Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – Endast ett ord behövs för att beskriva läget – ÄNTLIGEN!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Äntligen! – som en reporter/litteraturkritiker brukar ropa när en författare först presenteras inför Nobelpriset i litteratur, så kan vi också få ropa det ordet, när Karl-Göran Tranberg tillsammans med värdiga företrädare i branschen, till slut äntrar scenen på ECIO 2019. Dagen då hans livs forskning äntligen får komma ut i rampljuset och starka resultat presenteras för sjukvårdsbranschen. En dag som vi är många som ansett borde kommit för länge sedan men trots den kritik och oförståelse bland aktieägare, läkare, institutioner m.m. framfört så har CLS fortsatt att arbeta strategiskt och målinriktat.

Förhoppningsvis kommer det strategiska arbetet innebära att imILT© kommer till marknaden, att vi långsiktiga ägare får ett värde på våra aktier som är relevant och att Karl-Göran Tranberg får den upprättelse som en enastående paradigmbrytande forskare som han är. Kanske får vi alla som varit med i resan med CLS möjlighet att ropa ÄNTLIGEN! – när Nobelpriset i medicin någon gång framöver delas ut, till Karl-Göran Tranberg, som minsann hade varit en värdig mottagare för detta nobla pris.

Pusselbitarna faller på plats en efter en och vi ser hur de tillsammans bildar de synergieffekter som sällan skapas utan att vara uppköpt av ett gigantiskt konglomerat inom läkemedels- eller medicintekniksbranschen. Resan med CLS har börjat sedan många år tidigare men nu är det dags för en ny växel. Förhoppningsvis är vi fler och fler som inser detta fakta i alla fall och jag har berört processen i alla mina tidigare Redeye-inlägg gällande CLS marsch mot marknaden inom fem olika men kompletterande segment. Jag säger det igen – Probably the best laser in the world!

I början av mars månad har CLS varit ute på några event där både investerare men även läkarkåren stått i fokus. Här har vi fått en spännande genomgång av Lars-Erik Eriksson men främst av Mats Ekelund då han på ett facktekniskt men ändå bra sätt för gemene man att förstå grunderna i främst imILT©-metoden. Jag ser detta som startskottet på en med offensiv marknadsföringsteknik där CLS nu ska börja leverera intäkter i lite större omfattning. Vilket givetvis förstärks av att MRI Interventions Inc. (MRIC) säljare som numera är färdigutbildade i CLS produktsortiment. Och återigen kunde intresserade ta del av den livesända rapportkonferens som MRIC sedvanligt sänder via internet. Den uppmärksamme kan då höra hur positivt deras framtidstro till CLS produkter är och att CLS kommer växa deras lönsamhet. Vi ser alltså fram emot de första orders men även gemensamma framgångar som kan komma ur detta samarbete. (www.mriinterventions.org)

En annan viktig händelse under mars månad var den publicering i Journal of Vascular and Interventional Radiology av Dr. Walsers studie som omfattar 120 patienter. Detta är den första stora serie av patienter som presenterats inom fokal laserablation (FLA) avseende prostatacancer där patienterna behandlades under 2015 och 2016. Ett år efter behandling var en stor del av patienterna symptomfria och hade inga bieffekter. Framförallt fanns det ingen signifikant påvisbar nedsättning av den sexuella funktionen samt urinfunktionen som så många andra konkurrerande metoder bidrar med.

Det som Dr. Walser kommer fram till är att FLA är ett alternativ för patienter med låg- och mellanrisksjukdom där de inte längre vill fortsätta med aktiv övervakning. Med laser kan man enligt Dr. Walser hemiablera prostatan på ett bra sätt men han efterlyser också att bildåtergivningen vid ablationen är av största vikt för att inte förstöra intilliggande nerver och andra känsliga strukturer i området. Endast cirka 18 procent behövde ytterligare behandling och det finns inget som hindrar att laserablera det utvalda området upprepande gånger med gott resultat. Detta innebär att behovet av metoder som syftar till behandling av återfall av prostatacancer minskar. (www.prostatecancerinfolink.net/2019/03/22/26890/)

I CLS perspektiv till Dr. Walsers studie vet vi att han efter studiens genomförande har bytt till CLS produkter samt att CLS har ett utvecklingsarbete som rör just bildåtergivningen avseende MR-skanners men även genom det samarbete som är under uppseglande med Exact Imaging och deras revolutionerande ultraljudsenhet – ExactVu©.

