Post entry

Clinical Laserthermia AB (CLS) – Under ytan…? CLS börsvärde är på väg att omvärderas.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Immunuterapier, checkpoint-blockader, PD-1/PD-L1 hämmare, T-Celler, kombinationsterapier m.m. är ord som numera präglar innehållet i dagens samtal bland professorer, forskare och läkare. Från att varit en del i en konservativ läkarvård så har de senaste åren inneburit för läkarna att nya möjligheter finns att erbjuda cancerpatienterna, överlevnadstalen kan ökas och det samtidigt som socioekonomin får positiva möjligheter genom effektivare, snabbare och billigare behandlingar – och vinnarna är samhället, patienterna men framförallt de nya innovativa företagen och de konglomerat som hoppar på tåget. CLS behandlingsportfölj ligger rätt i tiden och en hel del aktiviteter pågår under ytan vågar jag påstå eller bättre att säga – att en hel del pågår under huden.

Vi kan också se via www.clinicaltrials.com och genom pressmeddelanden som CLS släppt ut, de senaste åren, att studier är igång i Europa för att främst validera imILT©-metoden och ta produkterna till marknaden. Något som även EU genom Horizon2020 valt att vara med och delfinansiera, vilket bara det i sig, är en otroligt bra kvalitetsstämpel. Vi vet också vilket jag i tidigare inlägg varit inne på, kanske mestadels i mitt senaste om reimburesement ”Siktet väl inställt på marknaden och aktievärdet upp med 1500%...”, att CLS arbetar på utifrån en väl genomarbetat marknadsplan på ett affärsmässigt sätt.

Ser vi då några effekter av detta? Kommer det att bli en framgångssaga eller lägger ledningen energin på fel saker? Ja något exakt svar på den frågan har vi inte, just i detta nu, men min övertygelse är fortfarande att de arbetar metodiskt och framgångsrikt för att TranbergCLS©-systemet med tillhörande behandlingsmetoder inom FLA och imILT©, kommer att vida överglänsa, tidigare satsningar inom ablationssegmentet. Men det pågår antagligen fler aktiviteter än vi vet om och anledningar till att vi inte fått den informationen ska ju ändå tolkas positivt då de antagligen är av yttersta vikt för framtida aktieägarvärde. Vilka aktörer är inblandade? Tänkbara aktörer kan vara: Johnson & Johnson, Medtronic, BTG, Galil Medical, Internationell Laser Network – ILN, National Cancer Institute – NCI, Mayo Clinic, MD Andersson och denna lista kan göras längre men det viktiga i detta hänseende är att CLS är flygklar och många vill ha denna fågel i sin ägo. Ur det perspektivet sitter vi i guldsits som aktieägare. Frågan är alltså vem eller vilka som sitter på andra sidan bordet. Är det en organisation eller en sammanslutning av några det är frågan. Jag har mina gissningar i vilken riktning det lutar men det ska vi inte i detta inlägg gå in på.

Vad är det då som händer under ytan? Eller rättare sagt vilka aktiviteter har vi under huden på patienten då det är minimalt invasiv bildstyrd laserablation vi pratar om som CLS kärnverksamhet? Den 19 oktober tecknades ett leveransavtal med ”hemlig kund” och 20 oktober tecknades ett dito liknande avtal med UTMB. Utvärderingar av CLS produkter har pågått under våren/försommaren 2017 på båda sjukhusen. Vi fick dagen därefter ett lite oförhappandes PM 20 oktober 2017 att ”hemliga kunden” har genomfört en studie på kärlmissbildningar och ansvariga läkare har varit väldigt nöjda med resultatet. Kompletterande PM om denna studie kom den 23 oktober 2017. Detta var tre bra nyheter vad gäller intåget i USA och det var också tre besked som av aktieägarna generellt togs emot positivt. Det inte alla däremot visste var att vid samma tidpunkt så läckte (antagligen ovetandes) information dels om den hemliga kunden men även om vad dessa två sjukhus håller på att utveckla och hur det går i Europa genom ett litet oväntat tilltag. Det som händer är att den 20 oktober 2017 klockan 12:03, skriver Islandpro på Inspire.com (Islandpro; ett konto med ev. koppling till Island Medical Imaging by utmb Health), detta inlägg citat:

Take a look at the Trandberg laser system marketed by CLS in Sweden. They are specifically looking at the immunostimulating effect of FLA for prostate cancer and and other metastatic cancers. Results are promising in Europe. We are currently using this laser in the US - - - Mayo Clinic and UTMB, looking at immunostimulation and ablation effects.

