Post entry

Cereno Scientific – Stor uppvärdering ? DEL 3

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter den senaste tidens pressreleaser visar Cereno Scientific återigen att man menar allvar när det kommer till att bygga värde inom bolaget. Nu är det snart dags för fas II studien att bli godkänd och förutom detta har man adderat ytterligare kandidater inom både det prekliniska- och kliniska programmet.

Innan ni läser detta inlägg rekommenderas ni att titta på mina två andra inlägg om bolaget:

DEL 1 från 2021-01-04

https://www.redeye.se/arena/posts/cereno-scientific

DEL 2 från 2021-02-19

https://www.redeye.se/arena/posts/cereno-scientific-stor-uppvaerdering-del-2

2021-03-12

- UTÖKNING AV ETT REDAN GEDIGET PREKLINISKT PROGRAM

Cereno Scientific meddelade idag att ett optionsavtal har signerats med University of Michigan, USA, vilket ger exklusiva rättigheter till att utvärdera marknadspotentialen för en preklinisk läkemedelskandidat. Avtalet ger Cereno rättigheterna till att utvärdera läkemedelskandidaten i ett prekliniskt utvecklingsprogram under en tidsperiod om upp till 27 månader. Om utvärderingen är framgångsrik kan Cereno exklusivt inlicensiera kandidaten för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Detta markerar en expansion av Cerenos projektportfölj med en lovande preklinisk läkemedelskandidat i kardiovaskulära sjukdomar.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/03/12/cereno-scientific-cereno-scientific-erhaller-rattigheter-att-inlicensera-en-preklinisk-kandidat-fran-university-of-michigan-genom-ett-optionsavtal.html

2021-04-16

- TIDSPLANEN FÖR FASII STUDIEN INOM SÄRLÄKEMEDEL FASTSTÄLLD

Cereno Scientific meddelade idag att tidsplanen för den kommande kliniska Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 har fastställts efter signering av de slutliga avtalen med kontraktsforskningsorganisationen Worldwide Clinical Trials. Det förberedande arbetet tillsammans med Worldwide har pågått sedan en avsiktsförklaring (LOI) undertecknades tidigare i år, vilket resulterade i att en tidsplan för Fas II-studien med CS1 i PAH förankrades med relevanta parter. Om tidsplanen för studien följs kommer den första patienten att starta i september 2021 med förväntade studieresultat under andra halvåret 2022.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/04/16/cereno-scientific-cereno-scientific-faststaller-tidsplan-for-kommande-fas-ii-studie-med-cs1-i-sallsynta-sjukdomen-pah-med-studiestart-i-september-2021.html

2021-04-28

- FRÅN PREKLINIK IN TILL KLINISK FAS AV CS585

Cereno Scientific meddelade idag att ett samarbetsavtal för det fulla prekliniska utvecklingsprogrammet för den nya läkemedelskandidaten CS585 har undertecknats med University of Michigan. Avtalet omfattar utveckling av CS585 fram till ett klinisk Fas I-program. Arbetet som även kommer ligga till grund för ansökan till att starta kliniska studier kommer att genomföras vid University of Michigan, ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i USA med ett omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med industrin. CS585 är under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/04/28/cereno-scientific-cereno-scientific-ingar-avtal-med-university-of-michigan-for-att-ta-prekliniska-kandidaten-cs585-in-i-klinisk-fas.html

2021-05-03

- FRÅN PREKLINIK IN TILL KLINISK FAS AV CS014

”Cereno Scientific meddelade idag att samarbetsavtalet för CS014 med University of Michigan kommer att förlängas till att inkludera ett fullt prekliniskt utvecklingsprogram. Målet med det undertecknade utvecklingsavtalet är att ta CS014 in i ett kliniskt Fas I-program. Arbetet som omfattar alla delar som krävs för att starta kliniska studier i USA kommer att genomföras vid University of Michigan, ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i USA med ett omfattande erfarenhet av framgångsrika samarbeten med industrin. CS014 är under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar”

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/05/03/cereno-scientific-cereno-scientific-forlanger-prekliniskt-utvecklingsavtal-med-university-of-michigan-for-att-ta-cs014-in-i-klinisk-fas.html

BYGGER VÄRDE

Den senaste tidens pressreleaser visar verkligen att Cereno Scientific, utöver stundande Fas II studie inom särläkemedel bygger extrema värden på annat håll.

Man har inom loppet av några månader adderat ytterligare kandidat i sitt prekliniska program samt att två befintliga kandidater i det prekliniska programmet (CS585 & CS014) nu avses att gå in i kliniska Fas I program. Detta bygger naturligtvis värden då man breddar sin pipeline. Detta ska naturligtvis även ha en påverkan på bolagets generella börsvärde och trots att aktien den senaste veckan handlats upp en del anser jag fortfarande att bolaget, med tanke på vad som skett den senaste tiden samt vad som komma skall i form av start av fas II studien, fortfarande är väldigt lågt värderat.

ANALYS GAV 4,50KR I NUVÄRDE, DETTA VAR INNAN DEN SENASTE TIDENS POSITIVA NYHETER

Mangold har tidigare satt en riktkurs om 4,50kr för Cereno Scientifics aktie. Detta var å andra sidan innan ovannämnda värdebyggande nyheter och jag anser därför att aktien borde ha en betydligt högre riktkurs idag är de tidigare satta 4,50kr/aktie.

FÖRHOPPNINGSVID BLIR DEN STUNDANDE FAS II STUDIEN SNART GODKÄND

Förhoppningsvis blir den stundande fas II studien snart godkänd vilket är ytterligare en extrem värdehöjande faktor för bolaget. Kom också ihåg att denna fas II studie är inom en indikation som har erhållen särläkemedelsklass vilket innebär att man enbart behöver inkludera ca 30 patienter. Detta innebär att man runt halvårsskiftet 2022 redan kan presentera resultaten av studien. Under tiden lär det förhoppningsvis komma delresultat av studien vilket även det kan innebära ytterligare värdeökningsfaktorer för bolaget.

”Läsaren av detta inlägg bör inte anta detta som en köprekommendation. Jag äger aktier i bolaget och är naturligtvis positivt inställd”

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?