Dr. Walser har också uttalat sig om CLS laserfiber, som en trolig marknadsledare, vilket jag bedömer som ett riktigt gott betyg. Detta uttalande ihop med det utvecklingsarbete som CLS så metodiskt arbetar med, bygger förutsättningarna, för den framgångssaga vi håller på att bevittna. En resa som startat från en metod utvecklad utifrån över 20 års forskning av Karl-Göran Tranberg i Lund, via kulvertarna under Lunds sjukhus till marknaden i Europa, USA och sannolikt snart även Asien. Dr. Walsers ord tål att upprepas – trolig marknadsledare. Sug på den karamellen, det som vi bevittnar just nu är en framgångssaga som kommer förändra en del av kampen mot cancer.

CLS produkter kommer inte, som så ofta Lars-Erik Eriksson påtalat – bota cancern. CLS produkter är inte heller de enda verktygen i kampen mot cancern. Men CLS har en riktigt stor potential att tillföra några av de nya framgångsrika metoder som nu utvecklas och inte minst som en första linjens behandling för prostatacancer. Vägen dit från det utgångsläge CLS nu har är kortare än många tror och reimbursement för FLA av just prostata kan mycket väl öppna dörrarna för detta scenario.

Går vi sedan vidare och blickar framåt så kommer April månad börja riktigt bra för CLS med deltagande på Prostate Imaging & Focal Therapy Masterclass 2019 där Tranbergsystemet kommer förevisas i utställningsmontern men tyvärr kommer CLS inte genomföra den ”Hands-On Presentation” som jag tidigare hade fått uppgift om, ECIO 2019 där CLS är Guldsponsor och vi kommer få se CLS i rampljuset presentera resultat från prekliniska och kliniska studier med imILT© samt vid UDRI där CLS ska närma sig ALMA -kliniken och de studier som är på gång att starta avseende laserablationsbehandling av prostatacancer.

Spännande KOL-personer vid dessa evenemang är Dr. Belarmino Gonçalves (Portuguese Oncollogy Institute of Porto, Portugal), Dr. Sangheet Ghai (Toronto Hospital), Dr. Leonard Marks (UCLA), Pr. Jurgen Fütterer (Radboud University Medical Center), Pr. François Cornud (ALMA-kliniken / UDRI /Cochin Hospital) för att nämna några även om alla inte kan kopplas till CLS direkt utan mer till metoden laserablation.

Vidare kommer den fortsatta våren och den kommande sommaren 2019 bestå av ytterligare spännande event och då kommer vi få se bl.a. Dr. Bernadette Greenwood (Desert Medical Imaging och ILN), Dr. Daniel J.A. Margolis (Weil Cornell Hospital), Dr. Eric Walser (UTMB) och Dr. David A. Woodrum (Mayo Clinic) att framställa spännande presentationer som alla kretsar kring CLS kärnverksamhet. Några av händelserna är publiceringen av 9-års överlevnadsdatan från DMI prostatastudie, Dr. Woodrums studieresultat för behandling av kärlmissbildningar och starten av ILN multicenterstudie som jag ser tydliga samband till Europa bland annat via UDRI. Det bubblar alltså ganska så rejält i grytan gällande laser som en ny spännande. Säker och precis metod i kampen mot cancern.

Men om vi då ska återknyta till det event som ändå får ses som ett av de största i CLS historia är just ECIO 2019. Detta är ett event som har stor mediabevakning och CLS är Guld-sponsor vilket bland annat innebär att de får lite över en timme på sig att presentera företaget och dess produkter i rampljuset. Givetvis så kommer det innebära mycket publicitet och bör rimligtvis om nu resultaten är så bra som vi vill våga hoppas att de är – markant ökning av massmedial publicitet.

Huruvida de positiva resultaten på CLS pågående studier med imILT© kommer att presenteras offentligt är dock i dagsläget oklart men vad jag har förstått så kommer fokus ligga på de pre-kliniska studierna samt på Porto-patienten. De positiva resultaten som CLS ändå kan komma att leverera i april månad innebär att otroliga 20 månaders överlevnad kan presenteras mot traditionella behandlingar där 9–12 månader anses som bästa möjliga resultat.

