Post entry

Clean Industry Solution turn around med "game changer" kontrakt i sikte i mars. BV 20 msek, men motiverat BV 76 msek, enligt Aktieguiden.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Clean Industry Solutions Holdings Europe (CISH) är i ett intressant skede. Efterfrågan för miljöteknik ökar. Högre energipriser förbättrar investeringskalkylen för många av de lösningar som bolaget erbjuder. Avsiktsförklaring med ordervärdet på 50 Mkr som tecknades i oktober 2022 skall undertecknas i mars 2023. Vi är där nu. Kontraktet gäller leverans av system för produktion av solånga vid KEBE:s fabrik i Kilkis Grekland. Aktieguiden anser att bolaget är extremt undervärderat och har som motiverad kurs 3 kr, motsvarande 76 msek. Dagens kurs 1.20 kr motsvarar BV 20 msek.

CISH ligger helt rätt i tiden med smart miljöteknik och höga energipriser. Ny regleringar kommer bidra till ökad efterfrågan förbättrar investeringskalkylen för många av de lösningar som bolaget erbjuder. CISH arbetar med att ta fram ren energi och rent vatten för företag världen över.

Exempel på ordersär solcellsstaket och vanligt solcellssystem till kunder i Tyskland. Teknisk förstudie åt Arvind i Indien, som är leverantör åt H&M. Orderingången under 2022 har fortsatt öka och är upp 36% 2022. Bolaget bedömer att tillväxten 2023-2025 kommer vara stark.

CISH har säkrat sina finanser via företrädes emission, FoU projekt o försäljning. Bolaget har genomför flertalet tekniska förstudier som kan leda till större ordervolymer. CISH erbjuder både externa produkter men även egna som den linjära koncentrerande Fresnel-kollektorn och produkter för vattenrening samt membran-destillationsteknik. De senare produkterna kan användas bland annat för rening av vatten till vätgasproduktion samt för produktion av gödning och minskade CO2-utsläpp i avloppsreningsverk.

Den avgjort största triggern och händelsen på kort sikt som kan få upp värderingen på CISH är att undertecknandet av 50 msek kontrakt med KEBE i Grekland sker i mars 2023, helt enligt överenskommelsen i oktober 2022. Ordern gäller leverans av system för produktion av solånga. Ordern kan jämföras med CISH bolagsvärde, som är 20 msek. Uppsidan för aktien borde vara stor bara enbart på denna ordern.

Baserat på redan tagna order och den starka efterfrågan som finns generellt på marknaden för CISHs lösningar anser Aktieguiden att rimligt värde är 3 kr per aktie, som skall jämföras med dagens kurs på 1.20 kr.

Prisgrafen visar en inverterad huvud skuldra som indikerar 3 kr. Den kursen sammanfaller även med stängning av gap.

Jag äger aktien och mitt inlägg är inget köp eller säljråd. Gör din egen analys innan du investerar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?