Post entry

Clinical Laserthermia AB (CLS) – imILT©-metoden eller ska vi kalla den imLA? Är CLS på väg att ta över marknaden och det med hjälp av ”The International Laser Network (ILN)”?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Det är en spännande tid nu när laser ablation håller på att positionera om sig från att vara en experimentell metod till att vara i finrummet. I och med denna ompositionering så skapas också förutsättningar för att bli så kallad ”första hands behandling”, då den är både billig och i princip biverkningsfri. Forskningen gällande laser ablationer pågår världen över och alla börjar bli överens om metodens förträfflighet så det som återstår är att få ut den kommersiellt inom läkarvården och där ligger CLS i vinnarspåret.

Isac Newton (1642 – 1727) kom från en välbärgad familj och sökte till Trinity College vid universitet i Cambridge, England redan som artonåring 1961. Under åren 1665 – 1667 stängdes dock universitetet på grund av pesten och studierna fortsatte hemma på gården Woolsthorpe. Det var där han lyckades komma fram till att det vita ljuset består av färgerna i spektroskopin, vilket senare skulle komma till gagn för bl.a. laserns utveckling. Denna viktiga upptäckt skulle dock inte komma att publiceras förrän drygt 40 år senare, 1704. Det han också lyckades komma på var fluxionsmetoden (matematik med derivator) som lade grunden för hans lösning till infinitesimalkalkylen (förenklat så innebär det om matematisk princip för beräkningar av oändligt små tal och oändligt stora tal) som i sin tur ligger till grund för bl.a. forskning av krafter, gravitation, planeternas rörelse och läkarvetenskapen för att nämna några användningsområden.

Och det var sedan härifrån legenden om Newtons förundran varför ett äpple faller till marken medans månen tydligen stannar kvar i sitt outtröttliga snurrande varv kring jorden. Det Newton dock inte visse när han satt djupt försjunken i sina matematiska beräkningar att samtidigt i Tyskland satt en annan klurig matematiker vid namn Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) som kom på i princip samma slutsatser gällande infinitesimalkalkylen. Ett långvarigt bråk bröt ut mellan dessa vetenskapsmän som båda hävdade rätten till ursprunget, en tvist som Newton skulle vinna, genom att själv leda en utredning åt Royal Society och Leibniz tankar föll i glömska. I glömska skulle de ligga till 1800-talet då hans teorier åter antogs och det är i dag de som vi använder oss. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton , https://sv.wikipedia.org/wiki/Infinitesimalkalkyl , https://sv.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz)

Vad jag ville komma in på i denna inledning var att oberoende på vart man befinner sig på jordklotet så går utvecklingen framåt och likartade lösningar kommer utmynna i lösningar vilket absolut inkluderar all forskning världen över, lite som teorin om nålen i höstacken, letar man bara tillräckligt länge så kommer man hitta nålen. Forskningen om laserablation samt inom immunoterapin pågår mycket frekvent och lösningarna är nära i många fall.

Ur vårt perspektiv som aktieägare i CLS är detta tankesätt intressant och som tur är i ett modernt samhälle går det att skydda sina framtagna lösningar för att undvika situationer som Newton och Leibniz hamnade i, genom patent av olika slag, vilket CLS väldigt strategiskt valt att göra. Sen kan det mycket väl krävas att man samarbetar med olika metoder för att nå den ultimata lösningen vilket Lars-Erik Eriksson ofta framfört att CLS inte själva är lösningen på cancergåtan utan en del i den. Troligen kommer vi snart se kombinationsstudier med något/några immunostimulerande läkemedel då det ser ut att ligga i tiden.

Att 2018 är året som kan komma att förändra grundförutsättningarna för laser ablation tror jag att en hel del har börjat inse. Genom några enkla sökningar på internet så kommer ni enkelt hitta nya hemsidor, artiklar, rapporter, studier, konferenser, seminarier, presentationer, videos o.s.v. som faktiskt handlar om laser ablation som en framgångsrik och ny precis behandlingsmetod. ILN ökade aktiviteter bland sina medlemmar är också en stark indikation att det är på gång att hända saker som kommer påverka CLS positivt.