Extra kul är det starka ordval som CLS valt i sin rubrik till sin presentation; ”Modification of laser ablation creates strong immune stimulatory effects”. Vi är inte bortskämda med dylika superlativ när CLS författar PM, presentationer och andra skrifter. Men nu helt plötsligt pratar vi om att laserablation kan skapa starka immunstimulerande effekter. Det kanske är nu som ”Proppen ur” kommer enligt det uttryck Dan Mogren myntat. CLS har dessutom alltid sagt att genombrottet kommer först via imILT© i Europa och vad passar då inte bättre än vid ECIO 2019 i Amsterdam.

Modification of laser ablation creates strong

immune stimulatory effects

Moderator: A.H. Mahnken (Marburg/DE)

  • Introduction
  • ·       Abscopal effect – a case report (B. Gonçalves, Porto/PT)
  • ·       Immune stimulating interstitial laser thermotherapy (imILT) – the scientific background (K.-G. Tranberg Lund/SE)
  • ·       imILT – in immunological context (G. Hedlund (Lund/SE)
  • ·       Laser ablation on Locally Advanced Pancreatic Cancer – clinical results, surgeon´s view (O. Turrini, Marseille/FR)
  • ·       imILT – future aspects (B. Gonçalves, Porto/PT)

 Vid denna presentation medverkar de ansvariga läkarna Dr. Gonçalves och Dr. Turrini från studierna vid Porto och Marseille. Givetvis genomförs paradnumret av en av företagets grundare och fadern till metoden, Karl-Göran Tranberg i egen hög person. Men åhörarna får också se en expert i immunologi framträda. Dr. Hedlund som är en mycket framträdande person inom immunologi skapar ytterligare pondus till presentationens tydliga budskap. ECIO 2019 är stort – och det är CLS som är i rampljuset men det som är störst är - imILT©

Sedan väntar vi så klart även på resultaten från studierna vid Universitetet i Verona där Dr. Claudio Bassi ihop med Dr. Salvatore Paiella behandlat avancerad pancreascancer. Denna studie innefattar 10 patienter och utifrån den information jag har lyckats hitta så är min tanke att de bör blir klara enligt tidplan. Studien beräknas vara färdigställd i juni 2019 så ett PM om att den är färdigrekryterad kan komma när som helst nu.

Proppen ur – är det nu som vi ska få se en korrigering av aktiekursen till ett mer korrekt värde? Ja det känns inte omöjligt. CLS aktiekurs framgår vid slutet av vecka 12, 2019 till cirka 312 miljoner kronor. Det är ett aktievärde som om allt faller på plats och den massmediala bevakningen faller väl ut samt om deltagarna vid ECIO 2019 instämmer i vad CLS vill presentera kommer att påbörja resan uppåt.

Troligtvis kommer den omvärderingen att göras snabbt och jag har tidigare påtalat den resa som Trollkarlen från Menlo Park gjorde över en natt på 1500 procent. Det kan hända igen även om uppgången troligen inte kommer komma lika snabbt som den gjorde för Thomas Edison men CLS är en solklart en oslipad diamant som sakta börjar skönjas på aktiemarknaden.

Uppvärderingen kommer och som Svenska Spel skulle uttryckt det: ”Plötsligt så händer det…” En värdering av CLS som så sakteliga närmar sig 4–5 miljarder kronor anser jag inte vara en utopi utan snarare en realistisk värdering utifrån de fyra eller fem segment som de är på väg in i. Får vi sedan ytterligare positiva studieresultat så är kurskurvans utveckling ganska starkt lutande uppåt.

Tydliga indikationer för att vi kommer se denna positiva utveckling är bland annat de marknadsledande samarbetspartners som CLS lyckats knyta till sig och som Lars-Erik Eriksson uttryckt sig – De kom till oss, det var inte vi som kom till dem! Företag och organisationer såsom Exact imaging, Desert Medical Imaging, UTMB, Siemens Healthineers, Hemliga ”Mayo Clinic” kund, Image Guided Therapy, MRI Interventions, Toronto Hospital för att nämna några. Och många fler kommer det bli – ni kan ta det som ett löfte från mig.

Det bubblar om FLA, det bubblar om MLA och SLA men nu är det äntligen dags för riktigt bubbel – Proppen ur för imILT© – det är ingen billig kopia utan det är på riktigt! Vill ni vara med på resan så är det dags att handla nu för det är inte säkert att chansen kommer tillbaka.

TranbergCLS© – Probably the best laser in the world! Now available with imILT©… ÄNTLIGEN!

Tillsammans mot cancern!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-tillsammans-mot-cancern

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?