Ett inlägg som i sin kontext handlar om att på ett bra sätt marknadsföra en ny lovande metod till en potentiell patient, en roll som exempelvis Dr. Walser som eldsjäl för laserablation och av CLS utpekad opinionsledare i införandet av imILT©-metoden i USA, mycket väl skulle kunna axla. Men hur det sticker ut är något jag tänkte beakta i min fortsatta diskussion. Att detta inlägg kom ut på ett internetforum är i sig alltså inte konstigt då läkare i USA ofta är aktiva på dylika forum för att möta patienterna samt marknadsföra sina tjänster. Vidare så bedömer jag innehållet som trovärdigt, det man däremot kan fundera på är datumet för detta, precis när leverantörsavtalen i USA meddelats och bläcket knappt torkat då råkade detta komma ut. Skulle allt vara klart och det då kändes legalt att skriva om dessa två sjukhus? Ja kanske var det ett missförstånd att allt var klart och att det var ok att gå ut med informationen samt att det bara handlar om ett leverantörsavtal. Men där får jag inte ihop ekvationen, leverantörsavtal antar jag är en standardprocedur och jag antar också att det är normalt för sjukhus att teckna dylika avtal årligen. Så utifrån det antagandet så är det ganska troligt att något mer pågår under ytan då det nu, tre månader senare, inte är klart!

Jag tror alltså att det finns en komplexare bakgrund till varför Mayo Clinic (efter detta foruminlägg är jag säker på vem vi avser som hemlig kund) vill vara hemlig och jag har under några månaders tid försökt att klura lite på detta. Att hemlighetsmakeriet beror på att en läkare först vill presentera sin studie i behandling utav kärlmissbildning tror jag faktiskt ingen tror på, och det tror inte jag inte CLS tror att vi tror heller. I detta hemlighetsmakeri ligger här alltså något mer under ytan. Vi vet också att Mayo Clinic har investerat i en TranbergCLS©-enhet, men vi vet också att UTMB inte har en sådan enhet, utan använder sig av troligen en Visualase©-enhet. Det intressanta är att enligt foruminlägget så arbetar båda sjukhusen med immunostimmulering och FLA. Problemet är att immunustimmulerande laserbehandling (vilket jag tolkar som imILT©) kan bara utföras på Mayo Clinic då det kräver en TranbergCLS©-enhet. Vi vet också att båda doktorerna som utger sig ha koppling till CLS som konsulter är Dr. Woodrum (Mayo Clinic) och Dr. Wlaser (UTMB). Förekommer det något samarbete mellan dessa doktorer i dessa studier av imILT©? Ja det är en möjlighet som jag tror att man ska vara öppen för att se då de har lång erfarenhet att arbeta tillsammans. Jag tror också att vi kommer få se kombinationsstudier av imILT© och den forskning som nu pågår inom immunterapin. Det är nog utifrån dessa kommande/pågående studier som vi har hemlighetsmakeriet och kanske är inte samtliga nödvändiga avtal underskrivna än. Det är alltså en komplexare historia som ligger bakom hemlighetsmakeriet än vad de flesta av oss tror och för att allt ska klaffa så måste alltså kontrakten utformas på ett korrekt sätt innan det offentliggörs. Återigen kan vi alltså konstatera att CLS affärsstrategi är väl genomtänkt. 