Allra tydligast är detta fenomen inom området prostatacancer och här kommer vi antagligen se det första genombrottet för metoden även om FLA ursprungligen togs fram för att behandla hjärntumörer. Det är av den anledningen jag också vill framhäva lite andra områden som vi kanske inte funderat så mycket på. Det jag tänker på hänförs till olika laser ablationer i huvudet som också håller på att få ett stort genomslag och då tänker jag närmast på epilepsibehandlingar. Bara i USA finns det ett patientunderlag på uppskattningsvis 1 000 000 epilepsipatienter som inte har sin hjälp inom medicinering utan kräver en annan åtgärd varav laser ablation är en potentiell möjlighet. Det ökade patientunderlaget ju fler indikationer vi kan lägga till inom laser ablationens målgrupp skapar också förutsättningar för ”reimbursement” i USA men även i Europa framförallt genom att de socioekonomiska fördelarna och tilliten till metoden växer vilket jag har diskuterat i mitt tidigare redeye-inlägg ”CLS – siktet väl inställt på marknaden och aktievärdet upp med 1500 %”. Många av försäkringsbolagen i USA har börjat att ändra sin strikta hållning till ablationsmetoder men då det finns många olika metoder har de svårt för att konkretisera detta.

Och jag får allt erkänna att det är lite rörigt att navigera själv i ämnet då man t.ex. på internet hittar en uppsjö av metoder som finns att välja på och de studier som finns i ämnet. Likheten till Newton och Leibniz samtida upptäckt tydliggörs i läkarvården där många håller på med studier inom samma ämne/metod eller letar i samma höstack för att återknyta till tidigare diskussion men väljer att kalla det vid egna namn etc. Kärt barn har många namn brukar det heta och det är verkligen så när vi tittar närmare på det som går inom gruppen ”ablation med energi” som det så vackert egentligen heter. Metoderna i denna gruppering har fått sina egna förkortningar ofta namngivna av den forskargrupp/klinik som velat tydliggöra sin nya metod då vägledande normgivning saknas.

LiTT, SLA, FLA, LA, MLA, ILT, ILA, LIT för att nämna några exempel, är alltså benämningar på metoder som i princip är samma sak och när vi ser på CLS så kan vi inkludera den immunostimulerande metoden imILT©. Och är det sedan en metod som utförs i en bildstyrd miljö så adderas gärna MR, MRg, MRi eller liknande till själva ablationsförkortningen.

Detta fenomen med att hitta på olika namn och förkortningar, vilket inte är enbart hänfört till laser ablation utan även kan ses inom andra tumörablationsmetoder eller generellt inom forskarvärlden, skapar förvirring inte minst hos oss när vi försöker bedöma CLS potentiella marknad. Denna då till synes okontrollerade röra av benämningar har dock uppmärksammats och frågan har belysts det senaste decenniet och det går att konstatera att för gruppen ablationer med hjälp av energi så framhävs Laser Ablation som det mest rimliga gemensamma namn som laser ablation kommer att anta. Givetvis är det inte bara namnet man diskuterar i denna kontext utan även att bedömningskriterier för metodernas effektivitet ska vara likvärdiga och tillförlitliga utifrån en gemensam struktur. (Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263618/ ) Att samla dessa metoder under ett gemensamt namn och att bedömningskriterier av resultat samordnas skapar förutsättningar för en mycket större marknad och framförallt kan missförstånd undvikas nu när metoden hamnar i gemene cancerläkares / forskares ordförråd och vardag.

Men den stora frågan är vad denna diskussion tillför oss aktieägare i CLS? Ingenting tänker säkert en del men där vågar jag sticka ut fingret och säga tvärtom. Det är av yttersta vikt vid en värdering av CLS börsvärde att kunna se de möjligheter som metoden medger – en mycket precis metod att behandla mycket svåråtkomliga tumörer och andra funktionsnedsättande kärlmissbildningar är det vi har att värdera. Alltså inte bara en metod att behandla prostatatumörer som tyvärr en stor del av aktieägarna verkar tro utan en metod som har förutsättningarna för att bli ett paradigmskifte inom läkarvården. Sjukdomsbilderna är många och givetvis är cancer i fokus men vi ska inte glömma bort epilepsi, Parkinsons Sjukdom, benigna tumörer och sist men inte minst palliativ vård i form av smärtlindrande behandlingar.

Jag har varit inne på det tidigare i mina Redeye-inlägg att CLS arbetar med en mycket väl utarbetad strategi att bli världsledande. Själva grundstrukturen har varit (och är fortfarande) att skapa en immunostimulerande behandlingsmetod med hjälp av laser ablation vilket innebär att när den är på marknaden mycket väl kan ligga till grund för ett paradigmskifte vad gäller kampen mot cancern som ett fjärde behandlingsben. De tre andra benen är ju som ni vet de mer konventionella metoderna såsom cellgifter, strålning och operation. CLS håller på med gedigna stenblock att bygga Tranberg-metoden© likt en pyramid, stabil i botten och kommer stå stabil över tid; länge - som marknadsledare.

