltid en risk för att mer kapital behöver tas in beroende på hur utvecklingen går för försäljning, med den externa finansieringen av kommande effektstudier och de allt större geografier som CLS har samtidigt marknadsinträde på; USA, Europa och Asien. Aktiviteter som ensamma är kostsamma satsningar och ännu mer likviditetstärande när de koordineras i princip samtidigt utan att generera några direkta intäkter.

Finns då lösningen på detta ökande kapitalbehov i de nya styrelsemedlemmarnas breda kontaktnät? Kanske, och det kommer att bli mycket intressant, att se vad giganten Sanofi har för planer, med Marika Chrons deltagande i CLS styrelse. Marika har ansvaret för Medical Affairs i Europa inom onkologi och hematologi samt transplantation av solida organ. Jag tror att vi kommer få PM om ett samarbete där finansieringen får en rejäl boost. 

Möjligtvis har vi också en blivande partner i Sanofi. Ur min synvinkel ligger sanningen i detta härad och det kommer i så fall bli en mycket viktig partner för CLS fortsatta utveckling. Jag skulle dessutom bli väldigt förvånad om det inte är imILT© som väckt Sanofi stora intresse. Jag kommer att återkomma till detta eventuella samarbete.

Vi har fått PM om CE-märkningen (EC godkännande) av Thermoguide© vilket öppnar upp möjligheter för CLS i samarbete med Clearpoint Neuro att ta upp kampen med Visualase på den europeiska marknaden gällande stereotaktiska laserablationer. Det försprång på knappt ett år som Medtronic har i Europa tror jag inte påverkar så mycket på eventuella marknadsandelar. Detta grundar jag på att den första tiden på en ny marknad består av väldigt mycket demonstration av produkterna och marknadsbearbetning. Kanske är det bara en fördel för kunderna att nu ha två godkända system att välja på. Potentiella patienter är det ju ingen brist på då de återfinns inom bland annat inom cancer, kärlmissbildningar, epilepsi och Parkinsons Sjukdom. Dessvärre har Covid-19 inneburit förseningar i USA med motsvarande FDA-ansökan men med lite flyt i Europa kommer vi se ett snabbt inträde i USA när väl ansökan är inlämnad och godkänd.

En annan positiv utveckling är att vi äntligen har fått en studiestart med Immunophotonics och deras egenutvecklade läkemedelskandidat IP-001 i kombination med laserablation. En studie som jag tycker är extra intressant då den sätter forskares ögon på det som lite ligger i tiden – immunterapin. Ett område som vi ser har fått ett ökat intresse bland forskare inte minst nu efter 2018 års nobelpris i medicin och nu senast under Covid-19 pandemin där T-cellerna hamnat i fokus. Immunophotonics plan är att laserablation ska förstärka den immunstimulerande effekten av IP-001 och det är rimligt att tänka att andra läkemedelskandidater kommer bli aktuella för liknande procedurer om resultaten faller väl ut. Onekligen en spännande utveckling som är en stor potential för CLS och laserablation och för imILT© i synnerhet.

Är det kanske något liknande vi kommer få se i ett samarbete med Sanofi? Sanofi har bland annat ett stort ägarintresse i Regeneron Pharmaceuticals och de har sedan 2015 arbetat hårt med immunstimulerande metoder. Bland annat har de tillsammans spännande studier i gång med Regeneron substanser som fokuserar på T-celler och immunterapi. En tanke jag har är att eftersom de satsar ganska hårt på immunstimulerande metoder, bland annat för att behandla lungcancer, är att de sett imILT© som ett bra komplement för att förstärka effekten hos sina läkemedel. En kombinationsbehandling mellan deras läkemedel och imILT© skulle passa CLS som handen i handsken – Immunoterapi à la TranbergCLS©. Lungcancer har ju dessutom få riktigt bra behandlingsalternativ och det är ju något som varit ledord i alla indikationer som CLS valt att fokusera på.

Sanofi besitter ju även en hel del egna godkända produkter som används vid minimalinvasiva ingrepp såsom Carbocain, vid immunstimulerande behandlingar såsom Cemiplimab och Synthorx samt för hjärtsjukdomar den nervlugnande Cordarone. Så de har alltså läkemedel som i kombinationer eller komplement med CLS produkter och metoder kan vara fördelaktiga. Fördelen att knyta an CLS är för Sanofi värd ganska mycket där huvudkonkurrenten inom immunstimulerande behandlingar stavas Keytruda. Så det försiggår säkert mer dialoger än vi har fått kommunicerat från CLS. En gissning jag har är att förhandlingar har pågått ett längre tag och att signeringen är nära förestående. En tanke som stärks av Marika Chrons intåg i CLS styrelse.

