Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – It takes two to tango – Immunterapi i kombination med laserablation i ny framgångsrik cancerbehandling?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Musiken har så sakteliga börjat sippra fram i högtalarna och dansgolvet fylls av par som bjuder upp till dans efter att först spanat in ”marknaden” från baren. Förspelet har bara börjat och snart övergår det till mer konkreta gärningar där tvåsamhet ofta är en enklare väg till framgång än ensamhet, i alla fall om man ska dansa tango. Kombinationsbehandlingar kan vara lösningen!

Kvällen är ung och framtiden ligger framför dem och ingen vet hur det kommer att sluta. Deras förhoppningar är givetvis att dansen är början på något riktigt bra. Kombinationsteorier består också av olika, ofta två (men ibland fler), till synes olika partners/metoder/läkemedel som kompletterar varandra. Vilka som passar ihop vet man inte förrän de vågat testa att dansa tillsammans, men syftet är som i dansen, att det ska leda till något bra. Under de första staplande danserna testas lite olika partners i jakten på den rätta som senare under kvällen kommer att infinna sig. Sent på kvällen har något större börjat växa på dansgolvet, samspelet fungerar bra och synergieffekterna börjar skönjas.

Jag vill i detta Redeyeinlägg knyta an till mitt tidigare nämnda segment 3 Kombinationsbehandlingar inom immunterapin (segment 3 av 5 se tidigare Redeye-inlägg). Ett segment, som om jag får erkänna det själv, seglat upp snabbare än förväntat. Men att det gjort det beror egentligen på det som vi alla kanske förbisett, vi har anat det men inte vågat att tro på det; att laserablation som metod är på väg in i en mognande marknad, och det sker snabbare än vi hinner med att förstå. Vändningen kan komma snabbt när väl försäkringsbolagen väljer att godkänna fokuserad laserablation (FLA) som en möjlig behandlingsmetod. Vi ser att detta är på gång och vi kommer under vintern 2019/2020 att få ta del av 10 års överlevnadsdatan, som i ledning av Bernadette Greenwood (Desert Medical Imaging), kommer levereras gällande prostatabehandlingar med laser. Reimbursement för behandling av prostatacancer med hjälp av FLA kan alltså komma att öppna upp marknaden mycket fort.

Vad gäller CLS så har vi fått indikationer om vart de är på väg. Key-opinon leaders som Dr. Eric Walser (UTMB / Wavelength Medical), Dr. Belarmino Goncalves (Porto, Portugal), Dr. Oliver Turrini (Marseille, Frankrike) har påtalat CLS förträffligghet. Något som även styrks av Lars-Erik Ericsson (CLS), Stephan Dymling, (CLS) MRI Interventions, Siemens Healthineers, Exact Imaging för att nämna några. Listan kan göras lång men Vi – som är aktiemarknaden, har inte vågat tro på det vi har rakt framför ögonen på oss. Vi har försvarat oss med att det är för bra för att vara sant. Det är nu det händer…

Vi ser att intresset för att trigga igång kroppens egna försvar de senaste två-tre decennierna kommit allt mer i fokus. Inte minst har vi fått det bekräftat i Nobelpriset i medicin 2018. Det är en väldigt intressant utveckling som även om den haltat en del nu närmar sig resultat som i vissa lägen är bättre än traditionell cancervård. I många diskussioner framförs immunterapin som ett paradigmskifte. Men för att höja resultaten till att bli riktigt bra krävs samverkan mellan olika behandlingsformer och det är här det börjar bli riktigt intressant för CLS. Immunterapi som förstärks av laserablation kan komma att förändra cancervården.

Att kombinera läkemedel med olika ablationsmetoder har förekommit under ett antal år nu i olika studier men extra intressant är att laserablation nu allt som oftast lyfts fram som en framgångsrik faktor. En metod som dessutom validerats som enkel och säker att hantera. Det vi kan tänkas skönja nu inom cancerforskningen är att utvecklingen går mot ett potentiellt paradigmskifte.

Vi fick för ett litet tag sedan ett PM från CLS som bekräftat att CLS Produkter och imILT©-metoden kommer medverka i en studie i Schweiz. Tanken är att genom tillförsel av läkemedlet IP-001 till kroppen, ska laserablationen förstärka immunstimulansen i ett led till att skapa immuneffekt i cancertumörer. Ett försök att få kalla tumörer att växla till en varm tumör. Patienterna behandlas med imILT© och får därefter IP-001 injicerat direkt i tumören. Det primära syftet med studien är att utvärdera behandlingens säkerhet och hur väl patienten tolererar den injicerade dosen av IP-001. Studien som CLS produkter kommer att medverka i är en studie från det amerikanska företaget Immunophotonics (IP).