Det som jag ser framför mig är givetvis en stor marknad på uppskattningsvis 15 000 patienter årligen bara i USA vad gäller prostatabehandlingar och räknar vi med Europa så växer den marknaden uppskattningsvis till cirka 50 000 patienter. Lägger vi till andra cancergrupper och ser på det i ett globalt perspektiv så har vi en potentiell målgrupp på över 6 000 000 patienter vilket CLS ser som sin marknad för imILT©-metoden inom områdena bröst-, hud-, lung-, prostata-, njur-, lever- och bukspottkörteltumörer. CLS har ju också pratat om 5–8 % av denna marknad som mål för sina produkter. Min Redeye-kollega Mr. Charles beskriver ju i sitt senaste inlägg ”Clinical Laserthermia Systems - Från forskning till kommersialisering Del. 2” hur snabbt och stort cancern växer sig över jordklotet och han har i det inlägget gjort ett antal beräkningar på CLS potentiella marknadsmål. Jag ska fortsätta dessa beräkningar i denna diskussion men antar den lägre nivån från CLS mål nämligen 5 % för att göra huvudräkningen lite enklare och därför kommer våra resultat att skilja sig åt lite grann. 5 % av 6 000 000 patienter ger som ni säkert redan räknat ut 300 000 patienter gånger 25 000 kr i intäkt per styck en årlig omsättning på 7 500 000 000 kr.

Lägger vi därtill behandlingar med laser ablation för indikationerna hjärntumör, epilepsi, Parkinsons sjukdom så kan vi uppskattningsvis dubbla det globala antalet och CLS målgrupp växer till 600 000 patienter om vi utgår från samma låga procentantal som marknadsandel. Siffrorna i mina exempel är givetvis ett tankeexperiment men utöver det så påvisar det ändå en viss riktning i vart detta case kan landa på i svenska kronor. En omsättning på över 15 000 000 000 kronor får anses inte vara så dåligt för det extremt lågt börsvärderade Lundabördiga CLS och det utifrån oförändrad prisbild på CLS engångsprodukter. Dr. Walser sa i den inspelade intervjun på CLS hemsida att CLS var en potentiell marknadsledare. Vad händer om vi tänker oss att det infaller? Förutsättningarna har inte försämrats efter den senaste tidens produktåterkallningar som drabbat CLS huvudkonkurrenter den senaste tiden men det kommer jag in i lite senare i denna diskussion. Ja då räcker inte 5 % till av marknaden utan då får vi nog fundera i banorna av 30–51 % d.v.s. någonstans mellan 6 till 10 gånger tidigare beräknad omsättning. Givet är att oavsett om 5 % inträffar eller högre så kommer inte produktionskapaciteten i Tyskland att räcka till.

Det är i detta perspektivet vi får fortsätta att spekulera i vad som kommer hända och med en vinstmarginal på låt oss gissa 50 % (för enkelhetens skull för er huvudräkning då jag inte kommer gå in i några beräkningar på aktievärde åt er) så förstår ni alla att värdet på varje enskild aktie kommer vara ganska så högt. Vi kommer alltså se en kursutveckling som passerat de 1500 % som Edison fick bevittna efter sin uppvisning i Menlo Park. Dessa dylika matematiska exempel kommer givetvis att attrahera en hel del aktörer och ett partnerskap eller kanske troligare uppköp av en eller två aktörer ser jag inte som omöjligt i närtid.

