Post entry

CLS - I början på en långvarig och stor uppvärdering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag letar ständigt nya intressanta bolag med stor potential, huvudsakligen inom medicinteknik, bioteknik och då oftast inom det område jag har mest erfarenhet av - cancerbehandlingar och olika metoder för att förbättra cancerbehandlingar.

CLS-Clinical Laserthermia System på Aktietorget är bara i början på en långvarig och stor uppvärdering. Det är ett klockrent köp enligt mig då BV nu ligger på endast ca 58 MSEK.

CLS behandlingsmetod ILT innebär att man med sina utvecklade laserfibrer sakta värmer upp en cancertumör till endast ca 46-48 grader vilket medför att ett antigen sipprar ut och detta tas upp av kroppens immunförsvar. Immunförsvaret kan på detta sätt sedan självt angripa cancer i övriga delar av kroppen, exempelvis metastaser i ex lever.
Detta har undersökts i 72 patienter och resultaten är mycket lovande och stärker bolagets uppgifter om att det är detta som sker - Patienterna blir vaccinerade mot cancern!

Fakta som styrker en fortsatt mycket stark kursutveckling:

* Unik behandlingsmetod som CLS är ensamma om. Det unika är den relativt låga uppvärmningstemperaturen på ca 46-48 grader som gör att antigenet från tumören sipprar ut och tas upp av immunförsvaret.
Ingen annan metod finns som triggar igång immunförsvaret på detta sätt.

* Nya storägare har nyligen köpt på sig ytterligare aktier och kontrollerar nu 18% av CLS. Det mest intressanta med detta är att det är förre VVD i Elekta, Hans Von Celsing som nu gått in så pass stort i bolaget. Von Celsing och de 2 övriga investerarna har ett ovärderligt kontaktnät över hela världen.

* En annan storägare jag intervjuat har på en fråga från mig om denna trios satsning och expansion av CLS svarat att: "planen är mycket offensiv på gränsen till aggressiv", vilket är mycket logiskt då denna metod verkligen visat sig fungera som beskrivits ovan. Alla inom branschen förstår att detta är en helt revolutionerande behandlingsmetod som kommer att få en enorm uppmärksamhet världen över när nu CLS utryckligen sagt att det är först nu dom går ut och visar att man finns. Detta för att konceptet nu är så pass utvecklat att endast små detaljer återstår inna försäljning kan ske. Då är det ett mycket viktigt steg i att nu visa upp sig.

* Inom medicinteknik, som CLS metod räknas till, så är också reglerna för användning av behandlingsmetoder också helt skilt från de regler som gäller för framtagning av nya läkemedel som måste testas frami FAS I-III. CLS kommer själva att CE-märka sin utrustning och sedan är det klart att sälja detta inom hela EU. En mycket stor marknad öppnas direkt iom att inga regulatoriska godkännanden från myndigheter då behövs.

* En värdering vid dagens kurs på 5,95 SEK ger ett BV på ca 58 MSEK! Att det är så lågt måste helt enkelt handla om marknadens totala okunskap på CLS. Alla som är insatta inom medicinteknik och bioteknik vet att bolag som har preparat i tidig fas ex FAS I kan värderas till flera 100 miljoner. Det säger sig självt att en sådan här unik och revolutionerande metod som ILT-metoden måste värderas mycket högre än idag. Att CLS själva kommer att CE-märka detta och att då hela EU öppnar sig och att detta ligger så pass nära i tiden som under 2011 gör att det bara är en tidsfråga innan vi ser en mycket hög uppvärdering. Jag tycker att ett motiverat värde borde redan idag ligga på ca 250 MSEK vilket motsvarar ca 25-26 SEK/aktie från dagens 5,95 SEK/aktie. Således en enorm potential.

* CLS har nämnt en liten marknadsandel på sitt område och en kommande årlig miljardintäkt när denna metod nått ut! Det är lätt att se att 58 MSEK är ett enormt tillfälle att komma in på ett mycket tidigt stadie i kursutvecklingen. Det är oundvikligt att en så pass lovande behandlingsmetod kommer att användas och då självklart bli en succé.

* CLS skall knyta till sig sk Key Opinion Leaders, ledande läkare på området som skall använda sig av denna metod och bla på detta sätt sprida den runtom i världen. Redan nu finns 2 däribland den som upptäckte denna metod, Karl-Göran Tranberg. Fler kommer löpande och här blir också Von Celsings kontaktnät världen över mycket betydelsefullt.

* Det har från flera håll pratats om Nobelpris för denna metod och upptäckt och det är för mig helt naturligt då det är en så pass revolutionerande upptäckt.

* En person som även utvecklat SensoDetects system och är engagerad i CLS och även storägare i CLS har från mig fått frågan om den låga värderingen av CLS och fråga om jämförelse med SensoDetect.

Jag fick svaret att SensoDetect har en mycket stor framtida potential men att CLS har en ännu större och dessutom en ännu större möjlighet att nå ut inom sitt område. Alltså en person som är väsentligt delaktig i båda dessa bolag som pekar på en rad fördelar för CLS och han nämnde dessutom att SensoDetects BV var ca 3 ggr större än CLS. Nu är BV ca 160 MSEK på SensoDetect jämfört med CLS på ca 58 MSEK.

Det var ingen tvekan i svaret från denna person att han definitivt ansåg CLS vara alldeles för lågt värderat.

Jag försöker hela tiden att hitta dessa enormt lovande bolag med sina lovande metoder och läkemedel. Att hitta dessa på en låg nivå är målet. Jag hittade Neurovive på 8 SEK och ansåg då att en mycket stor uppvärdering var ofrånkomlig när marknaden skulle upptäcka potentialen. Neurovive gick sedan raskt upp och toppade på 65 SEK, 8 ggr min ingångskurs.

Jag är nu övertygad om att CLS med denna unika och fungerande metod kommer att bli ännu bättre. Jag hittade och började reka CLS på ca 3 SEK och då skulle 8 ggr detta bli ca 24 SEK. Vilket ligger nära de 250 MSEK i BV jag nämnde att jag ansåg CLS vara värt detta redan idag.
Jag tror att vi kommer att få se betydligt högre kurser än så under 2011, det handlar om medicinteknik och marknaden ligger då jämfört med bioteknik mycket nära.

När marknaden nu så sakta börjar att inse potentialen så är jag säker på att vi bara befinner oss i en tidig fas av uppvärderingen!

www.clinicallaser.se/

Mvh

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?