Om vi sedan backar tillbaka till foruminlägget igen så kan vi också utläsa att utöver imILT© och FLA-behandlingar pågår så har resultaten från Europa kommunicerats till USA och dessa är enligt uppgift lovande. Lovande tolkar jag som lekman ändå som ett bra positivt resultat där vi likt tidigare studie som CLS utfört på totalt 72 patienter och utmynnade i att 41 patienter fick ett botande resultat och smärtlindrande resultat på övriga. Det är alltså ett lovande resultat och jag tror också det är det som Dr. Walser avser i sitt uttalande då han som starkt inblandad i CLS verksamhet, utifrån en av mig inte allt för vågad gissning, vet status på studier i Europa. Uttalandet om studieresultaten stämmer ju också med vad Dr. Belarmino Gonçalves sa i det filmade inslag som gick i portugisisk tv i november 2017. Uppnår vi alltså ett lovande resultat så ligger vägen öppen för CLS och vi som följer CLS kommer inte bli besvikna. Men kan det också vara som så att det pågår ytterligare något mer i detta läge? Med PM om studie i kärlmissbildningar i färskt minne så är mitt svar: JA. Jag har i tidigare inlägg varit inne på att vi i USA har fantastiska möjligheter med laserablationer och det som jag ser mest spännande är ablationer i hjärna för att döda tumörer men även behandla bl.a. epilepsi. Vi har även tumörbehandlingar i ryggrad som likt behandlingar i prostata är otroligt komplicerade på grund av risken att skada intilliggande vävnader och nervtrådar. I dessa segment (hjärna, ryggrad och epilepsi) är det Neuroblate© och Visualase© som är de stora aktörerna men båda systemen har sina begränsningar. Främst yttrar sig dessa begränsningar i att det utrymmeskrävande kylsystemet orsakar problem med tillgängligheten men även på grund av den risk som kylningen medför med högt gastryck respektive vatten och alltså kan leda till oväntade komplikationer framförallt vid ablationer i huvudet. Att bygga bort dessa begränsningar har jag förstått, ligger högt upp, på de opererande läkarnas önskelista. Utifrån CLS perspektiv bör detta passa som handen i handsken och jag hade gärna sett en order på en TranbergCLS©-enhet med tillhörande engångsprodukter från ett sjukhus som avser att behandla hjärnindikationer. Intåget på denna marknad som jag nu aviserar för TranbergCLS©-systemet och sin icke kylda laser fiber tror jag kommer bli väldigt enkel, så fort som CLS har lyckats med att etablera metoden, på övriga cancerindikationer främst där CLS fokus nu är t.ex. prostata, hudcancer, lever, lunga o.s.v. Och utifrån de antaganden så vill jag återknyta till intervjun (som går att se på CLS hemsida) med Dr. Walser, ”trolig marknadsledare” – det ligger tyngd i det uttalandet. Fundera ett extra tag på detta innan ni väljer att sälja era aktier.

Marknadsvärderingen ligger kvar kring ett börsvärde strax under 500 miljoner kronor trots att det hela tiden kommer fram ny information som borde ha omvärderat börsvärdet mångfalt. Detta leder till att jag anser att det är ett starkt köpläge just nu, för hugade spekulanter, då det kommer gå rätt så fort uppåt när rätt PM från CLS kommer. Antagligen kommer en del av oss att tänka på ”Trollkarlen från Menlo Park” i det läget som börsvärdet omvärderas. Det PM från CLS som jag avser kommer endera dagen kommer att handla om, på ett eller annat sätt, samarbetspartners eventuella licensavtal för distribution och/eller uppköp av hela företaget. Det sistnämnda känns dock inte vara aktuellt i just detta läge utan troligen kommer först när vi ser resultaten från Europastudierna.

Kortsiktigt så kommer repeatorders vara det mest kursdrivande och då pratar vi både om orders från UTMB och Mayo Clinic men även Desert Medical Imaging och Laser Prostate Center of Americas. Jag är också övertygad om att vi snart har ytterligare ett par sjukhus som kommer göra sina första beställningar varav minst en kommer från ”the Big Apple”. Och som krydda på moset hade jag velat se ett PM om att CLS tillhandahåller produkter för laserablationer i huvudet. Den pågående utvecklingen av en längre diffusorfiber skulle absolut kunna passa i detta segment. Ingen dum tanke alls – det är en spännande framtid som vi har framför oss!

Vägen från stjärna till ledstjärna öppnas upp med siktet mot marknaden – som världsledare!

Det är nu det händer – det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?