Jag vidhåller dock att jag ser att imILT©-metoden kommer leva sitt egna liv och därför tror jag att det på sikt kommer vara ett potentiellt uppköp av ett globalt läkemedelsföretag som vill nyttja metoden i kombinationsbehandlingar med befintliga immunostimulerande läkemedel. Tänkbara kandidater för detta spår är Alligatorsamarbetet med Janssen/J&J, Merck, Bristol Myers eller Roche och Lars-Erik Eriksson har flera gånger antytt hur stora belopp som ligger i uppköpspotten när dylika organisationer förhandlar. Ett exempel han har tydliggjort är Alligator Bioscience partnerskap om ADC-1013 till Jansen/J&J (Källa: https://alligatorbioscience.se/en/alligator-bioscience-to-receive-usd-6-million-milestone-payment-from-janssen-coupled-to-the-decision-to-initiate-combination-trial-with-adc-1013/ ) där ofantliga 5-6 miljarder kr ingår i överenskommelsen vilket gjorde att CLS styrelseledamot Carl Borrebaeck hamnade i rampljuset som mannen bakom denna storaffär ( Källa: https://www.lifesciencesweden.se/article/view/551762/hyllas_efter_miljardaffar_och_borsnoteringar ). Genom detta exempel vill Lars-Erik Eriksson påvisa för oss aktieägare vilka stora belopp det finns inom immunostimulerande metoder/behandlingar om det antas vara en framgångsrik lösning och vi får hoppas att även Carl Borrebaek kommer dra sitt strå till stacken att framföra förträffligheten med metoden när det är dags för förhandling. I CLS fall med imILT©-metoden, dess fördelaktiga pris per behandling och den stora grupp med patienter så är det inte osannolikt att tänka sig minst samma belopp som Alligator Bioscience lyckades förhandla sig till och troligtvis kanske ännu mer. Så utifrån den potential som ligger till grund för imILT©-metoden och den ambition Karl-Göran Tranberg har haft för sitt livsverk så ser jag alltså detta spår leva sitt egna liv skilt från övriga marknaden CLS är på.

Om vi då bortser från imILT©-metoden och endast tittar på LA så ser jag bland annat att intresset ökar bland aktörerna och det är ett större genombrott på gång. UCLA höll den 17:e februari i Los Angeles en konferens som de hade döpt ”MRI, Targeted Biopsy, Intervention and Biomarkers in Prostate Cancer Management: A Paradigm Shift in Detection, Grading, Monitoring, Staging, Reporting, Biopsy and Treatment” ett namn som jag tycker påvisar vart utvecklingen är på väg (Källa:https://www.cme.ucla.edu/courses/cme-download?registration_id=214485 ). Det är inte bara en enskild metod utan ett helt behandlingskoncept som håller på att lanseras och ILN är en av nyckelspelarna här.

Detta förändrar alltså grupperingen av potentiella spekulanter som kan tänkas vilja lägga CLS produkter i sitt sortiment. Så vem eller vilka dessa intressenter är kan vi bara spekulera i men det finns ett antal globala aktörer som skulle kunna bli aktuella. Men för att fortsätta denna diskussion så ser jag ändå att nuvarande marknadsledare vad gäller laserablationer inte kan förbises och jag avser då så klart Medtronic.

Medtronic har alldeles för stora incitament i att knyta CLS icke-kylda fiber till sig då Medtronicägda VisualaseTM har haft återkommande problem och produktåterkallande av deras laserfiber på grund av läckage som uppstår i MR-miljö vilket de försökt lösa sedan 2016 men som de ännu inte lyckats fullt ut med. Ett problem som även deras huvudkonkurrent Monteris Medical Neuroblate© också haft sedan hösten 2017 incidenter som på ett liknande sätt uppstår genom att deras laserfiber påverkad av MR-miljön böjer sig och ett läckage av kylmediumet uppstår med okontrollerad temperaturhöjning som följd. Detta ledde under mars månad 2018 till att Monteris Medical Neuroblate© fick ett FDA-återkallande efter 12 rapporterade incidenter, två med patientskador varav en incident ledde till att en patient avled vid en SLA-behandling efter att en okontrollerad temperatur på laserfibern orsakat så stora skador på intilliggande hjärnvävnad att en dödlig blödning uppstod. (Källa:http://www.startribune.com/fda-issues-class-i-recall-for-minnesota-made-brain-probe/477694863/ https://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/LetterstoHealthCareProviders/ucm602253.htm ) Att patienter dör är så klart väldigt beklagligt även om det tyvärr förekommer inom läkarvården och fortsatt utredning får påvisa den exakta orsaken till detta dödsfall.

Det som man kan anta utifrån detta är att FDA kommer vara väldigt kritiska när de ger tillstånd till liknande produkter, då två tillverkare har haft likartade problem, om inte en säker modifiering går att påvisa. CLS har som bekant en helt annan patenterad lösning vilket ger dem ett fördelaktigt försprång på marknaden. Vi kan också anta att både Neuroblate© och VisualaseTM där båda har en kylmediumlösning kan antas har lidit rejält med ”Bad Will” bland patienter och läkarkår. De är givetvis mycket intresserade att finna en lösning på denna problematik. Att försöka utveckla en egen lösning som kan rädda deras behandlingsmetod kan ju inte vara det mest strategiska då CLS har en lösning i sin icke kylda laserfiber. Som ja sa tidigare är – patenterad!