Översätter vi det i rent kapital kan vi nog ha sett den sista nyemissionen. Möjligen kan det komma någon riktad emission framöver men då endast för att säkra strategiska ägare av vikt för företagets utveckling. En inte allt för vågad gissning från min sida är att vi ser Sanofi köpa in sig i CLS med en corner (10%). CLS behandlingsportfölj ligger rätt i tiden och en hel del aktiviteter pågår under ytan vågar jag påstå eller bättre att säga – att en hel del pågår under huden.

Vänder vi sedan blicken mot den andra riktigt intressanta nykomlingen i CLS styrelse Catherine Gilmore-Lawless så ser vi också intressanta kopplingar till företagets framtidsmöjligheter. Hon har kunskaper inom onkologi och neurokirurgi samt har varit i verksam i Elekta under en lång tid. Hennes nätverk är stort och det känns som hon kommer bli en viktig komponent i samarbetet med Clearpoint Neuro (CLPT).

Genom att plocka in Catherine i styrelsen säkrar CLS kompetens för att utveckla detta samarbete men även för att bevaka det framtida värdet för CLS aktieägare inom neurosegmentet. Här har vi tidigare fått förlita oss på Dan Mogrens kunskaper och bevakning av CLPT. Då Thermoguide© är godkänd (EC-märkning) för användning i Europa så ser vi nu också att CLPT väljer att fokusera på denna marknaden, inledningsvis i Frankrike och Italien.

Är det möjligen någon klinik/sjukhus i Bordeauxregionen som kommer bli först ut att testa CLS nya produkt Thermoguide©? Vi vet ju att blanda annat Pr. François Cornud (ALMA-kliniken/UDRI /Cochin Hospital) har vana av föregångaren till Thermoguide© som IHU Liryc utvecklat med benämningen thermoguide. En termografi framtagen för behandlingar av hjärtmuskeln. Pr. François Cornud har även testat att använda den vid andra metoder än just cardiologi och enligt honom är den mycket känslig /noggrann samt fungerar mycket tillförlitligt. CLS samarbetspartner Image Guided Therapy (IGT) har ett nära samarbete med just IHU Liryc så namnvalet Thermoguide© kanske ingen slump.

Är det i Bordeauxregionen som CLPT får sitt genombrott med försäljningen av Tranbergsortimentet? Mycket möjligt då FDA-tillstånden för Thermoguide© i USA planeras vara på plats först kvartal 2, 2021. En försening som delvis beror på svårigheterna med att effektivt arbeta tillsammans då resor mellan länderna försvårats under Covid-19.

Är det också som så att Catherine har haft inverkan på det nyligen annonserade samarbetet med Advanced Medical Systems Ltd. (AMS). Catherine bör ju sedan tidigare ha kontakter med AMS bland annat för deras samarbete med Elekta. AMS har under flera decennier varit ledande i införandet av nya minimalinvasiva metoder och Elekta har med hjälp av dem lyckats med sin framgångssaga. Är det återigen dags för ett svenskt företag att nå lika stora framgångar som Elekta har gjort? Misstänker att en del aktieägare, investerare och andra intressenter anser att så är fallet.

Genom att starta ett Joint Venture-företag, Clinical Asia Pacific Ltd., kommer CLS och AMS tillsammans att möta Asia-Pacific marknaden (APAC), genom den gemensamma introduktionen av Tranberg© Thermal Therapy System. Ett företag med 50/50-ägande, där CLS står för tekniken, medans AMS bidrar med sitt enorma kontaktnät. Ett kontaktnät som för CLS skulle ta åratal att arbeta upp, om det ens varit möjligt, i det hårda affärsklimat som råder på APAC-marknaden.

Marknadsinträdet startar i Singapore för att därefter inledningsvis satsa på Indien och Australien. En mycket stor och otroligt viktig marknad. En marknad där laserablationer nått stora framgångar och väckt stort intresse hos forskare i ett antal studier under de senaste decennierna. Är det inom Raffles Medical Group vi kommer få se som mottagare till den första Tranbergenheten i Singapore? Mycket troligt då de ingår i Mayo Clinic Care Network och det är en sjukhuskedja som jag sedan länge anser samarbetar med CLS.

I samarbete med Mayo Clinic kan vi alltså komma att få se en multicenterstudie inom exempelvis malignt melanom. I USA är malignt melanom den femte vanligaste cancerformen och har en hög dödlighet men är i dagsläget ganska ovanlig i Asien. Det som däremot hänt är att på senare år har studier påvisat att i Korea finns en stigande trend av antalet insjuknande. Detta har lett till att intresset för att behandla sjukdomen ökat i Asien. Inom femtio år räknar forskare med att detta är en problemsjukdom även i Asien och inom de närmsta tio åren beräknas APAC-regionen ha den högsta tillväxttakten i världen. (rafflesmedicalgroup.com ; mayoclinic.org ; ncbi.nlm.nih.gov)

Raffels Medical Group är med sina 21 sjukhus i APAC-regionen en sjukhuskedja som valt att behandla malignt melanom. Ser vi på detta i kombination med behovet i USA att utveckla bra behandlingar inom denna indikation, där Mayo Clinic sedan tidigare valt att fokusera, bör det anses vara ett smart drag i den kliniska kapplöpningen för Mayo Clinic Care Network.

