Post entry

Fortsatt uppvärdering av CLS - VVD från Elekta satsar offensivt.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag letar ständigt nya intressanta bolag med stor potential, huvudsakligen inom medicinteknik, bioteknik och då oftast inom det område jag har mest erfarenhet av - cancerbehandlingar och olika metoder för att förbättra cancerbehandlingar.

CLS behandlingsmetod.

Metoden kallas ILT - Immunostimulating Laser Thermotherapy. ILT-metoden är unik och skräddarsydd för att döda en cancertumör samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörer, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området. Någon annan behandling med dessa egenskaper finns för närvarande inte att tillgå.

Beskrivning av metoden:

* Innehåller en stationär enhet och en patientdel av engångskaraktär.

* En eller flera optiska laserfibrer förs in i eller sätts utanför en tumör. Laserstrålar värmer mycket skonsamt och kontrollerat upp tumören så att den dör. Ur cellerna i tumören läcker antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar, som sedan lär sig att attackera även andra tumörer och metastaser i kroppen. På detta sätt blir den behandlade patienten ”vaccinerad” under behandlingen.

Detta är helt enkelt helt fantastiskt och ett enormt genombrott för CLS och ILT-metoden väntar. Utvecklingen har gått mycket bra och försäljning börjar nästa år.

ALLA som är något insatta i olika former av cancerbehandlingar inser att detta är fantastiskt och det är ofrånkomligt att inte förstå den enorma potential som denna metod har!

CLS in i ny fas.

CLS - Clinical Laserthermia System har precis gått in i en ny fas i sin utveckling. Man har lyckats med det man hittills kommunicerat marknaden med sina milestones. Bolaget har nått milestone 3 vilket innebär att den stationära enheten nu fungerar enligt uppsatta mål. Nu fortsätter man att utveckla behandlingssonden som planerat. Metoden kan dock användas även utan sond, dvs CLS har idag en stationär enhet enligt de mål man satt upp och även en variant av lasefiber som fungerar praktiskt.

Iom detta så har CLS uttalat sig om att det är nu vi berättar för marknaden att vi finns, det är först nu vi går ut och lanserar detta. Det är också beroende på detta som jag är övertygad om att vi kommer att få se denna lovande metod bli mycket omskriven och uppmärksammad framöver.

Internationellt kända storägare, vill satsa offensivt.

De 3 internationellt kända svenskar med Hans Von Celsing i spetsen har efter att man gjort en grundlig research av CLS ökat sitt innehav i bolaget och kontrollerar nu över 18% av bolaget. För mig är detta ett kraftfullt bevis för att CLS metod och patent kommer att hålla för en internationalisering av bolaget och att framtiden ser oerhört lovande ut. Denna grupp investerare skulle aldrig gå in på ett så markant sätt i ett bolag om man inte ansåg att konceptet håller!

Hans Von Celsing var en av de viktigaste faktorerna när Elekta gick in på USA-marknaden. Celsing var då VVD för bolaget, vilket han var under 13 år. Han har en ovärderlig kunskap och kontaktnät inom branschen och vet hur en världsomfattande lansering skall gå till. Jag har i min egna research fått veta att denna grupp storägare ämnar satsa offensivt, på gränsen till aggressivt, när det gäller kommersialisering av CLS och dess metod.

Otroligt låg värdering kontra potential.

Hela CLS värderas just nu vid ca 5 SEK till endast 50 MSEK. Metoden, som bevisligen dödar tumörer och gör så att kroppens egna immunförsvar kan bekämpa cancern genom att immunförsvaret tar upp ett antigen som avsöndras när man behandlar en tumör, är världsunik. Ingen annan metod sätter igång immunförsvaret och lyckas med denna "vaccinering" mot cancer. Man är mycket nära marknaden och detta rör sig om medicinteknik vilket i CLS fall innebär att bolaget själva kan CE-märka sin utrustning och sedan börja sälja. Inom hela EU så behövs därför inga kliniska studier för att få kommersialisera och börja sälja metoden, detta tror jag marknaden missat totalt.