En fiber som på ett mycket avancerat sätt kontrollerar temperaturen i laserfibern och dessutom i alla fall passar till det ena bolaget laserenhet måste ju anses vara en bra lösning på detta problem – snabbare och enklare. Att CLS fiber är icke kyld bör ju också anses vara en fördel då incidenter som både Neuroblate© och VisualaseTM har haft rimligen bör minimeras. Troligtvis är det något som även FDA skulle anse vara en mycket bra lösning. Så även om det är Monteris Medical Neuroblate© som får axla det beklagliga dödsfallet så anser jag att incitamentet i och med detta ökat för Medtronic att komma överens med CLS och jag håller det alltså som en stark gissning att de är med som allra starkaste intressent vid en eventuell förhandling då jag dessutom ser att de har en stark koppling till Mayo Clinic som vi också antar CLS har. Sambanden och tillfälligheterna samt incitamenten börjar helt enkelt bli för många.

Sen om det kommer att göras i samverkan med något företag som kan tillhandahålla bildvisningen och/eller sammanföra olika tekniker såsom UCLA bl.a. är inne på vill jag låta vara osagt. För att nämna några intressenter som skulle passa in ett sådant scenario så har vi exempelvis Siemens, GE Healthcare, Imris, Elekta eller Philips Healthcare. Just Philips Healthcare känns som ett intressant kort då de samarbetar med Mayo Clinic och Dr. Woodrum i en studie som startat upp under våren avseende MR-guidad bildvisning så en koppling till CLS skulle gå att spekulera i då vi redan vet att CLS och Dr. Woodrum har en direkt koppling. En grov gissning med minsta gemensamma nämnare Mayo Clinic skulle kunna vara att Medtronic, Philips Healthcare inleder någon form av samarbete tillsammans med CLS produkter med anledning av de utvärderingar/studier som de facto pågår på Mayo Clinic.

Som jag tidigare påtalat så kvarstår dock mina tankar om att Medtronic är den mest uppenbara partnern/uppköparen framöver då de ser ut att ha tydligaste incitament i en dylik affär. Då prestigevärdet att vara världens största medicinteknikbolag som tillhandahåller den allra bästa och säkraste utrustningen så bör inte denna affärsöverenskommelse vara långt borta nu. Betänk att det hemliga sjukhuset har haft Tranbergenheten i sin ägo i över ett år nu och utvärderingen av CLS produkter bör vara i hamn och vid senaste aktieägarträffen i Lund så uttalade sig Lars-Erik Eriksson väldigt tydligt att väntan snart var över. Gör Mayo Clinic en tredje parts utvärdering av CLS produkter? Är det i april månad som det kommer att hända? Ja jag har mina indikationer på det och förhoppningsvis ligger mina antaganden i ganska så rätt härad.

Men om vi kyler av dessa fantastiska framtidsmöjligheter/drömmar en aning och backar tillbaka vart vi är i dagsläget. Vi har idag Tranbergenheter utplacerade på nio sjukhus/kliniker (de nio första i nedan lista, snart tio med Helsingborgs Djursjukhus) och jag vågar anta att det kommer öka till tjugo stycken innan året är slut. Hur många kunder därutöver som väljer köra med sina befintliga utrustningar (läs VisualaseTM) kan göra att vi kommer ha det dubbla antalet d.v.s. 40 kunder som nyttjar CLS engångsprodukter.

Nr 13–20 i nedan lista märkta med X är min personliga gissning på kommande kunder och nästa kund som ramlar ner i orderboken tror jag kommer från the Big Apple. Jag tänker då på Weill Cornell Medicine som startar en prostatastudie (Källa: www.clinicaltrials.com ) där MR bildvisning i kombination med Gallium 68-PSMA-HBED-CC kommer utvärderas varav en del troligen kommer behandlas med laserablation därefter. Användandet av Gallium 68-PSMA-HBED-CC vid MR bildvisningen har tänkt effekt att tydligare avgränsa prostatatumören vilket då torde ge en exaktare laser ablation i nästa steg. Då de tidigare använt sig av Monteris lösning så gissar jag också på att en Tranberg©-enhet kommer att beställas. Detta i kombination med UCLA studie avseende ultraljudsavbildning ligger i linje med ILN-nätverkets ambition att ta fram riktlinjer för hur laserablationer för prostata bör utföras. Dessa riktlinjer kan sedan komma att utgöra generella riktlinjer för andra cancerindikationer som en form av standard. Om CLS produkter får vara med i denna utvärdering skapas ett stort signalvärde för bolaget. Utifrån ILN satsning under 2018 är alltså övervägande av de listade potentiella kunderna medlemmar i ILN.