Det japanska patentet som beviljats några veckor innan samarbetet med AMS blev känt, stärker så klart marknadsintroduktionen i denna region, då ett effektivt patientskydd mot intrång både i kylda som icke kylda fiber skapats. Återigen ser vi att CLS ledning arbetar metodiskt och väldigt strategiskt.

Riktar vi sedan ögonen mot Kanada så händer det även en del här. Vi kunde alldeles nyligen se på clinicaltrials.gov att prostatacancerstudien (NCT03650595) som genomförs vid Toronto Hospital med CLS produkter numera utökats till 50 patienter. Studieansvarig Dr. Sangheet Ghai har ju dessutom varit väldigt nöjd med resultaten hitintills enligt vad som kommunicerats från CLS. Då ExactVuTM erhållit EC-märkning har Exact Imaging valt att gå in i på Europamarknaden och ett europakontor finns på plats i Belgiska staden Gent.

Dan Mogren pratade i Redeyeintervjun nu i september (20200902) om MRI-Ultrasound där tidigare tagna MRI bilder kompletterar ExactVuTM bildåtergivning. Vi ser alltså att det pågår arbete med att förbättra bildåtergivningen och därmed precisionen vid behandlingar. Genom att göra ExactVuTM -processen bättre möjliggör det för mindre kliniker att starta upp med laserablationer på egen hand då bland annat investeringskostnaden för utrustning minskar radikalt. Det skulle då ge den betydligare dyrare bildåtergivningssmetoden – Magnet Resonance Imaging (MRI-scanners) en efterlängtad konkurrens. Det skulle också innebära en välbehövlig boost av försäljningen av CLS produkter.

Hur det fortsatta samarbetet och ett eventuellt utvecklingsarbete kommer se ut mellan CLS och Exakt Imaging har ännu inte kommunicerats. En tanke jag haft är om vi inte kommer få se en FDA-ansökan som avser en utvecklad ultraljudsmaskin där visualiseringen av laserfiber blir tydligare. Kanske genom en utveckling av CLS metod med resistansberäkningar där sedan dessa värden importeras i ExactVuTM och förstärker positioneringen av laserfibern.

Utöver de nya styrelseledamöterna så har vi också sett att CLS har rekryterat ny personal vilket också kan tolkas som signaler på att det börjar hända saker både i företaget men även på marknaden. Det vore väldigt oklokt att dra på sig mer personalkostnader om det inte finns en stark tilltro till att resurserna kommer att behövas. Rimligtvis bör det då finnas en uppfront inom sex månaders horisonten. Tiden får utvisa om CLS tolkat marknadens signaler rätt.

Vi ser också att det börjat att röra på sig avseende olika behandlingsmetoders officiella erkännande. Reimbursement har så sakteliga börjat falla på plats inom neurosegmentet för Epilepsi och hjärntumörer som inte har någon annan medicinsk möjlighet kvar. Det har också publicerats positiva 10-års data för behandling av prostatacancer så även här borde vi om en inte allt för avlägsen framtid även få se reimbursement.

Sammanfattningsvis så kan jag bara göra den bedömningen att det är nu det verkar som om allt kommer att falla på plats. Aktiekursen ligger fortfarande enligt min bedömning alldeles för låg och det är bara att konstatera att vi långliggare i aktien egentligen borde väntat med att satsa vårt kapital i CLS, då utvecklingen varit svag och oftast negativ. Men vänder vi på myntet så hade aldrig CLS varit här dom är nu om det inte hade funnits ägare som verkligen tror på företaget och dess framtid. Envist har vi hållit ut och vi har stadigt ökat insatt kapital genom åren. Men nu är det snart dags för tåget att lämna perrongen i New York för att ta publiken till Menlo Park. Tag plats, föreställningen kan börja!

HÅLL UT – vägen till marknaden har ett mål och CLS kommer ta oss dit.

HÅLL AVSTÅND – produkterna/metoderna adresserar flera segment och CLS ligger i täten.

Probably the best laser in the world – TranbergCLS©

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-en-kameleont-i-en-tuff-innovativ-bransch-som-motarbetas-av-laekare-som-gillar-att-skaera-men-ljuset-kommer-bli-en-naturlig-del-i-all-onkologi

https://www.redeye.se/arena/posts/21746af0-2a84-4cfe-bce9-6351ad7c983b/edit

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-tillsammans-mot-cancern

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-endast-ett-ord-behoevs-foer-att-beskriva-laeget-aentligen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?