Studien inriktar sig via två cohorter på malignt melanom och sarkom. Båda indikationerna är strategiskt valda då patientunderlaget för malignt melanom är stort och ser vi på sarkomgruppen så är det en indikation som inte har så omfattande forskning vilket också bör underlätta rekryteringsmöjligheterna av patienter. Framgångar i dessa indikationer kommer givetvis få genomslag på marknaden ganska så omgående.

Vi ser även CLS studie vid Karolinska där de inledningsvis behandlade malignt melanom med imILT© men nu väljer att kombinera det via någon form av PD1 hämmare. Ytterligare exempel som förstärker detta är att jag funnit indikationer på att försök pågår vid en icke namngiven klinik i Houstonområdet där immunterapi kombineras med laserablation. Om CLS utrustning och/eller metod är inblandad ska jag låta vara osagt men vi vet att CLS närvaro är stark i den geografin inte minst genom den välrenommerade Dr. Eric Walser vid Wavelength Medical Inc. Kan det kanske vara ett amerikanskt studiespår vi ser från IP? Spännande är det onekligen och inte helt osannolikt då IP är ett amerikanskt företag. Men jag skulle vilja fördjupa diskussionen till att handla om IP och de fakta som vi har genom publicerade PM och massmedias artiklar.

Immunophotonics Inc. är alltså ett amerikanskt företag med dotterbolag i Bern, Schweiz och Tianjin, Kina. De har under dryga tio år arbetat med att förstärka immunstimulerande läkemedelseffekt med laserablation. Redan 2009 tecknades ett samarbetsavtal med Imulan BioTherapeutics, LLC om tester av denna kombination som gick under benämningen apSTAR (Autologous Patient Specific Tumor Antigen Response). Samtidiga tester med laserfiber utfördes i samarbete med ett svenskt företag inom laserterapi – Irradia AB. Källa: https://www.vetclick.com/news/imulan-expands-veterinary-apstar-cancer-program-p796.php

Därifrån har arbetet gått vidare med att utveckla IP idéer med att kombinera läkemedel med laserljus (Photoimmunotherapy). En teori som t.ex. även olika studier med som PDT (Photodynamic therapy) fokuserar på i sin forskning. Ofta utgår dessa studier i att ljuskänsliga läkemedel används vilket i sin tur skapar olika problem/biverkningar att hantera. Något som såsom t.ex. det Lundabaserade företaget Spectracure AB arbetar med är att deras PDT-studie utgår från att lågenergiljus och ljuskänsligt läkemedel testas mot återfallscancer i prostata. Svårigheten med detta är att ljus och läkemedel kombineras i en process som tillsammans ska skapa påvisbar positiv effekt samt få myndigheters godkännanden. Det går alltså inte bara godkänna läkemedlet eller laserljuset var för sig då det inte kommer ge någon påvisbar positiv behandlingseffekt. Vägen till marknaden blir därför mycket svår och många företag ramlar ofta innan de når målsnöret.

IP idé och studier innebär det i stället att läkemedel kombineras med laserablation i syfte att påvisa förstärkt effekt i kombination. Det är alltså två metoder som förstärker varandra men har oberoende godkännande som läkemedel respektive behandlingsmetod. IP idé har utmynnat i det som har gått under namnet inCVAX (In situ autologous Cancer Vaccine) där en tidig musstudie visade på det gick att få positiva effekter av att kombinera immunstimulerande läkemedel med laserljus så att tumörspecifika antigener stimulerades.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27656328 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304383515000634 http://spie.org/Publications/Proceedings/Paper/10.1117/12.2256214?SSO=1 https://www.researchgate.net/publication/308363043_Development_of_inCVAX_In_situ_Cancer_Vaccine_and_Its_Immune_Response_in_Mice_with_Hepatocellular_Cancer

Därefter har ytterligare studier utförts med liknande resultat vilket har skapat det intresse som byggts upp för fotoimmunstimulerande terapier. Musstudierna har därefter upprepats i några olika studier med människor där fortsatta studier påvisar goda resultat. I dessa studier har laserablationen (FLA) utförts med låg temperatur och under ganska kort tid att jämföras med imILT© -metodens mer precisa 30 minuter behandling med temperaturen 46oC som nu kommer i fokus.