 1. Portuguese Ocology Institute
 2. Nottingham breast Cancer Institute
 3. Institut J. Paoli et L. Chalmettes
 4. University Hospital Frankfurt
 5. Karolinska University Hospital
 6. University of Verona Hospital
 7. UTMB University of Texas Medical Branch
 8. Hemliga sjukhuset (Mayo Clinic, Rochester)
 9. Toronto General Hospital, Kanada
 10. Helsingborg Djursjukhus
 11. Laser Prostate Center of America
 12. Desert Medical Imaging
 13. X Weill Cornell Medical (Weill Cornell Imaging, New York – Presbyterian)
 14. X UCLA University of California
 15. X Sperling Prostate Center
 16. X MD Andersson Cancer Center
 17. X Prostate Laser Center
 18. X University of Chicago
 19. X New York – Presbyterian Hospital (Colombia University Medical Center)
 20. X Radboud University, Netherlands

För att kunna räkna vidare på detta så antar vi att snittanvändandet av CLS engångsprodukter kommer uppgå till 25 stycken (bortser från att CLS står för kostnaden till vissa kunder/studier) vilket i sin tur ger att vi under 2018 har nyttjat 1000 stycken laser fiber. En ringa omsättning enbart på engångsprodukterna 25 000 000 kr. Inte tillräckligt för att uppnå ”Break Even 2018” men allt en bra grund till det. För att sätta detta i relation till vart CLS huvudkonkurrent inom laser ablationer befinner sig får vi räkna lite på det också. En estimerad uträkning av VisualaseTM behov av laserkit, i USA under 2018, ligger på utifrån ett antagande på +45 kliniker/sjukhus utifrån presenterade data 2011-2015 så hamnar vi på cirka 1600 behandlingar främst utförda i huvudet (Källa:https://content.equisolve.net/_3c18333a5979606e746059c419f9ad40/mriinterventions/db/65/1897/pdf/MRIC+-+Public+IR+Deck+December+06+With+Vid+Draft+FINAL.pdf ). Vi kan alltså konstatera att antagandet med att uppnå 1000 behandlingar för CLS inte bör vara något större problem då utväxlingen av intresserade kunder är markant och det delvis för ILN satsning på behandlingar av prostatacancer.

Aktievärdet i skrivandes stund på ungefär 360 miljoner kronor känns väldigt lågt speciellt då CLS icke kylda laserfiber torde ha ökat i värde som produkt vid laser ablationer i de områden som både Neuroblate© och VisualaseTM kämpar med läckageproblem och återkallade produkter. Det är ju således ingen överdrift att påstå att det är en otrolig svaghet som CLS de facto har en lösning på. CLS har liksom hittat nålen i höstacken och det kan ingen ta ifrån dem. Vi såg ju i de räkneexempel på marknaden som kan komma att utmynna i att det är astronomiska belopp även om vi inte kommer behöva använda oss av någon infinitesimalkalkyl för att lösa den matematiska gåtan men nära på. En omvärdering av CLS aktievärde är alltså ofrånkomlig men när den exakt kommer är svårt att uttala sig om då marknaden för tillfället är väldigt avvaktande. Men helt klart är att när den väl infinner sig så kommer det gå fortare än vad vi antagligen kan ana och det kommer vara trångt på köpsidan.

Jag har tidigare ställt frågan men ställer den igen: Vilka företag kommer spela på samma planhalva som CLS – eller är lagindelningen redan gjord?  Det är det pusslet som vi aktieägare har att lägga och jag tror att, då det är många som lägger pusslet, så har vi förr eller senare lösningen framför oss. Personligen har jag bilden ganska så klar för mig även om några bitar saknas vilket gör att jag sitter trygg i min investering. Lite kryptiskt kanske man kan utrycka sig som så att: Frågan och kanske även svaret på dito fråga ligger i offentliggörandet av den hemliga kunden?!

Vägen från stjärna till ledstjärna öppnas upp med siktet mot marknaden – som världsledare!

Det är nu det händer – det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?