Om man jämför med ett annat bolag som jag tror på, Neurovive, så måste man i Neurovives fall genomgå kliniska studier innan man kan lansera sitt läkemedel, trots detta så ligger Neurovives BV idag på 538 MSEK. CLS kan om man fortsätter att följa sin plan komma att få miljardintäkter på försäljning av sin behandlingsmetod, allt enligt vad man kommunicerat,

Jag rekade Neurovive vid 8 SEK. Lika säker som jag då var på en mångdubbling av kursen lika säker är jag på CLS. Neurovive gick från 8 till 65 SEK, vilket vid ett liknande scenario i CLS fall skulle från min ingångsnivå på ca 3 SEK innebära ca 25 SEK. Värdet på CLS skulle då vara 250 MSEK, vilket är mycket lågt om man tror på att Von Celsing och övriga i bolaget kommer att lyckas med detta. Jag är övertygad om att det kommer att leda till en mycket stor succé.

Det är bara att gå in på CLS hemsida och läsa om de 72 patienter man hittills behandlat med mycket positiv respons. Bolaget själva är säkra på att metoden fungerar på det sätt som jag beskrivit, även Von Celsing är övertygad om detta och det innebär en revolutionerande behandlingsform som kommer att inbringa mycket stora intäkter framöver.

Ingen ny NE riktad till aktieägare aktuell.

Enligt CLS så kommer man med all sannolikhet inte vända sig till befintliga aktieägare för ytterligare kapitaltillskott. Det finns utestående optioner som innebär att man tom mars 2011 kan köpa aktier för 6 SEK. Jag har frågat om man tror att det blir svårt att få in dessa ca 8 MSEK det rör sig om. Svaret jag fick var övertygande och jag kan konstatera att bolaget räknar med framsteg och att det inte blir några problem att få in detta kapital. Jag utgår från att man kommer att göra väsentliga framsteg och att detta kapitaltillskott kommer bolaget tillhanda.

Är också helt övertygad om att det finns stora företag som vill satsa om CLS behöver kapital för en kraftig expansion. Då blir en riktad NE det mest självklara scenariot, vilket också skulle vara mycket positivt för aktien, att vi får in ytterligare någon stor aktör som ägare.

Lansering via Key Opinion Leaders - KOL

CLS rekryterar nu KOL-representanter runtom i världen. Karl-Göran Tranberg är en av dessa. Dessa KOL skall använda sig av CLS metod och det kommer löpande att presenteras nya KOL allteftersom de ansluter sig till CLS. Även här blir Von Celsings kontakter runtom i världen mycket betydelsefulla.

Spännande höst/vinter.

Vi kan framöver vänta oss mycket uppmärksamhet från flera håll för CLS och dess behandlingsmetod. Sammantaget så är CLS ett fantastiskt case och att BV endast befinner sig på ca 50 MSEK är för mig en gåta. Att Von Celsing är med och med sin värdefulla kunskap om branschen, nu gått in i ett ännu större ägande med över 18% är ett bevis för mig att BV kommer att ändras till det positiva. Med en så fantastisk metod, som fungerar, så kommer marknaden att inse detta. En reporter nämnde uppköp som ett scenario och tipsade om 250 MSEK i en intervju med VD i CLS, Lars-Erik Eriksson. Detta visar på en enorm potential och nu när Von Celsing är med så är jag övertygad om att dett kommer att nå ut till marknaden. Metoden kommer framöver att användas i hela världen och då är 250 MSEK en blygsam värdering.

Jag är övertygad om att en uppvärdering påbörjats och när marknaden får upp ögonen för detta, som faktiskt mycket väl kan innebära ett Nobelpris, så kommer det att gå fort.

Jag tippar på att vi mycket snart, till en början, når upp till 15 SEK. För att sedan fortsätta uppåt. CLS börjar nu också bli aktuellt för uppköp och då lär vi hamna på mycket högre kurser!

Mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?