Post entry

CLS - Nobelpris till Tranberg? Världsunik behandlingsmetod.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag letar ständigt nya intressanta bolag med stor potential, huvudsakligen inom medicinteknik, bioteknik och då oftast inom det område jag har mest erfarenhet av - cancerbehandlingar och olika metoder för att förbättra cancerbehandlingar.

Upptäckten som Karl-Göran Tranberg gjort kommer att röna ett mycket stort intresse från många håll framöver. Det pratas på en del håll om att Tranberg borde belönas med Nobelpriset, så fantastisk är metoden CLS (Clinical Laserthermia System) lanserar för att bota cancer.

Metoden kallas ILT - Immunostimulating Laser Thermotherapy. ILT-metoden är unik och skräddarsydd för att döda en cancertumör samtidigt som den framkallar ett immunologiskt försvar mot eventuellt kvarvarande tumörer, även de som finns utanför eller långt ifrån det behandlade området. Någon annan behandling med dessa egenskaper finns för närvarande inte att tillgå.

Beskrivning av metoden:

* Innehåller en stationär enhet och en patientdel av engångskaraktär.

* En eller flera optiska laserfibrer förs in i eller sätts utanför en tumör. Laserstrålar värmer mycket skonsamt och kontrollerat upp tumören så att den dör. Ur cellerna i tumören läcker antigener ut och aktiverar kroppens immunförsvar, som sedan lär sig att attackera även andra tumörer och metastaser i kroppen. På detta sätt blir den behandlade patienten ”vaccinerad” under behandlingen.

Detta är helt enkelt helt fantastiskt och ett enormt genombrott för CLS och ILT-metoden väntar. Utvecklingen har gått mycket bra och försäljning börjar nästa år.

Totalt har 72 personer behandlats, 41 med botande behandling och 31 med symptomlindrande behandling. Detta är strålande resultat på människa och CLS själva är helt övertygade om metodens kapacitet och att den verkligen fungerar som det beskrivs.

Jag blev lyrisk när jag fick ett fall återberättat för mig:

* En patient hade drabbats av hudcancer och hade en tid inbokad för att operera metastaser i levern. CLS skulle 1 1/2 vecka innan detta ingrepp behandla hudcancern och då en tumör i armhålan, syftet var att hindra smärtan.

Det som hände var att:

* Tumören i armhålan försvann.
* Vid inbokad tid för ingrepp med levermetastaser så ringer sjukhuset upp CLS och undrar vad man gjort? Levermetastaserna var borta!

Det som hänt var att ILT-metoden, med uppvärmning av tumören i armhålan så att denna tumör sakta dog och då "läckte ut" ett antigen, detta togs upp av kroppens immunförsvar som bildade ett motstånd mot detta. Kroppens egna immunförsvar kunde sedan självt angripa metastaserna i levern och besegra dessa!

Patienten hade med hjälp av CLS ILT-metod blivit "vaccinerad" mot cancer!

Det är en helt unik metod som kommer att bli en succé, det säger sig självt.

Nyligen gick Hans Von Celsing tillsammans med ett par internationellt verksamma svenskar in i CLS. De har köpt på sig drygt 18 % av aktierna. Von Celsing har varit Elektas Vice VD under 13 år och har ett enormt kontaktnät runtom i världen.

Jag har frågat om denna grupps planer för CLS och ILT-metoden och fått svaret att de har en mycket offensiv plan, på gränsen till aggressiv. Detta är experter på området och de vet exakt vad de gör och vad denna metod kommer att betyda i bekämpningen av cancer.

CLS verkar här inom området medicinteknik och de kan själva i hela EU CE-märka sin behandlingsutrustning och sedan börja sälja, inga myndighetsgodkännanden behövs.

Jag tänker återkomma med mer info, jag inväntar en del till.

Det jag kan säga är att detta är ett fantastiskt case. Jag upptäckte Neurovive vid 8 SEK den 8-faldigades till 65 SEK. Jag är helt övertygad om att CLS kommer att bli ännu bättre.

Varför?

Jo för nu kommer det bästa: Hela CLS värderas till ynka 45 MSEK och är nära marknaden. Vem som helst förstår att denna metoden är unik och att den måste värderas väsentligt högre!

Jag har intervjuat flera personer i CLS bla den tekniskt ansvarige Per Henriksson. På en fråga om värderingen och potentialen i CLS så sa han att han utvecklat ett annat bolags utrustning. Detta bolag har stor potential men han ansåg att CLS hade lättare för att etablera sig på sin marknad och att det skulle gå fortare och att även CLS hade större potential på sin marknad. Jag frågade vilket bolag han syftade på och han sa SensoDetect. Jag äger även aktier i SensoDetect och tvivlar inte på potentialen.
Per sa då att SensoDetect värderades till 140 MSEK och CLS till 35-40 MSEK, detta talar tydligt för att CLS måste värderas upp. Särskilt då Smallcap tycker att SensoDetect är ett fantastiskt case som skall värderas ännu högre än idag. Smallcap äger själva aktier i sina rekade bolag men de har haft väldigt bra träffsäkerhet, bla med Neurovive.

Om CLS skall slå mitt case med Neurovive så skall CLS från min nivå på ca 3SEK gå till 24 SEK och en värdering på 240 MSEK, när detta upptäcks av marknaden så är jag övertygad om att detta inte räcker!

Det är nu som CLS går ut och på allvar börjar att bearbeta marknaden.

CLS har en oerhörd potential liksom C-Rad och SensoDetect som också finns i min portfölj bland lite andra innehav.

Mvh

Markin

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?