2017 startades arbetet med en studie SAKK 66/17 (NCT03993678) som nu har utmynnat i det samarbete som CLS nu tecknat med IP. Planerad studiestart är 1 augusti 2019 så det vi väntar på nu är att avtalet ska bli klart och presenteras. Sponsor av studien är ”Swiss Group for Clinical Cancer Research”, medverkande sjukhus är: Kantonsspital Graubünden, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV och Kantonsspital St. Gallen.

Det som är extra intressant med denna studie är att det är CLS flaggskepp imILT© som kommer användas. Studieresultaten från CLS studier där imILT© använts börjar alltså leta sig in på en bredare marknad snabbare än vi kanske förväntat oss. IP kan måhända vara först ut, om vi bortser från CLS studie på Karolinska i Stockholm, men absolut inte det sista företaget som vill förstärka sin immunrespons för att på sätt bli framgångsrika. Här bör det finnas en hel del företag som ser fördelarna med detta. Granskar vi bakgrunden till IP finansiella situation kan vi skönja att Johnson & Johnson finns i bakgrunden. Kan detta vara CLS väg in i finrummet? Mycket möjligt om vi tolkar kontexten rätt.

I och med studierna startar i Schweiz så kommer ögonen att vara ännu mera på CLS och deras unika metod som imILT© är. Det känns då extra tryggt att veta att CLS arbetat strategiskt med att säkerställa patent i så stor utsträckning som är möjligt, nu senast med patentskydden som täckte in Kina på ett bra sätt.

Vi ser också att den massmediala uppmärksamheten ökar nu senast med ett reportage om imILT© i Research*EU (#84 Juli 2019) där det bland annat går att läsa detta stycke om framtidens möjligheter citat: ”The prevalence of pancreatic cancer is increasing signif­icantly and lacks effective treatments. Additionally, most patients are diagnosed quite late, due to somewhat inde­terminate symptoms. _“If CLS can offer an alternative for these patients, improving overall survival rates, this will be a milestone. imILT can also be combined with other treat­ments – an area we will further explore”, says Eriksson.”_ Det börjar alltså bli allt tydligare med att kombinationsbehandlingar kan vara den framgångsrika vägen som öppnas upp och som kommer förstärka CLS marknadsinträde.

Källa: https://www.snntv.com/story/40799034/tumor-ablation-market-2019-global-industry-size-share-trends-growth-factors-ablation-technologies-segments-and-geographic-overview-by-leading-players

En väg som förstärker segment 3 Kombinationsbehandlingar inom immunterapin men vi har fortfarande de andra fyra segmenten som också rör på sig. CLS har aktivitet i alla utom segment 5 som det ser ut i dagsläget. De segment som jag syftar till är: 1 Immunstimulerande interstitiell termoterapi – imILT©; 2 Fokuserad Laserablation – FLA; 3 Kombinationsbehandlingar – Immunterapi; 4 Stereotaktisk Laserablation – SLA; 5 Cardiac ablation. Segment 1 (behandlingar startat kommersiellt i på Hospital da Luz i Portugal) och 2 (t.ex. i USA har vi Wavelength medical, Desert Medical Imaging, Hemliga kund) är först ut på resan till kommersialisering och där ser vi att ”early adopters” väljer att hoppa på nu tätt följt av segment 3 (Studie med IP i Schweiz och CLS-studien på Karolinska Sjukhuset, Sverige).

Ser man på CLS utifrån de fem segmenten så är det nog få företag på marknaden som har en så stor potential och som samtidigt är på väg att få sitt genombrott utan att aktiemarknaden tagit notis om dem. Veterinärspåret inkluderar jag för tillfället i de fem segmenten men kan på sikt bli en egen grupp. Så det är utifrån dessa perspektiv som ni ska göra er egen bedömning på CLS värde och eventuella investeringar i aktien. En uppvärdering av aktiekursen anser jag vara rimligt nu, då CLS strategiskt har klarat av många hinder på vägen till kommersialiseringen, som inte prisats in i kursen. En tanke som också gör att jag känner mig trygg i min investering.

It takes two to tango,

Let´s tango – imILT©inCVAX

Probably the best laser in the world!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-endast-ett-ord-behoevs-foer-att-beskriva-laeget-aentligen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?